YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: partij sociaal-democratische partij sdap sociaal-democratische arbeiderspartij documentatiecentrum nederlandse politieke partijen vrijzinnig-democratische bond liberale unie communistische partij holland sdp bcs david wijnkoop dr. w. van ravesteyn sdp sociaal-democratische partij kolthek pvda cdu vvd d66 politieke partij partij voor de dieren vdb lijsttrekker willem drees politieke partijen parlement anti-revolutionaire partij politiek leider de kiesraad katholieke volkspartij christelijk-historische unie overzicht partijen in tweede en eerste kamer meer over opgeheven partijen fractie in de tweede kamer algemeene bond politieke partij [nl meer over verzuiling frans rksp lodewijk asscher koos vorrink : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3127 voor - sociaal democratische partij - in 0.350926876068115 seconden.
Zoektermen sociaal en partij behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Sociaal-Democratische Partij (SDP)

De Sociaal-Democratische Partij in Nederland was een communistische partij. Zij ontstond in 1909 na ideologische conflict in de de SDAP. Een groep rond Wijnkoop, Ceton en Gorter wilde de klassenloze maatschappij via revolutionaire ontwikkeling tot stand brengen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Politieke partij

Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten. Politieke partijen streven vaak meer dan één doel na, zoals bevordering van werkgelegenheid, een eerlijke inkomensverdeling, een schoon milieu of het bestrijden van criminaliteit. ... in 1885 volgde de liberale unie en in 1894 de sociaal-democratische arbeiderspartij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

labour - (de Engelse sociaal-democratische partij)

Labour [de Engelse sociaal-democratische partij] {1926-1950} verkorting van Labour Party [lett.: Arbeiderspartij] van labour < oudfrans labour ( frans labeur) ( vgl. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Partijen

De Nederlandse democratie is georganiseerd via een partijenstelsel. Bij de organisatie van een partij komt van alles kijken. Bijvoorbeeld de registratie bij de kiesraad, het kiezen van een (politiek) leider en/of de partijfinanciën. ... pvda de partij van de arbeid (pvda) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Communistische Partij van Nederland (CPN)

De CPN was een communistische partij. Tot 1935 heette de partij Communistische Partij Holland (CPH). De partij kreeg die naam in 1918 na de Russische Oktoberrevolutie van 1917. Tot die tijd heette de partij Sociaal-Democratische Partij (SDP). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP)

De SDAP was een sociaaldemocratische partij, die lange tijd tevens republikeins en antimilitaristisch was. De SDAP werd in 1894 opgericht en kan als opvolger van de revolutionair-socialistische SDB (Socialistenbond) worden beschouwd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Sociaal-Democratische Bond (SDB)

De SDB (na 1893 Socialistenbond) was een revolutionair-socialistische partij die in 1881 werd opgericht. De grote voorman van de SDB was de voormalige predikant Ferdinand Domela Nieuwenhuis. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partijen in Tweede en Eerste Kamer

Omdat we in de Nederlandse politiek een stelsel van evenredige vertegenwoordiging hanteren, bestaan de Tweede en Eerste Kamer uit afgevaardigden van verschillende politieke partijen. Welke partijen in de Kamers zitten kan in theorie dus per vier jaar verschillen. ... d66 democraten 66 (d66) is een hervormingsgezinde sociaal-liberale partij. ... pvda de partij van de arbeid (pvda) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Opgeheven partijen

Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan. ... democratisch-socialisten 1970 (ds'70) ds'70 was een centrumrechtse sociaaldemocratische partij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Lijsttrekkers Partij van de Arbeid (PvdA)

In 2017 was Lodewijk Asscher lijsttrekker van de PvdA. Tijdens een ledenreferendum eind 2016 over de lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 won Asscher ten koste van Diederik Samsom. Hierop besloot Samsom afscheid te nemen van de politiek. ... eerdere lijsttrekkers de pvda werd 9 februari 1946 opgericht als voortzetting van de vooroorlogse sociaal-democratische arbeiderspartij (sdap ), de vrijzinnig democratische bond (vdb ) en de christelijk-democratische unie (cdu ). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

sociaaldemocratie

Sociaaldemocratie is de aanduiding voor een politieke beweging die binnen een democratische staat een sociale wetgeving voorstaat. Sociaal-democraten zijn voorstanders van deze beweging, die van oorsprong een gematigde vorm van socialisme is. ... voor de oktoberrevolutie van 1917 werd de naam sociaal-democratisch ook door marxistisch-revolutionaire partijen (hoewel marx en engels zelf naar verluidt een hekel aan het woord hadden). - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D)
In het Europees Parlement bestaat sinds juli 2009 de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D). De fractie is ontstaan na een overeenkomst tussen de Partij van de Europese Sociaal-Democraten (PES), die verschillende sociaaldemocratische partijen uit Europa verenigt, en de Italiaanse Democratische Partij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Sociaal-democratie

Leer en politieke stroming die langs democratische weg tot het socialisme wil komen. Hierin streeft de samenleving naar de gemeenschappelijke voorziening in de behoeften van haar leden. ... ' (in tegenstelling tot de anarchisten van de in 1881 opgerichte sociaal-democratische bond) de sociaal-democratische arbeiders partij (sdap) op. - (bron: Geheugen van Drenthe)

                                                                                                                                           

sociaal - (maatschappelijk; rekening houdend met anderen)

sociaal bn. ‘maatschappelijk; rekening houdend met anderen’ Vnnl. sociael ‘op gezelschap gesteld’ [1553; Van den Werve]; nnl. sociaal ‘gezellig’ [1650; Hofman], onze sociale inrigtingen ‘onze maatschappelijke instellingen’ [1806; WNT], sociaal ‘op gezelschap gesteld’ in daar . ... neerlandicus jan te winkel zegt hierover in het gedenkboek eene halve eeuw 1848-1898: "zoo heeft de meer democratische regeeringsvorm van 1848 allerlei woorden in onze spreektaal ingevoerd, die of geheel nieuw waren of te voren slechts nu en dan ... partijnamen ontstonden als clericaal en christelijk-historisch, behoudend en vooruitstrevend ('t laatste nog jong, zooals over het alg - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
PvdA/PVDA
1.0: Partij van de Arbeid (in Nederland) 2.0: Partij Van De Arbeid (in België) PvdA 1.0 ((vooral) in Nederland, politieke partijen [politieke partijen]. Soms ook gespeld als PVDA. ... soms ook gespeld als pvda.) partij van de arbeid, nederlandse politieke partij met een sociaaldemocratische signatuur, in 1946 opgericht als voortzetting van de sociaal democratische arbeiders partij (sdap), de vrijzinnig - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

Geschiedenis van de PvdA (Partij van de Arbeid)

Nederlandse politieke partij op sociaal-democratische grondslag. Opgericht in 1946 als opvolger van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP). - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           

sociaaldemocratie

sociaal-democraat [aanhanger van de sociaaldemocratie] (1881). In 1881 wordt de Sociaal-democratische Bond opgericht, de eerste socialistische partij in Nederland. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

sociaaldemocraat - aanhanger van de sociaaldemocratie

sociaal-democraat [aanhanger van de sociaaldemocratie] (1881). In 1881 wordt de Sociaal-democratische Bond opgericht, de eerste socialistische partij in Nederland. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Registratie politieke partijen

Politieke partijen of groeperingen kunnen zich bij het centraal stembureau ( de Kiesraad ) laten registreren. Bij de registratie kan de partij of groepering opgeven onder welke naam zij aan de verkiezingen wil deelnemen. ... is de statutaire naam bijvoorbeeld 'de sociaal liberale partij nederland' dan kan 'sociaal-liberalen' geregistreerd worden. ... het hebben van een (democratische) partijstructuur is echter geen voorwaarde. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
De Spaanse Socialistische Arbeiderspartij (Partido Socialista Obrero Español, PSOE) is een sociaal-democratische partij in Spanje. De partij staat centrumlinks in het politieke spectrum en is het best te vergelijken met de PvdA. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Communistische Partij van Nederland (CPN) – Een korte geschiedenis

De Communistische Partij van Nederland (CPN) bestond, onder verschillende namen, tussen 1909 en 1991 en was een van de meest radicale partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum in ons land. ... de cpn voor de tweede wereldoorlog de wortels van de cpn liggen in de sociaal democratische partij (sdp), de in 1909 van de brede sociaal-democratische arbeiderspartij (sdap) afgesplitste orthodox-marxisti - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Herman ‘Stuuf’ Wiardi Beckman (1904-1945) – Verzetsstrijder en politicus
Herman Wiardi Beckman, roepnaam Stuuf, was een prominent lid van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) en hoofdredacteur van kranten van De Arbeiderspers. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Geschiedenis van de Freie Demokratische Partei (FDP)
De VVD werd tussen 2010 en 2017 drie keer achter elkaar de grootste partij van Nederland. In 2009 behaalde de Duitse liberale partij, de Freie Demokratische Partei (FDP), met 14,6 procent van de landelijke stemmen haar beste verkiezingsresultaat ooit. ... in nederland ging de overwegend links-liberale vrijzinnig democratische bond (vdb) in 1946 samen met de sociaal democratische arbeiderspartij (sdap) op in de partij van de arbeid (pvda). - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 153