YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: sgp kees van der staaij bas van der vlies staatkundig-gereformeerde partij sgp-jongeren politieke jongerenorganisaties elbert dijkgraaf gert van den berg lvsgs cor van dis jr. landelijk verband voor staatkundig-gereformeerde studieverenigingen sgp - jongerenorganisatie cor van dis sr. sgpj eerste kamer arp christenunie tweede kamer lijsttrekker 2017 biografisch archief kiesdeler zandt tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 peter schalk 2003 2010 sgp en tweede kamerverkiezingen 2015 abma 2012 van dis sgp en tweede kamerverkiezingen 2017 2011 hette abma 1 zetel 2007 tweede kamerfractie lijstencombinatie 3 zetels : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 225 voor - sgp - in 0.0321400165557861 seconden.

SGP-jongeren (SGPJ)

Parlement & Politiek - Deze Nederlandse onafhankelijke jongerenorganisatie is gelieerd aan de Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP). Van 1934 tot 2000 ging de organisatie door het leven als het Landelijk Verband voor Staatkundig-Gereformeerde Studieverenigingen (LVSGS). ... sgp

                                                                                                                                           

SGP en Tweede Kamerverkiezingen 2012

Parlement & Politiek - De SGP had bij de verkiezingen van 12 september Kees van der Staaij als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma is getiteld 'Daad bij het Woord!'. ... sgp

                                                                                                                                           

SGP en Tweede Kamerverkiezingen 2017

Parlement & Politiek - De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Kees van der Staaij als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'Stem voor het leven'. ... sgp

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP)

Parlement & Politiek - De Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP) is vanaf 6 november 1956, met uitzondering van de periode van 19 september 1960 tot 11 mei 1971, in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. ... kamerfractie staatkundig-gereformeerde partij ( sgp

                                                                                                                                           

SGP en Tweede Kamerverkiezingen 2010

Parlement & Politiek - De SGP behaalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 2 zetels in de Tweede Kamer. Nestor Bas van der Vlies maakte voor de verkiezingen bekend terug te zullen treden, hierdoor werd Kees van der Staaij lijsttrekker. ... sgp

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Parlement & Politiek - De fractie van de SGP heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 drie leden. ... kamerfractie staatkundig gereformeerde partij ( sgp

                                                                                                                                           

Lijsttrekkers Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP)

Parlement & Politiek - Sinds de verkiezingen van 2010 is Kees van der Staaij lijsttrekker van de SGP. Daarvoor was Bas van der Vlies dat, vanaf 1986. ... staatkundig-gereformeerde partij ( sgp

                                                                                                                                           

Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP)

Parlement & Politiek - Orgaan ... partij ( sgp

                                                                                                                                           

Kandidaten SGP Tweede Kamerverkiezingen 2017

Parlement & Politiek - In onderstaand overzicht staa n de eerste zeven van de kandidatenlijst van de SGP bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. ... sgp

                                                                                                                                           
Provinciale Statenverkiezingen 2015
Parlement & Politiek - De uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 laten een verdere fragmentatie van de Nederlandse politiek en verlies voor regeringspartijen VVD en - vooral - PvdA zien. Er zijn veel winnaars: D66, SP, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS en provinciale partijen. ... - pvda zien. er zijn veel winnaars: d66, sp, christenunie, sgp

                                                                                                                                           
Europese Conservatieven en Hervormers (ECR)
Parlement & Politiek - De fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) bestaat onder meer uit Britse Conservatieven en leden van de Poolse partij Recht en Rechtvaardigheid. De Nederlandse ChristenUnie en SGP hebben zich bij deze fractie aangesloten. ... recht en rechtvaardigheid. de nederlandse christenunie en sgp

                                                                                                                                           
Zetelverdeling Nederlandse eurodelegaties 2014-heden
Parlement & Politiek - Het CDA is in de periode vanaf 2014 met vijf zetels de grootste eurodelegatie, gevolgd door D66 en de PVV met vier zetels. PvdA en VVD hebben elk drie zetels, GroenLinks en SP beide twee en Partij voor de Dieren, SGP en ChristenUnie elk één. ... zetels, groenlinks en sp beide twee en partij voor de dieren, sgp

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1933
Parlement & Politiek - Voornaamste winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen van 1933 is de ARP, die met Hendrik Colijn aan het hoofd twee zetels wint. Net als in 1925 geldt hij als sterke man, die Nederland uit de crisis moet leiden. ... " verliezen er een. van de kleine partijen handhaven sgp

                                                                                                                                           
Uitslagen Provinciale Statenverkiezingen vanaf 1946
Parlement & Politiek - In de periode 1946-2017 zijn er 18 keer Provinciale Statenverkiezingen gehouden. CDA, PvdA en VVD zijn hierbij door de jaren heen meestal als grootste uit de bus gekomen. Aangezien de Eerste Kamer door de Provinciale Staten wordt gekozen, werkt de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen door in de zetelverdeling van de Eerste Kamer. ... 5,6 14,8 10,2 11,7 d66 8,3 6,7 15,6 9,2 5,9 4,6 2,6 8,3 12,5 sgp

                                                                                                                                           
Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 1994 (Nederland)
Parlement & Politiek - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 1994 werd het CDA de grootste Nederlandse partij in het EP met 30,8 procent van de stemmen, goed voor 10 van de 31 Nederlandse zetels in de periode 1994-1999. ... ook de pvda, vvd, d66, de gezamenlijke lijst van gpv, rpf en sgp

                                                                                                                                           
Vrouwelijke Eerste Kamerleden
Parlement & Politiek - De Eerste Kamer telt op dit moment 26 vrouwen. Dit aantal is verdeeld over 9 politieke partijen. De fracties van de ChristenUnie, SGP, 50PLUS en de Partij voor de Dieren hebben geen vrouwelijke leden. ... over 9 politieke partijen. de fracties van de christenunie, sgp

                                                                                                                                           
Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - Een profiel van de kandidatenlijsten van een aantal partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Voor deze analyse is uitgegaan van het zetelaantal dat wordt genoemd in de Peilingwijzer. ... 18 groenlinks 17 sp 13 pvda 14 50plus 10 christenunie 7 pvdd 5 sgp

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2012
Parlement & Politiek - Op 12 september 2012 waren er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Deze waren nodig na de val van het kabinet-Rutte op 23 april 2012. Bij de verkiezingen kon worden gestemd op kandidaten van 21 partijen, waaronder elf nieuwkomers. ... voor 2013. winnaars van de verkiezing waren vvd, pvda, d66, sgp

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1929
Parlement & Politiek - De Tweede Kamerverkiezingen van 1929 zijn de rustigste van het Interbellum. Er treden nauwelijks verschuivingen op. Zowel RKSP, CHU, VDB als SDAP behouden hun zeteltal. Alleen de ARP en de Liberalen verliezen één zetel. ... wel terug naar 53 zetels. uitslag opvallend is de winst van de sgp

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1983
Parlement & Politiek - Op 31 augustus 1983 kozen de Provinciale Statenleden voor het eerst tegelijk de nieuwe Eerste Kamer. Die Kamer werd ook voor het eerst voor vier jaar gekozen. Grote winnaar was de VVD en grote verliezer de PvdA. ... cda en vvd samen over een ruime meerderheid van 43 zetels. de sgp

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2003
Parlement & Politiek - Op 26 mei 2003 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Door de verkiezingsuitslag kon het nieuwe kabinet-Balkenende II rekenen op een meerderheid van 41 van de 75 Eerste Kamerzetels: 23 van het CDA, 15 van de VVD en 3 van D66. ... 4,4 3 4 -1 christenunie egbert schuurman 4.960 3,1 2 4* -2 sgp

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1995
Parlement & Politiek - Op 29 mei 1995 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Er deden zich flinke verschuivingen voor. Winnaar was de VVD, die met elf zetels winst bijna verdubbelde. Van de regeringspartijen ging de PvdA twee zetels achteruit en D66 vijf. ... 19 27 -8 pvda 14 16 -2 d66 7 12 -5 groenlinks 4 4 0 aov 2 0 +2 sgp

                                                                                                                                           
Eerste Kamerlid
Parlement & Politiek - De Eerste Kamer bestaat uit 75 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van vier jaar worden gekozen via de kieslijst van een politieke partij. ... 2015 wonnen d66 (vijf zetels), cda, sp, christenunie, 50plus, sgp

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1946
Parlement & Politiek - In deze eerste naoorlogse Tweede Kamerverkiezingen liep het tegenvallende resultaat van de PvdA het meest in het oog. De nieuwgevormde partij kreeg 29 zetels, twee minder dan haar vooroorlogse voorlopers SDAP, VDB en CDU. ... cpn 502.963 10,6 10 +7 chu 373.217 7,8 8 pvdv 305.287 6,4 6 +2 sgp

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2