YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: roell jhr.mr. j. () roell kunst david roell prijs tweede kamer goeman borgesius tweede kamervoorzitter voorzitter tweede kamer presidium khadija arib gleichman gijsbert karel van hogendorp van reenen liberale unie kabinet-kappeyne van de coppello aalberse rutgers mackay herman tjeenk willink kabinet-roell van swinderen deetman louis beel schorer aeneas mackay donner kabinet-thorbecke mollerus gouverneur-generaal anouchka van miltenburg tjeenk willink dolman weisglas cremers kortenhorst l.g. kortenhorst de vrijheidsbond ruijs de beerenbrouck dr. a.a.l. rutgers sam van houten : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 46 voor - roell - in 0.0124800205230713 seconden.
Jhr.Mr. J. Röell
Knap, evenwichtig liberaal jurist uit een vooraanstaande familie van bestuurders. Als oud-griffier van de Staten van Holland goed ingevoerd in het binnenlands bestuur en de waterhuishouding. In 1877 voor het district Utrecht tot Tweede Kamerlid gekozen en in de Kamer breed georiënteerd. ... j. roell - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
David Röell Prijs
David Röell Prijs/ Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor Beeldende Kunst De David Röell Prijs wordt sinds 1963 uitgereikt aan een in Nederland wonende kunstenaar die zich op het terrein van de beeldende kunst buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt. ... roell - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Bond van Vrije Liberalen (BVL)
Op 23 juni 1906 werd de Bond van Vrije Liberalen opgericht, hoewel er al sinds het einde van de jaren 1870 sprake was van oud-liberalen, later aangeduid als vrije liberalen. De conservatieve oud- of vrije liberalen stonden tegenover de gematigd vooruitstrevende Liberale Unie. ... of vrije liberalen waren gleichman, van houten, de beaufort, roell - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vicepresidenten van de Raad van State
De vicepresident van de Raad van State heeft de feitelijke leiding van dit Hoge College van Staat, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De vicepresident bekleedt tevens het voorzitterschap van de Afdeling Advisering van de Raad van State, die adviezen uitbrengt over onder meer wetsvoorstellen en verdragen. ... na van reenen werden van panhuys, schorer, van swinderen, roell - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr.Dr. W.F. baron Röell
Orangistisch Amsterdams regent. Trouw en bescheiden dienaar van Lodewijk Napoleon, die hem aanvankelijk zeer toegenegen was. Was onder meer minister van Buitenlandse Zaken. In 1813 lid van de commissie die de Grondwet ontwierp. ... w.f. baron roell - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden Tweede Kamervoorzitters
Tweede Kamervoorzitter is een belangrijke functie, zowel vanwege het belang van een geordende gang van zaken in het parlement, meer in het bijzonder tijdens debatten, als vanwege de rol als vertegenwoordiger van de Kamer. ... 2003, toen de vvd de derde partij was. in 1905 kwam voorzitter roell - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Liberalen
Liberaal is een negentiende eeuwse politieke stroming. Vanaf het einde van die eeuw wordt de term gebruikt om aanhangers aan te duiden van partijen die streven naar een grote mate van vrijheid voor het individu. ... kamerlid goeman borgesius, de gematigde rechtsgeleerde roell - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Koninkrijk Holland (1806-1810)
Na het eenhoofdige bestuur van raadpensionaris Schimmelpenninck, waarover keizer Napoleon niet tevreden is, benoemt hij in 1806 zijn broer Lodewijk tot koning. Door het koningschap wordt Nederland nog meer dan in de voorgaande vijf jaren een vazalstaat van het Franse keizerrijk. ... gedaan. ministers secretaris van staat minister: mr.dr. w.f. roell - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voorzitter Eerste Kamer
De Eerste Kamervoorzitter heeft een aantal vaste taken. De voorzitter leidt de vergadering van de Eerste Kamer en is tevens voorzitter van het College van Senioren, de Huishoudelijke Commissie (interne organisatie) en de Verenigde Vergadering. ... w.f. graaf van reede 1834-10-28 1835-01-10 w.f. baron roell - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
John Körmeling
Nederlands monumentaal kunstenaar, beeldhouwer en architect, geboren in 1951 te Amsterdam. Woont en werkt in Eindhoven. John Körmeling realiseerde vele opdrachten in de openbare ruimte en nam deel aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland. ... prijzen die hij in ontvangst mocht nemen zijn de david roell - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Mr. Th. (Theo) Heemskerk
Antirevolutionair staatsman die bijna vijfenveertig jaar actief was als politicus. Zoon van de conservatieve staatsman J. Heemskerk Az en afkomstig uit een Amsterdams remonstrants koopmansgezin. Werd later gereformeerd. ... benoemingen tijdens zijn ministerschap (1908-1913): jhr. j. roell - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
J.E.N. baron Schimmelpenninck van der Oye
Hoge genie-officier die Tweede en Eerste Kamerlid was. Koos bij het conflict over de uitbreiding van het kiesrecht in 1894 de zijde van De Savornin Lohman en werd één van de voormannen van de vrij-Antirevolutionairen. ... in de eerste stemmingsronde gekozen. versloeg de liberalen j. roell - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
leden Raad van State 1862-heden
... 54 jaar leeuwen, mr.dr. w.f. van 1914-12-16 1928-04-18 54 jaar roell - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. Æ. baron Mackay
Bescheiden, zelfs wat schuchtere antirevolutionair politicus uit een Gelders adellijk geslacht van bestuurders. Was rechter in Zutphen en lange tijd Tweede Kamerlid (en een jaar voorzitter). Formeerde in 1888 het eerste confesssionele kabinet en gold als een bekwaam kabinetsleider. ... nam zitting voor utrecht. versloeg in utrecht de liberalen j. roell - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De Grondwet van 1814
Op 29 maart 1814 keurde een 'Grote Vergadering representerende de Verenigde Nederlanden' het door een commissie ontworpen Grondwet goed. Dat ontwerp was gemaakt door een commissie onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp. ... uit de bataafs-franse tijd, zoals van maanen, elout en roell - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ch.I.Ph. (Charles) graaf De Thiennes de Lombise
Belgische edelman, die in september 1815 de eerste voorzitter van de Eerste Kamer werd. Hij bleef dat tot oktober 1818 en wisselde daarna het voorzitterschap jaarlijks af met de Noord-Nederlander Röell. ... het voorzitterschap jaarlijks af met de noord-nederlander roell - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister-president
De minister-president, ook wel premier genoemd, is voorzitter van de ministerraad. In die functie coördineert de premier het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' geen extra bevoegdheden of een groter stemgewicht in de ministerraad, maar heeft wel een sturende rol. ... 1901-11-01 1905-08-16 n.g. pierson 1897-07-26 1901-07-31 j. roell - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Marijke van Warmerdam
Marijke Van Warmerdam (°1959, Nieuwer Amstel, Nederland) Nederlandse video- en multimediakunstenaar, geboren in Nieuwer Amstel, woont en werkt in Amsterdam. Van Warmerdams kunst functioneert binnen een kader waarin kunst en alledaags leven, feiten en fictie samengebracht worden. ... moment van ongeduldig wachten op het volgende ogenblik. david roell - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Kabinet van de Koning
Het Kabinet van de Koning is het ambtelijke secretariaat van de Koning en fungeert als schakel tussen hem de ministers. Die taak komt onder meer tot uiting bij de ondertekening en archivering van officiële staatsstukken, zoals wetten en koninklijke besluiten. ... 1991 graaff, f.m. de, van oktober 1968 tot 1 september 1984 roell - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1813-1815: Soeverein Vorst Willem
De periode november 1813-juni 1815 is als een overgangsperiode te beschouwen na de tijd waarin Nederland was ingelijfd bij Frankrijk (1810-1813). Erfprins Willem, de zoon van de vroegere stadhouder Willem V, treedt op als staatshoofd (soeverein vorst) en laat een Grondwet ontwerpen. ... (29 november 1813 - 6 april 1814) minister: mr.dr. w.f. roell - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr.Dr. G. de Vries Azn.
Leerling van Thorbecke, die zijn leermeester in 1872 na diens dood opvolgde als kabinetsleider. Zoon van een doopsgezinde predikant en broer van twee vooraanstaande geleerden. Was vooral actief in het provinciale bestuur van Noord-Holland, als gedeputeerde en griffier, en was daarna tien jaar Staatsraad. ... nederlandsche letterkunde, 1900/1, 124 - levensbericht door j. roell - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. E.J.J.B. (Eppo) Cremers
Gefortuneerde Groninger van katholieken huize wiens eerste beroep minister van Buitenlandse Zaken was. Als aanbeveling voor die benoeming gold behalve dat hij financieel onafhankelijk was, dat hij veel gereisd had en zeven talen sprak. ... hij kreeg in de eerste stemronde 41 stemmen, mackay 12 en roell - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Andries Copier
Nederlands keramist, edelsmid, glaskunstenaar, glasschilder, monumentaal kunstenaar ( mozaïek) en muurschilder, geboren 11 januari 1901 Leerdam - overleden 19 december 1991 Wassenaar. ... van de american glass art society in 1985 en de david roell - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Kabinet-Pierson (1897-1901)
Dit liberale kabinet staat bekend als 'het kabinet van sociale rechtvaardigheid'. Het brengt diverse belangrijke wetten tot stand, waarvan de Woningwet, de Ongevallenwet en de Leerplichtwet de bekendste zijn. ... unie) (22 december 1897 - 12 januari 1898) minister: jhr. j.a. roell - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 136