YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal aaneenschrijven namen werkwoord d/t aardrijkskundige namen verkleinwoord lastige woorden hoofdletter of kleine letter samenstelling engels afkortingen trema apostrof afleiding lidwoord alternatieve spelling uitdrukkingen en spreekwoorden buigings-e woordgeslacht brief- en e-mailconventies meervoudsvorming basisregels titulatuur oude naamvallen leestekens muziek contrapunt cultuur bezitsvorm italiaanse franse-muziek italiaanse-muziek literair kunst design betekenis ei/ij nederlandse-spelling cesar franck : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 174 voor - schrijfwijze - in 0.029987096786499 seconden.
Is Sotsji of Sochi de naam van de Russische stad waar in 2014 de Olympische Winterspelen werden gehouden?
Genootschap Onze Taal - Sotsji is de juiste schrijfwijze in het Nederlands. ... olympische winterspelen werden gehouden? sotsji is de juiste schrijfwijze

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je het verkleinwoord van bulletin: als bulletinnetje of als bulletintje?
Genootschap Onze Taal - De juiste schrijfwijze is bulletintje. ... van bulletin: als bulletinnetje of als bulletintje? de juiste schrijfwijze

                                                                                                                                           
Waar staan de streepjes en spaties in kabinet Rutte II?
Genootschap Onze Taal - De juiste schrijfwijze is kabinet-Rutte II. ... staan de streepjes en spaties in kabinet rutte ii? de juiste schrijfwijze

                                                                                                                                           
Wat is het verkleinwoord van blocnote: blocnoteje, blocnotetje of blocnootje?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is de juiste schrijfwijze blocnoteje. In onze Spellingwijzer Onze Taal vermelden we blocnootje; het laatste deel van het woord wordt dan vernederlandst. Blocnotetje is niet juist. ... of blocnootje? volgens de officiele spelling is de juiste schrijfwijze

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Zoals beloofd sturen we u hierbij de informatie' of 'Zoals belooft sturen we u hierbij de informatie'?
Genootschap Onze Taal - In deze zin is beloofd de juiste schrijfwijze. ... we u hierbij de informatie'? in deze zin is beloofd de juiste schrijfwijze

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ik probeer zoveel mogelijk te weten te komen' of 'Ik probeer zo veel mogelijk te weten te komen'?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. Zo veel mogelijk is vergelijkbaar met combinaties als zo weinig mogelijk, zo snel mogelijk en zo ver mogelijk: dat zijn steeds drie losse woorden. Maar zoveel is ook prima als één geheel te beschouwen en dan ligt de schrijfwijze zoveel mogelijk voor de hand. ... is ook prima als een geheel te beschouwen en dan ligt de schrijfwijze

                                                                                                                                           
Wat is juist: een relaxed dagje of een relaxt dagje?
Genootschap Onze Taal - Een relaxed dagje is juist. De Engelse schrijfwijze op -ed wordt dus bewaard. ... of een relaxt dagje? een relaxed dagje is juist. de engelse schrijfwijze

                                                                                                                                           
Als je een deel van een woord tussen haakjes zet, moet je dan een streepje gebruiken? Is het (woorden-)boek, (woorden)-boek, (woorden)boek of (woorden) boek?
Genootschap Onze Taal - De juiste schrijfwijze is (woorden)boek, zonder spatie of streepje. Gebruik geen koppelteken, tenzij het woord zonder haakjes al een koppelteken bevat. ... (woorden)-boek, (woorden)boek of (woorden) boek? de juiste schrijfwijze

                                                                                                                                           
Wat is juist: tezamen, tesamen, te zamen of te samen?
Genootschap Onze Taal - De enige juiste schrijfwijze is tezamen (aaneengeschreven en met een z ). ... juist: tezamen, tesamen, te zamen of te samen? de enige juiste schrijfwijze

                                                                                                                                           
Wat is de afkorting van de titel doctor: Dr., Dr, dr. of dr?
Genootschap Onze Taal - De afkorting van doctor krijgt een kleine letter en een punt; dr. is dus de juiste schrijfwijze. ... krijgt een kleine letter en een punt; dr. is dus de juiste schrijfwijze

                                                                                                                                           
Wat is juist: verradelijk of verraderlijk?
Genootschap Onze Taal - Verraderlijk (mét een r ) is de juiste schrijfwijze. Het is afgeleid van verrader, vandaar de r voor -lijk. Vrijwel alle recente woordenboeken en spellinggidsen vermelden alleen verraderlijk. Het heeft de betekenissen 'gemeen, trouweloos, slecht' en 'onverwacht gevaarlijk/onaangenaam', 'bedrieglijk, stiekem iets wat goed is (vaak: de gezondheid) ondermijnend'. ... of verraderlijk? verraderlijk (met een r ) is de juiste schrijfwijze

                                                                                                                                           
Wat is juist: franse kaas of Franse kaas?
Genootschap Onze Taal - De juiste schrijfwijze is Franse kaas met een hoofdletter in Franse. ... is juist: franse kaas of franse kaas? de juiste schrijfwijze

                                                                                                                                           
Is heenkijken één woord in bijvoorbeeld door een masker heen( )kijken?
Genootschap Onze Taal - Nee, de schrijfwijze in twee woorden is correct. Het is dus door een masker heen kijken, net als door de rommel heen kijken en over de grenzen heen kijken. ... woord in bijvoorbeeld door een masker heen( )kijken? nee, de schrijfwijze

                                                                                                                                           
Wat is juist: begroeiing, begroeiïng of begroeing?
Genootschap Onze Taal - De juiste schrijfwijze is begroeiing, met twee i 's en zonder trema. ... is juist: begroeiing, begroeiing of begroeing? de juiste schrijfwijze

                                                                                                                                           
Wat is juist: hiv-virus of hivvirus?
Genootschap Onze Taal - Hiv-virus komt het vaakst voor en is de duidelijkste schrijfwijze, maar voor hivvirus is ook wel wat te zeggen. ... hivvirus? hiv-virus komt het vaakst voor en is de duidelijkste schrijfwijze

                                                                                                                                           
Wat is juist: attent of attend?
Genootschap Onze Taal - De juiste schrijfwijze is attent ('oplettend', 'hoffelijk'). De t aan het einde zien we ook terug in het woord attentie ('oplettendheid', 'aardigheidje'). ... is juist: attent of attend? de juiste schrijfwijze

                                                                                                                                           
Hoe moet de uitdrukking ter leering ende vermaeck precies worden geschreven – met tot/ter, lering/leering, en/ende, vermaak/vermaack/vermaeck?
Genootschap Onze Taal - De gewoonste schrijfwijze is tegenwoordig ter lering en vermaak, gevolgd door tot lering en vermaak. Ook ter lering ende vermaak, met het (opzettelijk) ouderwets aandoende ende, komt nog regelmatig voor. ... en/ende, vermaak/vermaack/vermaeck? de gewoonste schrijfwijze

                                                                                                                                           
Wat is juist: Filippijnen of Filipijnen?
Genootschap Onze Taal - Filipijnen (met één p ) heeft onze voorkeur. Deze schrijfwijze zou volgens sommigen het best aansluiten bij de Nederlandse uitspraak van de naam. Filippijnen komt in de praktijk ook veel voor; het is niet fout. ... filipijnen? filipijnen (met een p ) heeft onze voorkeur. deze schrijfwijze

                                                                                                                                           
Is er verschil tussen o en oh? Wanneer gebruik je wat?
Genootschap Onze Taal - De uitroepen o en oh bestaan allebei en kunnen onder meer vreugde, verdriet, verwondering en schrik uitdrukken. Welke schrijfwijze de voorkeur heeft, hangt van de uitspraak af. O wordt uitgesproken als een ‘open’ o-klank, net als in zo en hallo. ... vreugde, verdriet, verwondering en schrik uitdrukken. welke schrijfwijze

                                                                                                                                           
Waar komen de hoofdletters in de Belgische naam patsy van der meeren?
Genootschap Onze Taal - Hoe een Belgische achternaam geschreven wordt, hangt af van de manier waarop hij in het bevolkingsregister is vastgelegd. Als de achternaam vastgelegd is als Van der Meeren, is dat altijd de juiste schrijfwijze in België, of de voornaam er nu aan voorafgaat of niet: Patsy Van der Meeren, mevrouw Van der Meeren. ... vastgelegd is als van der meeren, is dat altijd de juiste schrijfwijze

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je de afkorting van postscriptum onder aan een brief: PS, P.S., ps of p.s.? En komt er daarna een dubbele punt?
Genootschap Onze Taal - P.S. en PS zijn de gangbaarste schrijfwijzen. Volgens de officiële spelling is alleen de schrijfwijze PS – zonder punten dus – correct. De Spellingwijzer Onze Taal geeft de variant met punten als alternatief. ... er daarna een dubbele punt? p.s. en ps zijn de gangbaarste schrijfwijze

                                                                                                                                           
Wat is goed: 'Hij vertelde me alle in's en out's' of 'Hij vertelde me alle ins en outs'?
Genootschap Onze Taal - De schrijfwijze ins en outs is juist: 'Hij vertelde me alle ins en outs. ... alle in's en out's' of 'hij vertelde me alle ins en outs'? de schrijfwijze

                                                                                                                                           
Wat is juist: slibtong of sliptong?
Genootschap Onze Taal - De juiste schrijfwijze is sliptong. Alle recente woordenboeken en woordenlijsten, zoals de Spellingwijzer Onze Taal, onze spellingwebsite Spellingsite.nu en het officiële Groene Boekje, geven deze spelling. ... is juist: slibtong of sliptong? de juiste schrijfwijze

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je het meervoud van display: als display's of als displays?
Genootschap Onze Taal - De juiste schrijfwijze is displays, zonder apostrof. Als er voor de slot- y van een woord een klinker staat (zoals de a in display ), komt de s in het meervoud direct aan het woord vast. ... meervoud van display: als display's of als displays? de juiste schrijfwijze

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 10