YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst schilderkunst islamitische schilderkunst nieuwe-schilderkunst fundamentele schilderkunst deense schilderkunst deense kunstenaar deense kunstenaars deense kunst amerikaanse schilderkunst alternatieve spelling koninklijke-prijs-voor-vrije-schilderkunst hoofdletter of kleine letter taal historieschilderkunst neue malerei neo-expressionistisch historiestukken neo-expressionisme historiestuk heftige malerei nieuwe schilderkunst neuen wilden historieschilder neue wilde max ackermann concrete kunst naieve-kunst naieve-schilderkunst gemeenschapskunst abstract geometrische kunst absolute-schilderkunst monumentale-kunst monumentale monumentale-schilderkunst concrete schilderkunst impressionistische kunst engelse schilderkunst georgian engelse kunst : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 949 voor - schilderkunst - in 0.0538098812103271 seconden.

schilderkunst

Kunstbus - De schilderkunst is een soort beeldende kunst en omvat alle artistieke technieken waarbij kleuren op een ondergrond aangebracht worden om een beeld te creëren. Afhankelijk van de achtergrond maakt men een onderscheid tussen muurschilderkunst, glasschilderkunst, mozaïekschilderkunst, paneelschilderkunst, etc. Ook aan de hand van de kleuren kan men een indeling maken in bijvoorbeeld olie-, acryl-, aquarel- of temperaschilderkunst.Maar uiteraard zijn het niet de materialen, maar de menselijke creativiteit die aan de basis ligt van de schilderkunst. ... schilderkunst

                                                                                                                                           

fundamentele schilderkunst

Kunstbus - Fundamentele schilderkunst ... schilderkunst

                                                                                                                                           

Nieuwe-Schilderkunst

Kunstbus - Nieuwe Schilderkunst ... schilderkunst

                                                                                                                                           

Islamitische schilderkunst

Kunstbus - Islamitische-schilderkunst ... schilderkunst

                                                                                                                                           

Deense schilderkunst

Kunstbus - In de eerste helft van de 19de eeuw beleefde Denemarken in cultureel opzicht een 'Gouden Eeuw'. Kunstenaars als Rørbye, Købke en Lundbye bepaalden met hun unieke werken het gezicht van de Deense schilderkunst. ... schilderkunst

                                                                                                                                           

Amerikaanse schilderkunst

Kunstbus - Amerikaanse schilder- en beeldhouwkunst in de XXe eeuw ... schilderkunst

                                                                                                                                           
Wat is juist: Romantiek of romantiek?
Genootschap Onze Taal - De kunststroming romantiek is met een kleine letter. Het is een aanduiding voor de romantische richting in de Europese kunst (schilderkunst, muziek, bouwkunst) in de achttiende en negentiende eeuw. Kunststromingen worden met een kleine letter geschreven: 'Het Rijksmuseum heeft werken uit de middeleeuwen, maar ook uit de romantiek en uit later tijden', 'Het ideaal van de romantiek was een directe expressie van gevoelens. ... aanduiding voor de romantische richting in de europese kunst ( schilderkunst

                                                                                                                                           

Koninklijke-Prijs-voor-Vrije-Schilderkunst

Kunstbus - Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst ... schilderkunst

                                                                                                                                           
neo-expressionisme
Kunstbus - Ook wel nieuwe wilden, nieuwe schilderkunst, Neue Malerei, Neue Wilde of Heftige Malerei genoemd, term uit de jaren tachtig voor de expressieve schilderkunst die eind jaren zeventig en begin jaren tachtig door voornamelijk jonge kunstenaars gemaakt werd, echter ook gebruikt ter benaming van de kunst van hun directe voorgangers en leermeesters, zoals de Duitsers Markus Lupertz, A.R. Penck, Georg Baselitz en de Amerikanen Eric Fischl, Julian Schnabel en Susan Rothenberg. ... ook wel nieuwe wilden, nieuwe schilderkunst

                                                                                                                                           
historiestuk
Kunstbus - historiestukken (schilderkunst) ... historiestukken ( schilderkunst

                                                                                                                                           
impressionistische kunst
Kunstbus - Impressionisme (in de schilderkunst) ... kunst impressionisme (in de schilderkunst

                                                                                                                                           
Max Ackermann
Max Ackermann
Kunstbus - ... grosz. vanaf 1928 wijdde max ackermann zich aan de absolute schilderkunst

                                                                                                                                           
Naieve-Kunst
Kunstbus - Naïeve-kunst ... en grandma moses. sedert de 19de eeuw de benaming voor de schilderkunst

                                                                                                                                           
Monumentale-Kunst
Kunstbus - Monumentale Kunst ... (zie een heropleving van de kunstambachten), schilderkunst

                                                                                                                                           
concrete kunst
Kunstbus - Door Max Bill geïntroduceerde term voor non-figuratieve uitbeeldingswijzen. De stroming concrete kunst, ook wel absolute kunst, abstract geometrische kunst of constructieve kunst genoemd, kenmerkt zich door een strenge geometrische vormentaal (vierkanten, rechthoeken, cirkels, driehoeken enzovoort), is doorgaans beperkt en beheerst in haar kleurgebruik en ademt planmatigheid, orde, zakelijkheid en rationaliteit. ... onzichtbare en niet bestaand ligt buiten het bereik van de schilderkunst

                                                                                                                                           
Engelse kunst
Kunstbus - Engelse kunst viel in de tijd van de Angelsaksische koninkrijken (5e-11e eeuw). Uit deze tijd zijn verluchte handschriften, edelsmeedwerk en gebeeldhouwde kruisen bewaard gebleven en dateert de Oud-Engelse literatuur. ... turner. zeer belangrijk voor de ontwikkeling van de engelse schilderkunst

                                                                                                                                           
Picturalisme
Kunstbus - In het picturalisme (painterly aesthetic) zien we een soft focus en schilderachtige foto's. Hoe minder er van de realiteit te herkennen was des te beter de foto. Onderwerpen en stijl zijn ontleend aan de schilderkunst van de late 19e eeuw en leverde aldus stemmige, net niet scherpe, in een warme tint afgewerkte foto's op.De picturalistische fotografen hanteerden bij het maken van beeld een romantische benadering. Door middel van verschillende aspecten intensiveerden zij de gevoelswaarden in hun beeld. In de fotografie begint het picturalisme rond 1885 met een hoogtepunt tussen 1889 en 1912 en duurt tot ongeveer 1915. ... te beter de foto. onderwerpen en stijl zijn ontleend aan de schilderkunst

                                                                                                                                           
Koekkoek
Kunstbus - Uit het geslacht Koekkoek uit Kleef hebben zich een stuk of vijftien telgen aan de schilderkunst gewijd. Een overzicht van hun werk hangt permanent bijeen in de voormalige woning van de enige Koekkoek die de kunstgeschiedenisboeken heeft gehaald: Barend Cornelis, geboren te Nijmegen, (1803-1862). ... uit kleef hebben zich een stuk of vijftien telgen aan de schilderkunst

                                                                                                                                           
schilderij
Kunstbus - Een schilderij is een met verf op doek, paneel, papier of andere achtergrond gemaakte afbeelding door een kunstschilder, uit een bepaalde periode van de schilderkunst. ... door een kunstschilder, uit een bepaalde periode van de schilderkunst

                                                                                                                                           
Postkubisme
Kunstbus - Het Franse postkubisme is een vrij vage term die gehanteerd wordt om de Parijse kubistische schilderkunst aan te duiden die in onmiddellijke confrontatie met of als latere reactie op het oorspronkelijke kubisme van Braque en Picasso ontstaat. Het is een modieuse, speelse, decoratieve variant van het kubisme die niet de strengheid vertoont van het nagevolgde voorbeeld. ... vrij vage term die gehanteerd wordt om de parijse kubistische schilderkunst

                                                                                                                                           
luminisme
Kunstbus - ('Lumen' is Latijns voor 'licht') Term uit de schilderkunst, echter ook toegepast in de muziek en de literatuur. ... ('lumen' is latijns voor 'licht') term uit de schilderkunst

                                                                                                                                           
genre
Kunstbus - De schilderkunst die typerende omstandigheden of werkzaamheden uit het dagelijkse leven van bepaalde sociale klassen of beroepsgroepen in beeld brengt (ontstaan als tegenstelling tot religieuze en historische thema's.) Er wordt onderscheid gemaakt tussen genrestukken of zedenschilderingen met afbeeldingen uit hofkringen, van de burgerij of het boerenvolk. ... de schilderkunst

                                                                                                                                           
Ernst Ludwig Kirchner
Kunstbus - Duits expressionistisch schilder, graficus en beeldhouwer, (1880 - 1938).Kirchner studeerde op wens van zijn ouders architectuur in Dresden, maar hij studeerde tussen twee semesters in schilderkunst in Munchen. ... in dresden, maar hij studeerde tussen twee semesters in schilderkunst

                                                                                                                                           
Romantiek in Nederland
Kunstbus - Vooral landschapsschilders. Gericht op 17e eeuw. Weinig nieuwe thema's. Realistisch Tussen 1810 en 1860 is Nederland in de ban van de romantische schilderkunst. ... in de beeldende kunst vindt men zowel stemmige landschaps schilderkunst

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1