YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: eerste kamer sp partij 2017 emile roemer socialistische partij jan marijnissen lijst agnes kant tiny kox dennis de jong 3 zetels ron meyer 9 zetels rood, jong in de sp 15 zetels socialistische partij sp muziek tweede kamer sdap eerste kamerfractie fractie sp fractie ek sp socialistische partij - fractie eerste kamer fractie eerste kamerfractie socialistische partij eerste kamerfractie socialistische partij fractie ek eerste kamerfractie socialistische partij sp - fractie eerste kamer documentatiecentrum nederlandse politieke partijen cultuur ppr cpn psp evp tweede kamerfractie biografisch archief cph rsap henk gortzak vvd : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2306 voor - socialistische partij - in 0.219422101974487 seconden.
Zoekterm partij is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Socialistische Partij (SP)

De SP is een socialistische, eurosceptische partij. Sinds 5 maart 2010 is Emile Roemer politiek leider. De partij werd opgericht in 1972 en kent vooral een sterke lokale, actiegerichte basis. De SP wil 'een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan'. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Socialistische Partij (SP)

De Socialistische Partij is vanaf 1995 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. De partij heeft negen Eerste Kamerleden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Revolutionair Socialistische Partij (RSP)

De RSP was een Leninistische partij, die zich afzette tegen de in haar ogen Stalinistische Communistische Partij Holland en tegen de SDAP die te burgerlijk werd gevonden. De partij ontstond in 1929 als afsplitsing van de CPH. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Socialistische Partij (SP)

De fractie van de SP telt sinds de verkiezingen van 9 juni 2010 vijftien leden. Dat aantal bleef na de verkiezingen van 12 september 2012 ongewijzigd. Na de verkiezingen van 22 november 2006 waren dat er 25. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Socialistische Partij (1918-1924)

De Socialistische Partij (SP), opgericht in 1918, was een radicaal-socialistische en republikeinse partij die met alle middelen de toestand van de arbeiders wilde verbeteren. De partij was gelieerd aan de extreem-linkse vakbond, het Nederlands Arbeiders Secretariaat (NAS). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP)

De Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP), opgericht in 1957, was een pacifistische partij, die tevens streefde naar hervorming van de maatschappij in socialistische zin. In 1990 fuseerde de partij met PPR, CPN, EVP tot GroenLinks. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Politieke partij

Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten. Politieke partijen streven vaak meer dan één doel na, zoals bevordering van werkgelegenheid, een eerlijke inkomensverdeling, een schoon milieu of het bestrijden van criminaliteit. ... zo is de pvda onderdeel van de socialistische internationale. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Communistische Partij van Nederland (CPN)

De CPN was een communistische partij. Tot 1935 heette de partij Communistische Partij Holland (CPH). De partij kreeg die naam in 1918 na de Russische Oktoberrevolutie van 1917. Tot die tijd heette de partij Sociaal-Democratische Partij (SDP). ... in de partij waren 'maoistische' groepen actief, die later na veel omzwervingen de socialistische partij (sp) zouden vormen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij (RSAP)

De RSAP was een Leninistische partij die in maart 1935 ontstond als samensmelting van de Revolutionair Socialistische Partij en de Onafhankelijk Socialistische Partij (OSP). De OSP was in 1932 afgesplitst van de SDAP. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politieke jongerenorganisaties
Vrijwel iedere in het Nederlandse parlement vertegenwoordigde politieke partij heeft een politieke jongerenorganisatie. Een politieke jongerenorganisatie is een organisatie voor jongeren die statutair is verbonden aan een politieke partij. ... rood deze politieke jongerenorganisatie is in 2003 opgericht en maakt formeel deel uit van de socialistische partij (sp). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
GroenLinks (GL)
GroenLinks is een progressieve partij, die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Voorzitter van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks is sinds 12 mei 2015 Jesse Klaver. De huidige partijvoorzitter is Marjolein Meijer. ... ommunistische partij nederland (cpn), de evangelische volkspartij (evp), de politieke partij radikalen (ppr) en de pacifistisch-socialistische partij (psp). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Communistische Partij Holland (CPH)

De CPH was sinds 1919 de naam van de in 1909 opgerichte SDP. De CPH streefde naar een klassenloze maatschappij, waarbij de productiemiddelen en grond in handen van de staat waren. Zij was onderdeel van de Derde Internationale, het samenwerkingsverband van communistische partijen in de wereld. ... erkenning van die staat historische ontwikkelingen de cph was een voortzetting van de sdp en sloot zich direct aan bij de derde socialistische internationale, die door de sovjet-unie werd gedomineerd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
SP
1.0: Socialistische Partij SP 1.0 ((vooral) in Nederland, politieke partijen [politieke partijen]) Socialistische Partij, Nederlandse politieke partij met een democratisch socialistische signatuur, in 1971 opgericht als de Kommunistiese Partij Nederland/marxisties-leninisties (KPN/ml), die in 1972 werd hernoemd tot de Socialistiese partij (SP) Tot 1993 geschreven als Socialistiese partij. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

Sociaal-Democratische Partij (SDP)

De Sociaal-Democratische Partij in Nederland was een communistische partij. Zij ontstond in 1909 na ideologische conflict in de de SDAP. Een groep rond Wijnkoop, Ceton en Gorter wilde de klassenloze maatschappij via revolutionaire ontwikkeling tot stand brengen. ... zij voelde zich daarbij onderdeel van de internationale socialistische (communistische) beweging. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. ... zij streefde ernaar een volkspartij te worden, met niet alleen ruimte voor het socialistische gedachtegoed, maar ook voor liberale, gelovige en humanistische ideeen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL)
Deze fractie in het Europees Parlement bestaat hoofdzakelijk uit partijen met een (soms voormalige) communistische achtergrond, zoals de Duitse partij Die Linke, de Griekse en Tsjechische communisten. De SP heeft zich hierbij ook aangesloten, evenals de Partij voor de Dieren. ... and 4 - sinn fein - wijzelf of wij alleen - onafhankelijk italie 3 l'altra europa con tsipras - het andere europa nederland 3 - socialistische partij (sp) - partij voor de dieren (pvdd) portugal 4 - coligacao democratica unitaria (cdu) - unitaire democratische coalitie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2012
Op 12 september 2012 waren er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Deze waren nodig na de val van het kabinet-Rutte op 23 april 2012. Bij de verkiezingen kon worden gestemd op kandidaten van 21 partijen, waaronder elf nieuwkomers. ... sp de socialistische partij had bij de verkiezingen van 12 september 2012 emile roemer als lijsttrekker. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partijfinanciering

Politieke partijen kunnen uit een aantal financieringsbronnen putten. Interne bronnen van partijen zijn ledencontributie, 'partijbelasting' van volksvertegenwoordigers en fondsenwerving. Externe bronnen zijn giften, sponsorinkomsten en (overheids)subsidie. ... de uitzondering op deze regel is in nederland de socialistische partij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
ROOD, Jong in de SP (ROOD)
Deze politieke jongerenorganisatie is in 2003 opgericht en maakt formeel deel uit van de Socialistische Partij (SP). ROOD is in politiek opzicht afhankelijk van de SP en heeft dan ook dezelfde standpunten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Nationaal-Socialistische Beweging (NSB)

De Nationaal-Socialistische Beweging (NSB), opgericht in 1931, was een autoritaire, antiparlementaire, extreemrechtse partij die streefde naar een nationaal-socialistisch bewind. Verder vond zij dat er een Groot-Nederlands rijk moest komen, waartoe ook Vlaanderen zou behoren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Christelijk-Sociale Partij (CSP)

De Christelijk-Sociale Partij (CSP), opgericht in 1912, was een protestants-christelijke, anti-Roomse partij met socialistische trekjes. De partij richtte zich tegen de samenwerking van ARP en CHU met de RKSP. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
GL/gl
A: Als afkorting 1.0: GroenLinks B: Als symbool 1.0: Groenland 1.1: als code in internetadressen A - Als afkorting GL 1.0 ((vooral) in Nederland, (vooral) geschreven taal, politieke partijen [politieke partijen]) GroenLinks, Nederlandse politieke partij met een ecologische signatuur, in 1990 opgericht als voortzetting van vier kleine linkse partijen, de Communistische Partij van Nederland (CPN), de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), de groene en progressief christelijke Politieke Partij Radikalen (PPR), en de progressief christelijke Evangelische Volkspartij (EVP). - (bron: ANW)

                                                                                                                                           
SP en Tweede Kamerverkiezingen 2012
De Socialistische Partij had bij de verkiezingen van 12 september 2012 Emile Roemer als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma is getiteld 'Nieuw vertrouwen'. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Opgeheven partijen

Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan. ... pacifistisch-socialistische partij (psp) de pacifistisch-socialistische partij (psp), opgericht in 1957, was een pacifistische partij, die tevens streefde - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 152