YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: partij sp marxisme maoisme eerste kamer jan marijnissen emile roemer tiny kox socialistische partij agnes kant 2017 dennis de jong ron meyer lijst 9 zetels 3 zetels socialistische partij sp 15 zetels rood, jong in de sp lijsttrekker lijsttrekker sp lijsttrekker - sp tweede kamer europees parlement biografisch archief 2010 tweede kamerfractie driek van vugt europees unitair links of noord groen links kiesdeler ronald van raak sp en tweede kamerverkiezingen rood renske leijten tweede kamerverkiezingen harry van bommel leider emile roemer bart van kent ewout irrgang fractie sp : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1802 voor - sp - in 0.184141874313354 seconden.

SP

1.0: Socialistische Partij SP 1.0 ((vooral) in Nederland, politieke partijen [politieke partijen]) Socialistische Partij, Nederlandse politieke partij met een democratisch socialistische signatuur, in 1971 opgericht als de Kommunistiese Partij Nederland/marxisties-leninisties (KPN/ml), die in 1972 werd hernoemd tot de Socialistiese partij (SP) Tot 1993 geschreven als Socialistiese partij. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

SP

Socialistische Partij, de meest linkse politieke partij in Nederland. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Socialistische Partij (SP)

De SP is een socialistische, eurosceptische partij. Sinds 5 maart 2010 is Emile Roemer politiek leider. De partij werd opgericht in 1972 en kent vooral een sterke lokale, actiegerichte basis. De SP wil 'een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan'. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Lijsttrekkers Socialistische Partij (SP)

Emile Roemer is sinds 2010 lijsttrekker van de SP. Voor hem was Jan Marijnissen sinds 1993 lijsttrekker. Marijnissen bracht de partij tot 25 zetels bij de verkiezingen van 2006. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

ROOD, Jong in de SP (ROOD)

Deze politieke jongerenorganisatie is in 2003 opgericht en maakt formeel deel uit van de Socialistische Partij (SP). ROOD is in politiek opzicht afhankelijk van de SP en heeft dan ook dezelfde standpunten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Socialistische Partij (SP)

De fractie van de SP telt sinds de verkiezingen van 9 juni 2010 vijftien leden. Dat aantal bleef na de verkiezingen van 12 september 2012 ongewijzigd. Na de verkiezingen van 22 november 2006 waren dat er 25. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

SP-delegatie Europees Parlement

De SP-delegatie in het Europees Parlement telt twee leden. De delegatie maakt deel uit van de fractie Europees Unitair Links/Noord Groen Links (GUE/NGL), waarin ook de Partij voor de Dieren vertegenwoordigd is. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

SP en Tweede Kamerverkiezingen 2010

De SP haalde bij de verkiezingen op 9 juni 2010 15 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was de nieuwe politiek leider Emile Roemer. Tussentijds waren de partijleiders Agnes Kant en Jan Marijnissen teruggetreden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

SP en Tweede Kamerverkiezingen 2012

De Socialistische Partij had bij de verkiezingen van 12 september 2012 Emile Roemer als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma is getiteld 'Nieuw vertrouwen'. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

SP en Tweede Kamerverkiezingen 2017

De Socialistische Partij (SP) had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Emile Roemer als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma is 'Pak de macht'. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Socialistische Partij (SP)

De Socialistische Partij is vanaf 1995 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. De partij heeft negen Eerste Kamerleden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kandidaten SP Tweede Kamerverkiezingen 2017

In onderstaand overzicht staa n de eerste 20 van de kandidatenlijst van de SP bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017, alsmede nummer 22. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL)
Deze fractie in het Europees Parlement bestaat hoofdzakelijk uit partijen met een (soms voormalige) communistische achtergrond, zoals de Duitse partij Die Linke, de Griekse en Tsjechische communisten. De SP heeft zich hierbij ook aangesloten, evenals de Partij voor de Dieren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Zetelverdeling Nederlandse eurodelegaties 2014-heden
Het CDA is in de periode vanaf 2014 met vijf zetels de grootste eurodelegatie, gevolgd door D66 en de PVV met vier zetels. PvdA en VVD hebben elk drie zetels, GroenLinks en SP beide twee en Partij voor de Dieren, SGP en ChristenUnie elk één. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Provinciale Statenverkiezingen 2015
De uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 laten een verdere fragmentatie van de Nederlandse politiek en verlies voor regeringspartijen VVD en - vooral - PvdA zien. Er zijn veel winnaars: D66, SP, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS en provinciale partijen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verkiezingen Tweede Kamer 1918-2017
Van alle verkiezingen in de Tweede Kamer sinds 1918 is een beschrijving te vinden, waarbij tevens een aantal kerngegevens is opgenomen. Om enige structuur aan te brengen in de veelheid van verkiezingen is een onderverdeling gemaakt naar periode. ... de vvd boekte een bescheiden winst van 4 zetels, maar de verwachte winst van de sp bleef uit. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Besluitvorming in politieke partijen
Politieke partijen spelen een centrale rol bij het uitdragen en ontwikkelen van ideeën, bij het bepalen van standpunten en bij de rekrutering van volksvertegenwoordigers. Daarvoor kennen zij eigen procedures en vormen van organisaties. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2003
Op 26 mei 2003 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Door de verkiezingsuitslag kon het nieuwe kabinet-Balkenende II rekenen op een meerderheid van 41 van de 75 Eerste Kamerzetels: 23 van het CDA, 15 van de VVD en 3 van D66. ... urg 40.613 25,1 19 15 +4 vvd nicoline van den broek-laman trip 31.026 19,2 15 19 -4 groenlinks diana de wolff 10.866 6,7 5 8 -3 sp tiny kox 8.551 5,3 4 2 +2 d66 eddy schuyer 7.087 4,4 3 4 -1 christenunie egbert schuurman 4.960 3,1 2 4* -2 sgp gerrit holdijk - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2006
Op 22 november 2006 vonden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. De verkiezingen waren aanvankelijk gepland op 15 mei 2007, maar werden vervroegd door de val van het kabinet-Balkenende II. ... de grote winnaar was de sp, die er 16 zetels bij kreeg en op een zetelaantal van 25 terechtkwam. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017
Een profiel van de kandidatenlijsten van een aantal partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Voor deze analyse is uitgegaan van het zetelaantal dat wordt genoemd in de Peilingwijzer. ... partij max aantal zetels op 24 februari volgens peilingwijzer pvv 28 vvd 27 d66 18 cda 18 groenlinks 17 sp 13 pvda 14 50plus 10 christenunie 7 pvdd 5 sgp 5 denk 2 vnl 1 fvd 1 man/vrouw op bovenstaande kandidatenlijsten staan meer mann - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2007
Op dinsdag 29 mei 2007 kozen de Provinciale Staten, die op 7 maart 2007 zelf nieuw waren gekozen, een nieuwe Eerste Kamer. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie haalden dankzij de winst van de ChristenUnie ook in de senaat een meerderheid. ... e zetels 2003 zetels 2007 cda jos werner 43.501 26,7 23 21 vvd uri rosenthal 31.360 19,2 15 14 pvda han noten 31.032 19,0 14 19 sp tiny kox 25.231 15,5 4 12 christenunie egbert schuurman 9.706 6,0 2 4 groenlinks tof thissen 9.074 5,6 5 4 sgp gerrit holdijk 3 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2010
Op 9 juni 2010 vonden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. Deze waren nodig na de val van het kabinet-Balkenende IV. Op 20 februari 2010 kwam er met de Uruzgan-crisis een einde aan deze Christelijk-sociale coalitie. ... ook de sp moest een flink aantal zetels inleveren (van 25 naar 15). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 2004 (Nederland)
Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 2004 werden CDA en PvdA de grootste Nederlandse partijen in het EP met respectievelijk 24,4 en 23,6 procent van de stemmen, allebei goed voor 7 van de 27 Nederlandse zetels in de periode 2004-2009. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1994
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 deden zich grote verschuivingen voor. PvdA en CDA verloren fors (respectievelijk 12 en 20 zetels), waardoor de zittende coalitie haar meerderheid verloor. Vrij spectaculair was de komst van de ouderenpartijen (AOV en Unie 55+ ) met maar liefst zeven zetels. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 138