YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair samentrekking taal aaneenschrijven etymologie namen samenstelling leestekens afkortingen stijlfiguren architectuur stijlfouten film hagiografie archigram hoofdzin bijvoeglijk naamwoord bollywood woordkeuze cultuur basisregels aartsengelen, oude naamvallen trappen van vergelijking muziek mol tussenklank mythologie buigings-n pierre paulin nevenschikking tussen-s bijzin archizoom woordvolgorde hypercorrectie persoonlijk voornaamwoord freyr caleidoscoop literatuur : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 34 voor - samentrekking - in 0.00947904586791992 seconden.

samentrekking

Kunstbus - Samentrekking Samentrekking is een vorm van nevenschikking waarbij identieke elementen van de samenstellende delen bij één lid worden uitgedrukt en bij de overige leden worden weggelaten. Samentrekking komt voor op drie niveaus;. ... samentrekking

                                                                                                                                           

Is de samentrekking basis- en middelbare school toegestaan?

Genootschap Onze Taal - Ja, basis- en middelbare school is een goede samentrekking. Het streepje na basis geeft aan dat basisschool op zichzelf aaneengeschreven wordt (een samenstelling is). ... de samentrekking

                                                                                                                                           
Waar komt het voorvoegsel Ver- in Nederlandse en Vlaamse familienamen vandaan?
Genootschap Onze Taal - In de meeste gevallen is Ver- een samentrekking van Van de(r). Vermeulen betekent dus Van de Meulen ('molen') en Verkuijlen eigenlijk Van de Kuijlen ('kuil', 'groeve', 'hol'). Ver- werd veelal gecombineerd met namen van bouwwerken ( Verbruggen, Verschuren ) of rivieren ( Vermaas ). ... familienamen vandaan? in de meeste gevallen is ver- een samentrekking

                                                                                                                                           
Wat is juist: hbo- of wo-niveau of hbo of wo niveau?
Genootschap Onze Taal - Juist is hbo- of wo-niveau. ... juist is hbo- of wo-niveau. hbo- of wo-niveau bevat een samentrekking

                                                                                                                                           
Is middelbaar- en basisonderwijs juist gespeld?
Genootschap Onze Taal - Nee, juist is middelbaar en basisonderwijs, zonder streepje. ... onderwijs en basisonderwijs. zo'n verkorte weergave heet een ' samentrekking

                                                                                                                                           
Archigram
Archigram
Kunstbus - Archigram ( samentrekking van Architecture en Telegram) is een Britse groep die tussen 1961 en 1974 bekendheid verwierf met een neofuturistische visie op stedenbouw. Hun bekendheid is met name te danken aan de bijzondere aandacht en interesse voor de visuele presentatie; de radicale ideeën zoals de Walking city; de grote diversiteit in het werk, van Plug-in megastructuren, space comics tot ‘suits’ tot de blow-out village. ... archigram ( samentrekking

                                                                                                                                           
Kan aardige in 'de aardige broer en zus' zowel iets zeggen over de broer als over de zus?
Genootschap Onze Taal - Genootschap Onze Taal. ... broers en zussen … de bovenstaande zinsneden zijn heel gewone samentrekking

                                                                                                                                           
Hoofdzin
Kunstbus - De hoofdzin [-nen] m (taalkundig) zin die geen zinsdeel of zinsdeelstuk is van een andere/grotere zin. Een hoofdzin (of: zelfstandige zin) is in de ontleding een zin die wordt onderscheiden van bijzinnen. ... indien het gelijk is aan dat van de eerste (zie verder samentrekking

                                                                                                                                           
Bollywood
Kunstbus - Bollywood is de bijnaam van de Hindi filmindustrie in Mumbai (dat vroeger Bombay heette). De naam Bollywood is een samentrekking van Bombay en Hollywood. Het is, gemeten aan het aantal geproduceerde films, de grootste filmindustrie in de wereld. ... mumbai (dat vroeger bombay heette). de naam bollywood is een samentrekking

                                                                                                                                           
Hagiografie
Kunstbus - De hagiografie (v)(hagiografieën) Levensbeschrijving van de heiligen. Hagiografie is de beschrijving van het leven van een ( christelijke) heilige. Het woord is ontstaan uit een samentrekking van de Griekse woorden hagios, heilig, en grafein, schrijven. ... van een ( christelijke) heilige. het woord is ontstaan uit een samentrekking

                                                                                                                                           
Wat zijn stijlfouten precies?
Genootschap Onze Taal - Stijlfouten zijn fouten tegen de goede stijl. Vaak gaat het om verhaspelde uitdrukkingen, een verkeerde woordkeuze of zinnen die ontsporen. In sommige gevallen gebruiken auteurs dergelijke afwijkingen met opzet; dan worden het stijlfiguren genoemd en wordt er (meestal) geen bezwaar tegen gemaakt. ... vakantie en komen we pas over drie weken weer thuis.' foutieve samentrekking

                                                                                                                                           
Wat is juist: ten alle tijden of te allen tijde?
Genootschap Onze Taal - Te allen tijde is juist. In deze zogenoemde 'staande uitdrukking' zijn enkele oude naamvalsvormen behouden gebleven. Er zijn veel staande uitdrukkingen waarin nog oude naamvallen voorkomen, bijvoorbeeld: van dien aard, uit hoofde van, met dien verstande. ... elkaar ten tijde van en in de loop der tijd. ten/ter is een samentrekking

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen typfouten, spelfouten en taalfouten?
Genootschap Onze Taal - Typfouten, spelfouten en taalfouten zijn drie soorten fouten die in teksten kunnen voorkomen. Vaak worden deze termen door elkaar gebruikt, maar eigenlijk gaat het om drie verschillende soorten fouten. ... beter) of 'hier zet men koffie en over' (dit is een foutieve samentrekking

                                                                                                                                           
Taal
Kunstbus - taal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z aanvoegende wijs (conjunctief) abecedarium accismus acconsonantie accumulatio achtervoegsel acroniem acrostichon Het woord 'naamdicht' is synoniem met 'acrostichon'. ... romance romancero rondeel samengesteld werkwoord samenstelling samentrekking

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Patiënten kunnen in meerdere of mindere mate last hebben van bijwerkingen' of 'Patiënten kunnen in meer of mindere mate last hebben van bijwerkingen'?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. In meerdere of mindere mate en in meer of mindere mate komen in de praktijk allebei vaak voor. Koenen (1999) vermeldt alleen in meerdere of mindere mate; in de andere woordenboeken wordt deze combinatie niet genoemd. ... sommige mensen minder juist. zij lezen deze combinatie als een samentrekking

                                                                                                                                           
tussenklank
Kunstbus - Tussenklank Een tussenklank is een verbindingsklank die in sommige samenstellingen en afleidingen. Tussen de beide leden wordt gevoegd: zon neschijn, spelling sherziening, station sgebouw, eeuw enoud, vrucht eloos, en tussen bepaalde woorden om de uitspraak te vergemakkelijken: hoopte- n-ie, zei- d-ie. ... een -s- als de aanwezigheid van de tussenklank blijkt uit een samentrekking

                                                                                                                                           
Nevenschikking
Kunstbus - De nevenschikking [-en] v Betrekking tussen gelijksoortige zinnen of zinsdelen. Bij nevenschikking (of: coördinatie) zijn (syntactisch) gelijkwaardige woorden, woordgroepen of zinnen in een reeks naast elkaar geplaatst en met elkaar verbonden. ... indien het gelijk is aan dat van de eerste (zie verder samentrekking

                                                                                                                                           
Pierre Paulin
Pierre Paulin
Kunstbus - Frans architect en vormgever, geboren 9 juli 1927 in Parijs in 1927 - overleden 13 juni 2009 in Montpellier. “ Mijn favoriete ontwerp is dat wat nog gemaakt moet worden, hetzij door mij, hetzij door de toekomstige generatie” Zie ook Nederland geniet Pierre Paulin bekendheid als vormgever van enkele beroemde Artifort- meubels. ... publiek en een ware revolutie ontketenden. artifort – een samentrekking

                                                                                                                                           
Zijn
Kunstbus - Het zijn is de meest eenvoudige staat van alles en iedereen. Het is de ultieme eigenheid die alle onderscheiden begrippen gemeen hebben, wanneer men abstractie maakt van al hun verdere eigenschappen. Daarom wordt het ook als de ultieme bestaansgrond beschouwd, waarin alles en iedereen verenigd is, in en uit voortkomt. ... dat in de andere romaanse talen is omgevormd tot esser, etre ( samentrekking

                                                                                                                                           
Wat is juist: u hebt zich vergist of u hebt u vergist?
Genootschap Onze Taal - Als u kiest voor u hebt hoort daar het wederkerend voornaamwoord u bij: 'U hebt u vergist.' Bij u kunt u echter ook voor heeft kiezen, en daar hoort zich bij: 'U heeft zich vergist. ... u is ontstaan als derde persoon enkelvoud. het is via de samentrekking

                                                                                                                                           
aartsengel
Kunstbus - Aartsengel Aartsengelen zijn geestelijke wezens die in Gods nabijheid leven. Zij zijn op bijzondere wijze betrokken bij de verlossing van de mensheid. Volgens joods- christelijke overleveringen zijn er zeven aartsengelen. ... archangelus afkomstig van het griekse archaggelos, een samentrekking

                                                                                                                                           
bijzin
Kunstbus - Een bijzin (ook wel afhankelijke of ondergeschikte zin) is in de redekundige ontleding een zin die de functie verricht van een zinsdeel in een zin, maar die niet de hoofdzin is. Een bijzin kan soms zelf weer worden opgedeeld in nog kleinere bijzinnen, en wordt vaak maar niet altijd ingeleid door een voegwoord. ... indien het gelijk is aan dat van de hoofdzin (zie ook samentrekking

                                                                                                                                           
Carice van Houten
Carice van Houten
Kunstbus - Nederlands actrice, geboren 5 september 1976 in Leiderdorp. Website: Anouk van Houten is een dochter van de Nederlands-Schotse schrijver, musicoloog en filmhistoricus Theodore van Houten en van de juriste Margje Stasse, hoofd personeelszaken van Teleac/NOT. ... zijn twee kinderen naar elgars dochter: carice. de naam is een samentrekking

                                                                                                                                           
Freyr
Kunstbus - Freyr, ook wel Frey, Frø, Fricco Froði (Froðr in het Oudnoors betekent vruchtbaar, wijs) en Yngvi- Freyr genoemd, is de Noordse fallische god van de mannelijke seksualiteit. Hij is tweelingbroer van de godin Freya. ... is de aanduiding van de germaanse stam ingaevonen verwant. de samentrekking

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 34