YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet tweede kamer kabinet-den uyl kabinet-rutte minister den uyl formatie soorten kabinetten coalitie cals de quay rutte fracties kok regeerakkoord de jong marijnen lubbers balkenende iv balkenende de geer balkenende colijn beel lubbers zijlstra van agt kok balkenende lubbers heemskerk ruijs de beerenbrouck drees iv interim-kabinet drees rutte ruijs de beerenbrouck controversiele de geer van agt : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1887 voor - soorten kabinetten - in 0.448141098022461 seconden.
Zoekterm soorten is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Soorten kabinetten

Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minderheidskabinet
Als regel steunen kabinetten op het moment dat zij worden gevormd op een meerderheid van Tweede (en Eerste) Kamer. Als dat niet het geval is, spreken we van een minderheidskabinet. ... meer over demissionaire kabinetten en interim-kabinetten meer over soorten kabinetten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Demissionair kabinet
Als een kabinet of minister ontslag heeft gevraagd aan de Koning(in), maar dit ontslag nog niet is verleend, noemen we dat demissionair. ... air (uitschrijven verkiezingen, voorbereiden begroting en lopende zaken) 195 dagen meer over overzicht demissionaire kabinetten soorten kabinetten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Coalitie
We spreken van een coalitie als twee of meer partijen in de Tweede Kamer het kabinet steunen. Dat is nodig omdat het kabinet het vertrouwen van de Tweede Kamer moet hebben om goed te kunnen functioneren. ... soorten coalities in principe kunnen alle partijen in de tweede kamer met alle andere partijen samenwerken in een coalitie. ... er was toen ook geen sprake van coalitiekabinetten en evenmin van meerderheidskabinetten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... herkomst informateurs meerderheids- of minderheidskabinet er zijn verschillende soorten kabinetten mogelijk. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regering
De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. ... soorten kabinetten soorten kabinetten er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Site-map
Wegwijzer voor deze site , Sitemap, Site-map ... role behandeling wetsvoorstel organisatie voorzitter leden fracties fractievoorzitters commissies presidium interne organisatie soorten vergaderingen verkiezingen verkiezingen 2017 verkiezingen 1918-2017 wetenswaardigheden eerste kamer eerste kamerleden huidige e ... gen verkiezingen verkiezingen 1983-2015 provinciale statenverkiezingen geschiedenis kiesstelsel regering kabinet huidig kabinet kabinetten sinds 1945 soorten kabinetten kabinetsformatie kabinetscrises ministerscrises functie en positie verantwoordelijkheden instrume - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971) ... apekolen bijten niet, rooie spiering lust ik niet, minachtende aanduiding dezer vissoorten, welke de visser moeilijk verkopen kan. ... men heeft ook kabinetten (of latafels) met open schenen, waarbij de schenen naar buiten gedraaid kunnen worden, terwijl zich daarachter verborgen laatje - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
meubels
Meubels zijn inrichtingsvoorwerpen voor in en om het huis, een kasteel of een kerk. Meubilair wordt ontworpen door meubelontwerpers en gemaakt door meubelmakers en meubelfabrikanten. ... de gebruikte houtsoorten zijn, met name tot 1750, vaak inheems geweest. ... kabinetten werden ontworpen voor het opbergen van waardevolle papieren of kostbaarheden. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

kabinetten

Na 1945 is Nederland geregeerd door 30 kabinetten die zijn geleid door 15 verschillende premiers. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Kabinetten 1945-heden

Nederland heeft sinds 1945 tientallen verschillende kabinetten gehad. Drees en Balkenende leidden de meeste kabinetten, terwijl Lubbers met twaalf jaar de langstzittende minister-president is. In onderstaand overzicht staan alle kabinetten sinds 1945. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Allerlei broodbeleg / allerlei soorten broodbeleg

Ja, deze zin is prima. Maar soorten kan ook worden weggelaten: ‘We konden kiezen uit allerlei broodbeleg. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

velerhande - (in veel soorten)

velerhande ‘in veel soorten’ -> Fries follerhanne ‘in veel soorten’. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Kabinetten per tijdvak

De Nederlandse kabinetten zijn in verschillende tijdvakken in te delen. De eerste kabinetten vanaf 1848 waren afwisselend liberaal, gematigd liberaal en conservatief. Thorbecke speelde een grote rol in deze periode; hij leidde drie kabinetten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

bosmangro - (soorten bomen (Tovomita-soorten, Savannemangrofamilie))

bos’mangro (de, -’s), naam voor een aantal onderling sterk verwante boomsoorten ( Tovomita-soorten, Savannemangrofamilie*). Zie L&Me 60. - Etym.: Voorkomend in bos en op mangro* gelijkend door het bezit van steltwortels. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Verzuiling
De Nederlandse samenleving werd een groot deel van de 20ste eeuw gekenmerkt door een sterke verzuiling. Daaronder verstaan we de opdeling van de maatschappij op grond van geloofsovertuiging en/of maatschappelijke opvattingen. ... na 1946 werden de meeste kabinetten gevormd op basis van samenwerking tussen veel partijen, waardoor kabinetten vaak over een zeer ruime meerderheid in het parleme - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
reële lezer
Term uit de receptie-esthetica voor de persoon (of groep van personen) die zich als werkelijke lezer interpreterend en evaluerend uitspreekt over een literaire tekst. ... lezers en receptie soorten lezers literatuurtheoretische concepten en tekstinterpretatie lezers: soorten - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           

Soorten vergaderingen Eerste Kamer

De Eerste Kamer kent twee soorten vergaderingen: de openbare plenaire vergadering, waarbij alle 75 leden aanwezig kunnen zijn, en besloten commissievergaderingen. Daarnaast houden fracties als regel wekelijks een vergadering. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Typfout, spelfout, taalfout
Typfouten, spelfouten en taalfouten zijn drie soorten fouten die in teksten kunnen voorkomen. Vaak worden deze termen door elkaar gebruikt, maar eigenlijk gaat het om drie verschillende soorten fouten. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
expliciete lezer
Term uit de receptie-esthetica en de narratologie ter aanduiding van de (tekstinterne) persoon tot wie de vertellende instantie zich richt. Men kan hierbij denken aan de auctoriële vertelinstantie, waarbij de tekst zinnen bevat als ‘De lezer zal zich misschien over het voorafgaande verwonderd hebben’ (zoals te vinden in 19 de -eeuwse historische romans). ... lezers en receptie soorten lezers literatuurtheoretische concepten en tekstinterpretatie lezers: soorten verhaalanalyse lezen en lezers - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           
ideale lezer
Term uit de receptie-esthetica voor een hypothetische lezer op tekstextern gebied. Deze is te beschouwen als degene die alles realiseert en waardeert wat de auteur (bewust en onbewust) in zijn kunstwerk tot stand heeft gebracht; als zodanig is de ideale lezer een spiegelbeeld van de auteur zelf. ... lezers en receptie soorten lezers literatuurtheoretische concepten en tekstinterpretatie lezers: soorten - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           
impliciete lezer
Etym: Lat. implicitum = erin betrokken < im-plicare = in-vouwen, in-wikkelen, met iets verbinden. Term uit de receptie-esthetica waarmee het geheel van teksteigenschappen wordt aangeduid dat een lezer leidt bij de receptie van een tekst, bijv. ... lezers en receptie soorten lezers literatuurtheoretische concepten en tekstinterpretatie lezers: soorten verhaalanalyse lezen en lezers - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           

Historische ontwikkeling kabinetten

In de negentiende eeuw verschoof de macht van de Koning naar de ministers, die verantwoording moesten afleggen aan het parlement. Tevens werd collectieve besluitvorming in de ministerraad geïntroduceerd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Historisch overzicht cijfers kabinetten

De economie en de arbeidsmarkt verzwakken na de twee oliecrises in de jaren '70, met oplopende begrotingstekorten en uitkeringsafhankelijkheid als gevolg. In 1981/1982 is sprake van een crisis. Ondanks economisch herstel blijft daarna sprake van grote problemen op de arbeidsmarkt. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 138