YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal lastige woorden etymologie schengen- en visabeleid raad justitie en binnenlandse zaken raad ronald plasterk asiel- en migratiebeleid stef blok klaas dijkhoff europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (frontex) kati piri (pvda) parlementaire commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken judith sargentini (gl) juncker eurocommissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap vicky maeijer (pvv) vrije verkeer van personen eerste kamercommissie voor europese samenwerkingsorganisaties (eso) asielrecht eurosur schengen onder druk sis (schengen informatie systeem) vaste commissie voor europese zaken (euza) - tweede kamer sophie in 't veld (d66) benelux schengenlanden commissie beleid schengen en visa meer over de europese aanpak van de migrantenstroom verdrag van schengen europol europese commissie dimitris avramopoulos (griekenland) schengen dennis de jong (sp) gekwalificeerde meerderheid ep jeroen lenaers (cda) europees parlement : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 10 van 10 voor - sis - in 0.00505781173706055 seconden.
Waar komt het woord sjasliek vandaan?
Genootschap Onze Taal - Sjasliek is een gegrild gerecht, een spies met daaraan vlees, tomaat, uien, enz. Het woord sjasliek – dat we ook aantreffen als sjaslik, sjasliek, sjasjlik, sjasjliek, schaschlik, shaslick, shaslik en shasjliek – hebben we via het Russisch ( šašlyk ) ontleend aan het Tataars ( šišlik ), een taal die in de voormalige Sovjet-Unie gesproken wordt (onder meer in de republiek Tatarstan, waar ongeveer de helft van de Tataren woont). ... shaslick, shaslik en shasjliek - hebben we via het rus sis

                                                                                                                                           
Schengen- en visabeleid
Parlement & Politiek - Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... voor schengen. in 2013 is het schengen informatie systeem ii ( sis

                                                                                                                                           
Waar ligt de klemtoon in het woord ebola?
Genootschap Onze Taal - De meeste mensen zeggen 'ee-BOO-la', met de klemtoon op de tweede lettergreep. In medische vaktaal komt ook de uitspraak 'EE-bo-la' voor, met de klemtoon op de eerste lettergreep. ... (de derde van achteren). ze zeggen bijvoorbeeld ook 'pso-ri-a- sis

                                                                                                                                           
Duccio di Buoninsegna
Duccio di Buoninsegna
Kunstbus - Italiaanse kunstschilder uit Siena, die schilderde in de Byzantijnse stijl, geboren ca. 1255 verm. Siena, - overleden in 1318 in Siena. Duccio da Buoninsegna, 'vader van alle schilders van Siena', leefde rond 1300 en bracht het grootste deel van zijn leven door in Siena. ... heeft zijn werk gesigneerd met de woorden mater sancta dei - sis

                                                                                                                                           
Wat is juist: het geboycotte land of het geboycote land?
Genootschap Onze Taal - Het geboycotte land ('het van het maatschappelijk of handelsverkeer uitgesloten land') is juist. ... stam boycot wordt de uitgang te gevoegd, net als bij klopte, sis

                                                                                                                                           
MI5
Kunstbus - De Security Service gewoonlijk genaamd MI-5 is de Britse contraspionagedienst en veiligheidsdienst. Website: Britse parlementaire democratie te beschermen, maar ook de Britse economische belangen veilig te stellen. ... was. het huidige adres is po box 3255, londen sw1p 1ae. de ba sis

                                                                                                                                           
Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)
Parlement & Politiek - De raadsformatie Justitie en Binnenlandse Zaken bestaat uit de ministers van justitie en/of binnenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De JBZ-raad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. ... bij douanecontroles - het schengeninformatiesysteem ( sis

                                                                                                                                           
Hoe weet je of een woord een de-woord of een het-woord is?
Genootschap Onze Taal - Het Nederlands heeft twee bepaalde lidwoorden: het voor onzijdige woorden en de voor mannelijke en vrouwelijke woorden. Wie het Nederlands als moedertaal heeft, weet meestal vanzelf of een woord de of het krijgt. ... de of het bosschage, corsage, personage, vitrage en voltage; - sis

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je de bezitsvorm van namen op -th? Is het Keith' moeder of Keiths moeder?
Genootschap Onze Taal - Juist is Keiths moeder: de bezits-s wordt in principe direct aan een naam die eindigt op -th vast geschreven. ... boeken. de engelse th geldt in het nederlands dus niet als een sis

                                                                                                                                           
Hoe weet je of een woord mannelijk of vrouwelijk is?
Genootschap Onze Taal - Het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk woordgeslacht is in het Nederlands al lange tijd aan het vervagen. Onzijdige woorden zijn nog goed herkenbaar aan het lidwoord het, maar mannelijke en vrouwelijke woorden hebben allebei het lidwoord de. ... (ook het ), het percentage, promillage en voltage (ook het ) - sis

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 6