YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: partij sociaal-democratische partij vrijzinnig-democratische bond pvda sdap documentatiecentrum nederlandse politieke partijen liberale unie communistische partij holland sociaal-democratische arbeiderspartij vvd d66 sdp david wijnkoop politieke partij cdu politieke partijen de kiesraad bcs dr. w. van ravesteyn kolthek sdp (sociaal-democratische partij) lodewijk asscher cda vdb willem drees christelijk-democratische unie anti-revolutionaire partij christelijk-historische unie p.j. oud a.m. joekes frans ppr rksp partij voor de dieren lijsttrekker parlement katholieke volkspartij koos vorrink politiek leider overzicht partijen in tweede en eerste kamer : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3131 voor - sociaal democratische arbeiders partij - in 0.338921070098877 seconden.
Zoektermen sociaal en partij behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Sociaal-Democratische Partij (SDP)

De Sociaal-Democratische Partij in Nederland was een communistische partij. Zij ontstond in 1909 na ideologische conflict in de de SDAP. Een groep rond Wijnkoop, Ceton en Gorter wilde de klassenloze maatschappij via revolutionaire ontwikkeling tot stand brengen. ... versterking van het klassenbewustzijn van de arbeiders en klassenstrijd waren daar voorwaarden voor. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Politieke partij

Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten. Politieke partijen streven vaak meer dan één doel na, zoals bevordering van werkgelegenheid, een eerlijke inkomensverdeling, een schoon milieu of het bestrijden van criminaliteit. ... in 1885 volgde de liberale unie en in 1894 de sociaal-democratische arbeiderspartij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. ... de partij werd opgericht in 1946 als een voortzetting van de vooroorlogse sociaal-democratische arbeiders partij (sdap), de vrijzinnig-democratische bond (vdb) en de christelijk-democratische unie (cdu). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partijen

De Nederlandse democratie is georganiseerd via een partijenstelsel. Bij de organisatie van een partij komt van alles kijken. Bijvoorbeeld de registratie bij de kiesraad, het kiezen van een (politiek) leider en/of de partijfinanciën. ... pvda de partij van de arbeid (pvda) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. ... de partij werd opgericht in 1946 als een voortzetting van de vooroorlogse sociaal-democratische arbeiders partij (sdap), de vrijzinnig-democratische bond (vdb) en de christelijk-democratische unie (cdu). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Sociaal-Democratische Bond (SDB)

De SDB (na 1893 Socialistenbond) was een revolutionair-socialistische partij die in 1881 werd opgericht. De grote voorman van de SDB was de voormalige predikant Ferdinand Domela Nieuwenhuis. ... op de korte termijn wilde de sdb verbetering van het lot van de arbeiders. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partijen in Tweede en Eerste Kamer

Omdat we in de Nederlandse politiek een stelsel van evenredige vertegenwoordiging hanteren, bestaan de Tweede en Eerste Kamer uit afgevaardigden van verschillende politieke partijen. Welke partijen in de Kamers zitten kan in theorie dus per vier jaar verschillen. ... d66 democraten 66 (d66) is een hervormingsgezinde sociaal-liberale partij. ... pvda de partij van de arbeid (pvda) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. ... de partij werd opgericht in 1946 als een voortzetting van de vooroorlogse sociaal-democratische arbeiders partij (sdap), de vrijzinnig-democratische bond (vdb) en de christelijk-democratische unie (cdu). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP)

De SDAP was een sociaaldemocratische partij, die lange tijd tevens republikeins en antimilitaristisch was. De SDAP werd in 1894 opgericht en kan als opvolger van de revolutionair-socialistische SDB (Socialistenbond) worden beschouwd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Opgeheven partijen

Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan. ... democratisch-socialisten 1970 (ds'70) ds'70 was een centrumrechtse sociaaldemocratische partij. ... daarnaast was zij voorstander van bedrijfsmedebezit en winstdeling voor arbeiders. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Sociaal-democratie

Leer en politieke stroming die langs democratische weg tot het socialisme wil komen. Hierin streeft de samenleving naar de gemeenschappelijke voorziening in de behoeften van haar leden. ... ementairen' (in tegenstelling tot de anarchisten van de in 1881 opgerichte sociaal-democratische bond) de sociaal-democratische arbeiders partij (sdap) op. - (bron: Geheugen van Drenthe)

                                                                                                                                           
Herman ‘Stuuf’ Wiardi Beckman (1904-1945) – Verzetsstrijder en politicus
Herman Wiardi Beckman, roepnaam Stuuf, was een prominent lid van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) en hoofdredacteur van kranten van De Arbeiderspers. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Polak, Henri (1868-1943)
... na zijn terugkeer in amsterdam werd polak lid van de sociaal-democratische bond (sdb), een ongebruikelijke stap, want de meeste joodse arbeiders hadden tot dan toe weinig op met het social ... van de reformisten, en in 1894 was hij een van de 'twaalf apostelen', zoals de oprichters van de sociaal-democratische arbeiderspartij (sdap) zouden worden genoemd. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Siewertsz van Reesema, William Carl (1882-1949)
... de jongen vatte zo sympathie op voor de sociaal-democratische arbeiderspartij (sdap). - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Russische revolutie
Russische Revolutie ... in 1898 ontstond de sociaal-democratische arbeiders partij, die uiteen zou vallen in de mensjewieken en de bolsjewieken. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Ferdinand Domela Nieuwenhuis
Ferdinand Domela Nieuwenhuis ( Amsterdam, 31 december 1846 - Hilversum, 18 november 1919) was aanvankelijk een predikant, later socialistische politicus en nog later een sociaal-anarchist en antimilitarist. ... het tijdschrift recht voor allen en in 1881 richtte hij de eerste landelijke socialistische partij van nederland op, de sociaal-democratische bond ( sdb). ... rkkracht, en bovenal zijn charismatische persoonlijkheid, hebben domela nieuwenhuis een unieke plaats bezorgd in de nederlandse arbeidersbeweging. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Troelstra, Pieter (1860-1930)
... htwerk, dat al in zijn hbs-tijd was begonnen, bracht hem via zijn belangstelling voor het fries als taal tot de democratisch en sociaal gerichte friese volksbeweging die toen in opkomst was. ... n genoemd en het contact dat hij door zijn advocatenpraktijk met de arbeidersklasse kreeg, dreef hem al spoedig naar de sociaal-democratische richting binnen die verzamelbeweging. ... hij sloot zich in 1885 aan bij wat later de friesche volkspartij zou worden genoemd en het contact dat hij door zijn advocatenpraktijk met de arbeidersklasse kreeg, dreef hem al spoedig naar d - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Gerhard, Adrien Henri (1858-1948)
... hoewel sinds 1880 actief lid van de sociaal-democratische bond (sdb) wees hij in 1884 de vernietiging van het kapitalisme door een gewelddadige revolutie als een 'onzinnig ... hem dan ook geen moeite medewerking te verlenen aan de door sociaal bewogen notabelen gefinancierde volksacademie voor kansarme arbeiders 'ons huis' in 'de jordaan'. ... ch aan te sluiten bij de moderne sociaal-democratische beweging, zoals die gestalte kreeg in de sociaal-democratische arbeiders partij (sdap) onder leiding van p.j. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
communisme in Groningen
In 1909 leidde de meer gematigde opstelling van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) tot een afsplitsing van de orthodoxe marxisten, die de Sociaal-Democratische Partij (SDP) stichtten. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) – Van dominee tot anarchist
De Friese predikant en politicus Ferdinand Domela Nieuwenhuis, alias ‘Us Ferlosser’ (‘Onze Verlosser’), is de geschiedenisboeken ingegaan als de belangrijkste Nederlandse pionier van het socialisme en anarchisme. ... als vrijdenker en antimilitarist richtte hij in 1881 de eerste socialistische partij van nederland op, de sociaal-democratische bond (sdb). ... hij was bovenal sterk maatschappelijk betrokken en kwam op voor de zwakkeren in de samenleving, specifiek de arbeiders. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Ribbius Peletier, Anna Elisabeth (1891-1989)
... gedurende de eerste maanden van 1922 maakte zij een studiereis door groot-brittannie, waar zij sociaal werk in fabrieken bestudeerde, contact zocht met de labour party en zich bekeerde tot de sociaal-democratie. ... in haar vrije tijd werd liesbeth ribbius actief voor de arbeiders jeugd centrale (ajc), de jongerenorganisatie van de sociaal-democratische arbeiderspartij (sdap). - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           

Communistische Partij van Nederland (CPN) – Een korte geschiedenis

De Communistische Partij van Nederland (CPN) bestond, onder verschillende namen, tussen 1909 en 1991 en was een van de meest radicale partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum in ons land. ... de cpn voor de tweede wereldoorlog de wortels van de cpn liggen in de sociaal democratische partij (sdp), de in 1909 van de brede sociaal-democratische arbeiderspartij (sdap) afgesplitste orthodox-marxisti - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Peletier, Anna Elisabeth Ribbius
... sociaal-democratie op studiereis in groot-brittannie kwam ribbius in 1922 in contact met de labour party en bekeerde ze zich tot de soc ... in haar vrije tijd was ze actief voor de arbeiders jeugd centrale (ajc), de jongerenorganisatie van de sociaal-democratische arbeiders-partij (sdap), waarvan ze in 1925 lid werd. - (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           
Ankersmit, Heleen
... rhenen 21-8-1944), socialiste, feministe, secretaris van de bond van sociaal-democratische vrouwenpropagandaclubs. ... in 1907 werd zij als eerste vrouw lid van afdeling deventer van de sociaal-democratische arbeiderspartij (sdap). - (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           
Nieuwenhuis, Ferdinand (1846-1919)
... domela werd de grote voorman en propagandist van de sociaal democratische bond (sdb), die in 1881, vooral door zijn initiatief en leiding, uit plaatselijke socialistisch-gezinde groepen o ... preking der sociale kwestie, had 'sociale brieven' in de werkmansbode gepubliceerd en was in contact gekomen met socialistische arbeiders als h. ... worden omdat hij zijn mandaat niet aan de gunst van een politieke tegenstander te danken wilde hebben en er bovendien binnen de partij geen consensus was over voortzetting van zijn lidmaatschap. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Pannekoek, Antonie (1873-1960)
... in de kleine afdeling van de sociaal-democratische arbeiderspartij (sdap) in leiden werd hij een van de centrale figuren. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 139