YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: sdap pvda documentatiecentrum nederlandse politieke partijen cdu vdb sdp willem drees sdb pieter jelles troelstra sociaal-democratische arbeiderspartij koos vorrink ajc kabinet-kuyper suze groeneweg carry pothuis willem albarda tweede kabinet-de geer van den tempel kabinet-colijn iv f.m. wibaut jan schaper sdap sociaal-democratische arbeiderspartij willem vliegen sociaal-democratische partij europese unie communistische partij holland vrijzinnig-democratische bond liberale unie kunst lodewijk asscher rsap europees parlement frans ferdinand domela nieuwenhuis europese commissie vvd politieke partij d66 partij partij voor de dieren : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1877 voor - sociaal democratische arbeiderspartij - in 0.187047004699707 seconden.
Zoekterm sociaal is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP)

De SDAP was een sociaaldemocratische partij, die lange tijd tevens republikeins en antimilitaristisch was. De SDAP werd in 1894 opgericht en kan als opvolger van de revolutionair-socialistische SDB (Socialistenbond) worden beschouwd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politieke partij
Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten. Politieke partijen streven vaak meer dan één doel na, zoals bevordering van werkgelegenheid, een eerlijke inkomensverdeling, een schoon milieu of het bestrijden van criminaliteit. ... in 1885 volgde de liberale unie en in 1894 de sociaal-democratische arbeiderspartij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijsttrekkers Partij van de Arbeid (PvdA)
In 2017 was Lodewijk Asscher lijsttrekker van de PvdA. Tijdens een ledenreferendum eind 2016 over de lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 won Asscher ten koste van Diederik Samsom. Hierop besloot Samsom afscheid te nemen van de politiek. ... eerdere lijsttrekkers de pvda werd 9 februari 1946 opgericht als voortzetting van de vooroorlogse sociaal-democratische arbeiderspartij (sdap ), de vrijzinnig democratische bond (vdb ) en de christelijk-democratische unie (cdu ). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

labour - (de Engelse sociaal-democratische partij)

Labour [de Engelse sociaal-democratische partij] {1926-1950} verkorting van Labour Party [lett.: Arbeiderspartij] van labour < oudfrans labour ( frans labeur) ( vgl. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

sociaaldemocratie

Sociaaldemocratie is de aanduiding voor een politieke beweging die binnen een democratische staat een sociale wetgeving voorstaat. Sociaal-democraten zijn voorstanders van deze beweging, die van oorsprong een gematigde vorm van socialisme is. ... communistische partij, naar het voorbeeld van de russische communistische partij, die daarvoor russische sociaal-democratische arbeiderspartij had geheten. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Opgeheven partijen
Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan. ... democratisch-socialisten 1970 (ds'70) ds'70 was een centrumrechtse sociaaldemocratische partij. ... revolutionaire socialistische arbeiderspartij (rsap) de rsap was een leninistische partij die in maart 1935 ontstond als samensmelting van de revolutionair socialistische pa - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D)
In het Europees Parlement bestaat sinds juli 2009 de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D). De fractie is ontstaan na een overeenkomst tussen de Partij van de Europese Sociaal-Democraten (PES), die verschillende sociaaldemocratische partijen uit Europa verenigt, en de Italiaanse Democratische Partij. ... sociaaldemocratische partij litouwen luxemburg 1 letzebuerger sozialistesch aarbechterpartei (lsap) luxemburgse socialistische arbeiderspartij malta 3 partit laburista (pl) malta labour party nederland 3 partij van de arbeid (pvda) oostenrijk 5 sozialdemokratische parte - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
De Spaanse Socialistische Arbeiderspartij (Partido Socialista Obrero Español, PSOE) is een sociaal-democratische partij in Spanje. De partij staat centrumlinks in het politieke spectrum en is het best te vergelijken met de PvdA. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Geschiedenis van de PvdA (Partij van de Arbeid)
Nederlandse politieke partij op sociaal-democratische grondslag. Opgericht in 1946 als opvolger van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP). - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Vliegen, Wilhelmus Hubertus (1862-1947)
... g hij in amsterdam werken, waar hij definitief voor het socialisme gewonnen werd: in september van dat jaar werd hij lid van de sociaal-democratische bond (sdb). ... faamde manifest der twaalf apostelen, dat nog in augustus 1894 het signaal werd voor de oprichting van de sociaal-democratische arbeiderspartij (sdap). - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Troelstra, Pieter (1860-1930)
... htwerk, dat al in zijn hbs-tijd was begonnen, bracht hem via zijn belangstelling voor het fries als taal tot de democratisch en sociaal gerichte friese volksbeweging die toen in opkomst was. ... n genoemd en het contact dat hij door zijn advocatenpraktijk met de arbeidersklasse kreeg, dreef hem al spoedig naar de sociaal-democratische richting binnen die verzamelbeweging. ... dit proces duurde niet lang meer en in 1894 was troelstra een van de 'twaalf apostelen' die de sociaaldemocratische arbeiderspartij in nederland oprichtten. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Russische revolutie
Russische Revolutie ... in 1898 ontstond de sociaal-democratische arbeiders partij, die uiteen zou vallen in de mensjewieken en de bolsjewieken. ... in 1903 ontstonden ten gevolge van een scheuring in de russische sociaal-democratische arbeiderspartij (rsdap) het bolsjewisme (de meerderheid) en het mensjewisme (de minderheid). - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Sneevliet, Hendricus Josephus Franciscus Marie (1883-1942)
... in 1902 werd hij lid van de sociaal-democratische arbeiderspartij (sdap) en van de nederlandsche vereeniging van spoor- en tramwegpersoneel, doorgaans aangeduid al - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Schaper, Johan Hendrik Andries (1868-1934)
... j, door het lezen van propagandageschriften, voor het socialisme gewonnen, en op zijn achttiende verjaardag werd hij lid van de sociaal-democratische bond (sdb). ... 894 behoorde hij - met pieter jelles troelstra, vliegen en negen anderen, tot de oprichters van de nieuwe sociaal-democratische arbeiderspartij (sdap); hij werd ook tot lid van het eerste hoofdbestuur der nieuwe partij gekozen. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Goes, Franc van der (1859-1939)
... hack van oudheusden' schreef hij in vrijwel elke aflevering een literatuurkritiek of een essay over een sociaal-politiek thema, zich kenmerkend door een verzorgde stijl en een bezonken oordeel. ... in 1891 sloot hij zich aan bij de sociaal-democratische bond (sdb). ... van de in 1894 opgerichte sociaal-democratische arbeiderspartij (sdap) was hij de geestelijke vader. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Fimmen, Eduard Carl (1881-1942)
... in 1905 behoorde hij tot de oprichters van de - met de sociaal-democratische arbeiderspartij (sdap) verbonden - algemeene bond van handels- en kantoorbedienden. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Mannourij, Gerrit (1867-1956)
... vanaf 1900 was hij lid van de sociaal-democratische arbeiderspartij (sdap) en als zodanig behoorde hij tot een van de initiatiefnemers tot de oprichting in 1901 van - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Albarda, Johan Willem (1877-1957)
... ook was hij actief in de sociaal-democratische propaganda club. ... het kostte hem echter enige gewetensstrijd voor zijn beslissing viel lid te worden van de sociaal-democratische arbeiderspartij. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Polak, Henri (1868-1943)
... na zijn terugkeer in amsterdam werd polak lid van de sociaal-democratische bond (sdb), een ongebruikelijke stap, want de meeste joodse arbeiders hadden tot dan toe weinig op met het social ... de zijde van de reformisten, en in 1894 was hij een van de 'twaalf apostelen', zoals de oprichters van de sociaal-democratische arbeiderspartij (sdap) zouden worden genoemd. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Siewertsz van Reesema, William Carl (1882-1949)
... de jongen vatte zo sympathie op voor de sociaal-democratische arbeiderspartij (sdap). - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Ferdinand Domela Nieuwenhuis
Ferdinand Domela Nieuwenhuis ( Amsterdam, 31 december 1846 - Hilversum, 18 november 1919) was aanvankelijk een predikant, later socialistische politicus en nog later een sociaal-anarchist en antimilitarist. ... het tijdschrift recht voor allen en in 1881 richtte hij de eerste landelijke socialistische partij van nederland op, de sociaal-democratische bond ( sdb). ... 4 stapten de parlementairen, de sociaal-democraten, dan toch uit de bond en werd - tegenover de bond - de sociaal-democratische arbeiderspartij (sdap) opgericht door p.j. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Smit, Wilhelmina Carolina Benjamina
... geinspireerd door een spreekbeurt van pieter jelles troelstra werd ze in 1898 lid van de sociaal-democratische arbeiderspartij (sdap). - (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           
Boekman, Emanuel (1889-1940)
... zo publiceerde hij in 1910 het artikel 'volksontwikkeling' (in de vrije socialist, 5-2-1910), een scherpe aanval op de sociaal-democratische cultuurpolitiek. ... toch duurde het nog tot 1913 voordat hij toetrad tot de sociaal-democratische arbeiderspartij (sdap), en in de eerste jaren van zijn partijlidmaatschap schaarde hij zich nog duidelijk in de rijen van de oppositie. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Mozser, Alfred (1905-1979)
... mozser, alfred (1905-1979) mozser, alfred, (bekend onder de naam mozer), journalist en sociaal-democratisch politicus (munchen (duitsland) 15-3-1905 - arnhem 12-8-1979). ... in deze jaren leerde hij grote armoede kennen en werd de basis gelegd voor zijn latere sociaal-democratische gedrevenheid. ... in het op initiatief van de sociaal-democratische arbeiderspartij (sdap) opgerichte emigrantenblad freie presse waarschuwde hij onder de schuilnamen alfred bayer en walther lemkering voor de on - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 137