YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: diederik samsom ir. d.m. (diederik) samsom tweede kamer eerste kamer biografisch archief tweede kamerleden samsom voorstel voor een wet schouw grondwet van 1814 staten-generaal klaver recht van amendement vermeend (mede)wetgeving tweede kamer prachtige initiatieven voortman fokke recht van initiatief recht van initiatief regeringsvoorstel raad van state van raak regering van amelsvoort recht om wetsvoorstellen goed of af te keuren dijkstra pvda wouter bos lodewijk asscher wim kok job cohen cda joop den uyl ad melkert lijsttrekker vvd willem drees sociaal-democratische arbeiders partij : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 31 voor - samsom - in 0.00764679908752441 seconden.

Ir. D.M. (Diederik) Samsom

Parlement & Politiek - Diederik Samsom (1971) was van 30 januari 2003 tot 14 december 2016 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Van maart 2012 tot december 2016 was hij politiek leider van de PvdA en fractievoorzitter in de Tweede Kamer. ... d.m. (diederik) samsom

                                                                                                                                           
Recht van initiatief
Parlement & Politiek - Tweede Kamerleden hebben het recht om zelf een voorstel voor een wet aan de Tweede Kamer aan te bieden: het recht van initiatief. Een dergelijk voorstel wordt op vrijwel dezelfde wijze behandeld als wetsvoorstellen die door de regering worden ingediend. ... over donorregistratie ( dijkstra ) en voor een klimaatwet ( samsom

                                                                                                                                           
Lijsttrekkers Partij van de Arbeid (PvdA)
Parlement & Politiek - In 2017 was Lodewijk Asscher lijsttrekker van de PvdA. Tijdens een ledenreferendum eind 2016 over de lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 won Asscher ten koste van Diederik Samsom. Hierop besloot Samsom afscheid te nemen van de politiek. ... kamerverkiezingen in 2017 won asscher ten koste van diederik samsom

                                                                                                                                           
Partij van de Arbeid (PvdA)
Parlement & Politiek - De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. ... 9 december 2016 vicepremier lodewijk asscher, die diederik samsom

                                                                                                                                           

Laura-Rous-en-Hans Samsom

Kunstbus - Laura Samsom-Rous Nederlandse fotografe, Geboren 9 oktober 1939 in Bandung, Java, Indonesië. Echtgenote van Hans Samson. Woont en werkt in Amsterdam. Mensen, dieren, landschappen, architectuur, stillevens. ... samsom

                                                                                                                                           
Leiderschapswisselingen
Parlement & Politiek - Het politieke leven van een partijleider is uiteraard beperkt houdbaar. Een teleurstellend resultaat, het gevoel dat het wel 'mooi' is geweest, maar ook leeftijd of gezondheid kunnen redenen zijn voor vertrek. ... bij een belangrijk deel van de fractie was verdwenen. diederik samsom

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2012
Parlement & Politiek - Het kabinet-Rutte II is het eerste kabinet dat door het 'nieuwe formeren' tot stand is gekomen. De Tweede Kamer had hierbij het initiatief en de Koningin werd uit het formatieproces gehaald. Informateurs Henk Kamp (VVD) en oud-PvdA-leider Wouter Bos werden door de Tweede Kamer benoemd. ... leiding van kamp en bos onderhandelden mark rutte en diederik samsom

                                                                                                                                           
Lijsttrekker van een partij
Parlement & Politiek - Een lijsttrekker is de nummer één op de kandidatenlijst van een politieke partij voor de verkiezingen. In de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen berust het politiek leiderschap bij de lijsttrekker van een partij. ... een lijsttrekkersverkiezing plaats bij de pvda tussen diederik samsom

                                                                                                                                           
Wisseling politieke leiders bij de PvdA
Parlement & Politiek - Het wisselen van politiek leider bij de PvdA ging niet altijd zonder problemen. Per definitie betekent het vertrek van een beeldbepalend politicus onzekerheid. Drees en Den Uyl hadden een zo sterke positie en waren zo beeldbepalend dat hun opvolging direct gevolgen had voor de positie van de PvdA. ... bij de pvda-leden, maar er was geen formele verkiezing. samsom

                                                                                                                                           
Vertrek uit de Tweede Kamer
Parlement & Politiek - Zowel partijen als leden zelf kunnen besluiten dat een Kamerlidmaatschap niet wordt voortgezet. Daarbij kunnen persoonlijke redenen een rol spelen, maar het kan ook dat de partij niet tevreden is over iemands functioneren. ... jolande sap, bram van ojik, arie slob en diederik samsom

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 2012: de Catshuiscrisis
Parlement & Politiek - Op zaterdag 21 april 2012 kwam het kabinet-Rutte I ten val, nadat de besprekingen in het Catshuis over verdere bezuinigingen waren mislukt. Over de inhoudelijke redenen was strikt genomen niets bekend, omdat wekenlang in beslotenheid was vergaderd. ... in 2013. uiteindelijk bleef pvda-fractievoorzitter diederik samsom

                                                                                                                                           
Partijen
Parlement & Politiek - De Nederlandse democratie is georganiseerd via een partijenstelsel. Bij de organisatie van een partij komt van alles kijken. Bijvoorbeeld de registratie bij de kiesraad, het kiezen van een (politiek) leider en/of de partijfinanciën. ... 9 december 2016 vicepremier lodewijk asscher, die diederik samsom

                                                                                                                                           
Partijen in Tweede en Eerste Kamer
Parlement & Politiek - Omdat we in de Nederlandse politiek een stelsel van evenredige vertegenwoordiging hanteren, bestaan de Tweede en Eerste Kamer uit afgevaardigden van verschillende politieke partijen. Welke partijen in de Kamers zitten kan in theorie dus per vier jaar verschillen. ... 9 december 2016 vicepremier lodewijk asscher, die diederik samsom

                                                                                                                                           
Politiek leider van een partij
Parlement & Politiek - Politiek leiders treden naar buiten toe op als het 'boegbeeld' en het aanspreekpunt van hun partij. Binnen hun partij moeten zij zorgen voor politieke eensgezindheid. ... leden hun stem uit konden brengen. fractievoorzitter diederik samsom

                                                                                                                                           
PvdA en Tweede Kamerverkiezingen 2012
Parlement & Politiek - De Partij van de Arbeid had bij de verkiezingen van 12 september Diederik Samsom als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma is getiteld 'Nederland sterker en socialer'. ... de arbeid had bij de verkiezingen van 12 september diederik samsom

                                                                                                                                           
J.F. (Jesse) Klaver
Parlement & Politiek - Jesse Klaver (1986) is sinds 12 mei 2015 fractievoorzitter en politiek leider van GroenLinks. Bij de verkiezingen van 2017 was hij lijsttrekker. Jesse Klaver is sedert 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamer. ... investeringen in het vmbo. - diende in 2016 samen met diederik samsom

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2002
Parlement & Politiek - Op 15 mei 2002 waren er reguliere (vierjaarlijkse) verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. De uitslag gaf een aardverschuiving te zien. Grote winnaar was de Lijst Pim Fortuyn (LPF) die in één klap 26 zetels veroverde. ... van drie voormalige milieuactivisten. bij de pvda diederik samsom

                                                                                                                                           
Drs. R.K. (Carla) Dik-Faber
Parlement & Politiek - Carla Dik-Faber (1971) is sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie. Zij was lid van Provinciale Staten van Utrecht en raadslid in Veenendaal. Eerder was zij freelance kunsthistorica. ... 34.562) - werd in 2017 medeondertekenaar van een door diederik samsom

                                                                                                                                           
Drs. G.J.M. (Gert-Jan) Segers
Parlement & Politiek - Gert-Jan Segers (1969) is sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie en sinds 10 november 2015 fractievoorzitter en politiek leider. Bij de verkiezingen van 2017 was hij lijsttrekker. ... zijn ( 34.091) - bracht in 2016 samen met diederik samsom

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2012
Parlement & Politiek - Op 12 september 2012 waren er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Deze waren nodig na de val van het kabinet-Rutte op 23 april 2012. Bij de verkiezingen kon worden gestemd op kandidaten van 21 partijen, waaronder elf nieuwkomers. ... de arbeid had bij de verkiezingen van 12 september diederik samsom

                                                                                                                                           
Budweiser
Kunstbus - Budweiser is een Duits woord om aan te duiden dat iets uit de stad Èeské Budìjovice ( Duits: Budweis) komt. Het is ook de merknaam van twee bieren, die in een lange "rechtbank-oorlog" zijn verwikkeld om het gebruik van de naam. ... burgerbrau) met het handelsmerk samson. vermoed wordt dat samsom

                                                                                                                                           
PvdA en Tweede Kamerverkiezingen 2006
Parlement & Politiek - De PvdA haalde bij de verkiezingen van 22 november 2006 33 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Wouter Bos. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'Samen sterker - werken aan een beter Nederland'. ... pauline smeets 17 hans spekman 18 angelien eijsink 19 diederik samsom

                                                                                                                                           
A.Th. (Adri) Duivesteijn
Parlement & Politiek - Haagse socialist die als wethouder in zijn geboorteplaats en als Tweede Kamerlid op heldere, maar soms ook eigenzinnige wijze zijn koers uitzette. Was oorspronkelijk kok en daarna buurtactivist in de Schilderswijk. ... in irak. hij en luuk blom, godelieve van heteren en diederik samsom

                                                                                                                                           
Drs. A.H. (Attje) Kuiken
Parlement & Politiek - Attje Kuiken (1977) is vanaf 30 november 2006 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Van 12 december 2016 tot 16 maart 2017 was fractievoorzitter. Sinds november 2015 was zij vicefractievoorzitter. Mevrouw Kuiken was beleidsmedewerker Integraal Veiligheidsbeleid bij het ministerie van BZK. ... het kind ( 34.541) - nam in 2017 de verdediging van diederik samsom

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 81