YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair semantiek cultuur taalkundig structuralisme filosofisch structuralisme design sociaal structuralisme semiotiek getal postmoderne taal donald davidson conceptualisme semantisch-web grammaticaal postmodernisme postmodernistische conceptueel odenbach concept valentie bruno schulz conceptuele postmodern begrip postmodernist kunst ambiguiteit postmodernistisch marcel odenbach : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 14 van 14 voor - semantiek - in 0.00427818298339844 seconden.

semantiek

Kunstbus - De semantiek (v.) Semantiek is de leer van de betekenis. De semantiek of betekenisleer is de wetenschap die zich bezig houdt met de betekenis van taalkundige constructies zoals woorden (woordsemantiek) en zinnen (zinssemantiek). ... semantiek

                                                                                                                                           
Semiotiek
Kunstbus - De semiotiek (v.) / semiologie De studie van de betekenis van zowel tekens als symbolen. Semiotiek of semiologie is de studie van het wezenlijke karakter, het ontstaan (semiose) en het gebruik van tekens en tekensystemen. ... (semiose) en het gebruik van tekens en tekensystemen. de semantiek

                                                                                                                                           
Sociaal structuralisme
Kunstbus - Het structuralisme is een theoretische benaderingswijze binnen de sociale wetenschappen met als uitgangspunt dat niet direct waarneembare structuren ten grondslag liggen aan sociale verschijnselen. Deze structuren zijn verzamelingen van de relaties tussen de elementen waaruit de sociale werkelijkheid is opgebouwd. ... en hun soms impliciete veronderstelling daarbij is, dat semantiek

                                                                                                                                           
Taal
Kunstbus - taal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z aanvoegende wijs (conjunctief) abecedarium accismus acconsonantie accumulatio achtervoegsel acroniem acrostichon Het woord 'naamdicht' is synoniem met 'acrostichon'. ... schoondruk schrijftaal schrijftaal / spreektaal schrikkelrijm semantiek

                                                                                                                                           
Postmodernisme
Kunstbus - Post-modernisme Vaag gedefinieerd trefwoord van de literatuur- en cultuurkritiek van de hedendaagse tijd. Eén van de eerste broeihaarden van het eigenlijke postmodernisme ontwikkelde zich in de jaren '60 in de literatuurwetenschap van figuren als Leslie Fiedler en Susan Sontag. ... men beschuldigt hen van vrijblijvendheid en van een beoogde semantiek

                                                                                                                                           
ambiguïteit
Kunstbus - Ambiguïteit is dubbelzinnigheid bij vormgelijkheid van woorden, woordgroepen of zinnen. Voorbeelden van zinnen die voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn: 1. Je kan je daartegen niet verzetten. ('jij (aangesproken persoon) kunt je daartegen niet verzetten' en 'men kan zich daartegen niet verzetten') 2. ... zin voorkomen (een zinsconstructie is dubbelzinnig) als in semantiek

                                                                                                                                           
Donald Davidson
Kunstbus - Donald Herbert Davidson (1917 Springfield, Massachusetts – 2003) was een Amerikaans filosoof en hoogleraar filosofie. Zijn werk is vanaf de jaren zestig invloedrijk geweest in verscheidene filosofische vakgebieden, waarbij onderwerpen op het gebied van de Filosofie van de geest en de taalfilosofie centraal stonden. ... onder andere een invloedrijke waarheidsvoorwaardelijke semantiek

                                                                                                                                           
concept
Kunstbus - Concept / Conceptueel Doorverwijspagina conceptueel (bn.) == abstract Conceptuele kunst Stroming in de Moderne kunst waarbij de idee centraal staat en de uitbeelding daaraan ondergeschikt is => conceptkunst, conceptuele kunst Het conceptualisme Leer dat de algemene begrippen niet slechts woorden, maar zelfstandige formaties van het denken zijn Het Concept ( concept, ~en) 1 ontwerp, voorlopige formulering van een wet, een brief enz. ... klasse, een idee of een relatie aangeduid kan worden. in de semantiek

                                                                                                                                           
Getal
Kunstbus - Het getal [-len -letje] o 1 hoeveelheid; aantal: in groten getale 2 voorstelling van een hoeveelheid door cijfers. Getal (wiskunde): een grondbegrip uit de wiskunde, waarmee een hoeveelheid wordt aangegeven; Oorspronkelijk was het begrip getal synoniem voor aantal, dus voor de getallen een, twee, drie, enz. ... het voorschrift vindt in de praktijk echter zelden navolging. semantiek

                                                                                                                                           
Semantisch-Web
Kunstbus - Het Semantisch Web ( Engels: Semantic Web) is een evoluerende extentie van het rond 1991 geïntroduceerde World Wide Web. Het is een uitwerking van de visie van W3C-directeur Tim Berners-Lee over het Web als een universieel medium voor de uitwisseling van gegevens, informatie en kennis. ... met behulp van ontologieen, zodat ook machines betekenis ( semantiek

                                                                                                                                           
Bruno Schulz
Kunstbus - Bruno Schulz (Drohobycz, 12 juli 1892 - Drohobycz, 19 november 1942) was een Poolse schrijver, schilder en graficus. Schulz werd geboren in 1892 in Drohobycz, in Galicië, een kleine provinciestad in het westelijk deel van de huidige Oekraïne, waar hij het grootste deel van zijn leven woonde, en dat later het decor zou vormen van zijn literair werk. ... histories en een terugkeer bewerkstelligen naar de oude semantiek

                                                                                                                                           
Marcel Odenbach
Marcel Odenbach
Kunstbus - Geboren Keulen 1953 is een Duitse videokunstenaar Sinds 1976 heeft Marcel Odenbach een uitgebreid oeuvre van tapes, performances, tekeningen en installaties gecreëerd en wordt erkend als zijnde één van de belangrijkste Duitse videokunstenaars. ... studeerde van 1974-79 kunstgeschiedenis, architectuur en semantiek

                                                                                                                                           
grammaticaal
Kunstbus - Grammaticaal (bn, bw) In overeenstemming met, betrekking hebbend op de (regels van de) grammatica. Grammatica is de benaming voor de studie, beschrijving en verklaring van de systematiek van een natuurlijke taal of kunsttaal. ... van "gewone" talen worden de begrippen grammatica, syntaxis en semantiek

                                                                                                                                           
Valentie
Kunstbus - De valentie [-s] v 1. (chem) getal dat aangeeft met hoeveel atomen waterstof een bep. atoom zich kan verbinden. 2. (taalkundig) geheel aan verbindingsmogelijkheden van een woord. Men onderscheidt morfologische valentie (de mogelijkheden om met een woord afleidingen en samenstellingen te vormen) en syntactische valentie (de mogelijkheden die een woord heeft om met andere woorden woordgroepen te vormen). ... argumenten van een predicaat aan te duiden: dan betreft het semantiek

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 81