YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: latijn oudhoogduits oudnoors grieks oudfries middelnederduits oudiers oudsaksisch oudengels middelnederlands engels hummel homp muziek hoogduits persoon litouws geert wilders loek hermans bakken bert de vries van aardenne paulis lubbers parlementaire enquete bouwsubsidies 1986-1988 bouwsubsidies van rey engwirda parlementaire enquete 1986-1988 rsv-enquete van der hoeven stikker enneus heerma alders enquete bouwsubsidies parlementaire enquete parlementaire enquetes 1851-heden wolters jos van rey rein hummel : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 416 voor - rein hummel - in 0.882890939712524 seconden.
Kamerleden in opspraak
Enkele keren kwamen Kamerleden in opspraak. Vaak ging het daarbij om (vermeende) vermenging van politieke en zakelijke belangen, maar ook schending van geheimhouding, het in aanraking komen met justitie of een opgerakeld verleden. ... etz (vvd) 1982 mogelijke betrokkenheid bij fraudezaak geen gevolgen erica terpstra (vvd) 1982 verkeersovertreding geen gevolgen rein hummel (pvda) 1987 beschuldiging van corruptie als wethouder onderzoek; gerehabiliteerd jos van rey (vvd) 1989 uitlatingen over - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête bouwsubsidies (1986-1988)
De parlementaire enquête bouwsubsidies vond in 1986-1988 plaats. In 1986 verscheen in de Volkskrant een bericht dat het Rijk te veel subsidie had betaald voor woningbouwprojecten van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. ... nderzoeksvragen de kamer gaf de commissie een ruim geformuleerde opdracht mee, maar wel met de aanbeveling om het eigenlijke terrein van het onderzoek te beperken. ... enkele dagen na het verschijnen van het bericht in de volkskrant, op 22 augustus, stelden de kamerleden hummel (pvda), van rey (vvd) en paulis (cda) schriftelijke vragen aan staatssecretaris brokx. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff ... contreie, kontrein, streek. ... hummel, hummel, klein kind. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer. ... contreie, kontrein, streek. ... hummel, hummel, klein kind. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887) ... reinkingh: aan koop (= an koop). ... brommer, bromster, ( oldampt, westerwolde) = brommer, huller ( ommelanden) = hummel ( goorecht); een gevleugeld insect, wel iets op eene bij gelijkend, maar veel grooter. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971) ... de balk, die aan het achtereind der kap op de voeghouten rust, en waaraan de staartbalk en de korte schoren zijn bevestigd. ... hummel, hummel, (bijwoord), knus, gezellig. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd. ... r, voorzetsel, (ospels) achter achteraf, achteraaf, awteraaf, bijwoord, tweede vorm ospels; achteraf, afgelegen achtereen, achterein, awterein, awchterein, bijwoord, onmiddellijk, achter elkaar achtergedacht, achtergedecht, zelfstandig naamwoord, vrouwelijk, a ... , (verkleinwoord) kookpannetje holpijp, hoolpiep, zelfstandig naamwoord, vrouwelijk, hoolpiepe, hoolpiepke, buis, holle hommel, hummel, zelfstandig naamwoord, mannelijk, hummels, (nederweerts, ospels) hommel hommelen, hommele, werkwoord, (nederweerts) rommelen, - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen ... achtentwintig, [axentwintǝg], achtentwintig achterboks, achterbokse, vrouwelijk, de achterbokse antrekken: terugkrabbelen achtereind, achtereande, onzijdig, achtereind; zoo dom as et achtereande van 'n vaiken achteren, achteren, [axtǝrn], achteren; van achter ... nen klainen krommel: een hummel. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift ... stekend deel van een gebouw], aflaat, aflaot, oflaot, uitspringend gedeelte, aanhangsel eener woning, inzonderheid aan het achtereinde uitgebouwd. ... blindehummel, [rol in spel], blindhummeltien, ( koevorden) = de blindeman in 't blindemannetjesspel, in oosterhesselen brumhummelke. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam ... achtereen, achterein, zo meteen; straks; achter elkaar. ... apenkeutel, aapekeutel, mannelijk, aapekeutele, aapekeutelke, hummel, klein kind. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
C.M. van den Berg-Akkerman
Cornelia Maria van den Berg-Akkerman werd op 1 mei 1906 te Vlaardingen geboren. Haar vader was timmermansbaas bij een melkfabriek. De kinderen, dertien in getal, van wie er drie jong stierven, werden opgevoed vanuit het Nederlands Hervormde geloof. ... haar boeken werden geillustreerd door onder anderen rie reinderhoff, corrie van der baan, adri alindo, mies bloch en john a. ... hummel. - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           

rein - (berm)

rein 2 *, reen [berm] { rein, reen [verhoogde berm of bos (als grens dienend), grenspaal] 1401-1500} middelnederduits re(i)n, oudhoogduits rein-, rain-, oudnoors rein(a); daarnaast oudiers róen [weg, route], bretons run [heuvel], van een stam die ‘scheuren’ betekent. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

rein - (zuiver)

rein bn. ‘zindelijk; eerbaar’ Onl. rēni ‘schoon, zuiver’ in de plaatsnamen Hrenheri ‘Rhienderen (Gelderland)’ [797, kopie begin 10 e eeuw; Künzel] en Hreni ‘Rhenen (Utrecht)’ [855, kopie 10 e eeuw; Künzel], reyne in scona bistu an reynan gethankon ‘mooi ben je in zuivere gedachten’ [ ca. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Rein Dool

Rein Dool (1933, Leiden) Rein Dool woont en werkt hij in Dordrecht. Beeldend kunstenaar en graficus Rein Dool werd in 1933 te Leiden geboren. Al op de lagere school blijkt zijn grote liefde voor de tekenkunst en probeert hij datgene wat hij ziet na te tekenen. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

rein - (regen)

rein 3 * [regen] { rein, reen 1285} een uit regen ontstane nevenvorm, vgl. de ontwikkeling van dwegel tot dweil, pegel tot peil. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

hummel - (jong kind, dreumes)

hummel zn. ‘jong kind, dreumes’ Nnl. hummel, hummeltje “liefkozingswoord bij 't aanspreken van kleine kinderen” (Gronings) [1887; Molema], ‘id.’ (Zaans) [1897; WNT]. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

schoon - (rein; mooi)

schoon 1 bn. ‘rein; mooi’ Onl. skōni ‘mooi; zuiver, deugdzaam’ in Wie scone sint thine spune ‘hoe mooi zijn je borsten’, thie scona sinne ‘de mooie gedachten’ [beide ca. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

kuis - (rein, ingetogen)

kuis bn. ‘rein van zeden, zedig’ Mnl. cuusch, cuesch ‘rein van lichaam, eerbaar, zedig’ in cusch ende fijn ‘kuis en volmaakt’ [1265-70; VMNW], cuesch ende fijn ende onbevlect [1276-1300; VMNW]; vnnl. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
puur - (zuiver)
puur bn. ‘zuiver’ Mnl. pure ‘zuiver, rein, onvermengd’ in Want si es ene pure mage ‘want zij is een zuivere maagd’ [1265-70; VMNW], ne gheen uogel leuede in pure lucht ‘geen vogel zou blijven leven in niets dan lucht’ [1287; VMNW]; vnnl. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

Johann Nepomuk Hummel

Johann Nepomuk Hummel geboren 14-11-1778 Pressburg, gestorven 17-10-1837 Weimar Oostenrijkse pianist, componist en dirigent Zijn vader Johann Hummel was directeur van de Keizerlijke Scool voor Militaire Muziek en de dirigent aan het Schikaneder Theater in Wenen. - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
ukkepuk
1.0: klein kind 1.1: zeer kleine volwassene ukkepuk 1.0 klein kind; uk; dreumes; hummel Ook als naam, bv. van een peuterschool, een peuterspeelzaal e.d.. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

reinigen - (schoonmaken)

rein bn. ‘zindelijk; eerbaar’ Onl. rēni ‘schoon, zuiver’ in de plaatsnamen Hrenheri ‘Rhienderen (Gelderland)’ [797, kopie begin 10 e eeuw; Künzel] en Hreni ‘Rhenen (Utrecht)’ [855, kopie 10 e eeuw; Künzel], reyne in scona bistu an reynan gethankon ‘mooi ben je in zuivere gedachten’ [ ca. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
rijp - (bevroren dauw)
rijp 2 zn. ‘bevroren dauw of mist’ Mnl. ripe, rijm ‘rijp’ [1240; Bern.], Soo wie vreest den ripe, op hem sal vallen die snee ‘wie de rijp vreest, op hem zal de sneeuw vallen’ [1400-50; MNW]; vnnl. ... *hreinan- 'beroeren' ( os. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
rijm - (bevroren dauw)
rijp 2 zn. ‘bevroren dauw of mist’ Mnl. ripe, rijm ‘rijp’ [1240; Bern.], Soo wie vreest den ripe, op hem sal vallen die snee ‘wie de rijp vreest, op hem zal de sneeuw vallen’ [1400-50; MNW]; vnnl. ... *hreinan- 'beroeren' ( os. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 148