YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: gerard schouw dr. a.g. (gerard) schouw eerste kamer regering fokke tweede kamer voortman initiatief recht van van raak dijkstra recht om wetsvoorstellen goed of af te keuren grondwet van 1814 staten-generaal biografisch archief recht van initiatief klaver samsom vermeend tweede kamerleden voorstel voor een wet van amelsvoort regeringsvoorstel raad van state schouw (mede)wetgeving tweede kamer prachtige initiatieven recht van amendement boele staal hans engels d66 alexander pechtold ed van thijn boris van der ham wijnand duyvendak hans van mierlo correctief referendum han noten eddy schuyer geert wilders : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 43 voor - schouw - in 0.00723481178283691 seconden.

Dr. A.G. (Gerard) Schouw

Parlement & Politiek - Gerard Schouw (1965) was van 17 juni 2010 tot 1 augustus 2015 Tweede Kamerlid voor D66. Van 10 juni 2003 tot 16 juni 2010 was hij Eerste Kamerlid (tevens fractievoorzitter). Sinds 1 augustus 2015 is hij algemeen directeur van Nefarma, de Nederlandse Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen. ... a.g. (gerard) schouw

                                                                                                                                           
Recht van initiatief
Parlement & Politiek - Tweede Kamerleden hebben het recht om zelf een voorstel voor een wet aan de Tweede Kamer aan te bieden: het recht van initiatief. Een dergelijk voorstel wordt op vrijwel dezelfde wijze behandeld als wetsvoorstellen die door de regering worden ingediend. ... (sp) over het huis voor klokkenluiders en van de leden fokke, schouw

                                                                                                                                           
D66 en Eerste Kamerverkiezingen 2007
Parlement & Politiek - D66 haalde bij de Eerste Kamerverkiezingen van 29 mei 2007 2 zetels in de Eerste Kamer. Lijsttrekker was Gerard Schouw. D66 had voor de verkiezingen 3 zetels in de Eerste Kamer. ... mei 2007 2 zetels in de eerste kamer. lijsttrekker was gerard schouw

                                                                                                                                           
D66 en Eerste Kamerverkiezingen 2003
Parlement & Politiek - D66 haalde bij de Eerste Kamerverkiezingen van 26 mei 2003 3 zetels in de Eerste Kamer. Lijsttrekker was Eddy Schuyer. D66 had voor de verkiezingen 4 zetels in de Eerste Kamer. ... kandidaat berekende stemmen eddy schuyer 3.317 gerard schouw

                                                                                                                                           
Voortouw Tweede Kamer bij kabinetsformatie
Parlement & Politiek - Sinds de jaren zestig wordt er al gedebatteerd over de gang van zaken bij de kabinetsformatie. Lange tijd benoemde de Koning(in) een (in)formateur. Een aantal partijen vonden dit democratisch niet legitiem. ... crisis is nog onzeker. reglementswijzing 2012: voorstel schouw

                                                                                                                                           
Benoemde/gekozen burgemeester
Parlement & Politiek - De burgemeester wordt in Nederland door de Kroon benoemd. Dat gebeurt op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties na aanbeveling van de gemeenteraad en een vertrouwenscommissie van de gemeente. ... afgeschaft. in april 2012 diende d66-tweede kamerlid gerard schouw

                                                                                                                                           
Referendum
Parlement & Politiek - Een referendum is een volksstemming over een bepaalde politieke kwestie. Over referenda wordt in Nederland al decennia lang gediscussieerd. Voorstanders vinden deze volksstemmingen een goede manier om burgers meer invloed te geven. ... door manon fokke (pvda), linda voortman (groenlinks) en gerard schouw

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2003
Parlement & Politiek - Op 26 mei 2003 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Door de verkiezingsuitslag kon het nieuwe kabinet-Balkenende II rekenen op een meerderheid van 41 van de 75 Eerste Kamerzetels: 23 van het CDA, 15 van de VVD en 3 van D66. ... vvd 14 mirjam de rijk groenlinks 3 tiny kox sp 1 gerard schouw

                                                                                                                                           
Gekozen minister-president of formateur
Parlement & Politiek - In Nederland is de minister-president de voorzitter van de ministerraad en is belast met de coördinatie van het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' formeel geen bijzondere macht, maar in de loop der jaren is het ambt wel aan veranderingen ondergaan. ... de kamer aangenomen. in mei 2011 kwamen de d66-leden gerard schouw

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2007
Parlement & Politiek - Op dinsdag 29 mei 2007 kozen de Provinciale Staten, die op 7 maart 2007 zelf nieuw waren gekozen, een nieuwe Eerste Kamer. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie haalden dankzij de winst van de ChristenUnie ook in de senaat een meerderheid. ... 3.690 2,3 2 2 pvdd niko koffeman 3.366 2,1 0 1 d66 gerard schouw

                                                                                                                                           
Deconstitutionalisering Kroonbenoeming
Parlement & Politiek - Deconstitutionalisering van de Kroonbenoeming houdt in dat de Grondwetsbepaling dat de burgemeester en de commissaris van de Koning bij koninklijk besluit (door de 'Kroon') worden benoemd, komt te vervallen. ... in september 2013 loodste het d66-tweede kamerlid gerard schouw

                                                                                                                                           
Het referendum in Nederland
Parlement & Politiek - Een wetsvoorstel voor een raadgevend, correctief, bindend referendum haalde in 1999 niet de vereiste tweederde meerderheid in de Eerste Kamer. Daarna is wel enkele jaren een Tijdelijke referendumwet van kracht geweest. ... manon fokke (pvda), linda voortman (groenlinks) en gerard schouw

                                                                                                                                           
Verkiezing voorzitter Tweede Kamer
Parlement & Politiek - Aan het begin van een nieuwe parlementaire periode of tussentijds na het ontstaan van een vacature, kiest de Tweede Kamer haar eigen voorzitter. Sinds de Grondwetsherziening van 1983 geldt de verkiezing voor vier jaar en niet meer slechts voor één zittingsjaar. ... 90 stemmen en arib 56. in de tweede ronde was d66'er gerard schouw

                                                                                                                                           
Drs. L.G.J. (Linda) Voortman
Parlement & Politiek - Linda Voortman (1979) is sinds 30 oktober 2012 Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Eerder was zij dat van 17 juni 2010 tot 20 september 2012. Zij was gemeenteraadslid in Groningen en was bestuurder van FNV Bondgenoten. ... sap de medeverdediging (samen met pierre heijnen en gerard schouw

                                                                                                                                           
Jetze Willem Janzen
Kunstbus - Nederlands architect, ontwerper en interieurontwerper, geboren 7 Februari 1891 te Harlingen - overleden 3 december 1957 in Den Haag. Biografie Ouders: Jetze Janzen, geb. 28 Nov. 1866 en Sijke Molenaar, geb. ... veel belangstelling trok. in 1923 ontwierp hij in een schouw

                                                                                                                                           
Drs. S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg
Parlement & Politiek - Steven van Weyenberg (1973) is vanaf 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij was directeur Relatiebeheer, Uitvoeringsontwikkeling en Aansturing bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ... ( 32.550) - nam in 2015 de medeverdediging over van gerard schouw

                                                                                                                                           
Evert Pieters
Evert Pieters
Kunstbus - Evert Pieters door Baruch Lopes de leao de Laguna Nederlandse Kunstschilder, etser en tekenaar van genrekunst, landschappen, portretten, stillevens, marines en stadsgezichten, geboren 11 december 1856 - overleden 17 februari 1932 Laren (NH). ... theodore lelyveld. hij liet daar ook weer een goois hoekje met schouw

                                                                                                                                           
D66 en Tweede Kamerverkiezingen 2010
Parlement & Politiek - D66 behaalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 10 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Alexander Pechtold. Voor de verkiezingen was D66 met 3 zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'We willen het anders'. ... pechtold 2 boris van der ham 3 magda berndsen-jansen 4 gerard schouw

                                                                                                                                           
Verworpen en/of blokkering door Eerste Kamer
Parlement & Politiek - Verwerping van wetsvoorstellen (en intrekking na ernstige kritiek) in de Eerste Kamer komt per saldo weinig voor. Als we analyseren wat er na zo'n verwerping of intrekking gebeurt, blijkt dat gehele blokkering van wetsvoorstellen nog minder vaak plaatsvindt. ... cvdk en burgemeester 22 maart 2005 initiatiefwetsvoorstel- schouw
                                                                                                                                           
Aanhangige voorstellen tot Grondwetsherziening
Parlement & Politiek - Er zijn momenteel tien voorstellen in eerste lezing aanhangig. De behandeling in tweede lezing is gaande van het voorstel-Halsema (inmiddels voorstel-Van Tongeren) over toetsing van wetten aan de traditionele grondrechten (constitutionele toetsing ). ... voorstellen over het correctief referendum (voorstel-fokke/ schouw

                                                                                                                                           
Mr. G.J. (Fred) de Graaf
Parlement & Politiek - VVD-burgemeester en Senaatsvoorzitter, met een lange staat van dienst in het openbaar bestuur. Na ambtenaar en raadslid te zijn geweest al op 31-jarige leeftijd burgemeester van Leersum. Daarna volgden Vught en Apeldoorn, in welke gemeente hij in 2009 te maken kreeg met het gewelddadige incident op Koninginnedag. ... (gem. roosendaal en nispen), 28 februari 1950 levensbe schouw

                                                                                                                                           
Drs. M.A.M. (Marleen) Barth
Parlement & Politiek - Marleen Barth (1964) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor de PvdA. Zij is fractievoorzitter. Barth was acht jaar parlementair journaliste van 'Trouw' en daarna vier jaar Tweede Kamerlid. Als Kamerlid hield zij zich vooral bezig met onderwijs. ... geboorteplaats en -datum den helder, 21 maart 1964 levensbe schouw

                                                                                                                                           
Chris Wegerif
Chris Wegerif
Kunstbus - Chris Wegerif (en Agathe Wegerif) Nederlandse beeldhouwer, meubelontwerper, interieurontwerper, architect en aannemer, geboren 6 oktober 1859 Apeldoorn - overleden 27 september 1920 Amsterdam. Chris Wegerif had in 1885 Apeldoornse aannemersbedrijf van zijn vader overgenomen en bouwde een aantal villa's in Apeldoorn. ... dansende meisjes om een meiboom. de ruimte boven de schouw

                                                                                                                                           
Partijvoorzitters D66
Parlement & Politiek - Letty Demmers-van der Geest is sinds 13 september 2015 voorzitter van D66. Bekende D66-voorzitters uit het verleden waren Jacob Kohnstamm, Henk Zeevalking en Jan Glastra van Loon. ... 2007 pechtold, a., van 16 november 2002 tot 31 maart 2005 schouw

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 28