YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europees parlement raad raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden gewone wetgevingsprocedure aangepaste gekwalificeerde meerderheid auke zijlstra (pvv) commissie raad justitie en binnenlandse zaken dennis de jong (sp) schengen onder druk schengen- en visabeleid verdrag van schengen sophie in 't veld (d66) judith sargentini (gl) kati piri (pvda) vicky maeijer (pvv) jeroen lenaers (cda) stef blok asiel- en migratiebeleid klaas dijkhoff ronald plasterk parlementaire commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken europol dimitris avramopoulos (griekenland) eurocommissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap vaste commissie voor europese zaken (euza) - tweede kamer directoraat-generaal justitie, vrijheid en veiligheid eurosur vrije verkeer van personen schengen juncker eerste kamercommissie voor europese samenwerkingsorganisaties (eso) schengenlanden benelux asielrecht visa meer over de europese aanpak van de migrantenstroom : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5532 voor - schengen en visabeleid - in 0.323366165161133 seconden.
Zoekterm en is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Schengen- en visabeleid

Parlement & Politiek - Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... schengen

                                                                                                                                           

Asiel- en migratiebeleid

Parlement & Politiek - Sinds 1999 is de Europese Unie steeds meer betrokken bij het opstellen van een gemeenschappelijk asielbeleid. Door de sterk toegenomen welvaart is Europa een aantrekkelijke bestemming voor zowel economische als politieke vluchtelingen. ... van beleid voor eu-burgers heeft de eu het verdrag van schengen

                                                                                                                                           

Schengen onder druk

Parlement & Politiek - Het Verdrag van Schengen stelt de inwoners van de betrokken landen in staat om zonder grenscontroles vrij te reizen. In totaal zijn 26 landen lid: 22 EU-lidstaten en 4 niet EU-lidstaten. Tot de zomer van 2015 stond het verdrag bij regeringsleiders niet ter discussie. ... schengen

                                                                                                                                           

Europese aanpak vluchtelingencrisis

Parlement & Politiek - Westelijke Middellandse Zee (en land) route ... van de europese unie is aangesloten bij het verdrag van schengen

                                                                                                                                           

Akkoord van Schengen

Parlement & Politiek - Naar aanleiding van grote hoeveelheden migranten die door de EU trokken, hebben verschillende landen in de loop van 2015 weer controles aan de binnengrenzen ingevoerd. Na terroristische aanslagen in Parijs (november 2015) en Brussel (maart 2016) werden deze grenscontroles geïntensiveerd. ... van schengen

                                                                                                                                           

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

Parlement & Politiek - De raadsformatie Justitie en Binnenlandse Zaken bestaat uit de ministers van justitie en/of binnenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De JBZ-raad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. ... verenigd koninkrijk en ierland nemen met name niet deel aan de schengen

                                                                                                                                           

Brexit: Verenigd Koninkrijk stapt uit Europese Unie

Parlement & Politiek - Hoe leeft de 'echtscheiding' aan de andere kant van het kanaal? Op 5 juli debatteren o.a. Titia Ketelaar en Hans Vollaard over het effect van de recente verkiezingsuitslag op de brexit-procedure. ... verkiezingen in verenigd koninkrijk op 7 mei 2015 euroscepsis schengen

                                                                                                                                           
Commissie-Barroso II (2010-2014)
Parlement & Politiek - Deze Europese Commissie was in functie van 10 februari 2010 tot 1 november 2014. Voorzitter was de Portugees José Manuel Barroso, die op 16 september 2009 door het Europees Parlement werd gekozen. In de Commissie-Barosso II had Catharine Ashton de functie van Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid. ... cecilia zweden binnenlandse zaken (grensbewaking, europol, schengen

                                                                                                                                           
Dr. A.C. (Cecilia) Malmström
Parlement & Politiek - De Zweedse Cecilia Malmström (1968) is sinds februari 2010 lid van de Europese Commissie. Sinds 1 november 2014 heeft zij in de Commissie-Juncker de portefeuille handel. In de Commissie-Barroso II (2010-2014) was zij belast met asiel en immigratie, grensbewaking en criminaliteitsbestrijding. ... belast met binnenlandse zaken (grensbewaking, europol, schengen

                                                                                                                                           
Douanebeleid
Parlement & Politiek - Achtergrond en doelstellingen van het beleid ... dat het voorstel nationaal wordt uitgevoerd. meer informatie schengen

                                                                                                                                           
Lesideeën Europese Unie
Parlement & Politiek - Europa wordt steeds belangrijker. Maar wat doet Europa eigenlijk? En wie is de baas in Europa? ... 7. europese aanpak klimaatverandering 3. relatie eu-turkije 8. schengen

                                                                                                                                           
Hot issues
Parlement & Politiek - Bij het vormgeven van de Europese Unie beschikken de lidstaten niet over een voorbeeld dat zij eenvoudigweg kunnen volgen. Successen wisselen zich dan oo … ... onder druk roemeense democratie en rechtsstaat onder druk schengen

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers III (1989-1994)
Parlement & Politiek - De verkiezingsuitslag en de verslechterde sfeer tussen CDA en VVD maken de komst van nieuwe samenwerking tussen CDA en PvdA logisch. De belangrijkste vraag die bij deze formatie speelt, is of ook D66 gaat meeregeren. ... met belgie, luxemburg, frankrijk en duitsland het akkoord van schengen

                                                                                                                                           
Europees Verdrag
Parlement & Politiek - De geschiedenis van de Europese verdragen begint bij de oprichting van de eerste "Gemeenschap", de Europese Gemeenschap voor kolen en staal (de EGKS). Tussen 1952 (EGKS) en 2007 ("Lissabon") zijn negentien verdragen gesloten tussen een steeds toenemend aantal lidstaten. ... jaar officiele naam verdrag bijzonderheden 1985 akkoord van schengen

                                                                                                                                           

Secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie

Parlement & Politiek - Deze functionaris geeft leiding aan het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie (EU). Dit secretariaat bereidt alle vergaderingen van de Raad voor. ... secretariaten van de west-europese unie (weu), de schengen

                                                                                                                                           

Reizen in de Europese Unie

Parlement & Politiek - EU-burgers die zich in een andere EU-lidstaat willen vestigen voor een periode van langer dan drie maanden, hoeven sinds 2006 geen verblijfskaart meer aan te vragen. Zij moeten zich gewoon laten inschrijven bij de bevoegde instanties (bijvoorbeeld de gemeente), wanneer het gastland dat noodzakelijk acht. ... geen eu-burger zijn maar wel in een van de landen wonen die de schengen

                                                                                                                                           
P. (Piet) Dankert
Parlement & Politiek - Vooraanstaande Europeaan van PvdA-huize. Na functies in het onderwijs en bij het opleidingsinstituut van de PvdA en na het voorzitterschap van de jongerenorganisatie te hebben bekleed internationaal secretaris van zijn partij. ... samenwerking in en integratie van europa met inbegrip van het schengen

                                                                                                                                           
Prof.Dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin
Parlement & Politiek - Christendemocratische rechtsgeleerde en politicus die twee perioden minister van Justitie was. Zoon van een joodse, Duitse vluchteling. Stapte in 1989 over van de Tilburgse universiteit naar het kabinet-Lubbers III en had aanvankelijk het imago van een studeerkamergeleerde en zedenmeester. ... wetten tot stand inzake goedkeuring van de op 19 juni 1990 te schengen

                                                                                                                                           
J.J. (John) Lilipaly
Parlement & Politiek - Het eerste Tweede Kamerlid van Molukse afkomst. Was in Middelburg onderwijzer en schoolhoofd en later inspecteur van het onderwijs. In de Tweede Kamer zette hij zich als PvdA-afgevaardigde zowel voor etnische minderheden als voor verbetering van de waterkwaliteit in. ... tegen het wetsvoorstel inzake uitvoering van het verdrag van schengen

                                                                                                                                           
Drs. A.Ch. (Andrée) van Es
Parlement & Politiek - Strijdbaar en actief Tweede Kamerlid voor de PSP en GroenLinks. Was al op jonge leeftijd Tweede Kamerlid voor de PSP, na eerst fractiemedewerker te zijn geweest. Zette zich in voor rechten van minderjarigen, minderheden en vrouwen. ... huis) woonplaats amsterdam publicaties/bronnen publicaties " schengen

                                                                                                                                           

Mr. H.D. (Herman) Tjeenk Willink

Parlement & Politiek - Politicus van PvdA-huize met veel gezag als topadviseur en kritisch beschouwer van het bestuur. Topambtenaar ministerie van Algemene Zaken, die optrad als secretaris van achtereenvolgende kabinetsformateurs en jarenlang adviseur was van de minister-president. ... goedkeuring van de uitvoeringsovereenkomst van het verdrag van schengen

                                                                                                                                           
F. (Franco) Frattini
Parlement & Politiek - Franco Frattini (1957) was in 2004-2008 lid van de Europese Commissie, belast met justitie, vrijheid en veiligheid. Stapte na een lange carrière als rechter over naar de politiek en sloot zich aan bij de Forza Italia partij van Silvio Berlusconi. ... voor de opname van biometrische herkenningstekens in het schengen

                                                                                                                                           

Wat is juist: norme-en-waardeloos of normen-en-waardenloos?

Genootschap Onze Taal - Normen-en-waardenloos ('zonder normen en waarden') is juist. ... schengen

                                                                                                                                           

Ondernemingen- en industriebeleid

Parlement & Politiek - Bedrijven zijn belangrijk voor de economie. Ze zorgen voor werkgelegenheid. In een wereld die voortdurend verandert, helpt de Europese Unie ondernemers zodat zij zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en kunnen blijven concurreren. ... schengen

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 274