YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: samenstelling literair taal aaneenschrijven basisregels engels afleiding trema bijvoeglijk naamwoord hoofdletter of kleine letter woordkeuze namen tussen-n werkwoord lastige woorden getallen tussen-s afkortingen alternatieve spelling uitdrukkingen en spreekwoorden betekenis buigings-n leestekens aardrijkskundige namen meervoudsvorming woordgebruik voorzetsels etymologie afbrekingen stijlfouten oude naamvallen ontkenningen sterk/zwak werkwoord symbolen d/t apostrof bezitsvorm europese raad raad van europa robert de groot : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 532 voor - samenstelling - in 0.04327392578125 seconden.

Samenstelling

De samenstelling [-en]v 1 het samenstellen 2 manier waarop iets samengesteld is 3 woord dat door verbinding van twee of meer woorden is gevormd Samenstelling kan verwijzen naar:. ... samenstelling - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Wat wordt er bedoeld met de term samenstelling?

Een samenstelling is een combinatie van woorden die een eenheid vormt en aan elkaar wordt geschreven. In het Nederlands kun je ontelbaar veel samenstellingen maken. Zo kun je uit rug en zak rugzak vormen, en dan kun je verdergaan met rugzaktoerisme en rugzaktoerismebranche, en ook lichtgewichtrugzak, lichtgewichtrugzakbranche, enz. ... wordt er bedoeld met de term samenstelling - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wat is het verschil tussen een afleiding en een samenstelling?

Kort gezegd: van een samenstelling kunnen alle delen ook zelfstandig voorkomen en van een afleiding niet. ... is het verschil tussen een afleiding en een samenstelling - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je in het Nederlands een samenstelling die met de Engelstalige woordgroep human resources begint?

Samenstellingen met een Engelstalige woordgroep erin, zoals human resources of intensive care, worden in principe helemaal aaneengeschreven: humanresourcesafdeling, intensivecareafdeling. Wel is het toegestaan om een streepje in te voegen tussen twee delen van een samenstelling: ook human-resourcesafdeling, humanresources-afdeling en human-resources-afdeling zijn dus juist, evenals intensive-careafdeling, intensivecare-afdeling en intensive-care-afdeling. ... schrijf je in het nederlands een samenstelling - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Moet een woord met drie dezelfde medeklinkers achter elkaar, zoals fitnesssessie of jazzzangeres, aan elkaar geschreven worden, of moet/mag er een streepje in staan?
Fitnesssessie en jazzzangeres zijn goed, maar fitness-sessie en jazz-zangeres ook. Het is altijd toegestaan een lastig leesbare samenstelling te verduidelijken met een koppelteken. De twee woorddelen scheiden met een spatie is niet juist. ... ook. het is altijd toegestaan een lastig leesbare samenstelling - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is het maximumsnelheid of maximum snelheid?
Het is maximumsnelheid. Dit is een samenstelling van twee zelfstandige naamwoorden – (het) maximum en (de) snelheid – en samenstellingen worden in het Nederlands zo veel mogelijk aaneengeschreven (in sommige gevallen is een streepje nodig). ... of maximum snelheid? het is maximumsnelheid. dit is een samenstelling - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Is Twitter altijd met een hoofdletter of kan het ook twitter zijn? En hoe schrijf je een samenstelling ermee, zoals twitter(-)account / Twitter(-)account?

In de meeste gevallen is Twitter een eigennaam en krijgt het om die reden een hoofdletter. ... hoofdletter of kan het ook twitter zijn? en hoe schrijf je een samenstelling - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Schrijf je combinaties met bruto en netto los of aaneen?
Het heeft de voorkeur om combinaties met bruto en netto als samenstelling op te vatten en dus aaneen te schrijven: brutosalaris, brutovermogen, nettobedrag, nettoloon, nettorendement, nettowinst, enz. Dat geldt ook als het woord na bruto/netto zelf al een samenstelling is: brutojaarsalaris, brutoreturnindex, nettomaandloon, nettohuuropbrengst, nettovermogenswaarde, nettoherstructureringskosten. ... het heeft de voorkeur om combinaties met bruto en netto als samenstelling - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je de samenstelling van Zwarte Piet (of zwarte( )piet ) en een woord als discussie of debat?

Er zijn verschillende mogelijkheden: ... schrijf je de samenstelling - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: spellingregel of spellingsregel?
Het is allebei juist. Als een samenstelling met een tussen-s wordt uitgesproken, dus: het 'gewoonst' klinkt met een tussen-s, mag die s ook worden geschreven. Dat is de officiële regel die in het Groene Boekje staat. ... spellingregel of spellingsregel? het is allebei juist. als een samenstelling - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: 80-jarig of 80 jarig?
80-jarig, met streepje, is juist. Het geheel vormt een samenstelling. Samenstellingen worden zo veel mogelijk aaneengeschreven, maar tussen een cijfer en de rest van de samenstelling moet een streepje staan. ... jarig? 80-jarig, met streepje, is juist. het geheel vormt een samenstelling - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Is er verschil in betekenis tussen samenstellingen die beginnen met aansluit- ( aansluitpunt ) en samenstelling die beginnen met aansluitings- ( aansluitingspunt )?

In het Nederlands kunnen samenstellingen onder meer gevormd worden door twee zelfstandige naamwoorden te koppelen (zoals in aansluitings+kosten ) of door een werkwoordsstam en een zelfstandig naamwoord samen te voegen (zoals in aansluit+punt ). ... er verschil in betekenis tussen samenstelling - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Hoe ontstaan nieuwe woorden?
Nieuwe woorden kunnen op verschillende manieren gevormd worden. De gebruikelijkste zijn: afleiding, samenstelling, nieuwvorming en ontlening. ... manieren gevormd worden. de gebruikelijkste zijn: afleiding, samenstelling - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: privé-kliniek of privékliniek?
Het is allebei juist. Er mág een streepje staan in privé-kliniek, maar het is niet verplicht. De spelling privé kliniek (met spatie) is fout. Het gaat hier om een samenstelling, en samenstellingen worden aaneengeschreven, óf de delen worden gekoppeld met een streepje. ... prive kliniek (met spatie) is fout. het gaat hier om een samenstelling - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waarom zit er een tussen-s in Koningsdag, terwijl die in Koninginnedag niet zat?
De tussenklanken -s- en -e(n)- zijn grillige elementen in het Nederlands. Of er in een samenstelling -s- of -e(n)- komt, is niet aan vaste regels gebonden; de tussen-n-regels bepalen alleen hoe de tussenklank -e(n)-, áls die wordt gebruikt moet worden gespeld, maar niet wanneer die klank verschijnt. ... -e(n)- zijn grillige elementen in het nederlands. of er in een samenstelling - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: apekool of apenkool?
Officieel is alleen apekool ('onzin, kletspraat'), zonder tussen-n, juist. Het gaat hier om een zogenaamde 'versteende samenstelling'. Apekool is geen samenstelling van aap en kool; aap betekent in apekool waarschijnlijk oorspronkelijk 'onzin'. ... tussen-n, juist. het gaat hier om een zogenaamde 'versteende samenstelling - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is adembenemend één woord?
Ja, adembenemend wordt aaneengeschreven; het is een samenstelling. Verder naar beneden op deze pagina staat een lijst van honderden woorden die op -(e)nd eindigen en die aaneen worden geschreven. ... een woord? ja, adembenemend wordt aaneengeschreven; het is een samenstelling - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: met inachtneming van of met in acht neming van?
Met inachtneming van is juist. Het zelfstandig naamwoord inachtneming is één geheel, een samenstelling. Inachtneming is afgeleid van in acht nemen, een werkwoordcombinatie die in drie woorden geschreven wordt. ... het zelfstandig naamwoord inachtneming is een geheel, een samenstelling - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: non-stop vlucht, non-stopvlucht of nonstopvlucht?
Non-stopvlucht is juist, non-stop-vlucht mág ook. Na het voorvoegsel non volgt altijd een streepje: non-alcoholisch, non-fictie, non-profit, non-verbaal. Dat streepje na non blijft staan als non-... deel uitmaakt van een grotere samenstelling. ... na non blijft staan als non-... deel uitmaakt van een grotere samenstelling - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Staat standaard altijd aan het volgende woord vast, of mag het er ook los van staan?
Standaard maakt vaak deel uit van een samenstelling, maar het kan ook als los bijvoeglijk naamwoord gebruikt worden. Dat laatste gebeurt vooral als het woord anders lang zou worden, zoals bij standaard doorlooptijd. ... er ook los van staan? standaard maakt vaak deel uit van een samenstelling - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: manchester broek of manchesterbroek?
Een manchester broek is in elk geval correct, maar een manchesterbroek is ook te verdedigen. ... ook te verdedigen. in dat geval vormen manchester en broek een samenstelling - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Als iemand zich na een ziekte meldt dat hij of zij weer beter is, noem je dat dan een herstelmelding of een hersteldmelding?
Het is allebei juist en het komt ook allebei vaak voor. Het Witte Boekje vermeldt dan ook beide vormen. Van Dale en het Groene Boekje vermelden geen van beide. ... groene boekje vermelden geen van beide. herstelmelding is een samenstelling - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: file vrij of filevrij?
Filevrij is de correcte spelling. ... enz. wordt filevrij helemaal aaneengeschreven. filevrij is een samenstelling - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is het meervoud van directeur-grootaandeelhouder?
Directeuren-grootaandeelhouders heeft onze voorkeur, maar er zijn nog twee andere mogelijkheden: directeurs-grootaandeelhouders en directeur-grootaandeelhouders. ... is zowel directeur als grootaandeelhouder. het streepje in de samenstelling - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 22