YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: sgp kees van der staaij bas van der vlies staatkundig-gereformeerde partij elbert dijkgraaf sgp-jongeren politieke jongerenorganisaties cor van dis sr. sgp - jongerenorganisatie gert van den berg sgpj lvsgs cor van dis jr. landelijk verband voor staatkundig-gereformeerde studieverenigingen eerste kamer arp christenunie tweede kamer 2017 lijsttrekker biografisch archief kiesdeler zandt peter schalk 2003 tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 sgp en tweede kamerverkiezingen 2017 2010 van dis sgp en tweede kamerverkiezingen abma 2012 2015 2011 1 zetel 2007 henk van rossum pieter zandt tweede kamerfractie lijstencombinatie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 225 voor - sgp - in 0.0416359901428223 seconden.

SGP-jongeren (SGPJ)

Deze Nederlandse onafhankelijke jongerenorganisatie is gelieerd aan de Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP). Van 1934 tot 2000 ging de organisatie door het leven als het Landelijk Verband voor Staatkundig-Gereformeerde Studieverenigingen (LVSGS). ... sgp - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

SGP en Tweede Kamerverkiezingen 2012

De SGP had bij de verkiezingen van 12 september Kees van der Staaij als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma is getiteld 'Daad bij het Woord!'. ... sgp - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

SGP en Tweede Kamerverkiezingen 2017

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Kees van der Staaij als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'Stem voor het leven'. ... sgp - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP)

De Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP) is vanaf 6 november 1956, met uitzondering van de periode van 19 september 1960 tot 11 mei 1971, in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. ... kamerfractie staatkundig-gereformeerde partij ( sgp - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

SGP en Tweede Kamerverkiezingen 2010

De SGP behaalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 2 zetels in de Tweede Kamer. Nestor Bas van der Vlies maakte voor de verkiezingen bekend terug te zullen treden, hierdoor werd Kees van der Staaij lijsttrekker. ... sgp - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

De fractie van de SGP heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 drie leden. ... kamerfractie staatkundig gereformeerde partij ( sgp - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Lijsttrekkers Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP)

Sinds de verkiezingen van 2010 is Kees van der Staaij lijsttrekker van de SGP. Daarvoor was Bas van der Vlies dat, vanaf 1986. ... staatkundig-gereformeerde partij ( sgp - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP)

Orgaan ... partij ( sgp - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kandidaten SGP Tweede Kamerverkiezingen 2017

In onderstaand overzicht staa n de eerste zeven van de kandidatenlijst van de SGP bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. ... sgp - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Provinciale Statenverkiezingen 2015
De uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 laten een verdere fragmentatie van de Nederlandse politiek en verlies voor regeringspartijen VVD en - vooral - PvdA zien. Er zijn veel winnaars: D66, SP, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS en provinciale partijen. ... - pvda zien. er zijn veel winnaars: d66, sp, christenunie, sgp - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Conservatieven en Hervormers (ECR)
De fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) bestaat onder meer uit Britse Conservatieven en leden van de Poolse partij Recht en Rechtvaardigheid. De Nederlandse ChristenUnie en SGP hebben zich bij deze fractie aangesloten. ... recht en rechtvaardigheid. de nederlandse christenunie en sgp - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Zetelverdeling Nederlandse eurodelegaties 2014-heden
Het CDA is in de periode vanaf 2014 met vijf zetels de grootste eurodelegatie, gevolgd door D66 en de PVV met vier zetels. PvdA en VVD hebben elk drie zetels, GroenLinks en SP beide twee en Partij voor de Dieren, SGP en ChristenUnie elk één. ... zetels, groenlinks en sp beide twee en partij voor de dieren, sgp - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1933
Voornaamste winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen van 1933 is de ARP, die met Hendrik Colijn aan het hoofd twee zetels wint. Net als in 1925 geldt hij als sterke man, die Nederland uit de crisis moet leiden. ... " verliezen er een. van de kleine partijen handhaven sgp - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Uitslagen Provinciale Statenverkiezingen vanaf 1946
In de periode 1946-2017 zijn er 18 keer Provinciale Statenverkiezingen gehouden. CDA, PvdA en VVD zijn hierbij door de jaren heen meestal als grootste uit de bus gekomen. Aangezien de Eerste Kamer door de Provinciale Staten wordt gekozen, werkt de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen door in de zetelverdeling van de Eerste Kamer. ... 5,6 14,8 10,2 11,7 d66 8,3 6,7 15,6 9,2 5,9 4,6 2,6 8,3 12,5 sgp - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 1994 (Nederland)
Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 1994 werd het CDA de grootste Nederlandse partij in het EP met 30,8 procent van de stemmen, goed voor 10 van de 31 Nederlandse zetels in de periode 1994-1999. ... ook de pvda, vvd, d66, de gezamenlijke lijst van gpv, rpf en sgp - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vrouwelijke Eerste Kamerleden
De Eerste Kamer telt op dit moment 26 vrouwen. Dit aantal is verdeeld over 9 politieke partijen. De fracties van de ChristenUnie, SGP, 50PLUS en de Partij voor de Dieren hebben geen vrouwelijke leden. ... over 9 politieke partijen. de fracties van de christenunie, sgp - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017
Een profiel van de kandidatenlijsten van een aantal partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Voor deze analyse is uitgegaan van het zetelaantal dat wordt genoemd in de Peilingwijzer. ... 18 groenlinks 17 sp 13 pvda 14 50plus 10 christenunie 7 pvdd 5 sgp - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2012
Op 12 september 2012 waren er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Deze waren nodig na de val van het kabinet-Rutte op 23 april 2012. Bij de verkiezingen kon worden gestemd op kandidaten van 21 partijen, waaronder elf nieuwkomers. ... voor 2013. winnaars van de verkiezing waren vvd, pvda, d66, sgp - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1929
De Tweede Kamerverkiezingen van 1929 zijn de rustigste van het Interbellum. Er treden nauwelijks verschuivingen op. Zowel RKSP, CHU, VDB als SDAP behouden hun zeteltal. Alleen de ARP en de Liberalen verliezen één zetel. ... wel terug naar 53 zetels. uitslag opvallend is de winst van de sgp - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1983
Op 31 augustus 1983 kozen de Provinciale Statenleden voor het eerst tegelijk de nieuwe Eerste Kamer. Die Kamer werd ook voor het eerst voor vier jaar gekozen. Grote winnaar was de VVD en grote verliezer de PvdA. ... cda en vvd samen over een ruime meerderheid van 43 zetels. de sgp - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2003
Op 26 mei 2003 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Door de verkiezingsuitslag kon het nieuwe kabinet-Balkenende II rekenen op een meerderheid van 41 van de 75 Eerste Kamerzetels: 23 van het CDA, 15 van de VVD en 3 van D66. ... 4,4 3 4 -1 christenunie egbert schuurman 4.960 3,1 2 4* -2 sgp - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1995
Op 29 mei 1995 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Er deden zich flinke verschuivingen voor. Winnaar was de VVD, die met elf zetels winst bijna verdubbelde. Van de regeringspartijen ging de PvdA twee zetels achteruit en D66 vijf. ... 19 27 -8 pvda 14 16 -2 d66 7 12 -5 groenlinks 4 4 0 aov 2 0 +2 sgp - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerlid
De Eerste Kamer bestaat uit 75 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van vier jaar worden gekozen via de kieslijst van een politieke partij. ... 2015 wonnen d66 (vijf zetels), cda, sp, christenunie, 50plus, sgp - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1946
In deze eerste naoorlogse Tweede Kamerverkiezingen liep het tegenvallende resultaat van de PvdA het meest in het oog. De nieuwgevormde partij kreeg 29 zetels, twee minder dan haar vooroorlogse voorlopers SDAP, VDB en CDU. ... cpn 502.963 10,6 10 +7 chu 373.217 7,8 8 pvdv 305.287 6,4 6 +2 sgp - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 40