YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur design mode king's-lynn harper's-bazaar s.h. benson's sh-benson's muziek kunst taal hoofdletter of kleine letter namen meervoudsvorming minister basisregels apostrof samenstelling afkortingen bezitsvorm afleiding tussen-s ministerie zbo's commissariaat voor de media zelfstandige bestuursorganen (zbo's) waac's opta bongo's christie's christies waacs rechtspersonen met een wettelijke taak europees parlement engels pvda alternatieve spelling enkelvoud/meervoud aaneenschrijven lastige woorden aardrijkskundige namen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 7039 voor - s - in 0.446183919906616 seconden.
Zoekterm s is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Harper's-Bazaar

Harper's Bazaar Amerikaanse modetijdschrift dat in 1867 als vrouwenweekblad werd gelanceerd onder de naam 'Harper's Bazar: a repository of fashion, pleasure and instructions'. ... s - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

King's-Lynn

King's Lynn ... s - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
SH-Benson's

SH-Benson's

Reclamebureau in 1893 door Samuel Herbert Benson (1854-1914) opgericht op aanraden van zijn eerste klant John Johnson, eigenaar van Bovril Ltd. Apart uit Bovril. ... s - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

WAAC's

Nederlands ontwerpbedrijf opgericht in 1992 in Rotterdam door Marcel Wanders, Joost van Alfen, Joost Alferink en Dienand Christe. WAACS richtte de aandacht exclusief op product- en interieurontwerpen, en sloot daarmee disciplines als engineering en grafische vormgeving uit. ... s - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Waarom schrijven we andersoortig met één s? Anderszins en anderstalig krijgen toch ook een tussen-s?

Daar is geen goede reden voor te geven. Woorden die eindigen op -soortig krijgen nooit een tussen-s. Naast andersoortig (eigenlijk: 'behorend tot een andere soort') komen bijvoorbeeld ook eigensoortig, gelijksoortig, ongelijksoortig, veelsoortig en vreemdsoortig zonder tussen-s voor. ... s - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wat is juist: Jehovah's Getuigen, Jehovahs getuigen of Jehova's Getuigen?

Het kerkgenootschap heet officieel Jehovah's Getuigen; de leden daarvan noemen we Jehova's getuigen of Jehovagetuigen, dus zonder h en met een kleine g. Een informele aanduiding is jehova's. ... i s - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wat is juist: bv's of bv'en?

Het meervoud van bv ('besloten vennootschap') is bv's. ... i s - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Christie's

Website: www.christies.nl ... s - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

bongo's

Handtrommen. Slaginstrument van Cubaanse oorsprong bestaande uit twee naast elkaar gemonteerde trommeltjes, slechts aan één zijde van een vel voorzien. De van terts- tot kwintafstand gestemde, steeds met twee tegelijk bespeelde handtrommen hebben een doorsnee bespanning van ongeveer 10 tot 20 cm. ... s - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           

Zelfstandige bestuursorganen (ZBO's)

Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een een bestuursorgaan van de centrale overheid dat niet onder een minister valt. ZBO's zijn "bekleed met openbaar gezag"; dat wil zeggen dat ze bevoegd zijn bepaalde taken uit te voeren en daar ook instrumenten tot hun beschikking voor hebben. ... s - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Komt er wel of geen tussen-s in kwaliteit(s)controle?

Zowel kwaliteitcontrole als kwaliteitscontrole is juist; de vorm met tussen-s is verreweg het gewoonst. ... er wel of geen tu s - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wat is juist: tapas of tapa's?

Tapas en tapa's zijn beide juist. De vorm tapas komt veruit het meest voor. ... i s - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wat is de vrouwelijke vorm van fietser: fietster of fietsster?

Juist is fietsster, met twee s 'en. ... i s - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wat is het juiste meervoud van perpetuum mobile ('toestel dat zichzelf eeuwig blijft bewegen'): perpetuum mobile's of perpetua mobilia?

Zowel de Latijnse meervoudsvorm perpetua mobilia als de vernederlandste vorm perpetuum mobile's is goed. ... i s - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'De Iraki worden steeds armer' of 'De Iraki's worden steeds armer'?

'De Iraki's worden steeds armer' is juist. Iraki is een enkelvoud; Iraki's is het bijbehorende meervoud. ... i s - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Bo gaat zomers elke dag naar het strand' of 'Bo gaat 's zomers elke dag naar het strand'?

Het is allebei juist. In de betekenis 'in de zomer' zijn 's zomers en zomers synoniemen. Wel is 's zomers iets duidelijker, omdat zomers ook de betekenis 'als in de zomer, geschikt voor de zomer' kan hebben, zoals in zomerse dagen en zomers gekleed. ... i s - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wat is juist: collectors item of collector's item?

Collector's item is juist, met een apostrof + s. De woordgroep collector's item is ongewijzigd uit het Engels in het Nederlands overgenomen. In het Engels is in zo'n geval een apostrof nodig: collector's is in die taal de juiste bezitsvorm en item komt daar los achter. ... i s - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wat is het meervoud van baby: baby's of babies?

Het juiste meervoud is baby's. Woorden die eindigen op een y (met daarvoor een medeklinker) krijgen in het meervoud een apostrof plus s. De 'Engelse' meervoudsvorm met -ies ( babies, hobbies, lollies, etc. ... i s - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je het meervoud van display: als display's of als displays?

De juiste schrijfwijze is displays, zonder apostrof. Als er voor de slot- y van een woord een klinker staat (zoals de a in display ), komt de s in het meervoud direct aan het woord vast. ... s - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Heet de Brabantse hoofdstad nu Den Bosch of 's-Hertogenbosch?

's-Hertogenbosch is de officiële naam van de stad en de gemeente, en onder meer de ANWB en de NS hanteren ook deze vorm. Den Bosch is de benaming die in gesproken taal verreweg het vaakst voorkomt en die ook geregeld in geschreven teksten gebruikt wordt, maar de naam Den Bosch heeft geen officiële status. ... de brabant s - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Wat is juist: een Breda's museum of een Bredaas museum?

Het is een Bredaas museum ('een museum in/uit Breda') en ook het Bredase museum ('het museum in/uit Breda'). Maar let op: Breda heeft een museum dat Breda's Museum ('het museum van Breda') heet. Daar kan geen lidwoord voor worden geplaatst. ... i s - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D)

In het Europees Parlement bestaat sinds juli 2009 de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D). De fractie is ontstaan na een overeenkomst tussen de Partij van de Europese Sociaal-Democraten (PES), die verschillende sociaaldemocratische partijen uit Europa verenigt, en de Italiaanse Democratische Partij. ... progre s - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Seksueel overdraagbare aandoening wordt afgekort als soa. Wat is de afkorting van het meervoud seksueel overdraagbare aandoeningen? Is dat soa of soa's?

Het meervoud van soa is soa's. In medische vaktaal wordt met soa ook weleens het meervoud bedoeld, maar dat is minder duidelijk. ... s - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je de afkorting van postscriptum onder aan een brief: PS, P.S., ps of p.s.? En komt er daarna een dubbele punt?

P.S. en PS zijn de gangbaarste schrijfwijzen. Volgens de officiële spelling is alleen de schrijfwijze PS – zonder punten dus – correct. De Spellingwijzer Onze Taal geeft de variant met punten als alternatief. ... s - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 23