YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst rembrandts moeder rembrandts-oeuvre rembrandts-tronies taal rembrandt harmensz. van rijn rembrandt rembrandt van rijn rembrandts werkwoord persoonsvorm saskia van uylenburgh titus van rijn hendrickje stoffels muziek cultuur aaneenschrijven basisregels anna paulowna van rusland fotografie f. bol lambert doomer ferdinand bol whistler gerard dou van der pluijm govaert flinck james a. mcneill whistler dou james mcneill whistler marlene dumas flinck govert flinck karel van der pluym rembrandts-leerlingen rembrandts-zelfportretten rembrandts-tekeningen leerlingen-van-rembrandt leerling-van-rembrandt woordkeuze : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1375 voor - rembrandts moeder - in 0.0903270244598389 seconden.

Rembrandts moeder

Kunstbus - Al in de 17e eeuw wordt zij aangeduid als Rembrandts moeder, de molenaarsvrouw Neeltje van Zuydtbroeck. Maar is zij dit ook? ... rembrandts

                                                                                                                                           

Rembrandts-oeuvre

Kunstbus - Rembrandts oeuvre ... rembrandts

                                                                                                                                           

Rembrandts-tronies

Kunstbus - Vanaf het begin van zijn loopbaan maakte Rembrandt meer dan dertig studies van opvallende gezichten van mannen en vrouwen, zogenaamde tronies, soms aangevuld met de handen en een of ander rekwisiet zoals een boek. Ze waren niet bedoeld als portret, maar dienden tot oefening in het weergeven van leeftijd, karakter of gemoedstoestand en als hulpmiddel bij het inschilderen van een gezicht in allegorische of verhalende voorstellingen. Vaak stonden oudere mensen model. Ze vormden een goed studieobject, vanwege hun oude, gerimpelde gezichten. Waarschijnlijk heeft zijn vriend Jan Lievens hem in contact gebracht met de Vlaamse kunstenaars Anthoon van Dyck en Jacob Jordaens, die ook dit soort studiekoppen schilderden. ... rembrandts

                                                                                                                                           
Rembrandt
Rembrandt
Kunstbus - Rembrandt (1606/7-1669) ... pynas, rembrandt had zelf vele leerlingen en navolgers: rembrandts

                                                                                                                                           
Saskia van Uylenburgh
Kunstbus - De eerste vrouw en grote liefde van Rembrandt. Moeder van Titus. Stond modelvoor veel van Rembrandts schilderijen. ... van rembrandt. moeder van titus. stond model voor veel van rembrandts

                                                                                                                                           
Hendrickje Stoffels
Kunstbus - Hendrickje Stoffels (1626-1663) ... aan het eind van de jaren veertig geertje dircx opgevolgd als rembrandts

                                                                                                                                           
Titus van Rijn
Kunstbus - Titus Rembrandtsz. van Rijn ... van rijn titus rembrandts

                                                                                                                                           
Anna Paulowna van Rusland
Kunstbus - Anna Paulowna (Russisch: Anna Pavlovna) (Sint-Petersburg, 18 januari 1795 — Den Haag, 1 maart 1865), Grootvorstin van Rusland, behorend tot het Huis Romanov, was als echtgenote van koning Willem II van 1840 tot 1849 koningin der Nederlanden. ... grote collectie hollandse meesters hangt, waaronder een aantal rembrandts

                                                                                                                                           
Ferdinand Bol
Kunstbus - Ferdinand Bol (1616-1680) ... kan goed met elkaar worden vergeleken met behulp van rembrandts

                                                                                                                                           
Lambert Doomer
Kunstbus - Lambert Harmensz. Doomer, Noord-Nederlands (vóór 1775) schilder, tekenaar, kunstverzamelaar, kopiist van portretten, landschappen, genrekunst, historie, dieren, winterlandschappen, bosstillevens, architectuur (als genre), interieurs en boeren. ... tekeningen van rembrandt die hij tijdens of na de veiling van rembrandts

                                                                                                                                           
James McNeill Whistler
James McNeill Whistler
Kunstbus - ... ruisdael. in 1858 maakte hij een studiereis naar nederland om rembrandts

                                                                                                                                           
Karel van der Pluym
Kunstbus - Noord-Nederlands (vóór 1775) prentkunstenaar, schilder, tekenaar van portretten. ... leiden ca 1645 - 1672. neef en leerling van rembrandt. in rembrandts

                                                                                                                                           
Marlene Dumas
Marlene Dumas
Kunstbus - ... vrouwen bestaat, kun je bijvoorbeeld gezichten van rembrandts

                                                                                                                                           
Govert Flinck
Govert Flinck
Kunstbus - Govert Flinck (1615-1660) ... iii geboren. er is in dit stuk vrijwel niets meer over van rembrandts

                                                                                                                                           
Gerard Dou
Kunstbus - Gerard Dou, of Gerrit Dou, (7 april 1613 Leiden - 9-02-1675 Leiden (begr. 9 februari 1675)), Noord-Nederlands schilder en tekenaar van portretten, stillevens, dieren, boerderijstillevens, vanitasstillevens, ... van 1628 tot 1631 in de leer bij rembrandt. toen dou in rembrandts

                                                                                                                                           

Rembrandts-zelfportretten

Kunstbus - Rembrandts zelfportretten ... rembrandts

                                                                                                                                           

Rembrandts-leerlingen

Kunstbus - Rembrandts leerlingen ... rembrandts

                                                                                                                                           

Rembrandts-tekeningen

Kunstbus - Rembrandts tekeningen ... rembrandts

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je de bezitsvorm van namen op -th? Is het Keith' moeder of Keiths moeder?

Genootschap Onze Taal - Juist is Keiths moeder: de bezits-s wordt in principe direct aan een naam die eindigt op -th vast geschreven. ... rembrandts

                                                                                                                                           

Kun je een moeder die tien kinderen heeft, 'een moeder van tien' noemen?

Genootschap Onze Taal - Het kán, maar het is een stuk duidelijker om het woord kinderen toe te voegen: een moeder van tien kinderen, een vader van vier kinderen. ... rembrandts

                                                                                                                                           

Is bommoeder juist? De m in bom ('bewust ongehuwde moeder') betekent toch al 'moeder'?

Genootschap Onze Taal - Er is geen enkel bezwaar tegen het woord bommoeder. Hoewel de m in bom inderdaad 'moeder' betekent en er voluit dus iets als 'bewust-ongehuwde-moeder-moeder' staat, is bommoeder een heel gewoon Nederlands woord. ... rembrandts

                                                                                                                                           

Waar komt het woord moedervlek vandaan?

Genootschap Onze Taal - De waarschijnlijkste verklaring voor de benaming moedervlek is dat je zo'n vlek al jong krijgt (heel soms word je er zelfs al mee geboren). Daardoor werd er een verband gelegd met de moeder. Zij is immers degene die het kind bij zich heeft gedragen en gevoed. ... rembrandts

                                                                                                                                           
Wat is juist: chagrijnig of sacherijnig?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei juist: alle naslagwerken nemen beide vormen op. Chagrijnig/sacherijnig betekent 'ontevreden', 'uit je humeur', 'korzelig, wrevelig'. Sacherijnig is informeler dan chagrijnig. Ook de spelling saggerijnig komt weleens voor in informele teksten, maar de naslagwerken vermelden deze variant niet, net zo min als de verkorte vorm saggie ('Mijn moeder was weer enorm saggie vandaag'). ... rembrandts

                                                                                                                                           

Wat betekent stief in stiefvader, stiefmoeder, enz. oorspronkelijk?

Genootschap Onze Taal - Stief had oorspronkelijk een andere vorm: stiep. Dat woord kwam al in de dertiende eeuw voor en gaat terug op een oeroud woord dat ongeveer geklonken moet hebben als 'steupa'; dit betekende 'van iets beroofd, iets missend'. ... rembrandts

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 20