YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: sgp kees van der staaij bas van der vlies staatkundig-gereformeerde partij politieke jongerenorganisaties elbert dijkgraaf sgp-jongeren lvsgs cor van dis sr. sgp - jongerenorganisatie landelijk verband voor staatkundig-gereformeerde studieverenigingen cor van dis jr. sgpj gert van den berg arp eerste kamer christenunie tweede kamer 2017 lijsttrekker biografisch archief kiesdeler peter schalk tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 zandt 2003 sgp en tweede kamerverkiezingen 2015 2012 van dis abma 2010 sgp en tweede kamerverkiezingen 2017 2011 1 zetel lijst 2017 g.h. kersten tweede kamerfractie 3 zetels lijstencombinatie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 227 voor - sgp - in 0.0484600067138672 seconden.

SGP-jongeren (SGPJ)

Parlement & Politiek - Deze Nederlandse onafhankelijke jongerenorganisatie is gelieerd aan de Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP). Van 1934 tot 2000 ging de organisatie door het leven als het Landelijk Verband voor Staatkundig-Gereformeerde Studieverenigingen (LVSGS). ... sgp

                                                                                                                                           

SGP en Tweede Kamerverkiezingen 2010

Parlement & Politiek - De SGP behaalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 2 zetels in de Tweede Kamer. Nestor Bas van der Vlies maakte voor de verkiezingen bekend terug te zullen treden, hierdoor werd Kees van der Staaij lijsttrekker. ... sgp

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Parlement & Politiek - De fractie van de SGP heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 drie leden. ... kamerfractie staatkundig gereformeerde partij ( sgp

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP)

Parlement & Politiek - De Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP) is vanaf 6 november 1956, met uitzondering van de periode van 19 september 1960 tot 11 mei 1971, in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. ... kamerfractie staatkundig-gereformeerde partij ( sgp

                                                                                                                                           

Lijsttrekkers Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP)

Parlement & Politiek - Sinds de verkiezingen van 2010 is Kees van der Staaij lijsttrekker van de SGP. Daarvoor was Bas van der Vlies dat, vanaf 1986. ... staatkundig-gereformeerde partij ( sgp

                                                                                                                                           

SGP en Tweede Kamerverkiezingen 2017

Parlement & Politiek - De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Kees van der Staaij als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'Stem voor het leven'. ... sgp

                                                                                                                                           

SGP en Tweede Kamerverkiezingen 2012

Parlement & Politiek - De SGP had bij de verkiezingen van 12 september Kees van der Staaij als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma is getiteld 'Daad bij het Woord!'. ... sgp

                                                                                                                                           

Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP)

Parlement & Politiek - Orgaan ... partij ( sgp

                                                                                                                                           

Kandidaten SGP Tweede Kamerverkiezingen 2017

Parlement & Politiek - In onderstaand overzicht staa n de eerste zeven van de kandidatenlijst van de SGP bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. ... sgp

                                                                                                                                           
Europese Conservatieven en Hervormers (ECR)
Parlement & Politiek - De fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) bestaat onder meer uit Britse Conservatieven en leden van de Poolse partij Recht en Rechtvaardigheid. De Nederlandse ChristenUnie en SGP hebben zich bij deze fractie aangesloten. ... recht en rechtvaardigheid. de nederlandse christenunie en sgp

                                                                                                                                           
Zetelverdeling Nederlandse eurodelegaties 2014-heden
Parlement & Politiek - Het CDA is in de periode vanaf 2014 met vijf zetels de grootste eurodelegatie, gevolgd door D66 en de PVV met vier zetels. PvdA en VVD hebben elk drie zetels, GroenLinks en SP beide twee en Partij voor de Dieren, SGP en ChristenUnie elk één. ... zetels, groenlinks en sp beide twee en partij voor de dieren, sgp

                                                                                                                                           
Provinciale Statenverkiezingen 2015
Parlement & Politiek - De uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 laten een verdere fragmentatie van de Nederlandse politiek en verlies voor regeringspartijen VVD en - vooral - PvdA zien. Er zijn veel winnaars: D66, SP, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS en provinciale partijen. ... - pvda zien. er zijn veel winnaars: d66, sp, christenunie, sgp

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1956
Parlement & Politiek - De Tweede Kamerverkiezingen van 1956 waren een nek-aan-nek-race tussen KVP en PvdA, die werd gewonnen door de partij van premier Drees. De PvdA won vier zetels en kwam op 34, terwijl de KVP dankzij drie zetels wist op 33 zetels bleef steken. ... negen en acht) en de cpn kwam op zeven zetels (was vier). de sgp

                                                                                                                                           
Eerste Kamerlid
Parlement & Politiek - De Eerste Kamer bestaat uit 75 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van vier jaar worden gekozen via de kieslijst van een politieke partij. ... 2015 wonnen d66 (vijf zetels), cda, sp, christenunie, 50plus, sgp

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1995
Parlement & Politiek - Op 29 mei 1995 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Er deden zich flinke verschuivingen voor. Winnaar was de VVD, die met elf zetels winst bijna verdubbelde. Van de regeringspartijen ging de PvdA twee zetels achteruit en D66 vijf. ... 19 27 -8 pvda 14 16 -2 d66 7 12 -5 groenlinks 4 4 0 aov 2 0 +2 sgp

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1998
Parlement & Politiek - De paarse coalitie behield bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1998 haar meerderheid, ondanks fors verlies van D66 (van 24 naar 14 zetels). PvdA en VVD (beide plus acht) compenseerden dat verlies echter ruimschoots. ... dat van vijf naar elf zetels ging. de sp won drie zetels en de sgp

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1948
Parlement & Politiek - Bij deze Tweede Kamerverkiezingen, die nodig waren vanwege de aanstaande Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië (en daarmee samenhangende grondwetsherziening), kwam de KVP als sterkste uit de bus. Net als in 1946 behaalde zij 32 zetels. ... chu 452.926 9,1 9 +1 vvd 391.908 7,9 8 +2 cpn 381.997 7,7 8 -2 sgp

                                                                                                                                           
Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 1984 (Nederland)
Parlement & Politiek - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 1984 werd de PvdA de grootste Nederlandse partij in het EP met 33,7 procent van de stemmen, goed voor 9 van de 25 Nederlandse zetels in de periode 1984-1989. ... cda, vvd, groenlinks en de gezamenlijke lijst van gpv, rpf en sgp

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1929
Parlement & Politiek - De Tweede Kamerverkiezingen van 1929 zijn de rustigste van het Interbellum. Er treden nauwelijks verschuivingen op. Zowel RKSP, CHU, VDB als SDAP behouden hun zeteltal. Alleen de ARP en de Liberalen verliezen één zetel. ... wel terug naar 53 zetels. uitslag opvallend is de winst van de sgp

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1991
Parlement & Politiek - In de op 28 mei 1991 gekozen Eerste Kamer was het CDA met 27 zetels veruit de grootste fractie. Na de slechte uitslag bij de Statenverkiezingen was al duidelijk dat de PvdA een fors aantal zetels moest inleveren. ... dat werden er tien. winst was er voor d66, groenlinks en sgp

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2012
Parlement & Politiek - Op 12 september 2012 waren er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Deze waren nodig na de val van het kabinet-Rutte op 23 april 2012. Bij de verkiezingen kon worden gestemd op kandidaten van 21 partijen, waaronder elf nieuwkomers. ... voor 2013. winnaars van de verkiezing waren vvd, pvda, d66, sgp

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1999
Parlement & Politiek - Op 25 mei 1999 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De drie regeringspartijen behaalden een kleine meerderheid: 38 zetels. Verlies was er vooral voor VVD en D66. GroenLinks was met een verdubbeling van het zeteltal de grote winnaar. ... +1 pvda 15 14 +1 d66 4 7 -3 groenlinks 8 4 +4 gpv / rpf 4 2 +2 sgp

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2003
Parlement & Politiek - Op 26 mei 2003 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Door de verkiezingsuitslag kon het nieuwe kabinet-Balkenende II rekenen op een meerderheid van 41 van de 75 Eerste Kamerzetels: 23 van het CDA, 15 van de VVD en 3 van D66. ... 4,4 3 4 -1 christenunie egbert schuurman 4.960 3,1 2 4* -2 sgp

                                                                                                                                           
Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 1989 (Nederland)
Parlement & Politiek - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 1989 werd het CDA de grootste Nederlandse partij in het EP met 34,6 procent van de stemmen, goed voor 10 van de 25 Nederlandse zetels in de periode 1989-1994. ... vvd, groenlinks, d66 en de gezamenlijke lijst van gpv, rpf en sgp

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12