YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair samenkoppeling koppelteken woordgroep taal aaneenschrijven samenstelling tussen-n afleiding werkwoord meervoudsvorming alternatieve spelling : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 7 van 7 voor - samenkoppeling - in 0.00326013565063477 seconden.

samenkoppeling

Kunstbus - Een samenkoppeling is een combinatie van twee of meer woorden die vaak samen voorkomen en daardoor een vaste uitdrukking zijn gaan vormen, die zich in haar geheel gedraagt als een samengesteld woord. Voorbeelden:. ... samenkoppeling

                                                                                                                                           
Koppelteken
Kunstbus - Het koppelteken (of tussenstreepje) (taalkunde) leesteken, bestaande uit een liggend streepje, als verbinding tussen de delen van sommige samengestelde woorden. We gebruiken een koppelteken om de structuur te verduidelijken of om een ongewoon woordbeeld te vermijden in een samenstelling. ... het wordt in der minne geschikt. de scheidingslijn tussen samenkoppeling

                                                                                                                                           
woordgroep
Kunstbus - Woordgroep Een woordgroep is een opeenvolging van woorden die bij elkaar horen. Voorbeeld: heel mooie bomen in een rij. De scheidingslijn tussen samenkoppeling en woordgroep is niet scherp te trekken. Constituent is een taalkundige term die verwijst naar een deel van een zin dat zich als een eenheid manifesteert. ... heel mooie bomen in een rij. de scheidingslijn tussen samenkoppeling

                                                                                                                                           
Wat is juist: norme-en-waardeloos of normen-en-waardenloos?
Genootschap Onze Taal - Normen-en-waardenloos ('zonder normen en waarden') is juist. ... normen-en-waarden wordt hierin als onveranderlijke samenkoppeling

                                                                                                                                           
Wat is het meervoud van kop-en-schotel?
Genootschap Onze Taal - Het meervoud van kop-en-schotel is kop-en-schotels. ... van kop-en-schotel is kop-en-schotels. kop-en-schotel is een samenkoppeling

                                                                                                                                           
Wat is juist: iets een op een bespreken of iets een-op-een bespreken?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is iets een-op-een bespreken juist. In onze eigen Spellingwijzer Onze Taal hebben we ook de variant een op een opgenomen. ... een-op-een kan als vast geheel opgevat worden: als een samenkoppeling

                                                                                                                                           
Wat is juist: gebruikmaken of gebruik maken?
Genootschap Onze Taal - Gebruikmaken wordt volgens alle hedendaagse naslagwerken aaneengeschreven. ... van de jaren negentig komt gebruikmaken als een geheel (als ' samenkoppeling

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 32