YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: samenstelling literair taal aaneenschrijven basisregels engels afleiding trema bijvoeglijk naamwoord hoofdletter of kleine letter woordkeuze namen tussen-n werkwoord lastige woorden getallen tussen-s afkortingen alternatieve spelling uitdrukkingen en spreekwoorden betekenis buigings-n aardrijkskundige namen leestekens meervoudsvorming woordgebruik voorzetsels etymologie afbrekingen stijlfouten symbolen ontkenningen d/t sterk/zwak werkwoord oude naamvallen apostrof bezitsvorm cultuur europese raad raad van europa : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 524 voor - samenstelling - in 0.0350251197814941 seconden.

Samenstelling

Kunstbus - De samenstelling [-en]v 1 het samenstellen 2 manier waarop iets samengesteld is 3 woord dat door verbinding van twee of meer woorden is gevormd Samenstelling kan verwijzen naar:. samenstelling (taalkunde). ... samenstelling

                                                                                                                                           

Wat wordt er bedoeld met de term samenstelling?

Genootschap Onze Taal - Een samenstelling is een combinatie van woorden die een eenheid vormt en aan elkaar wordt geschreven. In het Nederlands kun je ontelbaar veel samenstellingen maken. Zo kun je uit rug en zak rugzak vormen, en dan kun je verdergaan met rugzaktoerisme en rugzaktoerismebranche, en ook lichtgewichtrugzak, lichtgewichtrugzakbranche, enz. ... wordt er bedoeld met de term samenstelling

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je in het Nederlands een samenstelling die met de Engelstalige woordgroep human resources begint?

Genootschap Onze Taal - Samenstellingen met een Engelstalige woordgroep erin, zoals human resources of intensive care, worden in principe helemaal aaneengeschreven: humanresourcesafdeling, intensivecareafdeling. Wel is het toegestaan om een streepje in te voegen tussen twee delen van een samenstelling: ook human-resourcesafdeling, humanresources-afdeling en human-resources-afdeling zijn dus juist, evenals intensive-careafdeling, intensivecare-afdeling en intensive-care-afdeling. ... schrijf je in het nederlands een samenstelling

                                                                                                                                           

Wat is het verschil tussen een afleiding en een samenstelling?

Genootschap Onze Taal - Kort gezegd: van een samenstelling kunnen alle delen ook zelfstandig voorkomen en van een afleiding niet. ... is het verschil tussen een afleiding en een samenstelling

                                                                                                                                           

Is Twitter altijd met een hoofdletter of kan het ook twitter zijn? En hoe schrijf je een samenstelling ermee, zoals twitter(-)account / Twitter(-)account?

Genootschap Onze Taal - In de meeste gevallen is Twitter een eigennaam en krijgt het om die reden een hoofdletter. ... hoofdletter of kan het ook twitter zijn? en hoe schrijf je een samenstelling

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je de samenstelling van Zwarte Piet (of zwarte( )piet ) en een woord als discussie of debat?

Genootschap Onze Taal - Er zijn verschillende mogelijkheden: ... schrijf je de samenstelling

                                                                                                                                           
Is het maximumsnelheid of maximum snelheid?
Genootschap Onze Taal - Het is maximumsnelheid. Dit is een samenstelling van twee zelfstandige naamwoorden – (het) maximum en (de) snelheid – en samenstellingen worden in het Nederlands zo veel mogelijk aaneengeschreven (in sommige gevallen is een streepje nodig). ... of maximum snelheid? het is maximumsnelheid. dit is een samenstelling

                                                                                                                                           
Wat is juist: spellingregel of spellingsregel?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. Als een samenstelling met een tussen-s wordt uitgesproken, dus: het 'gewoonst' klinkt met een tussen-s, mag die s ook worden geschreven. Dat is de officiële regel die in het Groene Boekje staat. ... spellingregel of spellingsregel? het is allebei juist. als een samenstelling

                                                                                                                                           
Schrijf je combinaties met bruto en netto los of aaneen?
Genootschap Onze Taal - Het heeft de voorkeur om combinaties met bruto en netto als samenstelling op te vatten en dus aaneen te schrijven: brutosalaris, brutovermogen, nettobedrag, nettoloon, nettorendement, nettowinst, enz. Dat geldt ook als het woord na bruto/netto zelf al een samenstelling is: brutojaarsalaris, brutoreturnindex, nettomaandloon, nettohuuropbrengst, nettovermogenswaarde, nettoherstructureringskosten. ... het heeft de voorkeur om combinaties met bruto en netto als samenstelling

                                                                                                                                           
Wat is juist: privé-kliniek of privékliniek?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist. Er mág een streepje staan in privé-kliniek, maar het is niet verplicht. De spelling privé kliniek (met spatie) is fout. Het gaat hier om een samenstelling, en samenstellingen worden aaneengeschreven, óf de delen worden gekoppeld met een streepje. ... prive kliniek (met spatie) is fout. het gaat hier om een samenstelling

                                                                                                                                           
Moet een woord met drie dezelfde medeklinkers achter elkaar, zoals fitnesssessie of jazzzangeres, aan elkaar geschreven worden, of moet/mag er een streepje in staan?
Genootschap Onze Taal - Fitnesssessie en jazzzangeres zijn goed, maar fitness-sessie en jazz-zangeres ook. Het is altijd toegestaan een lastig leesbare samenstelling te verduidelijken met een koppelteken. De twee woorddelen scheiden met een spatie is niet juist. ... ook. het is altijd toegestaan een lastig leesbare samenstelling

                                                                                                                                           
Hoe ontstaan nieuwe woorden?
Genootschap Onze Taal - Nieuwe woorden kunnen op verschillende manieren gevormd worden. De gebruikelijkste zijn: afleiding, samenstelling, nieuwvorming en ontlening. ... manieren gevormd worden. de gebruikelijkste zijn: afleiding, samenstelling

                                                                                                                                           
Wat is juist: 80-jarig of 80 jarig?
Genootschap Onze Taal - 80-jarig, met streepje, is juist. Het geheel vormt een samenstelling. Samenstellingen worden zo veel mogelijk aaneengeschreven, maar tussen een cijfer en de rest van de samenstelling moet een streepje staan. ... jarig? 80-jarig, met streepje, is juist. het geheel vormt een samenstelling

                                                                                                                                           

Is er verschil in betekenis tussen samenstellingen die beginnen met aansluit- ( aansluitpunt ) en samenstelling die beginnen met aansluitings- ( aansluitingspunt )?

Genootschap Onze Taal - In het Nederlands kunnen samenstellingen onder meer gevormd worden door twee zelfstandige naamwoorden te koppelen (zoals in aansluitings+kosten ) of door een werkwoordsstam en een zelfstandig naamwoord samen te voegen (zoals in aansluit+punt ). ... er verschil in betekenis tussen samenstelling

                                                                                                                                           
Is adembenemend één woord?
Genootschap Onze Taal - Ja, adembenemend wordt aaneengeschreven; het is een samenstelling. Verder naar beneden op deze pagina staat een lijst van honderden woorden die op -(e)nd eindigen en die aaneen worden geschreven. ... een woord? ja, adembenemend wordt aaneengeschreven; het is een samenstelling

                                                                                                                                           
Wat is juist: met inachtneming van of met in acht neming van?
Genootschap Onze Taal - Met inachtneming van is juist. Het zelfstandig naamwoord inachtneming is één geheel, een samenstelling. Inachtneming is afgeleid van in acht nemen, een werkwoordcombinatie die in drie woorden geschreven wordt. ... het zelfstandig naamwoord inachtneming is een geheel, een samenstelling

                                                                                                                                           
Staat standaard altijd aan het volgende woord vast, of mag het er ook los van staan?
Genootschap Onze Taal - Standaard maakt vaak deel uit van een samenstelling, maar het kan ook als los bijvoeglijk naamwoord gebruikt worden. Dat laatste gebeurt vooral als het woord anders lang zou worden, zoals bij standaard doorlooptijd. ... er ook los van staan? standaard maakt vaak deel uit van een samenstelling

                                                                                                                                           
Waarom zit er een tussen-s in Koningsdag, terwijl die in Koninginnedag niet zat?
Genootschap Onze Taal - De tussenklanken -s- en -e(n)- zijn grillige elementen in het Nederlands. Of er in een samenstelling -s- of -e(n)- komt, is niet aan vaste regels gebonden; de tussen-n-regels bepalen alleen hoe de tussenklank -e(n)-, áls die wordt gebruikt moet worden gespeld, maar niet wanneer die klank verschijnt. ... -e(n)- zijn grillige elementen in het nederlands. of er in een samenstelling

                                                                                                                                           
Wat is juist: apekool of apenkool?
Genootschap Onze Taal - Officieel is alleen apekool ('onzin, kletspraat'), zonder tussen-n, juist. Het gaat hier om een zogenaamde 'versteende samenstelling'. Apekool is geen samenstelling van aap en kool; aap betekent in apekool waarschijnlijk oorspronkelijk 'onzin'. ... tussen-n, juist. het gaat hier om een zogenaamde 'versteende samenstelling

                                                                                                                                           
Wat is juist: non-stop vlucht, non-stopvlucht of nonstopvlucht?
Genootschap Onze Taal - Non-stopvlucht is juist, non-stop-vlucht mág ook. Na het voorvoegsel non volgt altijd een streepje: non-alcoholisch, non-fictie, non-profit, non-verbaal. Dat streepje na non blijft staan als non-... deel uitmaakt van een grotere samenstelling. ... na non blijft staan als non-... deel uitmaakt van een grotere samenstelling

                                                                                                                                           
Wat is juist: bedrijfs onroerend goed, bedrijfsonroerend goed of bedrijfsonroerendgoed?
Genootschap Onze Taal - Bedrijfsonroerendgoed is één lang woord voor een bepaald soort onroerend goed. ... is een lang woord voor een bepaald soort onroerend goed. de samenstelling

                                                                                                                                           
Bestaat het bijvoeglijk naamwoord onderhanden ( onderhanden werk, onderhanden aanvragen, etc.)?
Genootschap Onze Taal - Ja, wat ons betreft kan onderhanden als bijvoeglijk naamwoord zonder problemen gebruikt worden. ... zijn geweest als we onderhandenwerk zouden beschouwen als een samenstelling

                                                                                                                                           
Waar komen de streepjes in twee(-)onder(-)een(-)kap(-)woning?
Genootschap Onze Taal - De juiste spelling is twee-onder-een-kapwoning; twee-onder-een-kap-woning mág ook. ... en wordt dus los geschreven. als met deze woordgroep een samenstelling

                                                                                                                                           
Als iemand bevoegd is tot het ondertekenen van een document, is hij of zij dan tekenbevoegd, tekeningbevoegd of tekeningsbevoegd?
Genootschap Onze Taal - Tekeningsbevoegd is mogelijk, maar tekenbevoegd heeft de voorkeur. De vorm tekeningbevoegd, zonder tussen-s, is erg ongebruikelijk. ... tussen-s, is erg ongebruikelijk. tekeningsbevoegd is een samenstelling

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 5