YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: sdap domela nieuwenhuis p j troelstra pvda cpn koos vorrink henri polak pieter jelles troelstra partijvoorzitters d j de geer vdb cdu sdb documentatiecentrum nederlandse politieke partijen willem drees sdp kabinet-colijn iv van den tempel suze groeneweg kabinet-kuyper ajc tweede kabinet-de geer jan schaper sociaal-democratische arbeiderspartij carry pothuis willem vliegen f.m. wibaut willem albarda sdap (sociaal-democratische arbeiderspartij) chu arp rksp kvp sgp rkvp liberale staatspartij tweede kamerverkiezingen sinds 1918 beernink partij van de vrijheid verkiezingen tweede kamer 1918-2017 : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 407 voor - sdap - in 0.0538899898529053 seconden.

SDAP

Sociaal Democratische Arbeiders Partij, in 1897 opgericht in Zwolle als afsplitsing van de Sociaal-Democratische Bond van Domela Nieuwenhuis. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

SDAP

Opgericht in 1894 koos de SDAP voor een gematigde koers waardoor de streng linkse marxisten zich afscheidden (1909). - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Partijvoorzitters SDAP

De grote SDAP -voorman Pieter Jelles Troelstra was van 1895-1897 ook voorzitter van deze partij. De eerste SDAP-voorzitter in 1894 was Henri Polak. Koos Vorrink was van 1934-1946 de laatste SDAP-voorzitter. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP)

De SDAP was een sociaaldemocratische partij, die lange tijd tevens republikeins en antimilitaristisch was. De SDAP werd in 1894 opgericht en kan als opvolger van de revolutionair-socialistische SDB (Socialistenbond) worden beschouwd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1929
De Tweede Kamerverkiezingen van 1929 zijn de rustigste van het Interbellum. Er treden nauwelijks verschuivingen op. Zowel RKSP, CHU, VDB als SDAP behouden hun zeteltal. Alleen de ARP en de Liberalen verliezen één zetel. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Sociaal-Democratische Partij (SDP)
De Sociaal-Democratische Partij in Nederland was een communistische partij. Zij ontstond in 1909 na ideologische conflict in de de SDAP. Een groep rond Wijnkoop, Ceton en Gorter wilde de klassenloze maatschappij via revolutionaire ontwikkeling tot stand brengen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1946
In deze eerste naoorlogse Tweede Kamerverkiezingen liep het tegenvallende resultaat van de PvdA het meest in het oog. De nieuwgevormde partij kreeg 29 zetels, twee minder dan haar vooroorlogse voorlopers SDAP, VDB en CDU. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijvoorzitter
Een partijvoorzitter is de voorzitter van het bestuur van een politieke partij. Een belangrijke taak van de partijvoorzitter is dus om leiding te geven aan de 'vereniging' die de politieke partij is. Hieronder vallen allerlei 'huishoudelijke' zaken, zoals de administratie, het organiseren van congressen en het in goede banen leiden van de procedures rond de totstandkoming van verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten voor verkiezingen. ... sdap de grote sdap -voorman pieter jelles troelstra was van 1895-1897 ook voorzitter van deze partij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1933
Voornaamste winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen van 1933 is de ARP, die met Hendrik Colijn aan het hoofd twee zetels wint. Net als in 1925 geldt hij als sterke man, die Nederland uit de crisis moet leiden. ... de sdap en de rksp verliezen twee zetels; de chu, de vdb en de liberale " vrijheidsbond " verliezen er een. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij (RSAP)
De RSAP was een Leninistische partij die in maart 1935 ontstond als samensmelting van de Revolutionair Socialistische Partij en de Onafhankelijk Socialistische Partij (OSP). De OSP was in 1932 afgesplitst van de SDAP. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Colijn V (1939)
Het vijfde kabinet-Colijn is buiten partijen om gevormd door Colijn, die volgens eigen zeggen de hem gegeven formatieopdracht heeft aanvaard als ware het een koninklijk bevel. De ministers komen uit ARP en CHU of zijn partijloze liberalen. ... deze krijgt steun van de rksp, sdap, vdb, cdu en communisten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De 'doorbraak'
Na de Tweede Wereldoorlog streefden progressieven naar een zogenaamde 'doorbraak': niet langer moest het 'geloof' bepalend zijn voor de politieke keuze. Progressieve katholieken en protestanten dienden zich aan te sluiten bij sociaaldemocraten en vrijzinnig-democraten in één progressieve partij. ... tot de ondertekenaars van dit manifest behoorden voormalige sdap -kopstukken als ko suurhoff, dr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jonge Socialisten in de PvdA (JS)
Deze organisatie is de onafhankelijke politieke jongerenorganisatie van de PvdA. De Jonge Socialisten in de PvdA (JS) wil jongeren interesseren voor politiek en jongerenparticipatie bevorderen in politieke en maatschappelijke zin. ... an gijzel attje kuiken mohammed mohandis margo vliegenthart loes ypma historische ontwikkeling nieuwe koers met de fusie van de sdap met de vdb en cdu, fuseerden de vdb-jongeren (vdjo) met een paar socialistische organisaties tot de democratische socialistisch - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vrouwen in de politiek
In 1918 werd voor het eerst een vrouw gekozen als lid van de Tweede Kamer. Twee jaar later trad voor het eerst een vrouw in de Eerste Kamer aan. Pas vanaf de grondwetswijziging van 1922 konden vrouwen voor het eerst gebruik maken van actief kiesrecht. ... in 1918 werd suze groeneweg van de sdap het eerste vrouwelijke lid van de tweede kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
70 jaar PvdA
PDC, februari 2016 ... in de nieuwe partijen gingen de sdap, vdb en cdu op. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1925
De Tweede Kamerverkiezingen van 1925 staan in het teken van de bezuinigingspolitiek van minister van Financiën Colijn, die landelijk lijsttrekker is van de ARP. Hij wordt naar voren geschoven als de 'sterke man', de stuurman die het schip van staat door de woeste golven moet voeren. ... winnaar van de verkiezingen is de sdap, die vier zetels wint. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1922
De Tweede Kamerverkiezingen van 1922 zijn de eerste verkiezingen met algemeen kiesrecht, want door de aanvaarding van het initiatiefvoorstel-Marchant mogen voortaan ook vrouwen meestemmen. Een wijziging van de Kieswet zorgt ervoor dat kleine partijen minder kans maken dan in 1918. ... de sdap gaat twee zetels achteruit en komt op 20. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB)
De VDB was een links-liberale partij, die in 1901 werd opgericht. In zekere zin is zij als voorloper van D66 te beschouwen. De partij werd gevormd door van de Liberale Unie afgescheiden leden en door voormalige Radicale Bonders. ... in 1946 ging de vdb met sdap en cdu op in de pvda. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden kabinetsformaties
Kabinetsformaties kunnen heel verschillend verlopen. Naast het staatshoofd (vroeger) en de voorzitter van de Tweede Kamer (sinds 2012) kunnen informateurs, formateurs en verkenners een rol spelen in het proces. ... in 1913 trachtte de vrijzinnig-democratische voorman bos een kabinet te vormen van liberalen, vdb en sdap. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verkiezingen Tweede Kamer 1918-2017
Van alle verkiezingen in de Tweede Kamer sinds 1918 is een beschrijving te vinden, waarbij tevens een aantal kerngegevens is opgenomen. Om enige structuur aan te brengen in de veelheid van verkiezingen is een onderverdeling gemaakt naar periode. ... de nieuwgevormde partij kreeg 29 zetels, twee minder dan haar vooroorlogse voorlopers sdap, vdb en cdu. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijvoorzitters PvdA
Sinds januari 2012 is Hans Spekman voorzitter van de PvdA. De leden kozen hem in december 2011 met 81,8 procent van de stemmen. Spekman was eerder ruim vijf jaar Tweede Kamerlid en daarvoor vijf jaar wethouder in Utrecht. ... hij was eerder al voorzitter van de sdap geweest. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Opgeheven partijen
Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan. ... p was een leninistische partij, die zich afzette tegen de in haar ogen stalinistische communistische partij holland en tegen de sdap die te burgerlijk werd gevonden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1918
De Tweede Kamerverkiezingen van 1918 zijn de eerste waarbij alle mannen mogen meestemmen. Het zijn tevens de eerste verkiezingen volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Er wordt niet meer per district gestemd volgens een meerderheidsstelsel, maar kiezers brengen hun stem uit op een persoon die op een kandidatenlijst van een partij staat. ... ter linkerzijde wint de sdap zeven zetels (van 15 naar 22 zetels). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1937
Grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen van 1937 is de ARP, en meer nog minister-president Colijn. Zijn partij gaat drie zetels vooruit en komt op 17. Dat de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) van Mussert als nieuwkomer vier zetels haalt, lijkt een groot succes. ... de sdap wint eveneens een zetel. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 144