YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: design jan slothouber slothouber-en-graatsma william graatsma taal europese commissie europese unie europees parlement aaneenschrijven raad raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden gewone wetgevingsprocedure raad van ministers aangepaste afleiding raad van europa lidstaten alternatieve spelling gekwalificeerde meerderheid tussen-n auke zijlstra (pvv) eerste kamercommissie voor economische zaken (ez) henk kamp vaste commissie voor economische zaken (ez) - tweede kamer comite van de regio's europese investeringsbank gerben-jan gerbrandy (d66) paul tang (pvda) esther de lange (cda) cora van nieuwenhuizen-wijbenga (vvd) sander dekker jet bussemaker europa 2020-strategie erasmus henk kamp (vvd, minister van economische zaken) leven lang leren onderwijs eu 2020-strategie comenius : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5528 voor - slothouber en graatsma - in 0.320981025695801 seconden.
Zoekterm en is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
Slothouber-en-Graatsma

Slothouber-en-Graatsma

Kunstbus - Jan Slothouber en William Graatsma De architecten / vormgevers Jan Slothouber (Boskoop, 1918) en William Pars Graatsma (Burght, 1925) onderzochten de wiskundige regelmaat van de kubus, toegepast in diverse constructies van verschillende materialen. ... slothouber

                                                                                                                                           

Wat is juist: norme-en-waardeloos of normen-en-waardenloos?

Genootschap Onze Taal - Normen-en-waardenloos ('zonder normen en waarden') is juist. ... slothouber

                                                                                                                                           

Ondernemingen- en industriebeleid

Parlement & Politiek - Bedrijven zijn belangrijk voor de economie. Ze zorgen voor werkgelegenheid. In een wereld die voortdurend verandert, helpt de Europese Unie ondernemers zodat zij zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en kunnen blijven concurreren. ... slothouber

                                                                                                                                           

Audiovisueel- en mediabeleid

Parlement & Politiek - Onder audiovisueel- en mediabeleid vallen de televisie, radio en film. Deze sector wordt economisch steeds belangrijker: meer dan één miljoen mensen is hier werkzaam. De sector speelt ook een belangrijke maatschappelijke rol, omdat deze media de voornaamste bron van informatie zijn voor de bevolking en een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. ... slothouber

                                                                                                                                           

Onderwijs- en jeugdbeleid

Parlement & Politiek - De Europese Unie voert sinds de jaren '70 beleid op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport. De doelen van dit beleid, waaronder levenslange kennisvergaring voor iedereen, zijn vastgelegd in de verdragen van Maastricht (1992) en Amsterdam (1997). ... slothouber

                                                                                                                                           

Onderzoeks- en innovatiebeleid

Parlement & Politiek - De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... slothouber

                                                                                                                                           

Economisch en monetair beleid

Parlement & Politiek - Dit beleid heeft als doel de economische groei zeker te stellen en meer banen te creëren. In de eerste plaats bepaalt ieder EU-land zijn eigen economische beleid, maar dat beleid moet wel het belang van de hele EU dienen. ... slothouber

                                                                                                                                           

Waar komt steen en been klagen vandaan?

Genootschap Onze Taal - Steen en been klagen betekent 'uitgebreid, hartgrondig klagen'. ... slothouber

                                                                                                                                           

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)

Parlement & Politiek - Dit ministerie houdt zich bezig met rechtspleging en rechtshandhaving, jeugd en sanctietoepassing, de politie en terrorismebestrijding en veiligheid. Het ministerie is belast met wetgeving op het gebied van privaatrecht, straf- en sanctierecht, administratief recht en bestuursrecht en met het bewaken van de kwaliteit van de wetgeving. ... slothouber

                                                                                                                                           

Is het authenticatie en authenticeren, of authenti ficatie en authenti ficeren?

Genootschap Onze Taal - Authenticatie en authenticeren zijn juist. ... slothouber

                                                                                                                                           

Waar komt schering en inslag vandaan?

Genootschap Onze Taal - Schering en inslag betekent 'heel gewoon, vaak voorkomend'. Vaak wordt schering en inslag in negatieve contexten gebruikt: 'Auto-inbraken zijn hier schering en inslag. ... slothouber

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Het gaat tussen John en ik' of 'Het gaat tussen John en mij'?

Genootschap Onze Taal - 'Het gaat tussen John en mij' is goed. ... slothouber

                                                                                                                                           

Wat is juist: mama en papa of mamma en pappa?

Genootschap Onze Taal - Het is allemaal goed. Alle naslagwerken (waaronder onze eigen Spellingwijzer Onze Taal en de officiële woordenlijst) geven mama én mamma en papa én pappa. In de praktijk zijn de vormen mama en papa het gebruikelijkst. ... slothouber

                                                                                                                                           

In welke boeken kan ik de betekenis en herkomst van spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen vinden?

Genootschap Onze Taal - Hieronder staan een aantal boeken die de herkomst en betekenis van spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen geven. ... slothouber

                                                                                                                                           

Is er een betekenisverschil tussen motivering en motivatie?

Genootschap Onze Taal - Motivering en motivatie kunnen allebei 'het motiveren, het aangeven van motieven, onderbouwing' en 'argument, reden' betekenen. ... slothouber

                                                                                                                                           

Schengen- en visabeleid

Parlement & Politiek - Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... slothouber

                                                                                                                                           

Asiel- en migratiebeleid

Parlement & Politiek - Sinds 1999 is de Europese Unie steeds meer betrokken bij het opstellen van een gemeenschappelijk asielbeleid. Door de sterk toegenomen welvaart is Europa een aantrekkelijke bestemming voor zowel economische als politieke vluchtelingen. ... slothouber

                                                                                                                                           

Wanneer is het box, boxen en boxer, en wanneer boks, boksen en bokser?

Genootschap Onze Taal - Boks, boksen en bokser hebben met de bokssport te maken. In andere betekenissen is het meestal box, boxen en boxer. ... slothouber

                                                                                                                                           

Is middelbaar- en basisonderwijs juist gespeld?

Genootschap Onze Taal - Nee, juist is middelbaar en basisonderwijs, zonder streepje. ... slothouber

                                                                                                                                           

Wat is het meervoud van kop-en-schotel?

Genootschap Onze Taal - Het meervoud van kop-en-schotel is kop-en-schotels. ... slothouber

                                                                                                                                           

Waar komt over het paard getild zijn vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Genootschap Onze Taal - Wie over het paard getild is, is te veel geprezen en verwend, en daardoor verwaand geworden. ... slothouber

                                                                                                                                           

Is er verschil tussen tandenknarsen en knarsetanden?

Genootschap Onze Taal - Nee, tandenknarsen en knarsetanden betekenen hetzelfde: namelijk dat de tanden hoorbaar over elkaar schuren. Dat kan van woede of ergernis zijn, maar ook onbewust tijdens de slaap gebeuren. ... slothouber

                                                                                                                                           

Wat is juist: winst-en-verliesrekening of winst- en verliesrekening?

Genootschap Onze Taal - Winst-en-verliesrekening, met twee koppeltekens, is in de meeste gevallen de juiste spelling. ... slothouber

                                                                                                                                           

Wat is het verschil tussen geolocatie en geolokalisatie?

Genootschap Onze Taal - Beide woorden zijn correcte Nederlandse woorden. Geo- is een voorvoegsel dat vooral aan uitheemse wetenschappelijke termen (bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandige naamwoorden) vastgeplakt kan worden en dat dan iets uitdrukt van 'een relatie met de aarde, de wereld': geologie, geografie, geopolitiek, geofysisch, geowetenschap. ... slothouber

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 11