YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur romeinse romeinen romeins romein taal etymologie namen muziek kunst architectuur romeinse rijk romeinse-kunst aardrijkskundige namen bijvoeglijk naamwoord uitdrukkingen en spreekwoorden literair augustus thermae callimachus korinthische bouwstijl korinthische orde corinthische orde vandalisme italiaanse kunst griekse bouwkunst aeneis griekse architectuur via belgica ionische chaussee brunehaut corinthische zuilen vandalen korinthische stijl limes romulus-en-remus thermen samnieten corinthische stijl design : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 527 voor - romeinen romeinse - in 0.0355429649353027 seconden.

Romeinen

Kunstbus - Doorverwijspagina Romeinse Rijk Romeinse Limes (grens) Romeinse Kunst Rome ... romeinen

                                                                                                                                           
Waar komen de namen van onze maanden vandaan?
Genootschap Onze Taal - De namen van onze maanden hebben we overgenomen van de Romeinen; ze zijn onder meer genoemd naar goden en keizers. Oorspronkelijk kende de Romeinse kalender maar tien maanden, en begon het jaar in maart. ... de namen van onze maanden hebben we overgenomen van de romeinen

                                                                                                                                           

Romeinse Rijk

Kunstbus - De Romeinse limes 47-ca. 400 Tweeduizend jaar geleden liep de grens van het reusachtige Romeinse rijk dwars door de Lage Landen. De Rijn, die van Nijmegen via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, vormde de Limes, zoals het Latijnse woord voor grens luidt. ... grens luidt. ten noorden van de rivier begon in de ogen van de romeinen

                                                                                                                                           

Romeinse-Kunst

Kunstbus - Drieduizend jaar geleden bouwden de Etrusken de eerste beschaving in Italië op. De uitgestrekte necropolen (dodensteden), de overblijfselen in de graven in Toscane en omstreken, getuigen van een hoogstaande cultuur. ... alsof het portretten zijn. deze neiging tot realisme hebben de romeinen

                                                                                                                                           
Hoe komen we aan de benamingen voor de dagen van de week?
Genootschap Onze Taal - Wij hebben de namen voor de dagen van de week, net als die voor de maanden, ontleend aan de Germanen en de Romeinen. De Romeinen hadden van de Grieken het gebruik overgenomen om de dagen te noemen naar hemellichamen: de zon, de maan en vijf planeten. ... net als die voor de maanden, ontleend aan de germanen en de romeinen

                                                                                                                                           

Spraken de Romeinen Latijn of Latijns?

Genootschap Onze Taal - De taal van de Romeinen heet het Latijn, zonder s. Het is niet juist om Latijns als naam van de taal te gebruiken: in het Latijns en 'Ik ken geen Latijns' zijn dus niet goed. ... de romeinen

                                                                                                                                           
Wie is Pluvius in de zin 'De lage opkomst was vooral te wijten aan de bemoeienissen van Pluvius'?
Genootschap Onze Taal - Pluvius is de bijnaam van de Romeinse oppergod Jupiter als regengever. Met de zin hierboven is dus bedoeld dat de opkomst tegenviel door de regen. ... perioden). en dan is er nog de pluviale, de regenmantel die de romeinen

                                                                                                                                           
Vandalen
Kunstbus - De Vandalen waren een Oost- Germaans nomadisch volk die tijdens de Grote volksverhuizing een belangrijke rol hebben gespeeld. Zij stichtten een machtig koninkrijk in Afrika en plunderden in 455 Rome de hoofdstad van het Romeinse Rijk. ... kregen zij geen toestemming. toen de onderhandelingen met de romeinen

                                                                                                                                           
Chaussée Brunehaut
Kunstbus - De heirbaan Boulogne-Keulen of Chaussée Brunehaut, tegenwoordig ook bekend als de Via Belgica, is de belangrijkste heerweg die de Romeinen in de Lage Landen aanlegden. Oudheid De weg is ouder dan de Romeinse tijd; aan de plaatsing van grafheuvels uit de Bronstijd en IJzertijd kan worden afgeleid dat de weg in de prehistorie al een belangrijke route vormde. ... bekend als de via belgica, is de belangrijkste heerweg die de romeinen

                                                                                                                                           
Limes
Kunstbus - De limes ( Latijn voor 'grens') is de aanduiding van de grens van het Romeinse Rijk. Deze liep van de Noordzee langs de Rijn en Donau naar de Zwarte Zee. Meer naar het oosten volgde de limes de Eufraat (vanaf de tijd van keizer Septimius Severus de Tigris); in het zuiden vormde de Sahara een natuurlijke grens die eigen eisen aan de rijksverdediging stelde. ... zou moeten slaan op de eigenlijke grens aan de rijn, hadden de romeinen

                                                                                                                                           
Aeneis
Kunstbus - De Aeneis (vroeger in het Nederlands: Eneïde)( Aeneis en Aeneas worden correct uitgesproken met klemtoon op de tweede lettergreep) is het heldendicht over de daden van Aeneas dat de (grotendeels fictieve) oorsprong van de Romeinse beschaving beschrijft. ... waarin de avonturen van de trojanen worden vervolgd. door de romeinen

                                                                                                                                           
Samnieten
Kunstbus - De Samnieten waren een volk uit het zuidelijke deel van de Apennijnen, dat lange tijd een geduchte vijand van de Griekse kuststeden in Zuid- Italië was. Toen de Romeinen hun invloed naar deze streken uitbreidden kregen zij ook met hen te maken. ... vijand van de griekse kuststeden in zuid- italie was. toen de romeinen

                                                                                                                                           
Thermen
Kunstbus - Thermen (of Thermae) Thermen ( Latijn: thermae) is de naam voor een grote badinrichting in de Romeinse wereld. Het woord is afgeleid van het Griekse bijvoeglijk naamwoord thermós (=warm). De Romeinse badcultuur Vanaf de derde eeuw v. ... het latijn is balneae ('baden'), de naam thermae gebruikten de romeinen

                                                                                                                                           
Griekse bouwkunst
Griekse bouwkunst
Kunstbus - Griekse Architectuur De architectuur uit de Griekse en Romeinse oudheid (grofweg van de 7de eeuw vóór tot en met de 4de eeuw n Christus) wordt Klassieke bouwkunst genoemd. De bouwkunst uit deze periode wordt gekenmerkt door het gebruik van (zuilen)orden. ... aan de praktische kant van de zaak. de bouwtypen van de romeinen

                                                                                                                                           
Romulus-en-Remus
Kunstbus - Romulus en Remus zijn in de Romeinse mythologie de tweelingzonen van Mars en Rhea Silvia (ook Ilia genoemd) en stichters van Rome. De stichting wordt in de legende gedateerd op 21 april 753 v.Chr.. Het verhaal over de stichting van Rome werd voor het eerst opgetekend in de 3e eeuw voor Christus. ... en hij eiste dat de sabijnen huwelijken tussen sabijnen en romeinen

                                                                                                                                           
Italiaanse kunst
Kunstbus - De kunst van Italië boogt op een eeuwenlange traditie, die teruggaat tot voor de klassieke Oudheid. Zie ook Grieken en Romeinen zich op geestelijk en politiek gebied van het Middellandse Zeegebied meester maakten, bevonden zich langs de kusten van deze zee al hoogstaande beschavingen waarvan de mooiste en rijkste die van het Minoïsche Kreta was. ... teruggaat tot voor de klassieke oudheid. zie ook grieken en romeinen

                                                                                                                                           
Latijns-kruis
Kunstbus - Het Latijnse kruis (†) is vooral bekend als een christelijk religieus symbool. De betekenis ervan wordt afgeleid van het christelijke geloof dat Jezus door de Romeinen gekruisigd werd. Dit was in het Romeinse Keizerrijk een vaakgebruikte methode om slaven en niet- Romeinen die misdaden hadden begaan te executeren. ... wordt afgeleid van het christelijke geloof dat jezus door de romeinen

                                                                                                                                           
Kelten
Kunstbus - Met Kelten wordt een verzameling volkeren en stammen aangeduid die gedurende het millennium vóór het begin van onze jaartelling en de eeuwen daarna een Keltische taal spraken. Het is dus primair een linguïstisch begrip. ... niet eenduidig en de volken en gebieden die door de grieken en romeinen

                                                                                                                                           
Sicilie
Sicilie
Kunstbus - Sicilië Sicilië ( Italiaans en Siciliaans: Sicilia, Engels: Sicily, Oud- Grieks Trinakria betekent "het eiland met de drie punten". Dit is tevens de naam van de vlag) is een eiland en een autonome regio van Italië. ... een belangrijk aandeel gehad in de culturele vorming van de romeinen

                                                                                                                                           
Zenobia
Zenobia
Kunstbus - Zenobia in ( gouden) kettingen Septimia Zenobia (Aramees: Bat Zabbai) (ca. 241-?) was koningin van Palmyra (267-270/1) en Romeinse keizerin (270/1-272). Haar Aramese naam Bat Zabbai of dochter van La-Zabba betekent "die met het mooie lange haar". ... rijk kende gallienus hem bijzondere titels toe: "leider van de romeinen

                                                                                                                                           
Theater
Theater
Kunstbus - 1. Verzamelnaam voor levende voorstellingen voor publiek Voorbeelden zijn: Absurd toneel, Blijspel, Cabaret, Combitheater, Commedia dell'arte, Dans, Drama, Improvisatietheater (o.a. ook Theatersport), Klucht, Komedie, Locatietheater, Musical, Muziektheater, Opera, Operette, Pantomime, Poppenkast, Straattheater, Toneel, Variété,. ... gebouwd waarmee de zitplaatsen bereikt konden worden. de romeinen

                                                                                                                                           
Apollo
Kunstbus - Apollo kan verwijzen naar Apollon, een Griekse god, of Apollo, een Romeinse god. De Romeinse god Apollo ( Nederlands, verouderd: Apol) was oorspronkelijk een Griekse godheid en zou nooit echt worden geïdentificeerd met een Romeinse godheid. ... beschermgodheid maakte. over het algemeen werd apollo door de romeinen

                                                                                                                                           
Etrusken
Etrusken
Kunstbus - Museo Etrusco Guarnacci - 2008 Volterra Television De Etrusken (Gr. Tyrsênoi of Tyrrhênoi; Lat. Tusci of Etrusci; Etr. Rasenna of Rasna; Engels Etruscan) vormden een bevolkingsgroep die van ca. de achtste tot de eerste eeuw v. ... de etrusken worden ook wel als de "grote voorgangers" van de romeinen

                                                                                                                                           
Oostgoten
Oostgoten
Kunstbus - Ostrogoten De Ostrogoten (Ostragoten, Oostgoten) vormden samen met de Westgoten de twee hoofdgroepen waarin de ( Oost-) Germaanse stam der Goten zich splitste. In Oekraïne bouwden zij onder Achiulf en Ermanerik een rijke cultuur op, maar werden door de Hunnen omstreeks 375 verdreven. ... rijk vestigen, maar kregen daarvoor geen toestemming. de romeinen

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8