YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: sgp eerste kamer staatkundig-gereformeerde partij eerste kamerfractie peter schalk fractie sgp fractie ek sgp fractie ek eerste kamerfractie staatkundig-gereformeerde partij fractie eerste kamerfractie staatkundig-gereformeerde partij sgp - fractie eerste kamer eerste kamerfractie staatkundig-gereformeerde partij staatkundig-gereformeerde partij - fractie eerste kamer arp 2017 lijst 3 zetels tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2003 2007 2015 2011 lijst lijst lijst lijst kees van der staaij zandt tweede kamer partij frans tweede kamerfractie biografisch archief g.h. kersten 1 zetel van dis 2 zetels sgp-jongeren abma 90-jarig jubileum staatkundig-gereformeerde partij sgp : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2224 voor - staatkundig gereformeerde partij - in 0.250331878662109 seconden.
Zoekterm partij is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Eerste Kamerfractie Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP)

De Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP) is vanaf 6 november 1956, met uitzondering van de periode van 19 september 1960 tot 11 mei 1971, in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP)

Orgaan - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

De fractie van de SGP heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 drie leden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Opgeheven politieke jongerenorganisaties
Jongeren tussen 14 en 27 jaar met interesse in politiek kunnen lid worden van een politieke jongerenorganisatie. Deze zijn vrijwel altijd verbonden aan een politieke partij. Een politieke jongerenorganisatie heeft vier functies: scholing, rekrutering, het opkomen voor de belangen van jongeren en subsidie. ... landelijk verband van staatkundig-gereformeerde studieverenigingen (lvsgs) deze nederlandse onafhankelijke jongerenorganisatie is gelieerd aan de staatkundig-ger - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politieke jongerenorganisaties
Vrijwel iedere in het Nederlandse parlement vertegenwoordigde politieke partij heeft een politieke jongerenorganisatie. Een politieke jongerenorganisatie is een organisatie voor jongeren die statutair is verbonden aan een politieke partij. ... sgp-jongeren deze nederlandse onafhankelijke jongerenorganisatie is gelieerd aan de staatkundig-gereformeerde partij (sgp). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
SGP-jongeren (SGPJ)
Deze Nederlandse onafhankelijke jongerenorganisatie is gelieerd aan de Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP). Van 1934 tot 2000 ging de organisatie door het leven als het Landelijk Verband voor Staatkundig-Gereformeerde Studieverenigingen (LVSGS). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Geschiedenis van de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij)

Op 24 april 1918 werd in Middelburg de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) opgericht. De orthodox-christelijke (reformatorische) partij wil politiek bedrijven volgens Bijbelse normen. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
SGP
1.0: Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 1.0 ((vooral) in Nederland, politieke partijen [politieke partijen]) Staatkundig Gereformeerde Partij, Nederlandse politieke partij met een reformistische signatuur, in 1918 opgericht door mensen die zich niet thuis voelden bij de bestaande partijen, omdat zij van mening waren dat geen van de bestaande partijen de gevoelens vertolkten van hen die een inrichting van het staatkundige en maatschappelijke leven beoogden, in gehoorzaamheid aan de Bijbel. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           
SGP-delegatie Europees Parlement
De Staatkundig Gereformeerde Partij is met één lid, Bas Belder, vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). Hij maakt samen met zijn ChristenUnie-collega deel uit van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
SGP en Tweede Kamerverkiezingen 2017
De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Kees van der Staaij als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'Stem voor het leven'. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Nederlandse partijen in het Europees Parlement 2009-2014

Europarlementariërs die namens een Nederlandse politieke partij in het Europees Parlement komen, maken daar deel uit van een zogenaamde 'delegatie' van hun partij. De Nederlandse partijvertegenwoordigers maken, samen met delegaties van partijen uit andere lidstaten van de Europese Unie, op hun beurt weer deel uit van fracties (groepen) van Europese partijen. ... sgp-delegatie de staatkundig gereformeerde partij is met een lid, bas belder, vertegenwoordigd in het europees parlement (ep). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Conservatieven en Hervormers (ECR)
De fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) bestaat onder meer uit Britse Conservatieven en leden van de Poolse partij Recht en Rechtvaardigheid. De Nederlandse ChristenUnie en SGP hebben zich bij deze fractie aangesloten. ... jheid/lnnk) litouwen 1 lietuvos lenku rinkimu akcija - electorale actie van polen in litouwen nederland 2 - christenunie (cu) - staatkundig gereformeerde partij (sgp) polen 19 - prawo i sprawiedliwosc (pis) - recht en rechtvaardigheid - prawica rzeczypospolitej (pr) - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

90 jaar Staatkundig-Gereformeerde Partij

PDC, april 2008 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Gereformeerde Gemeenten

Officieel: Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. Kerkgenootschap, ontstaan in 1907 door het samengaan van een aantal Ledeboerianen en een aantal Kruisgemeenten. ... leden van de gereformeerde gemeente stemmen politiek op de staatkundig gereformeerde partij. - (bron: Geheugen van Drenthe)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerfractie
Een organisatie van Kamerleden die deel uitmaken van dezelfde politieke partij en gezamelijke standpunten bepaalt, noemen we een fractie. De fractievoorzitter geeft leiding aan een fractie en treedt als woordvoerder op bij belangrijke debatten. ... naam 1 eerste kamerfractie volkspartij voor vrijheid en democratie 2 eerste kamerfractie staatkundig-gereformeerde partij 3 eerste kamerfractie socialistische partij 4 eerste kamerfractie partij voor de vrijheid 5 eerste kamerfr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerfracties
Een Tweede Kamerfractie is een organisatie van Tweede Kamerleden die deel uitmaken van dezelfde politieke partij en die zowel op hoofdlijnen als bij deelonderwerpen in de Tweede Kamer standpunten bepaalt. ... naam 1 tweede kamerfractie volkspartij voor vrijheid en democratie 2 tweede kamerfractie staatkundig gereformeerde partij 3 tweede kamerfractie socialistische partij 4 tweede kamerfractie partij voor de vrijheid 5 tweede kamerfr - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Lijsttrekkers Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP)

Sinds de verkiezingen van 2010 is Kees van der Staaij lijsttrekker van de SGP. Daarvoor was Bas van der Vlies dat, vanaf 1986. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Casper Andries Lingbeek (1867-1939) – Predikant en politicus
Casper Andries Lingbeek was een bekend predikant en politicus uit orthodox-hervormde kring. In 1931 stond hij aan de basis van de Hervormd Gereformeerde Staatspartij (HGS), een partij die grotendeels bestond uit oud-leden van de Christelijk-Historische Unie (CHU, 1908) en vond dat die partij zich te weinig verzette tegen de groeiende invloed van katholieken in de politiek en maatschappij. ... ormeerde staatspartij in 1921; twee kleinere christelijke partijen naast de grotere antirevolutionaire partij (arp, 1879) en de staatkundig gereformeerde partij (sgp, 1918). - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Reformatorische Politieke Federatie (RPF)
De RPF was een protestants-christelijke partij, die in 1975 ontstond en die sinds januari 2000 samenwerkte met het GPV onder de naam ChristenUnie. Op 15 mei 2002 heeft de RPF ook niet meer zelfstandig aan de Tweede-Kamerverkiezingen deelgenomen. ... beginselen volgens de rpf moest het staatkundig leven beheerst worden door de normen die zijn geopenbaard in gods woord. ... die laatste partij was echter sterk verbonden met de gereformeerde kerken (vrijgemaakt). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De Biblebelt (en de bevindelijk gereformeerden)

Dwars door Nederland, van Zeeland tot Overijssel, loopt een strook waar relatief veel bevindelijk gereformeerden wonen. Deze strook staat bekend als de bijbelgordel, biblebelt of reforiem. ... traditioneel vindt de landelijke politieke partij sgp ( staatkundig gereformeerde partij) een groot deel van haar achterban op de biblebelt. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
G.H. Kersten
Eerste vertegenwoordiger van de SGP in de Tweede Kamer. Was aanvankelijk onderwijzer, later predikant van een orthodox-gereformeerd kerkgenootschap. Pleitbezorger van een op Bijbelse grondslag geregeerd calvinistisch Nederland zonder bioscoop, sport, vaccinatie en sociale zekerheid. ... ber 1948 levensbeschouwing gereformeerd (gereformeerde gemeenten in nederland en noord-amerika) partij/stroming partij(en) sgp (staatkundig-gereformeerde partij), vanaf 24 april 1918 hoofdfuncties en beroepen - onderwijzer gereformeerde "keucheniusschool" te 's-grave - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
H.G. (Hette) Abma
Hervormde dominee (Gereformeerdebonder) en SGP-voorman met kenmerkend zwart pak en donkere domineesstem. Kwam in 1963 in de Tweede Kamer en volgde in 1971 Ir. Van Dis op als fractievoorzitter. Bleef daarnaast actief als predikant. ... derlandse hervormde (gereformeerde) kerk) partij/stroming partij(en) - chu (christelijk-historische unie) (van huis uit) - sgp (staatkundig-gereformeerde partij), vanaf 1952 hoofdfuncties en beroepen - kandidaat-predikant nederlandse hervormde kerk te ede, van 1940 t - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. G. (Gerrit) Holdijk
Bescheiden, principiële, pijprokende jurist uit Uddel op de Veluwe, die vijfentwintig jaar een alom gerespecteerd Eerste Kamerlid voor de SGP was. Kwam uit een boerengezin. Hij combineerde het Eerste Kamerlidmaatschap achtendertig jaar met de functie van beleidsmedewerker van de SGP-Tweede Kamerfractie. ... hervormde kerk) - gereformeerde bond in de protestantse kerk in nederland (pkn), vanaf mei 2005 partij/stroming partij(en) sgp (staatkundig-gereformeerde partij) partij waarop werd gestemd chu (christelijk-historische unie) (in de jaren zeventig) hoofdfuncties en ber - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ir. C.N. van Dis
SGP-voorman. Scheikundig ingenieur, die jarenlang het onvervalste orthodox-calvinistische en anti-Roomse SGP-geluid in beide Kamers liet horen. Strijder tegen vrouwenkiesrecht, loterijen, crematie, sport, inentingen, emancipatie, de Verenigde Naties, etc. ... ijdensplaats en -datum 's-gravenhage, 5 januari 1973 levensbeschouwing christelijk-gereformeerd partij/stroming partij(en) sgp (staatkundig-gereformeerde partij) hoofdfuncties en beroepen - assistent organische scheikunde, technische hogeschool te delft, van 1918 tot - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 146