YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur muziek religieuze canon canon canons kunst culturele canon taal literair italiaanse italiaanse-muziek fotografie literatuur theologische godgeleerdheid johann pachelbel theologie godsleer theoloog architectuur design film boekdrukkunst willem van oranje koningshuis karel-v willem frederik hermans muzikale canon religieuze religieuze muziek religieuze-kunst canon van nederland nederlandse geschiedenis nederlandse canon nederlandse klassieke muziek hoofdletter of kleine letter alternatieve spelling namen kanon aardrijkskundige namen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 677 voor - religieuze canon - in 0.0642080307006836 seconden.

Religieuze Canon

Kunstbus - Religieuze boekwerken die door de betreffende godsdiensten als heilig worden beschouwd, zoals de Tenach voor het jodendom, de Bijbel voor het christendom en de Koran voor de islam. Canon van de Bijbel De Bijbel bestaat uit diverse boeken uit verschillende plaatsen en verschillende tijden die men heeft 'gebundeld' en er vervolgens goddelijk gezag aan heeft toegekend. ... religieuze

                                                                                                                                           

canon

Kunstbus - Canon Doorverwijspagina Culturele Canon Met een canon wordt het geheel van teksten, beelden, kunstwerken en gebeurtenissen bedoeld dat het referentiekader is van een gedeelde cultuur of religie. Muzikale Canon Meerstemmig lied, waarin de melodie door alle stemmen in haar geheel, doch telkens op een andere plaats ingezet, wordt herhaald. ... is de populaire canon "vader jacob" ("frere jacques"). religieuze

                                                                                                                                           

culturele canon

Kunstbus - Met een canon wordt het geheel van teksten, beelden, kunstwerken en gebeurtenissen bedoeld dat het referentiekader is van een gedeelde cultuur of religie. Tot de canon van de Nederlandse cultuur worden bijvoorbeeld gerekend: - De kunstschilder Rembrandt van Rijn - De schrijver Multatuli Het idee van een canon is controversieel. ... in religieus opzicht worden met de term ' canon' bepaalde religieuze

                                                                                                                                           
Italiaanse-muziek
Muziekbus - Italiaanse muziek Zie het artikel Italiaanse Volksmuziek voor de ontwikkeling van de muziek in Italië van voor 900 nC 9de eeuw In de 9de eeuw begon een geheel nieuwe wijze van musiceren. Het gelijktijdig hanteren van verschillende stemmen en het experimenteren met het gelijktijdig klinken van verschillende tonen deed zijn intrede, de klankfantasie en het voorstellings- en combinatievermogen werd steeds gecompliceerder. ... een herderszang, is een meerstemmige vocale compositie op niet religieuze

                                                                                                                                           
Johann Pachelbel
Johann Pachelbel
Muziekbus - Duits componist en organist, geboren Neurenberg, 1 september 1653, gestorven Neurenberg, 3 maart 1706 Pachelbel: Hexachordum Apollinis ( Aria Sexta) Johann Pachelbel was een van de belangrijkste orgelcomponisten voor J. ... 19 aria's, 11 moteten (waarvan 9 in het duits), 11 religieuze

                                                                                                                                           
theologie
Kunstbus - Theologie betekent letterlijk godsleer. 'Theos' is Grieks voor ' God'; 'logos' is 'leer,' 'kennis' of 'verhandeling'. De term theologie is afkomstig uit de christelijke traditie en wordt daarom overwegend gebruikt voor de (studie van de) geloofsinhoud van het christendom. ... behoort daarom ook de bredere studie van alle godsdienstige of religieuze

                                                                                                                                           
Willem van Oranje
Kunstbus - Willem van Oranje 1533-1584 Willem van Oranje was een ambitieuze edelman die uitgroeide tot een rebel en later werd vereerd als de ‘vader des vaderlands’, als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat. ... nederlanden onder adellijk bestuur en een oplossing van de religieuze

                                                                                                                                           
boekdrukkunst
Kunstbus - Eeuwenlang hebben ze in Haarlem (en Nederland) gedacht dat hun Laurens Janszoon Coster de uitvinder van de boekdrukkunst was. Er staat dan ook een reusachtig standbeeld van hem op de Grote Markt aldaar. ... van gedrukte teksten in allerlei soorten en maten: veel religieuze

                                                                                                                                           
Willem Frederik Hermans
Willem Frederik Hermans
Kunstbus - Willem Frederik hermans Wilem Frederik Hermans is met zijn moralistische en meesterlijk cynische romans, samen met Gerard Reve, de grote nieuwlichter in de Nederlandse literatuur na de Tweede Wereldoorlog. ... en zin te ontdekken. in zijn werk bestrijdt hermans politieke, religieuze

                                                                                                                                           
Karel-V
Kunstbus - In de eerste helft van de zestiende eeuw bestonden de Nederlanden uit verschillende gebieden met eigen wetten en regels. Maar één ding deelden zij met elkaar: de Habsburgse landsheer Karel V. De vader van Karel, hertog Filips de Schone, was een telg uit het geslacht van de Bourgondiërs dat vanaf de late veertiende eeuw een groot aantal hertogdommen en graafschappen in de Nederlanden had verworven. ... grotere groep van stedelijke bestuurders en edellieden die religieuze

                                                                                                                                           

Muzikale Canon

Muziekbus - Meerstemmig lied, waarin de melodie door alle stemmen in haar geheel, doch telkens op een andere plaats ingezet, wordt herhaald. Een van de bekendste voorbeelden is de populaire canon "Vader Jacob" ("Frère Jacques"). ... religieuze

                                                                                                                                           

Religieuze muziek

Muziekbus - Zie o.a. ... religieuze

                                                                                                                                           

Religieuze-Kunst

Kunstbus - Religieuze Kunst Artistieke waarde is geen garantie voor religieuze diepgang en authenticiteit en omgekeerd religiositeit niet voor kunstzinnigheid. Dat blijkt wel uit de vaak gehoorde stelling dat veel religieuze en kerkelijke kunstwerken in artistiek opzicht nietszeggend en teleurstellend zijn, terwijl daarentegen kunstenaars die niets met geloof te maken willen hebben, soms een diepe religieuze sensibiliteit ten toon weten te spreiden. ... religieuze

                                                                                                                                           

canon van Nederland

Kunstbus - De canon van Nederland is een lijst van vijftig onderwerpen die chronologisch een samenvatting geeft van de Geschiedenis van Nederland. De commissie-Van Oostrom heeft hierin vijftig thema's opgenomen die niet in de geschiedenisles op een Nederlandse school zouden mogen ontbreken. ... religieuze

                                                                                                                                           

Canon Nederlandse klassieke muziek

Muziekbus - Canon van de Nederlandse Klassieke Muziek In de canon van de vaderlandse geschiedenis wordt met geen woord gerept over klassieke muziek in Nederland. Een omissie vond de NPS ( Nederlandse Programma Stichting), die het voortouw nam voor een muziekcanon. ... religieuze

                                                                                                                                           
Wat is juist: Hemelvaart(sdag) of hemelvaart(sdag)?
Genootschap Onze Taal - Zowel Hemelvaart als Hemelvaartsdag wordt met een hoofdletter H geschreven. Namen van feestdagen en (vaak religieuze) feesten krijgen namelijk een hoofdletter. Andere voorbeelden zijn: Pasen, Kerstmis, Suikerfeest, Offerfeest, Chanoeka, Moederdag en Nieuwjaar. ... een hoofdletter h geschreven. namen van feestdagen en (vaak religieuze

                                                                                                                                           
Kanon
Muziekbus - zie ' canon ... religieuze

                                                                                                                                           
Wat is juist: jood met een kleine letter of Jood met een hoofdletter?
Genootschap Onze Taal - De woorden Jood, Jodin, Joods en Jodendom krijgen een hoofdletter als het om het volk, de etnische of de culturele groep gaat. Een Jood behoort tot het Joodse volk, het Jodendom (in etnisch-culturele zin), de Joodse gemeenschap, enz. ... zin), de joodse gemeenschap, enz. als het om een religieuze

                                                                                                                                           
Nazarener
Kunstbus - Groep Duitse christelijke schilders, ontstaan in Rome in 1810. De nazareners streefden naar een vernieuwing van de kunst op religieuze basis. Net zoals de Engelse pre-rafaëlieten steunen ze formeel en thematisch op de christelijk-Italische kunst van de Vroegrenaissance ( Raffaël) en de Oudduitse meesters, vooral op Dürer. ... de nazareners streefden naar een vernieuwing van de kunst op religieuze

                                                                                                                                           
Pieter Nouwen
Kunstbus - Journalist en auteur, geboren op 19 mei 1949 in Geldrop, overleden 2 februari 2007. Nouwen maakte naam als auteur van een aantal christelijke ideeënromans waarin hij het niet-religieuze en het religieuze wereldbeeld tegenover elkaar stelde. ... van een aantal christelijke ideeenromans waarin hij het niet- religieuze

                                                                                                                                           
Jacob Cornelisz. van Oostsanen
Jacob Cornelisz. van Oostsanen
Kunstbus - Nederlandse schilder en houtsnijder, (ca. 1472-1477 Oostzaan - vóór 1533). Jacob Cornelisz. wordt beschouwd als een van de grote Nederlandse meesters uit de eerste helft van de zestiende eeuw. Hij kreeg voornamelijk opdrachten voor religieuze schilderingen, maar schilderde ook wereldlijke onderwerpen. ... van de zestiende eeuw. hij kreeg voornamelijk opdrachten voor religieuze

                                                                                                                                           
Fuga
Muziekbus - (Latijns of Italiaans = vlucht) De fuga is een strenge compositietechniek uit de polyfonie, edoch minder streng dan bijvoorbeeld de canon. De fuga is een meestal drie- of vierstemmig instrumentaal of vocaalstuk, waarin alle stemmen gelijkwaardig zijn. ... religieuze

                                                                                                                                           
Esteban Murillo
Kunstbus - Spaans schilder, (Sevilla, 1 januari 1618 – 3 april 1682), maakte enkele fraaie portretten, alsmede genrestukken en religieuze werken op groot formaat. Vooral zijn madonna's in fluwelig koloriet en knap clair-obscur verwierven grote populariteit. ... maakte enkele fraaie portretten, alsmede genrestukken en religieuze

                                                                                                                                           
Scientology
Kunstbus - Scientology is een nieuwe religieuze beweging met een systeem van geloof en onderwijs, oorspronkelijk opgezet als seculiere filosofie door auteur L. Ron Hubbard. Het heeft zich vanaf 1953 ontwikkeld tot een "toegepaste godsdienstige filosofie". ... scientology is een nieuwe religieuze

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12