YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: design stefan scholten scholten-&-baijings scholten mr. j.h. () scholten kabinet-den uyl kabinet-de quay beel stikker van agt kabinet-marijnen donner willem scholten kabinetscrisis verkiezingen steenkamp kabinet-lubbers i romme ruppert vrolijk marijnen van aardenne de koning 1965 achtergrond informateurs jo cals de kort opstelten raad van state kabinetsformatie drees kabinet-biesheuvel oud kabinet-biesheuvel ii schmelzer lieftinck zijlstra verkiezingen van 1963 kabinet-lubbers ii arp : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 79 voor - scholten - in 0.0156619548797607 seconden.
Stefan Scholten

Stefan Scholten

Scholten & Baijings Stefan Scholten en Carole Baijings vormen een jong designers duo werkzaam sinds 2000. Stefan Scholten was voorheen betrokken bij het bekende duo Copray & Scholten. ... scholten - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Mr. J.H. Scholten

Jurist, gespecialiseerd in het administratief recht, afkomstig uit familie van juristen, was vóór en tijdens de oorlog wetenschappelijk stafmedewerker van de Raad van State. Was in september 1946 rapporteur van de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur voor het beroep van dr. ... j.h. scholten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vicepresidenten van de Raad van State
De vicepresident van de Raad van State heeft de feitelijke leiding van dit Hoge College van Staat, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De vicepresident bekleedt tevens het voorzitterschap van de Afdeling Advisering van de Raad van State, die adviezen uitbrengt over onder meer wetsvoorstellen en verdragen. ... opleiding had genoten. zijn opvolger was in 1980 willem scholten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1965: de omroepcrisis
Op 27 februari 1965 kwam er een voortijdig einde aan het in 1963 gevormde kabinet-Marijnen. De exacte redenen voor de val bleven duister, maar duidelijk was wel dat de ministers in het kabinetsberaad geen overeenstemming had kunnen bereiken over het omroepbeleid. ... was opgesteld door de staatssecretarissen veldkamp (kvp) en scholten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Achtergrond informateurs
Sinds 1951 wordt meestal een informateur bij benoemd bij de aanvang van een kabinetsformatie. De informateur onderzoekt de mogelijkheden om een formatie te vormen. Benoeming van een informateur gebeurt ook vaak als er een tussentijdse crisis is ontstaan. ... haalbaar was. toen dat was vastgesteld, werd cda'er willem scholten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformaties sinds 1945
In de periode 1945 tot 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II. ... niet haalbaar was. vervolgens kreeg op 1 oktober de cda'er scholten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Aftredende bewindslieden
Er kunnen diverse redenen zijn waarom een bewindspersoon tussentijds aftreedt. Er kan een conflict optreden met de collega's over het te voeren beleid, de Tweede Kamer kan het vertrouwen opzeggen, of er kunnen persoonlijke redenen aan vertrek ten grondslag liggen. ... amsterdam 2001 van den broek lid europese commissie 1993 scholten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Willem Albert Scholten

Willem Albert Scholten (Loenen, 6 oktober 1819 - Groningen, 1 mei 1892) was grootindustrieel en grondlegger van de Nederlandse aardappelmeelindustrie. Scholten begon in 1841 in de Groninger Veenkoloniën (W. ... albert scholten - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Kabinet-Biesheuvel I en II (1971-1973)
Hoewel de verkiezingsuitslag van 1971 anders doet vermoeden (van 86 naar 74 zetels), stevende de kabinetsformatie van datzelfde jaar direct af op de voortzetting van de zittende coalitie van KVP, VVD, ARP en CHU. ... 9 augustus 1972 19 28 juli 1972 benoeming (in)formateur y. scholten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs (ARJOS)
De Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs (ARJOS) was de jongerenorganisatie van de Anti-Revolutionaire Partij. De ARJOS hield zich bezig met bezinning op en vormgeving van christelijke politiek door middel van onder meer het uitgeven van brochures, het organiseren van studiebijeenkomsten, kadercursussen, meetings en conferenties en het ondersteunen van acties. ... bepaalde. prominente ex-leden arja piet jongeling lubbertus scholten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gevolgen kabinetscrisis
Het uitbreken van een kabinetscrisis kan, afhankelijk van de oorzaak, verschillende gevolgen hebben. Enkele ministers (meestal van één partij) kunnen bijvoorbeeld ontslag nemen, ministers kunnen hun portefeuilles ter beschikking stellen, er kan een interim-kabinet komen of het zittende kabinet kan demissionair worden. ... waarbij hij de hulp inriep van een adviseur, oud-minister y. scholten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Christelijk-Historische Jongeren Organisatie (CHJO)
In 1927 bundelden verschillende Friese jongerenorganisaties die sympathiseerden met de CHU hun krachten en richtten zij de Christelijk-Historische Jongeren Groepen (CHJG) op. Deze organisatie moest de jeugd vormen door middel van debat en spel. ... coos huijsen wim mateman durk van der mei jan pronk willem scholten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
kabinetscrisis 1972: uittreden DS'70
Op 20 juli 1972 viel nogal onverwacht - althans voor de buitenwereld - het een jaar eerder gevormde kabinet-Biesheuvel. De ministers van DS'70 (Drees jr. en De Brauw ) konden zich niet verenigen met het voorgestelde financieel-economische beleid. ... biesheuvel trok hierop een adviseur aan, oud-minister y. scholten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Fractiediscipline
Politieke partijen willen graag zo eensgezind mogelijk over komen. Dat geldt nog sterker voor fracties in vertegenwoordigende lichamen, zoals Tweede en Eerste Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden. ... daadwerkelijk uit de fractie verwijderen van de leden jan-nico scholten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kamerleden in opspraak
Enkele keren kwamen Kamerleden in opspraak. Vaak ging het daarbij om (vermeende) vermenging van politieke en zakelijke belangen, maar ook schending van geheimhouding, het in aanraking komen met justitie of een opgerakeld verleden. ... niet tot vertrek leidden wie wanneer waarover gevolg jan-nico scholten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatscommissie-Cals/Donner
De Staatscommissie-Cals/Donner werd op 26 augustus 1967 ingesteld door het kabinet-De Jong en moest advies uitbrengen over een algehele herziening van de Grondwet en over daarmee in verband staande wijzigingen van de Kieswet. ... j.h. prins directeur wetenschappelijk bureau arp arp mr. y. scholten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. B.W. (Barend) Biesheuvel
ARP-voorman, minister van Landbouw en premier. Afkomstig uit Haarlemmerliede en net als Colijn een boerenzoon. Kwam via de Christelijke boeren- en tuindersbond in de Kamer, waarvan hij al snel een gerespecteerd lid was. ... - vormde in 1964 met zijn collega's marijnen, toxopeus en scholten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. J.P.A. (Hans) Gruijters
Uit de VVD-afkomstige politicus en bestuurder van D66. Non-conformistische Brabander die in zijn studententijd Amsterdammer werd en aldaar gemeenteraadslid. Weigerde als raadslid een receptie voor Beatrix en Claus bij te wonen en maakte zich daarmee onmogelijk in de VVD. ... december 1974 het onaanvaardbaar uit over een amendement-j.n. scholten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
electriciteitsvoorziening
De eerste schreden op het pad van opwekking en distributie van elektrische stroom werden rond 1900 gezet door particuliere ondernemingen. In veel gevallen is de ontwikkeling ongeveer als volgt geweest. ... nadat in 1894 een concessie-aanvraag van de firma w. a. scholten - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Mr. V.G.M. (Victor) Marijnen
KVP-minister, minister-president en bestuurder. Was afkomstig uit de katholieke werkgeversorganisatie. Werd minister van Landbouw en Visserij in het kabinet-De Quay en in 1963 vrij verrassend minister-president, nadat De Quay niet meer beschikbaar was en Zijlstra stuitte op een veto van de KVP. ... bourbon-parma. vormde met de ministers biesheuvel, toxopeus en scholten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Aardappelmeelindustrie<#>Vlessings Fabrieken
De aardappelmeelindustrie verwerkt aardappelen tot aardappelmeel, eiwitten en vezels. Uit deze basisbestanddelen wordt een veelheid aan derivaten gemaakt, o. ... de tweede, 'tonden' te foxhol, werd in 1842 door w. a. scholten - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Gouden-Kalf
Het Gouden Kalf is de grote prijs van het Nederlands Film Festival. Sinds 1981 wordt deze prijs jaarlijks tijdens het festival uitgereikt aan Nederlandse filmmakers, scenarioschrijvers, producenten, acteurs en actrices. ... hans kemna 2003 jan decleir 2002 louis van gasteren 2001 rene scholten - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Galerie Binnen
Galerie Binnen is gespecialiseerd in vormgeving en presenteert Nederlandse en internationale ontwerpers die gekozen worden vanwege hun eigenzinnige ontwerpmentaliteit. ... exposanten. te zien waren de afgelopen tien jaar bijvoorbeeld scholten - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
leden Raad van State 1862-heden
... 63 jaar tjeenk willink, mr. h.d. 1997-07-01 2012-02-01 55 jaar scholten - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 137