YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur cogito ergo sum rene descartes cartesianisme descartes kunst muziek spinoza baruch spinoza benedictus de spinoza baruch de spinoza spinozas literair film verlichting de verlichting blade runner verlichte fotografie christiaan huygens geometrisch filosofen middeleeuwse filosofie geometrie constantijn huygens filosofie van de geest philosophy of mind filosofieen filozofie sorbonne geometrische barometer barokke barokschilder internationale-top-100-meest-invloedrijke-boeken zijn filosofe wijsbegeerte persoonlijk voornaamwoord filosofie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 265 voor - rene descartes - in 0.0244920253753662 seconden.

René Descartes

Kunstbus - René Descartes (La Haye en Touraine, 31 maart 1596 – Stockholm, 11 februari 1650) was een Franse filosoof en wiskundige wiens benadering van de kennis en de aard van de menselijke geest een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de moderne filosofie. ... rene

                                                                                                                                           
Benedictus de Spinoza
Kunstbus - Benedictus de Spinoza (24 november 1632 Amsterdam – - 21 februari 1677 Den Haag), was een Nederlands filosoof en lenzenslijper, zoon van Portugees- Joodse immigranten. Spinoza was een van de rationalisten van de vroege moderne filosofie samen met René Descartes en Gottfried Leibniz. ... van de rationalisten van de vroege moderne filosofie samen met rene

                                                                                                                                           
Blade Runner
Kunstbus - Blade Runner trailer Blade Runner is een sciencefictionfilm uit 1982, geregisseerd door Ridley Scott. Het verhaal is losjes gebaseerd op Do Androids Dream of Electric Sheep? van Philip K. Dick. De hoofdrol is voor Harrison Ford, met verder belangrijke rollen voor Rutger Hauer, Sean Young en Daryl Hannah. ... zou men kunnen zien als een verbastering van de filosoof rene

                                                                                                                                           
Verlichting
Kunstbus - De Verlichting. (Wij kiezen er in deze encyclopedie om technische reden voor Verlichting met een hoofdletter te schrijven.) Verlichting, in algemene zin: iedere geestelijke stroming, die zich met behulp van de sceptische kritiek van de rede zowel tegen vooroordelen alsook tegen de dogmatische schema's van het geloof wendt. ... van de verlichting, die in het midden van de 17e eeuw met rene

                                                                                                                                           
Constantijn Huygens
Kunstbus - Nederlands dichter, diplomaat, wetenschapper en componist, geboren 4 september 1596 in 's-Gravenhage - overleden 28 maart 1687 in 's-Gravenhage. Constantijn Huygens is één van de intelligentste schrijvers uit de gouden zeventiende eeuw in Nederland. ... kwam in contact met de grote denkers van zijn tijd, o.a. met rene

                                                                                                                                           
Persoonlijk voornaamwoord
Kunstbus - Het persoonlijke voornaamwoord (het pronomen personale) is het voornaamwoord dat in de plaats van een zelfstandige naamwoord staat. In het Nederlands is de vorm afhankelijk van het perspectief, het aantal en soms van het geslacht. ... zin cogito ergo sum (ik denk dus ik ben, een citaat van rene

                                                                                                                                           
Christiaan Huygens
Christiaan Huygens
Kunstbus - Afbeelding: Christiaan Huygens door Caspar Netscher, 1671 Christiaan Huygens Nederlandse wis-, natuur- en sterrekundige, een van de eerste statistici, geboren 14 april 1629 Den Haag – overleden 8 juli 1695 Den Haag. ... contact met de hoogste wiskundige kringen van zijn tijd, zoals rene

                                                                                                                                           
filosofie van de geest
Kunstbus - De filosofie van de geest ( Engels: Philosophy of Mind) is de filosofische studie van het lichaam-geestprobleem: de geest of ziel (onze ervaringen, gedachten, gevoelens, verlangens; ons innerlijk subjectief (be)leven), de mentale processen, functies en eigenschappen en het bewustzijn en de verhouding van dit alles tot het fysieke lichaam. ... geest en cognitie geconfronteerd worden, al sinds de tijd van rene

                                                                                                                                           
filosofie
Kunstbus - De term filosofie komt uit het klassieke Grieks en betekent liefde (filia = vriendschap, fileo = liefde, kus) voor of streven naar kennis of wijsheid (sofia). Filosofie of wijsbegeerte is 'de studie van de betekenis en de geldigheid van ons geloof in dingen. ... grotius (1583-1645), thomas hobbes (1588-1679). rationalisme rene

                                                                                                                                           
geometrie
Kunstbus - Meetkunde De meetkunde of geometrie is het onderdeel van de wiskunde dat zich bezighoudt met het bepalen van de afmetingen en andere eigenschappen van vlakke en ruimtelijke figuren. Meetkunde is een van de oudste onderdelen van de wiskunde. ... was de meetkunde de studie van vlakke en ruimtelijke figuren. rene

                                                                                                                                           
Johan de Witt
Johan de Witt
Kunstbus - Holland, en daarmee de belangrijkste Nederlandse staatsman van zijn tijd. Geboren 24 september 1625? in Dordrecht – overleden 20 augustus 1672 in Den Haag. Als gevolg van de Hollandse oorlog waren volksoproeren uitgebroken en de gebroeders De Witt (Johan en Cornelis, zoons van Jacob de Witt) werden in het Rampjaar (1672) door een woedende menigte gelyncht in Den Haag. ... van de kromme lijnen') als bijlage bij een vertaling van rene

                                                                                                                                           
barok<#>Barok in de kunst
Kunstbus - Barok in de kunst<#>Stroming van ca 1600 tot ca 1750. De oorsprong van het begrip is waarschijnlijk afkomstig van het Portugese woord 'barocco' == onregelmatig gevormde parel == barokparel. Barokparel De barokparel is een onregelmatig vaak peervormige grote parel die in de 16de eeuw veel in sieraden werd verwerkt; De specifieke vorm van de parel werd gebruikt om bijv. ... door de opkomst van de rationalistische subject-filosofie van rene

                                                                                                                                           
Jacob Revius
Kunstbus - Nederlands Calvinistisch predikant, dichter, vertaler en ( kerk) historicus. Publiceerde overwegend Nederlandstalige werk. Eig. (tot ca 1614) Jacobus Reefsen(i)us, Noordnederlands dichter (Deventer nov. ... heereboord over de in zijn ogen verderfelijke filosofie van rene

                                                                                                                                           
Sorbonne
Kunstbus - De Universiteit van Parijs ( Frans: Université de Paris) is de universiteit van Parijs. Geschiedenis Deze universiteit is opgericht in 1253 als theologische faculteit door Robert de Sorbon. De universiteit op zich is een eeuw ouder. ... sorbonne-nouvelle, paris- sorbonne en de universite rene

                                                                                                                                           
middeleeuwse filosofie
Kunstbus - De middeleeuwse filosofie is de periode uit de westerse filosofie gedurende de middeleeuwen, na de klassieke filosofie en vóór de moderne filosofie. Ze omvat ruwweg de periode tussen de 3e en 15e eeuw. ... rationalistische filosofen als francis bacon (1561-1626) en rene

                                                                                                                                           
barometer
Kunstbus - Barometer Meetinstrument waarmee de luchtdruk wordt gemeten en daarmee een weersverwachting geeft. De barometer werd in 1643 uitgevonden door Torricelli. Geschiedenis Ten tijde van Galileo, rond 1635, ontwierpen ingenieurs fonteinen (en dus ook pompen) voor de stad Florence. ... luchtdruk (hoge- of lage drukgebied). de franse fysicus rene

                                                                                                                                           
Gilbert Ryle
Kunstbus - Gilbert Ryle (Brighton 1900 – Oxford 1976), was een filosoof en een vertegenwoordiger van de generatie van Britse taalfilosofen (de zogeheten ordinary language philosophers) die werden beïnvloed door Wittgensteins taalfilosofie. ... voornamelijk bekend vanwege zijn kritiek op het dualisme van rene

                                                                                                                                           
Tijdlijn psychologie
Kunstbus - Voorgeschiedenis rond 1550 v. Chr. - in de Papyrus Ebers wordt depressie aangestipt. rond 390 v. Chr. - Plato onderscheid vier stadia van de menselijke kennisverwerving, stelt dat alle kennis aangeboren is en maakt een onderscheid tussen waarneming en werkelijkheid. ... gepubliceerd door de american psychiatric association. 1996 - rene

                                                                                                                                           
Internationale-Top-100-meest-invloedrijke-boeken
Kunstbus - International Top 100 most influential books 1 Ulysses by James Joyce 2 To Kill a Mockingbird (Spaar de spotvogels) by Harper lee 3 1984 by George Orwell 4 The Great Gatsby (De grote Gatsby) by F. Scott Fitzgerald 5 Lolita by Vladimir Nabokov 6 Catch-22 by Joseph Heller 7 To the Lighthouse (Naar de vuurtoren) by Virginia Woolf 8 Brave New World (Heerlijke nieuwe wereld) by Aldous Huxley 9 Wuthering Heights (Woeste Hoogten) by Emily Brontë 10 Beloved (Beminde) by Toni Morrison 11 The Adventures of Huckleberry Finn (De avonturen van Huckleberry Finn) by Mark Twain 12 On the Road (Onderweg) by Jack Kerouac 13 The Grapes of Wrath (De druiven der gramschap) by John Steinbeck 14 Pride and Prejudice ( Waan en eigenwaan) by Jane Austen 15 Midnight's Children (Middernachtskinderen) by Salman Rushdie 16 Jane Eyre by Charlotte Brontë 17 Animal Farm (Dierenboerderij) by George Orwell 18 Gone with the Wind (Gejaagd door de wind) by Margaret Mitchell 19 Moby Dick by Herman Melville 20 One Hundred Years of Solitude (Honderd jaar eenzaamheid) by Gabriel García Márquez 21 War and Peace (Oorlog en Vrede) by Leo Tolstoy 22 Heart of Darkness (Hart der duisternis) by Joseph Conrad 23 Invisible Man (Onzichtbare man) by Ralph Ellison 24 Great Expectations (Grote Verwachtingen) by Charles Dickens 25 Alice's Adventures in Wonderland (Alice in Wonderland) by Lewis Carroll 26 The Lord of the Rings (In de ban van de ring) by J. ... lively 565 moll flanders by daniel defoe 566 meditations by rene

                                                                                                                                           
Zijn
Kunstbus - Het zijn is de meest eenvoudige staat van alles en iedereen. Het is de ultieme eigenheid die alle onderscheiden begrippen gemeen hebben, wanneer men abstractie maakt van al hun verdere eigenschappen. Daarom wordt het ook als de ultieme bestaansgrond beschouwd, waarin alles en iedereen verenigd is, in en uit voortkomt. ... die zich met het zijn inlaten aristoteles thomas van aquino rene

                                                                                                                                           

Rene Bernier

Muziekbus - René Bernier geb. 10-3-1905 te St Gilles - gest. 1984 te Elsene Belgisch componist Bernier was een leerling van paul Gilson en laureaat van de Koninklijke Academie van België. Later werd hij inspecteur van het muziekonderwijs bij het ministerie van Openbaar Onderwijs. ... rene

                                                                                                                                           

Rene Auberjonois

Kunstbus - René Auberjonois Zwitsers post- impressionistisch schilder, geboren 18 augustus 1872 in Montagny bij Yverdon - overleden 11 oktober 1957 in Lausanne. Studeerde in Dresden en aan de kunstacademie in Kensington in Londen. ... rene

                                                                                                                                           

Rene Samson

Muziekbus - René Samson Surinaams- Joodse componist, geboren in Paramaribo in 1948. René Samson schreef totnogtoe voornamelijk kamermuziek en liederen. In 1998 kwam de CD In Limine uit met werk van zijn hand. Levensloop Muziek (klassiek en jazz), dans ( ballet en kaseko), toneel en literatuur waren even gewoon in zijn ouderlijk huis als eten en drinken. ... rene

                                                                                                                                           

Rene Jacobs

Muziekbus - René Jacobs geboren 30-10-1946 Gent Belgisch countertenor en dirigent Naast studies in de filosofie aan de Rijksuniversiteit van Gent volgde René Jacobs een zangopleiding in Brussel bij Louis Devos en bij Lucie Frateur in Den Haag. ... rene

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1