YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst rembrandt harmensz. van rijn rembrandts rembrandt rembrandt van rijn rembrandt-research-project leerling-van-rembrandt leerlingen-van-rembrandt rembrandts-leerlingen geertje dircx cultuur nachtwacht jan six hendrick van uylenburgh de nachtwacht rembrandts nachtwacht saskia van uylenburgh rembrandts-tronies dirck aertsz literair film taal namen hoofdletter of kleine letter rembrandts-tekeningen museum jouderville philips coninckx peter greenaway hoogstraeten gerbrand van den eeckhout marianne von werefkin gerard dou bosboom arent de gelder govaert flinck ferdinand bol lambert doomer rembrandts moeder dou : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 185 voor - rembrandt - in 0.0168509483337402 seconden.
Rembrandt

Rembrandt

Kunstbus - Rembrandt (1606/7-1669) ... rembrandt

                                                                                                                                           

Rembrandt-Research-Project

Kunstbus - Rembrandt Research Project ... rembrandt

                                                                                                                                           

Rembrandts-leerlingen

Kunstbus - Rembrandts leerlingen ... rembrandt

                                                                                                                                           
Geertje Dircx
Kunstbus - Huishoudster, kindermeisje van Titus, minnares van Rembrandt. ... dircx huishoudster, kindermeisje van titus, minnares van rembrandt

                                                                                                                                           
Jan Six
Kunstbus - Rijke lakenverver, dichter en mecenas, later burgemeester. Vriend en opdrachtgever van Rembrandt. ... en mecenas, later burgemeester. vriend en opdrachtgever van rembrandt

                                                                                                                                           

Rembrandts-tronies

Kunstbus - Vanaf het begin van zijn loopbaan maakte Rembrandt meer dan dertig studies van opvallende gezichten van mannen en vrouwen, zogenaamde tronies, soms aangevuld met de handen en een of ander rekwisiet zoals een boek. Ze waren niet bedoeld als portret, maar dienden tot oefening in het weergeven van leeftijd, karakter of gemoedstoestand en als hulpmiddel bij het inschilderen van een gezicht in allegorische of verhalende voorstellingen. Vaak stonden oudere mensen model. Ze vormden een goed studieobject, vanwege hun oude, gerimpelde gezichten. Waarschijnlijk heeft zijn vriend Jan Lievens hem in contact gebracht met de Vlaamse kunstenaars Anthoon van Dyck en Jacob Jordaens, die ook dit soort studiekoppen schilderden. ... rembrandt

                                                                                                                                           
Dirck Aertsz
Kunstbus - De verzameling van Dirck AertszNet als veel van zijn collega's had de schilder Dirck Aertsz een kunstverzameling. Toen hij in 1644 overleed, werd er een inventaris opgemaakt van zijn collectie. Daarin bevonden zich onder andere 134 mappen met prenten en tekeningen. Het aantal bladen in een map varieerde van drie tot 170. Drie mappen bevatten prenten van Rembrandt: 54 in totaal. In die tijd was Rembrandt al een beroemde schilder en de prenten moeten heel wat waard zijn geweest. Welke prenten het precies waren, staat er niet bij. Waarschijnlijk ging het om etsen. Dat was het soort prent waarmee Rembrandt naam had gemaakt. Gravures maakte hij nauwelijks. ... varieerde van drie tot 170. drie mappen bevatten prenten van rembrandt

                                                                                                                                           
Hendrick van Uylenburgh
Kunstbus - Kunsthandelaar en neef van Saskia van Uylenburgh. Rembrandt gaf vier jaar lang leiding aan zijn werkplaats. ... uylenburgh kunsthandelaar en neef van saskia van uylenburgh. rembrandt

                                                                                                                                           
Nachtwacht
Nachtwacht
Kunstbus - Rembrandt schilderde 'De Schutterij van Kapitein Frans Banning Cocq', beter bekend als 'De Nachtwacht', tussen 1640 en 1642. Het stuk was besteld voor de nieuwe hal in de Kloveniersdoelen, de musketiersectie van de burgerwacht. Rembrandt nam afstand van de conventie, die voorschreef dat degelijke genre stukken stijf en formeel moesten zijn, eerder een opstelling dan een aktie scene. ... rembrandt

                                                                                                                                           
Saskia van Uylenburgh
Kunstbus - De eerste vrouw en grote liefde van Rembrandt. Moeder van Titus. Stond modelvoor veel van Rembrandts schilderijen. ... van uylenburgh de eerste vrouw en grote liefde van rembrandt

                                                                                                                                           
Karel van der Pluym
Kunstbus - Noord-Nederlands (vóór 1775) prentkunstenaar, schilder, tekenaar van portretten. ... van werkzaamheid leiden ca 1645 - 1672. neef en leerling van rembrandt

                                                                                                                                           
Aldert Mantje
Kunstbus - Aldert Mantje (1954) ... en een russisch "hobbyloods"-terrein. de nachtwacht van rembrandt

                                                                                                                                           
Hendrickje Stoffels
Kunstbus - Hendrickje Stoffels (1626-1663) ... stoffels (1626-1663) eerst huishoudster, later geliefde van rembrandt

                                                                                                                                           
Arent de Gelder
Kunstbus - Noord-Nederlands (vóór 1775) schilder, tekenaar genrekunst, historie, portretten, landschappenarchitectuur (als genre) en boeren. Naamsvariant Arent de Gelder. ... arent de gelder. leerling van samuel van hoogstraten en rembrandt

                                                                                                                                           

Rembrandts-tekeningen

Kunstbus - Rembrandts tekeningen ... rembrandt

                                                                                                                                           
Marc Mulders
Marc Mulders
Kunstbus - ... aan pollock en de kooning, maar hij is even schatplichtig aan rembrandt

                                                                                                                                           
Nicolaes Maes
Kunstbus - Nederlandse barok portret- en genreschilder uit de groep van Rembrandts navolgers, geboren januari 1634 in Dordrecht, begraven 24 november 1693 in Amsterdam. ... nederlandse barok portret- en genreschilder uit de groep van rembrandt

                                                                                                                                           
Ferdinand Bol
Kunstbus - Ferdinand Bol (1616-1680) ... en historiestukken. aanvankelijk werkte hij in de stijl van rembrandt

                                                                                                                                           

Rembrandts moeder

Kunstbus - Al in de 17e eeuw wordt zij aangeduid als Rembrandts moeder, de molenaarsvrouw Neeltje van Zuydtbroeck. Maar is zij dit ook? ... rembrandt

                                                                                                                                           
Jan Gillisz van Vliet
Kunstbus - Noord-Nederlands prentkunstenaar, schilder, tekenaar van portretten. Naamsvarianten: Jan, Jan Georg, Jan Joris, Johannes Georg, Johannes Joris, Johannes Jorisz. van Vliet. ... johannes joris, johannes jorisz. van vliet. leerling van rembrandt

                                                                                                                                           
Chaïm Soutine
Chaïm Soutine
Kunstbus - ... jean-baptiste simeon chardin, gustave courbet en vooral rembrandt

                                                                                                                                           
Gerbrand van den Eeckhout
Kunstbus - Gerbrand (Jansz.) van den Eeckhout (1621-1674) ... (gerbrands vader was een edelsmid). net als lastman en rembrandt

                                                                                                                                           
Theun de Vries
Kunstbus - Theunis Uilke de Vries wordt geboren in 1907 in het Friese Veenwouden, het decor van de verhalen over zijn alter ego Wilt Tjaarda die in 1982 worden gebundeld. ... schrijver van een reeks historische en sociale romans (w.o. rembrandt

                                                                                                                                           
Wat is juist: een casanova of een Casanova?
Genootschap Onze Taal - Juist is een casanova. De kleine letter is hier correct omdat het woord niet langer de persoon Casanova aanduidt, maar een algemene aanduiding voor een vrouwenverleider geworden is. ... het blindenalfabet braille bedacht. maar een schilderij van rembrandt

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2