YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: muziek architectuur sta.-croce santa-croce kunst literair cultuur design jim croce giovanni croce come sta taal leestekens uitdrukkingen en spreekwoorden woordgeslacht basisregels werkwoord aaneenschrijven arnolfo di cambio arnolfo di lapo voorzetsels persoonsvorm samenstelling santa-maria-novella giotto giotto di bondone s.-maria-novella andrea pisano buigings-n interview simeon ten holt buigings-e ingmar heytze diana ozon marcel van eeden oude naamvallen fotografie gebouwen - kunstenaars valery giscard d'estaing : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 74 voor - sta croce - in 0.0302731990814209 seconden.
Santa-Croce

Santa-Croce

Kunstbus - De Basilica di Santa Croce ( Nederlands: Kerk van het Heilig Kruis) is een van de belangrijkste kerken van Florence en de grootste Franciscaner kerk ter wereld. De naam is afgeleid van de relikwie van een stuk hout van het Heilig Kruis dat koning Lodewijk van Frankrijk in 1258 schonk aan de minderbroeders. ... verzameling kunstvoorwerpen. links van de ingang van de kerk sta

                                                                                                                                           

Giovanni Croce

Muziekbus - Johannes a Cruce Clodiensis of Chiozzotto geb. Chioggia ca 1557, gest. Venetië 15-5-1609 Italiaans componist en kapelmeester Croce was een leerling van Zarlino en was werkzaam als zanger en kapelmeester in de San Marco in Venetië. ... sta

                                                                                                                                           
come stà
Muziekbus - come stà [Ital.], muzikale voordrachtsaanwijzing. Come stà betekent letterlijk: hoe het er staat. Bij deze aanwijzing wordt er grote waarde aan gehecht dat de kunstenaar uit zichzelf geen versieringen toevoegt. ... sta

                                                                                                                                           

Jim Croce

Muziekbus - Alles wees op de grote doorbraak. Maar een vliegtuig ongeluk maakt in 1973 een einde aan het leven en de prille carriere van Jim Croce: een gewone man in de beste zin van het woord, een liedjesschrijver, verhalenverteller pur sang. ... in a bottle' en 'i got a name' de tijd het best hebben door sta

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je een puntkomma?
Genootschap Onze Taal - Een puntkomma houdt het midden tussen een punt en een komma. Net als de punt sluit de puntkomma een mededeling af, maar tegelijkertijd maakt hij duidelijk dat er een directe band is met de volgende mededeling. ... puntkomma of punt als een puntkomma past, past de punt mee sta

                                                                                                                                           

Waar komt er als een zoutpilaar bij staan vandaan?

Genootschap Onze Taal - Er als een zoutpilaar bij staan betekent 'roerloos staan toe te kijken', bijvoorbeeld omdat je enorm geschrokken bent, en daardoor 'aan de grond genageld staat'. Het wordt ook wel gebruikt in de betekenis 'er sloom bij staan terwijl er juist actie wordt verwacht': 'Sta daar nu niet als een zoutpilaar, maar dóé iets! ... komt er als een zoutpilaar bij sta

                                                                                                                                           

Waar komt voor schut staan vandaan?

Genootschap Onze Taal - Als je voor schut staat, sta je voor gek; naar je gevoel lachen anderen je uit – en soms doen ze dat ook echt. Je kunt ook voor schut gezet worden en voor schut lopen. ... komt voor schut sta

                                                                                                                                           

Is het woord voor iemand die stage loopt stagiair of stagiaire?

Genootschap Onze Taal - Als het een man is, schrijven we stagiair; is een vrouw bedoeld, dan is stagiaire juist. De sekseneutrale aanduiding is gelijk aan de mannelijke, dus met de oproep 'Wij zoeken stagiairs' kunnen zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten worden aangesproken. ... het woord voor iemand die sta

                                                                                                                                           
Hoeveel streepjes komen er in ‘Ze keek me aan met zo’n wat(-)maak(-)je(-)me(-)nou(-)blik ’?
Genootschap Onze Taal - Vijf streepjes is het gewoonst: ‘Ze keek me aan met zo’n wat-maak-je-me-nou-blik .’ Ook mogelijk is: ‘Ze keek me aan met zo’n wat-maak-je-me-noublik ’ (vier streepjes), maar de meeste mensen zullen de variant met vijf streepjes duidelijker vinden. ... niet geschreven worden.) meer voorbeelden: all-you-can-eatre sta

                                                                                                                                           

Wanneer schrijf je eraan en wanneer er aan? En wat als er nog meer woorden bij staan, zoals toe en komen: wat moet er aan elkaar in er aan toe komen?

Genootschap Onze Taal - Het is eraan toekomen. ... je eraan en wanneer er aan? en wat als er nog meer woorden bij sta

                                                                                                                                           
Arnolfo di Cambio
Kunstbus - Florentijns architect en beeldhouwer, ca. 1245 Colle di Val d'Elsa – 3 maart 1302 Florence. Arnolfo di Cambio, ook wel bekend als Arnolfo di Lapo, was bekend van de Santa Maria del Fiore in Florence. Arnolfo maakte grafmonumenten voor kardinaal de Braye ( Orvieto) en de pausen Bonifatius VIII en Hadrianus V, verder o. ... ontwikkeling van het 14de-eeuwse grafmonument. een belangrijke sta

                                                                                                                                           
Giotto
Giotto
Kunstbus - Giotto di Bondone Giotto door Paulo Uccello Italiaans kunstschilder en architect, geboren 1266/1267 Colle di Vespignano bij Florence - overleden 8 januari 1337 in Florence. Er wordt veelal aangenomen dat Giotto zijn echte naam was, in plaats van een afkorting van Ambrogio (Ambrogiotto) of Angelo (Angiolotto). ... in het beroemde boek le vite van de 16e-eeuwse giorgio vasari sta

                                                                                                                                           
Marcel van Eeden
Kunstbus - Nederlandse tekenaar, geboren te Den Haag 22 november 1965, woont en werkt in Den Haag. periode van voor zijn geboortejaar 1965 na. Met zijn tekeningen wil hij, onder de titel ''Encyclopedie van mijn dood'', een reconstructie maken van zijn 'hiervoormaals', de tijd waarin hij nog niet bestond en de deeltjes waaruit hij later gevormd werd nog over de wereld verspreid waren. ... de wereld verspreid waren. de onderwerpen lopen uiteen van sta

                                                                                                                                           
Interview Simeon ten Holt
Muziekbus - (door Jacobine Feekes) In gesprek met Simeon ten Holt (door Jacobine Feekes) Simeon ten Holt, geboren 1923, is de componist van o.a. een aantal grote werken voor vier vleugels, geschreven in diatonisch systeem, met een repetitief karakter, waaronder Canto ostinato (1977/1979), Lemniscaat (1983), Horizon (1985) en Incantatie IV (1990). ... gegeven moment aan de weg zijn kleine ‘knibbel-knabbel-huisje’ sta

                                                                                                                                           
Diana Ozon
Diana Ozon
Kunstbus - Diana Ozon (pseudoniem van Diana Groenveld ( Amsterdam, 1959) ) is een Nederlandse dichteres. Website: Diana Ozon publiceerde haar eerste gedichten in de schoolkrant van het Hervormd Lyceum Zuid te Amsterdam. ... bij de gronds en de obscure camera publiceerde. met de bundel sta

                                                                                                                                           
Andrea Pisano
Andrea Pisano
Kunstbus - Italiaans beeldhouwer, architect en goudsmid, ca. 1290 Pontedera (nabij Pisa) - 1348/49 Orvieto. Leerling van Giovanni Pisano. In de 28 panelen die de zuidelijke bronzen deur van het baptisterium te Firenze versieren (1330-1334) is het kalme, het harmonische belichaamd, dat Pisano als ideaal had gesteld. ... zgn. marzocco, het symbool van firenze. iedere afbeelding sta

                                                                                                                                           
Santa-Maria-Novella
Santa-Maria-Novella
Kunstbus - Basiliek en klooster aan de Piazza Santa Maria Novella in het westelijke deel van de stad Florence in Italië. Onderstaand artikel is een ruwe voorlopige opzet. Aan een definitief artikel wordt nog gewerkt. ... de piazza santa maria novella in het westelijke deel van de sta

                                                                                                                                           
Ingmar Heytze
Kunstbus - Nederlands dichter en schrijver, geboren 16 februari 1970 in Utrecht. Website: Carrière Heytze begon op 15-jarige leeftijd met dichten. Hij studeerde Algemene Letteren (tegenwoordig Taal- en Cultuurstudies) in zijn geboortestad Utrecht. ... (tegenwoordig taal- en cultuurstudies) in zijn geboorte sta

                                                                                                                                           
Wat is juist: ten alle tijden of te allen tijde?
Genootschap Onze Taal - Te allen tijde is juist. In deze zogenoemde 'staande uitdrukking' zijn enkele oude naamvalsvormen behouden gebleven. Er zijn veel staande uitdrukkingen waarin nog oude naamvallen voorkomen, bijvoorbeeld: van dien aard, uit hoofde van, met dien verstande. ... te allen tijde? te allen tijde is juist. in deze zogenoemde ' sta

                                                                                                                                           

V. (Valéry) Giscard d'Estaing

Parlement & Politiek - Valéry Giscard d'Estaing (1926) leidde de Europese Conventie voor de Toekomst van Europa van maart 2002 tot juli 2003. Van 1974 tot 1981 was hij president van Frankrijk. In deze hoedanigheid speelde hij een doorslaggevende rol bij de instelling van de Europese Raad, waarin regeringsleiders uit alle EU-lidstaten regelmatig bijeenkomen (vanaf 1976); de invoering van rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement (vanaf 1979); en de oprichting van het Europees Monetair Stelsel (vanaf 1979). ... (valery) giscard d'e sta

                                                                                                                                           
Vincent van Gogh
Vincent van Gogh
Kunstbus - Vincent Willem van Gogh Vincent Willem (19 jaar) Theodorus van Gogh, dominee van de Nederlandse Hervormde Kerk, en Anna Cornelia Carbentus, dochter van een boekhandelaar, treden in 1851 in het huwelijk. ... verblijft. vervolgens keert hij terug naar londen. zijn pre sta

                                                                                                                                           
Florence
Florence
Kunstbus - Florence ( Frans; gebruikelijk in Nederland) of Firenze ( Italiaans; gebruikelijk in Vlaanderen), in het Nederlands vroeger ook Florentië, is een stad in Italië, de hoofdstad van de regio Toscane, en de provincie Florence. ... vlaanderen), in het nederlands vroeger ook florentie, is een sta

                                                                                                                                           
Oksaal
Kunstbus - Het oksaal, ook wel orgelgalerij of zangkoor genoemd, is een balkon aan de westzijde van het schip van een kerk. Een oksaal biedt ruimte aan het zangkoor en het grote kerkorgel. Oorspronkelijk was het woord "oksaal" synoniem met " doksaal", de afscheiding tussen het priesterkoor en het middenschip waarop zich meestal ook een orgelbalkon bevond. ... tussen het priesterkoor en het middenschip waarop zich mee sta

                                                                                                                                           
Sjoerd de Vries
Kunstbus - Friese schilder en beeldhouwer van naakten, (zelf)portretten, landschappen en miniatuurbeelden, Geboren: Oudehaske (Skarsterlân) 9-11- 1941 Het werk van Sjoerd de Vries neemt een heel eigenzinnige plaats in binnen de hedendaagse beeldende kunst van Fryslân en - steeds verder - daarbuiten. ... in contekrijt. dat alles op ‘het mooiste materiaal dat be sta

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 11