YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: raad van de europese unie terrorisme interne markt terrorismebestrijding digitale markt koenders. energie-unie europese akte (1986) bankenunie verdrag van amsterdam (1997) rutte slowakije koenders voorzitterschap europese unie trojka europese raad schippers migratiecrisis verdrag van maastricht (1992) parijs-akkoord luxemburg britse referendum toetredingsonderhandelingen voor lidmaatschap van turkije gele kaart mark rutte nederlands voorzitterschap crisis in oekraine voorzitter eu voorzitterschap schengenzone associatie-akkoord met oekraine verdrag van amsterdam gewone wetgevingsprocedure europese commissie schengen- en visabeleid raad justitie en binnenlandse zaken europees parlement verdrag van schengen aangepaste dennis de jong (sp) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 6 van 6 voor - schengenzone - in 0.00587987899780273 seconden.
Nederlands voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2016 (EU2016NL)
Parlement & Politiek - Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervulde Nederland voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Prioriteiten waren: een strategische agenda voor de EU in tijden van verandering, banen scheppen door innovatieve groei, en verbinding zoeken met maatschappelijke actoren. ... discussie over onderwerpen als terrorismebestrijding, de schengenzone

                                                                                                                                           
Schengen- en visabeleid
Parlement & Politiek - Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... niet dat roemenie en bulgarije lid zijn geworden van de schengenzone

                                                                                                                                           
Schengen onder druk
Parlement & Politiek - Het Verdrag van Schengen stelt de inwoners van de betrokken landen in staat om zonder grenscontroles vrij te reizen. In totaal zijn 26 landen lid: 22 EU-lidstaten en 4 niet EU-lidstaten. Tot de zomer van 2015 stond het verdrag bij regeringsleiders niet ter discussie. ... voorstel om landen die hun grenzen niet goed bewaken, uit de schengenzone

                                                                                                                                           
Antiterrorismebeleid EU
Parlement & Politiek - In de 21e eeuw is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. ... parlement en de raad. alle reizigers, ook eu-burgers, die de schengenzone

                                                                                                                                           
Akkoord van Schengen
Parlement & Politiek - Naar aanleiding van grote hoeveelheden migranten die door de EU trokken, hebben verschillende landen in de loop van 2015 weer controles aan de binnengrenzen ingevoerd. Na terroristische aanslagen in Parijs (november 2015) en Brussel (maart 2016) werden deze grenscontroles geïntensiveerd. ... cyprus en kroatie maken zodoende nog geen deel uit van de schengenzone

                                                                                                                                           
Beleid interne markt
Parlement & Politiek - Al sinds de jaren vijftig werken de lidstaten van de Europese Unie en haar voorgangers aan een gemeenschappelijke markt. Binnen deze gemeenschappelijke markt geldt een vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. ... burgers zich ook vrij verplaatsen binnen de eu, toen de schengenzone

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1