YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamer rijksoverheid algemene rekenkamer regering hoog college van staat zbo's rekenkamer meer over het verschil tussen zbo's en rwt's koninklijk besluit overzicht leden algemene rekenkamer (sinds 1814) algemene ark piet hein donner hoofdletter of kleine letter hoge colleges van staat taal koning opta zelfstandig bestuursorgaan nederlandse mededingingsautoriteit namen mededingingswet eerste kamerleden consumentenautoriteit provinciale staten overheid eerste kamer minister-president ministers ministerie begroting staten-generaal minister van financien prinsjesdag staatssecretarissen verantwoordelijkheden rijksbegroting rechten en taken regering/kabinet recht van amendement parlement : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 59 voor - rijksoverheid - in 0.0133590698242188 seconden.
Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid controleert. Daarnaast kijkt de Algemene Rekenkamer of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld. ... en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de rijksoverheid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Financiën
De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid controleert. Daarnaast kijkt de Algemene Rekenkamer of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld. ... en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de rijksoverheid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Toezicht en controle
De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid controleert. Daarnaast kijkt de Algemene Rekenkamer of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld. ... en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de rijksoverheid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wat is juist: ministerie van Buitenlandse Zaken of Ministerie van Buitenlandse Zaken?
In onze Spellingwijzer Onze Taal geven wij de voorkeur aan ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze keuze is ook te vinden in de woordenboeken van Van Dale (sinds 2005), in veel kranten en in teksten van de Rijksoverheid zelf. ... van dale (sinds 2005), in veel kranten en in teksten van de rijksoverheid - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Hoge Colleges van Staat
Van een aantal overheidsorganen is (grond)wettelijk vastgelegd dat ze zelfstandig en onafhankelijk zijn. Dit zijn de Hoge Colleges van Staat, een verzamelnaam voor enkele colleges binnen de overheid met een bijzondere positie. ... de overheid met een bijzondere positie. zij hebben als taak de rijksoverheid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Overheid
Overheid is een verzamelnaam voor alle instituties die een uitvoerende taak hebben in het bestuur. De volksvertegenwoordiging wordt dus niet tot 'de overheid' gerekend. We onderscheiden de rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid. ... de rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid. voor de rijksoverheid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Instrumenten regering
De Nederlandse regering beschikt over een breed scala aan instrumenten waarmee getracht wordt invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheden. Zo beschikt de regering over wet- en regelgevende bevoegdheden, kan het financiële middelen zoals subsidies en belastingen inzetten en kan het afspraken met andere organisaties of binnenlandse overheden maken. ... van zowel de wetten als de overheid. financiele middelen de rijksoverheid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Rijksbegroting
In de Rijksbegroting staan de verwachte verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de rijksoverheid voor het komende jaar. De Rijksbegroting bestaat in feite uit een aantal afzonderlijke begrotingen, vooral per ministerie. ... de verwachte verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de rijksoverheid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr.Drs. L.C. (Elco) Brinkman
Elco Brinkman (1948) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor het CDA. Hij is fractievoorzitter. Na werkzaam geweest te zijn bij onder meer de Vrije Universiteit kreeg hij spoedig leidinggevende functies op het ministerie van Binnenlandse Zaken. ... het gebied van het specifieke welzijn. uitgangspunt is dat de rijksoverheid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wat is juist als het om de overheid gaat: Rijk of rijk?
Als aanduiding voor 'de centrale overheid in Nederland of België', 'de Nederlandse of Belgische staat' is Rijk juist. De aanduiding is al lange tijd in deze vorm ingeburgerd, ook al is het officieel geen eigennaam. ... krijgen een kleine letter: rijksambtenaar, rijksinstelling, rijksoverheid - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Nederlandse-Spoorwegen
... functioneerde werd eigenlijk alleen de relatie met de rijksoverheid - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
J.W. (Johan) Remkes
Johan Remkes (1951) is sinds 1 juli 2010 Commissaris van de Koning(in) in Noord-Holland. Hij was voorzitter van de JOVD en lid van Gedeputeerde Staten van Groningen. In de perioden oktober 1993-augustus 1998 en november 2006-juni 2010 was hij Tweede Kamerlid voor de VVD. ... en geldstromen voor stedelijke vernieuwing, zowel bij de rijksoverheid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
Via een algemene maatregel van bestuur (AMvB) worden door de rijksoverheid regels gegeven over uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld over woningbouw, gezondheidszorg, sociale zekerheid, asielbeleid, scholen en universiteiten, milieuvoorschiften of landbouwbeleid. ... via een algemene maatregel van bestuur (amvb) worden door de rijksoverheid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verantwoordelijkheden van de regering
Opvattingen over verantwoordelijkheden van de overheid en hierop aansluitend de regering verschillen tussen personen en ontwikkelen zich in de loop van de tijd. De regering heeft in ieder geval een besturende en handhavende taak. ... de regering is verantwoordelijk voor het bestuur van de rijksoverheid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Associatie-overeenkomst EU-Oekraïne
Tussen de Europese Unie en Oekraïne is in juni 2014 een associatie-overeenkomst (ook wel 'associatieverdrag') gesloten. Het associatieverdrag zorgt voor verregaande politieke en economische samenwerking tussen de EU en Oekraïne. ... volgens de initiatiefnemers van het referendum maakt de rijksoverheid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. H. (Hedy) d' Ancona
Belangrijk feministe en vooraanstaand PvdA-politica. Werkte bij de VARA en was universitair onderzoeker. Leidde vanaf 1975 een bureau op het gebied van beleidsonderzoek. Politiek actief als Eerste Kamerlid. ... verpleegbehoefte en jeugdige dagzwervers. er zijn 19 door de rijksoverheid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nederlandsche-Kultuurkamer
Nederlandsche Kultuurkamer ... zijn echter slechts een deel van de toenmalige realiteit. de rijksoverheid - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Kabinet-Rutte I (2010-2012)
De kabinetsformatie van 2010 leidde tot samenwerking van VVD, CDA en PVV in het minderheidskabinet-Rutte I. Naast een regeerakkoord werd er een gedoogakkoord gesloten met de PVV. De grote interne verdeeldheid van het CDA over een toekomstige samenwerking met de PVV was bepalend voor het gezicht van de formatie en in eerste instantie zetten de christendemocraten zich in voor een samenwerking tussen de VVD, PvdA D66 en GroenLinks. ... regeringsverklaring 26 oktober 2010 regeringsverklaring ( rijksoverheid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Benoemde/gekozen burgemeester
De burgemeester wordt in Nederland door de Kroon benoemd. Dat gebeurt op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties na aanbeveling van de gemeenteraad en een vertrouwenscommissie van de gemeente. ... in de gemeentepolitiek ook niet ten goede. tot slot kan de rijksoverheid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2012
Het kabinet-Rutte II is het eerste kabinet dat door het 'nieuwe formeren' tot stand is gekomen. De Tweede Kamer had hierbij het initiatief en de Koningin werd uit het formatieproces gehaald. Informateurs Henk Kamp (VVD) en oud-PvdA-leider Wouter Bos werden door de Tweede Kamer benoemd. ... kabinet-rutte ii website kabinetsformatie 2012 van de rijksoverheid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
ecologische hoofdstructuur
Een ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden dat wordt vormgegeven in het natuurbeleid van een bepaald land of regio en verwijst in Nederland sinds 2013 naar het Natuurnetwerk Nederland (NNN). ... landbouw, natuur en voedselkwaliteit. in 1995 definieerde de rijksoverheid - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Dr. M. (Jet) Bussemaker
Jet Bussemaker (1961) is sinds 5 november 2012 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte II. Van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 was zij staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Balkenende IV. ... het vervreemden van cultuurgoederen die in eigendom van de rijksoverheid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regering
De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. ... beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. reageer website rijksoverheid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ruimtelijk beleid
Sinds 2007 bestaat in het ruimtelijke-ordeningsrecht de Structuurvisie. De Tweede Kamer kan vragen om parlementaire behandeling van een voorgenomen Structuurvisie, die in plaats is gekomen van de Planologische Kernbeslissing (PKB). ... (pkb)? in een planologische kernbeslissing (pkb) legde de rijksoverheid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 29