YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst rembrandts-tekeningen rembrandts-oeuvre leerling-van-rembrandt rembrandts-leerlingen leerlingen-van-rembrandt rembrandts-zelfportretten rembrandt rembrandts rembrandt van rijn rembrandt harmensz. van rijn nachtwacht de nachtwacht rembrandts nachtwacht lambert doomer cultuur muziek fotografie titus van rijn eeckhout marlene dumas gerbrand van den eeckhout han van meegeren meegeren persoonsvorm taal rembrandts moeder rembrandts-tronies europees octrooibureau interne markt onderzoeks- en innovatiebeleid beleid interne markt bureau voor intellectuele eigendom van de europese unie rvo.nl ohmi euipo verordening 2015/2424 agentschap voor merken richtlijn (eu) 2015/2436 (uniemerkenrichtlijn) ouepi : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 717 voor - rembrandts tekeningen - in 0.0515310764312744 seconden.

Rembrandts-tekeningen

Kunstbus - Rembrandts tekeningen ... rembrandts

                                                                                                                                           

Rembrandts-oeuvre

Kunstbus - Rembrandts oeuvre ... rembrandts

                                                                                                                                           

Rembrandts-leerlingen

Kunstbus - Rembrandts leerlingen ... rembrandts

                                                                                                                                           

Rembrandts-zelfportretten

Kunstbus - Rembrandts zelfportretten ... rembrandts

                                                                                                                                           
Rembrandt
Rembrandt
Kunstbus - Rembrandt (1606/7-1669) ... pynas, rembrandt had zelf vele leerlingen en navolgers: rembrandts

                                                                                                                                           
Nachtwacht
Nachtwacht
Kunstbus - Rembrandt schilderde 'De Schutterij van Kapitein Frans Banning Cocq', beter bekend als 'De Nachtwacht', tussen 1640 en 1642. Het stuk was besteld voor de nieuwe hal in de Kloveniersdoelen, de musketiersectie van de burgerwacht. Rembrandt nam afstand van de conventie, die voorschreef dat degelijke genre stukken stijf en formeel moesten zijn, eerder een opstelling dan een aktie scene. ... een reguliere patrouille of een speciale gebeurtenis was). rembrandts

                                                                                                                                           
Lambert Doomer
Kunstbus - Lambert Harmensz. Doomer, Noord-Nederlands (vóór 1775) schilder, tekenaar, kunstverzamelaar, kopiist van portretten, landschappen, genrekunst, historie, dieren, winterlandschappen, bosstillevens, architectuur (als genre), interieurs en boeren. ... tekeningen van rembrandt die hij tijdens of na de veiling van rembrandts

                                                                                                                                           
Gerbrand van den Eeckhout
Kunstbus - Gerbrand (Jansz.) van den Eeckhout (1621-1674) ... eeckhout vooral historiestukken en portretten. eeckhout nam rembrandts

                                                                                                                                           
Titus van Rijn
Kunstbus - Titus Rembrandtsz. van Rijn ... van rijn titus rembrandts

                                                                                                                                           
Marlene Dumas
Marlene Dumas
Kunstbus - ... vrouwen bestaat, kun je bijvoorbeeld gezichten van rembrandts

                                                                                                                                           
Han van Meegeren
Han van Meegeren
Kunstbus - Henricus (Han) Antonius van Meegeren ... op een veel romantisch-religieuzere wijze dan men na 1945 voor rembrandts

                                                                                                                                           

Rembrandts moeder

Kunstbus - Al in de 17e eeuw wordt zij aangeduid als Rembrandts moeder, de molenaarsvrouw Neeltje van Zuydtbroeck. Maar is zij dit ook? ... rembrandts

                                                                                                                                           

Rembrandts-tronies

Kunstbus - Vanaf het begin van zijn loopbaan maakte Rembrandt meer dan dertig studies van opvallende gezichten van mannen en vrouwen, zogenaamde tronies, soms aangevuld met de handen en een of ander rekwisiet zoals een boek. Ze waren niet bedoeld als portret, maar dienden tot oefening in het weergeven van leeftijd, karakter of gemoedstoestand en als hulpmiddel bij het inschilderen van een gezicht in allegorische of verhalende voorstellingen. Vaak stonden oudere mensen model. Ze vormden een goed studieobject, vanwege hun oude, gerimpelde gezichten. Waarschijnlijk heeft zijn vriend Jan Lievens hem in contact gebracht met de Vlaamse kunstenaars Anthoon van Dyck en Jacob Jordaens, die ook dit soort studiekoppen schilderden. ... rembrandts

                                                                                                                                           
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Parlement & Politiek - Locatie (stad) ... rembrandts

                                                                                                                                           
Saskia van Uylenburgh
Kunstbus - De eerste vrouw en grote liefde van Rembrandt. Moeder van Titus. Stond modelvoor veel van Rembrandts schilderijen. ... van rembrandt. moeder van titus. stond model voor veel van rembrandts

                                                                                                                                           
grafiek
Kunstbus - [van het Grieks 'graphein' = 'schrijven, tekenen, ritsen'] Aan de ene kant wordt met het begrip grafiek alle soorten tekeningen, van de met de hand gemaakte tekening tot de moderne industrieel vervaardigde tekening (de zogenaamde gebruiksgrafiek), aangeduid. Aan de andere kant heeft de benaming grafiek binnen de drukkerswereld betrekking op alle technieken, die worden gebruikt voor de kunstmatige verveelvuldiging, met name van de houtsnede, de kopergravure, de ets en de lithografie. Bij deze drukgrafiek onderscheidt men de positie van de af te drukken delen; hoogdruk, diepdruk en vlakdruk. ... rembrandts

                                                                                                                                           
Tinus Vermeersch
Kunstbus - Als een verwonderde ontdekkingsreiziger schept Tinus Vermeersch in zijn tekeningen en sculpturen een bizarre wereld, bevolkt door vreemde dieren en zonderlinge figuren. De tekeningen hebben door hun formaat, het kleurgebruik, de manier van voorstellen en de signatuur van de kunstenaar veel weg van de typische volksprentjes uit de zestiende of zeventiende eeuw. Wat er echter wordt afgebeeld is veel moeilijker te plaatsen: wezentjes die op kleine monstertjes lijken, kunnen evengoed figuren met rituele maskers zijn; duinheuvels schijnen te veranderen in levende schepsels; kubusvormige monolieten duiken op in verwilderde landschappen; zonderlinge figuurtjes hanteren een stok als ritueel object of om de natuurelementen te trotseren; ... rembrandts

                                                                                                                                           
Henk Visch
Kunstbus - Henk Visch (September 1950, Eindhoven) ... rembrandts

                                                                                                                                           
architectuurschilderkunst
architectuurschilderkunst
Kunstbus - Architectuurstukken (of architecturen) ... rembrandts

                                                                                                                                           
Marcel van Eeden
Kunstbus - Nederlandse tekenaar, geboren te Den Haag 22 november 1965, woont en werkt in Den Haag. ... rembrandts

                                                                                                                                           
Theophile Steinlen
Theophile Steinlen
Kunstbus - ... rembrandts

                                                                                                                                           
Beleid interne markt
Parlement & Politiek - Al sinds de jaren vijftig werken de lidstaten van de Europese Unie en haar voorgangers aan een gemeenschappelijke markt. Binnen deze gemeenschappelijke markt geldt een vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. ... rembrandts

                                                                                                                                           
Henry Moore
Henry Moore
Kunstbus - ... rembrandts

                                                                                                                                           
Adolf Wölfli
Adolf Wölfli
Kunstbus - ... rembrandts

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 5