YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: roell jhr.mr. j. () roell kunst david roell prijs tweede kamer goeman borgesius presidium tweede kamervoorzitter voorzitter tweede kamer khadija arib liberale unie gleichman van reenen gijsbert karel van hogendorp aeneas mackay bvl van lynden van sandenburg piet hein donner mr.dr. w.f. () baron roell schorer cremers discussies rond de raad van state minister opstelten tjeenk willink kabinet-roell dolman sam van houten kabinet-van tienhoven raad van state louis beel joan roell j.g. gleichman arib van nieuwenhoven w.h. de beaufort dr. a.a.l. rutgers van schaik gerard veringa ruijs de beerenbrouck hirsi ali : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 44 voor - roell - in 0.0135140419006348 seconden.
Jhr.Mr. J. Röell
Parlement & Politiek - Knap, evenwichtig liberaal jurist uit een vooraanstaande familie van bestuurders. Als oud-griffier van de Staten van Holland goed ingevoerd in het binnenlands bestuur en de waterhuishouding. In 1877 voor het district Utrecht tot Tweede Kamerlid gekozen en in de Kamer breed georiënteerd. ... j. roell

                                                                                                                                           
David Röell Prijs
Kunstbus - David Röell Prijs/Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor Beeldende Kunst De David Röell Prijs wordt sinds 1963 uitgereikt aan een in Nederland wonende kunstenaar die zich op het terrein van de beeldende kunst buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt. ... roell

                                                                                                                                           
Bond van Vrije Liberalen (BVL)
Parlement & Politiek - Op 23 juni 1906 werd de Bond van Vrije Liberalen opgericht, hoewel er al sinds het einde van de jaren 1870 sprake was van oud-liberalen, later aangeduid als vrije liberalen. De conservatieve oud- of vrije liberalen stonden tegenover de gematigd vooruitstrevende Liberale Unie. ... of vrije liberalen waren gleichman, van houten, de beaufort, roell

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden Tweede Kamervoorzitters
Parlement & Politiek - Tweede Kamervoorzitter is een belangrijke functie, zowel vanwege het belang van een geordende gang van zaken in het parlement, meer in het bijzonder tijdens debatten, als vanwege de rol als vertegenwoordiger van de Kamer. ... 2003, toen de vvd de derde partij was. in 1905 kwam voorzitter roell

                                                                                                                                           
Vicepresidenten van de Raad van State
Parlement & Politiek - De vicepresident van de Raad van State heeft de feitelijke leiding van dit Hoge College van Staat, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De vicepresident bekleedt tevens het voorzitterschap van de Afdeling Advisering van de Raad van State, die adviezen uitbrengt over onder meer wetsvoorstellen en verdragen. ... na van reenen werden van panhuys, schorer, van swinderen, roell

                                                                                                                                           
Mr.Dr. W.F. baron Röell
Parlement & Politiek - Orangistisch Amsterdams regent. Trouw en bescheiden dienaar van Lodewijk Napoleon, die hem aanvankelijk zeer toegenegen was. Was onder meer minister van Buitenlandse Zaken. In 1813 lid van de commissie die de Grondwet ontwierp. ... w.f. baron roell

                                                                                                                                           
Liberalen
Parlement & Politiek - Liberaal is een negentiende eeuwse politieke stroming. Vanaf het einde van die eeuw wordt de term gebruikt om aanhangers aan te duiden van partijen die streven naar een grote mate van vrijheid voor het individu. ... kamerlid goeman borgesius, de gematigde rechtsgeleerde roell

                                                                                                                                           
Koninkrijk Holland (1806-1810)
Parlement & Politiek - Na het eenhoofdige bestuur van raadpensionaris Schimmelpenninck, waarover keizer Napoleon niet tevreden is, benoemt hij in 1806 zijn broer Lodewijk tot koning. Door het koningschap wordt Nederland nog meer dan in de voorgaande vijf jaren een vazalstaat van het Franse keizerrijk. ... gedaan. ministers secretaris van staat minister: mr.dr. w.f. roell

                                                                                                                                           
Voorzitter Eerste Kamer
Parlement & Politiek - De Eerste Kamervoorzitter heeft een aantal vaste taken. De voorzitter leidt de vergadering van de Eerste Kamer en is tevens voorzitter van het College van Senioren, de Huishoudelijke Commissie (interne organisatie) en de Verenigde Vergadering. ... w.f. graaf van reede 1834-10-28 1835-01-10 w.f. baron roell

                                                                                                                                           
Mr. Th. (Theo) Heemskerk
Parlement & Politiek - Antirevolutionair staatsman die bijna vijfenveertig jaar actief was als politicus. Zoon van de conservatieve staatsman J. Heemskerk Az en afkomstig uit een Amsterdams remonstrants koopmansgezin. Werd later gereformeerd. ... benoemingen tijdens zijn ministerschap (1908-1913): jhr. j. roell

                                                                                                                                           
Mr. Æ. baron Mackay
Parlement & Politiek - Bescheiden, zelfs wat schuchtere antirevolutionair politicus uit een Gelders adellijk geslacht van bestuurders. Was rechter in Zutphen en lange tijd Tweede Kamerlid (en een jaar voorzitter). Formeerde in 1888 het eerste confesssionele kabinet en gold als een bekwaam kabinetsleider. ... nam zitting voor utrecht. versloeg in utrecht de liberalen j. roell

                                                                                                                                           
John Körmeling
Kunstbus - Nederlands monumentaal kunstenaar, beeldhouwer en architect, geboren in 1951 te Amsterdam. Woont en werkt in Eindhoven. John Körmeling realiseerde vele opdrachten in de openbare ruimte en nam deel aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland. ... prijzen die hij in ontvangst mocht nemen zijn de david roell

                                                                                                                                           
Ch.I.Ph. (Charles) graaf De Thiennes de Lombise
Parlement & Politiek - Belgische edelman, die in september 1815 de eerste voorzitter van de Eerste Kamer werd. Hij bleef dat tot oktober 1818 en wisselde daarna het voorzitterschap jaarlijks af met de Noord-Nederlander Röell. ... het voorzitterschap jaarlijks af met de noord-nederlander roell

                                                                                                                                           
De Grondwet van 1814
Parlement & Politiek - Op 29 maart 1814 keurde een 'Grote Vergadering representerende de Verenigde Nederlanden' het door een commissie ontworpen Grondwet goed. Dat ontwerp was gemaakt door een commissie onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp. ... uit de bataafs-franse tijd, zoals van maanen, elout en roell

                                                                                                                                           
leden Raad van State 1862-heden
Parlement & Politiek - ... 54 jaar leeuwen, mr.dr. w.f. van 1914-12-16 1928-04-18 54 jaar roell

                                                                                                                                           
J.E.N. baron Schimmelpenninck van der Oye
Parlement & Politiek - Hoge genie-officier die Tweede en Eerste Kamerlid was. Koos bij het conflict over de uitbreiding van het kiesrecht in 1894 de zijde van De Savornin Lohman en werd één van de voormannen van de vrij-Antirevolutionairen. ... in de eerste stemmingsronde gekozen. versloeg de liberalen j. roell

                                                                                                                                           
De Grondwet van 1815
Parlement & Politiek - Op 1 augustus 1814 aanvaardde Willem I, die sinds 2 december 1813 soeverein vorst van de (Noordelijke) Nederlanden was, ook de soevereiniteit over de voormalige Oostenrijkse Nederlanden. Daardoor ontstond een personele unie van Noord- en Zuid-Nederland. ... c.f. van maanen j.h. mollerus w. queysen jhr. w.f. roell

                                                                                                                                           
De eerste koning: Koning Lodewijk Napoleon 1806-1810
Parlement & Politiek - Op 23 juni was het 200 jaar geleden dat Lodewijk Napoleon, de broer van de Franse keizer Napoleon, als koning zijn intrede in ons land deed. Hoewel hij een buitenlandse vorst was, kan hij toch als eerste nationale vorst worden gezien. ... minister gogel en zag de relatie met zijn vriend en minister roell

                                                                                                                                           
Jan Schoonhoven
Kunstbus - Nederlands kunstenaar, geboren 1914 te Delft, gestorven 1994 Jan schoonhoven was een Nederlandse schilder en beeldhouwer. Hij beeldde zijn concept van objectiviteit uit in zijn reliëfreeksen van papier-maché en behoorde tot de zero beweging. ... 'westkunst' in keulen. in 1984 won schoonhoven de david roell

                                                                                                                                           
Cornelius Rogge
Kunstbus - Cornelius Rogge (1932) Naamsvariant: Cornelius Hendrik Rogge, Beeldhouwer, installatie- kunstenaar, tekenaar, collagekunstenaar, Geboorteplaats/datum Amsterdam 21-12-1932, Opleiding Rijksakademie van beeldende kunsten ( Amsterdam), Als beeldhouwer autodidact. ... van de jaren 70 werkt hij aan tentconstructies. 1986 david roell

                                                                                                                                           
Reinier Lucassen
Kunstbus - Nederlands schilder, graficus, collagekunstenaar, beeldhouwer van figuurvoorstellingen, landschappen, interieurs, non-figuratief, portretten, zelfportretten, Geboren: 16-4-1939 Amsterdam, woont en werkt in Amsterdam, Opleiding: Rijksakademie van beeldende kunsten, Rijksnormaal School voor tekenleraren, Amsterdam (1957-1960) Sinds 1964 verbonden aan Galerie Espace. ... van kunstenaars. cassandra foundation award ( 1970) david roell

                                                                                                                                           
Griffier Eerste Kamer
Parlement & Politiek - De hoogste ambtenaar bij de Eerste Kamer is de griffier. Je zou hem of haar de secretaris-generaal of directeur van de Kamer kunnen noemen: de griffier heeft de leiding over de organisatie van de Kamer. ... 1993-06-01 2003-01-01 sprey, drs. a. 1980-07-01 1993-06-01 roell

                                                                                                                                           
Roy Villevoye
Kunstbus - Beeldend kunstenaar en fotograaf, geboren in 1960 te Maastricht. Woont en werkt in Amsterdam. Opleiding Rijksacademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam (1979- 1984) Na zich enige jaren puur met schilderkunst bezig gehouden te hebben koos Villevoye er in 1990 voor om te gaan reizen. ... het is een kracht die aan hun lichaam is toegevoegd.” david roell

                                                                                                                                           
Kabinet-Pierson (1897-1901)
Parlement & Politiek - Dit liberale kabinet staat bekend als 'het kabinet van sociale rechtvaardigheid'. Het brengt diverse belangrijke wetten tot stand, waarvan de Woningwet, de Ongevallenwet en de Leerplichtwet de bekendste zijn. ... unie) (22 december 1897 - 12 januari 1898) minister: jhr. j.a. roell

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 5