YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst schilderkunst nieuwe-schilderkunst deense kunstenaars deense schilderkunst fundamentele schilderkunst islamitische schilderkunst deense kunstenaar deense kunst amerikaanse schilderkunst alternatieve spelling taal hoofdletter of kleine letter koninklijke-prijs-voor-vrije-schilderkunst essential painting pittura-pittura silent-art cultuur fotografie impressionistische villevoye markus lupertz hard-edge jan van eyck hard edge schilderen genreschilder roling impressionistische kunst doig pieta d'avignon koekkoek giovanni bellini postkubistische picturalisten neue-malerei daniel buren impressionisme roy villevoye picturalisme : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 944 voor - schilderkunst - in 0.0468230247497559 seconden.

schilderkunst

Kunstbus - De schilderkunst is een soort beeldende kunst en omvat alle artistieke technieken waarbij kleuren op een ondergrond aangebracht worden om een beeld te creëren. Afhankelijk van de achtergrond maakt men een onderscheid tussen muurschilderkunst, glasschilderkunst, mozaïekschilderkunst, paneelschilderkunst, etc. ... schilderkunst

                                                                                                                                           

Nieuwe-Schilderkunst

Kunstbus - Nieuwe Schilderkunst Zie neo- expressionisme ... schilderkunst

                                                                                                                                           

Deense schilderkunst

Kunstbus - In de eerste helft van de 19de eeuw beleefde Denemarken in cultureel opzicht een ' Gouden Eeuw'. Kunstenaars als Rørbye, Købke en Lundbye bepaalden met hun unieke werken het gezicht van de Deense schilderkunst. ... schilderkunst

                                                                                                                                           

Islamitische schilderkunst

Kunstbus - Islamitische-schilderkunst De schilderkunst van de islam, die als religieuze beweging in het jaar 622 n. Chr. - het jaar waarin de profeet Mohammed van Mekka naar Medina uitweek - is ontstaan, wordt in vergelijking met de schilderkunst van het christendom of andere religieus gemotiveerde kunst daardoor gekenmerkt, dat ze geen afbeeldingen van God (Allah) kent. ... schilderkunst

                                                                                                                                           

fundamentele schilderkunst

Kunstbus - Fundamentele schilderkunst Ook wel (Eng.) silent art, ( Duits) analytische Malerei of geplante Malerei, stroming in de 20ste-eeuwse beeldende kunst van de jaren zeventig. De fundamentele schilderkunst is abstract en heeft geen relatie tot zaken buiten het kunstwerk zelf; de werkwijze van het schilderen en de schilderkunstige grondbeginselen staan centraal. ... schilderkunst

                                                                                                                                           

Amerikaanse schilderkunst

Kunstbus - Amerikaanse schilder- en beeldhouwkunst in de XXe eeuw Sinds de tweede helft van de zeventiende eeuw heeft de Amerikaanse kunst, die begonnen is als een anonyme ambachtelijke schilder- en beeldhouwkunst, onder voogdij van Europa gestaan. ... schilderkunst

                                                                                                                                           
Wat is juist: Romantiek of romantiek?
Genootschap Onze Taal - De kunststroming romantiek is met een kleine letter. Het is een aanduiding voor de romantische richting in de Europese kunst (schilderkunst, muziek, bouwkunst) in de achttiende en negentiende eeuw. Kunststromingen worden met een kleine letter geschreven: 'Het Rijksmuseum heeft werken uit de middeleeuwen, maar ook uit de romantiek en uit later tijden', 'Het ideaal van de romantiek was een directe expressie van gevoelens. ... aanduiding voor de romantische richting in de europese kunst ( schilderkunst

                                                                                                                                           

Koninklijke-Prijs-voor-Vrije-Schilderkunst

Kunstbus - Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst Jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor vier kunstenaars tot 35 jaar. Ieder jaar wordt door Hare Majesteit de Koningin de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst uitgereikt. ... schilderkunst

                                                                                                                                           
Silent-Art
Kunstbus - Zie fundamentele-schilderkunst.. ... zie fundamentele- schilderkunst

                                                                                                                                           
essential painting
Kunstbus - Zie fundamentele schilderkunst.. ... painting zie fundamentele schilderkunst

                                                                                                                                           
Pittura-Pittura
Kunstbus - Zie fundamentele-schilderkunst.. ... zie fundamentele- schilderkunst

                                                                                                                                           
Indonesische kunst
Kunstbus - Kunst van de Indonesische eilanden, waarbij Java een voortrekkersrol vervult. Zie ook Indonesische kunst' roept in het Westen vooral associaties op met traditionele oosterse vormen van kunst als batik, wajang en de Balinese schilderkunst, of met klassieke hindoe-Javaanse monumenten als de Borobudur en de Prambanan. ... oosterse vormen van kunst als batik, wajang en de balinese schilderkunst

                                                                                                                                           
luminisme
Kunstbus - ('Lumen' is Latijns voor 'licht') Term uit de schilderkunst, echter ook toegepast in de muziek en de literatuur. In de schilderkunst staat luminisme voor een richting in de ( Nederlandse & Belgische) schilderkunst tussen ca 1890 en ca 1920 dat het accent in het kunstwerk op de weergave van het licht, de lichteffecten en de lichtstraling legt. ... ('lumen' is latijns voor 'licht') term uit de schilderkunst

                                                                                                                                           
Daniel Buren
Kunstbus - Geboren: 1938 Boulogne-sur-Seine Franse kunstenaar 1965 Daniel Buren richt samen met Olivier Mosset, Michel Parmentier en Niele Toroni de groep BMPT op, die streeft naar het reduceren van de schilderkunst tot enkele basiselementen. ... toroni de groep bmpt op, die streeft naar het reduceren van de schilderkunst

                                                                                                                                           
Neo-Expressionisme
Kunstbus - Ook wel nieuwe wilden, nieuwe schilderkunst, Neue Malerei of Heftige Malerei genoemd, term uit de jaren tachtig voor de expressieve schilderkunst die eind jaren zeventig en begin jaren tachtig door voornamelijk jonge kunstenaars gemaakt werd, echter ook gebruikt ter benaming van de kunst van hun directe voorgangers en leermeesters, zoals de Duitsers Markus Lupertz, A. ... ook wel nieuwe wilden, nieuwe schilderkunst

                                                                                                                                           
Markus Lupertz
Markus Lupertz
Kunstbus - Duitse schilder, geboren 24.01. 1941 te Reichenberg, Liberec ( Bohemen). Markus Lüpertz woont en werkt in Berlijn, Düsseldorf en Karlsruhe. Hij is één van de grondleggers van de Berlijnse "heftige" schilderkunst. ... hij is een van de grondleggers van de berlijnse "heftige" schilderkunst

                                                                                                                                           
impressionistische kunst
Kunstbus - Impressionisme (in de schilderkunst) Het impressionisme vormde een reactie op het classicisme en de academische schilderkunst, die binnen de officiële salonexposities in Parijs werden getoond. De belangrijkste schilders van het impressionisme in Frankrijk waren: Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, Cezanne, en Degas. ... kunst impressionisme (in de schilderkunst

                                                                                                                                           
Ernst Ludwig Kirchner
Kunstbus - Duits expressionistisch schilder, graficus en beeldhouwer, (1880 - 1938). Kirchner studeerde op wens van zijn ouders architectuur in Dresden, maar hij studeerde tussen twee semesters in schilderkunst in Munchen. ... in dresden, maar hij studeerde tussen twee semesters in schilderkunst

                                                                                                                                           
Haagse School
Kunstbus - Haagse school Zie ook Haagse Stijl. Haagse School in de schilderkunst Groep van Nederlandse Kunstenaars die voornamelijk woonden in Den Haag tussen 1870 en 1900. Deze groep schilders putten hun inspiratie uit het polderlandschap en het alledaagse leven van vissers en boeren in de omgeving van Den Haag en Scheveningen. ... school haagse school zie ook haagse stijl. haagse school in de schilderkunst

                                                                                                                                           
japonisme
Kunstbus - Vincent van Gogh: Turning Japanese (Japonesque/ Japonaiserie) Gebruik van aan de Japanse prentkunst ontleende stijlelementen in westerse kunstuitingen, m.n. in design en de schilderkunst, bij diverse kunststromingen uit de jaren 1872- 1941, zoals het impressionisme, het symbolisme en de jugendstil. ... stijlelementen in westerse kunstuitingen, m.n. in design en de schilderkunst

                                                                                                                                           
Matthijs Roling
Kunstbus - Matthijs Röling Matthijs Nicolaas Röling, geboren te Oostkapelle (Veere) 31-3-1943, wonende te Ezinge Nederlandse kunstenaar, grafisch ontwerper, muurschilder, schilder, Onderwerpen: figuurvoorstellingen, interieurs, portretten, stadsgezichten, stillevens, zelfportretten, Mathijs Röling geldt als het boegbeeld van de hedendaagse figuratieve Nederlandse schilderkunst. ... als het boegbeeld van de hedendaagse figuratieve nederlandse schilderkunst

                                                                                                                                           
Gé-Karel van der Sterren
Kunstbus - Woont en werkt in Amsterdam. Prix de Rome 1999 ( schilderen) Koninklijke subsidie voor vrije schilderkunst 1999. In 1995 is Gé- Karel van der Sterren nog student schilderkunst aan de academie in Enschede. ... de rome 1999 ( schilderen) koninklijke subsidie voor vrije schilderkunst

                                                                                                                                           
Pattern-And-Decoration
Kunstbus - of pattern painting of New Image Painting. Stroming in de schilderkunst, sculptuur, keramiek en textielkunst, die in reactie op de puristische dogmatiek van veel moderne kunst, in de vroege jaren zeventig van de 20ste eeuw in de Verenigde Staten opkwam. ... of pattern painting of new image painting. stroming in de schilderkunst

                                                                                                                                           
impressionisme
Kunstbus - Impressionisme Benaming voor een stijlrichting binnen de schilderkunst, literatuur en muziek uit de tweede helft van de 19e eeuw. Het impressionisme beoogt de uiterlijke indruk [Frans: impression] van een kunstwerk op de toeschouwer respectievelijk de toehoorder over te brengen. ... impressionisme benaming voor een stijlrichting binnen de schilderkunst

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1