YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet tweede kamer kabinet-den uyl minister kabinet-rutte i den uyl formatie soorten kabinetten fracties coalitie kok ii cals lubbers ii de quay regeerakkoord balkenende iv rutte i balkenende i de geer balkenende iii marijnen de jong balkenende ii zijlstra lubbers i kok i heemskerk van agt iii lubbers iii beel ii fractievoorzitters interim-kabinet parlementair kabinet drees iv colijn de geer i controversiele van agt ii ruijs de beerenbrouck ii drees ii : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 588 voor - soorten kabinetten - in 0.047400951385498 seconden.

Soorten kabinetten

Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. ... soorten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minderheidskabinet
Als regel steunen kabinetten op het moment dat zij worden gevormd op een meerderheid van Tweede (en Eerste) Kamer. Als dat niet het geval is, spreken we van een minderheidskabinet. ... over demissionaire kabinetten en interim-kabinetten meer over soorten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Demissionair kabinet
Als een kabinet of minister ontslag heeft gevraagd aan de Koning(in), maar dit ontslag nog niet is verleend, noemen we dat demissionair. ... zaken) 195 dagen meer over overzicht demissionaire kabinetten soorten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Coalitie
We spreken van een coalitie als twee of meer partijen in de Tweede Kamer het kabinet steunen. Dat is nodig omdat het kabinet het vertrouwen van de Tweede Kamer moet hebben om goed te kunnen functioneren. ... de mate van dualisme tussen parlement en kabinet soms beperkt. soorten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... meerderheids- of minderheidskabinet er zijn verschillende soorten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regering
De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. ... gekenmerkte formatie, het kabinet-balkenende i beedigd. soorten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Site-map
Wegwijzer voor deze site , Sitemap, Site-map ... fractievoorzitters commissies presidium interne organisatie soorten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet
Met het begrip kabinet worden alle ministers en staatssecretarissen bedoeld. Een kabinet wordt genoemd naar de minister-president, bijvoorbeeld het kabinet-Drees of het kabinet-Kok. In het spraakgebruik worden de begrippen regering en kabinet vaak door elkaar gebruikt. ... is. in onderstaand overzicht staan alle kabinetten sinds 1945. soorten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Michel Francois
Michel François (1956) Brusselse kunstenaar, (1956 Sint-Truiden, België), Michel François heeft zich nooit beperkt tot één discipline maar gebruikt allerlei soorten materialen en media en combineert industriële en natuurlijke objecten, foto's, video's, sculpturen en installaties. ... zich nooit beperkt tot een discipline maar gebruikt allerlei soorten - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Mr. A.P.J.M.M. (Fons) van der Stee
Goedgemutste Brabantse boerenzoon, die diverse belangrijke politieke functies bekleedde. Van huis uit belastingadviseur en in 1969 Eerste Kamerlid. Was een jaar eerder Aalberse opgevolgd als KVP-voorzitter, in welke functie hij in 1971 minister-president De Jong weinig elegant afdankte als politicus. ... gesproken van schadelijk wild. de wet bevat een opsomming van soorten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
meubels
Meubels zijn inrichtingsvoorwerpen voor in en om het huis, een kasteel of een kerk. Meubilair wordt ontworpen door meubelontwerpers en gemaakt door meubelmakers en meubelfabrikanten. ... (vergulden, lakken) werden toegepast. de gebruikte hout soorten - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Inpassing gekozen minister-president in de parlementaire democratie
Het grootste probleem bij de invoering van een gekozen minister-president is de inpassing in de parlementaire democratie. Niet alleen de Tweede Kamer, maar ook de minister-president kan zich in dat geval beroepen op de steun van de kiezers. ... rekenen op een meerderheid in de eerste kamer. meer over soorten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
museum
Het museum (meervoud: musea of museums) is een gebouw waarin voorwerpen van culturele waarde bijeengebracht zijn en uitgestald worden. " Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiele getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. ... stalen en monsters van nijverheid, alsmede van allerlei soorten - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Kabinetten 1945-heden

Nederland heeft sinds 1945 tientallen verschillende kabinetten gehad. Drees en Balkenende leidden de meeste kabinetten, terwijl Lubbers met twaalf jaar de langstzittende minister-president is. In onderstaand overzicht staan alle kabinetten sinds 1945. ... soorten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Is de zin 'We konden kiezen uit allerlei soorten broodbeleg' goed?

Ja, deze zin is prima. Maar soorten kan ook worden weggelaten: 'We konden kiezen uit allerlei broodbeleg. ... de zin 'we konden kiezen uit allerlei soorten - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Kabinetten per tijdvak

De Nederlandse kabinetten zijn in verschillende tijdvakken in te delen. De eerste kabinetten vanaf 1848 waren afwisselend liberaal, gematigd liberaal en conservatief. Thorbecke speelde een grote rol in deze periode; hij leidde drie kabinetten. ... soorten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen typfouten, spelfouten en taalfouten?
Typfouten, spelfouten en taalfouten zijn drie soorten fouten die in teksten kunnen voorkomen. Vaak worden deze termen door elkaar gebruikt, maar eigenlijk gaat het om drie verschillende soorten fouten. ... en taalfouten? typfouten, spelfouten en taalfouten zijn drie soorten - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Soorten vergaderingen Eerste Kamer

De Eerste Kamer kent twee soorten vergaderingen: de openbare plenaire vergadering, waarbij alle 75 leden aanwezig kunnen zijn, en besloten commissievergaderingen. Daarnaast houden fracties als regel wekelijks een vergadering. ... soorten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Historisch overzicht cijfers kabinetten

De economie en de arbeidsmarkt verzwakken na de twee oliecrises in de jaren '70, met oplopende begrotingstekorten en uitkeringsafhankelijkheid als gevolg. In 1981/1982 is sprake van een crisis. Ondanks economisch herstel blijft daarna sprake van grote problemen op de arbeidsmarkt. ... soorten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Historische ontwikkeling kabinetten

In de negentiende eeuw verschoof de macht van de Koning naar de ministers, die verantwoording moesten afleggen aan het parlement. Tevens werd collectieve besluitvorming in de ministerraad geïntroduceerd. ... soorten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verzuiling
De Nederlandse samenleving werd een groot deel van de 20ste eeuw gekenmerkt door een sterke verzuiling. Daaronder verstaan we de opdeling van de maatschappij op grond van geloofsovertuiging en/of maatschappelijke opvattingen. ... soorten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Reglement van Orde Ministerraad
De werkwijze van de ministerraad is vastgelegd in een reglement van orde. In de ministerraad vergaderen en besluiten de ministers onder leiding van de minister-president over het algemene regeringsbeleid. ... soorten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met de term indirect object?
Een indirect object is een zinsdeel dat aangeeft op wie of wat de werking van de zin zich richt. Er zijn vijf soorten indirecte objecten: meewerkend voorwerp, belanghebbend voorwerp, ondervindend voorwerp, bezittend voorwerp en de ethische datief. ... op wie of wat de werking van de zin zich richt. er zijn vijf soorten - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat zijn voegwoorden precies?
Voegwoorden zijn woorden die zinnen (of woorden) 'aan elkaar voegen'. Met voegwoorden wordt het verband tussen (de inhoud van de) zinnen duidelijk. ... (de inhoud van de) zinnen duidelijk. er zijn verschillende soorten - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 26