YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamer regering regeringsverklaring regeerakkoord regeringspartijen kabinet tweede kabinet-van agt 1982 kabinetsformatie fractievoorzitters 1981 kabinet-van agt ii parlementair kabinet soorten kabinetten minister demissionair coalitie kamervoorzitter minister-president formatie staatshoofd grondwet koninklijk besluit tweede kamerverkiezing reglement van orde van de tweede kamer financien nieuwe kabinetsformatie binnenlandse zaken gekozen minister-president of formateur informateur de galan commissaris van de koning(in) (van agt iii constituerend beraad kabinetscrisis buitenlandse zaken halberstadt val kabinet-van agt ii 1982 tussentijdse kabinetscrisis kabinet-van agt ii minister zonder portefeuille : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 58 voor - regeringsverklaring - in 0.0328159332275391 seconden.

regeringsverklaring

Verklaring van de regering over het regeerakkoord aan de Tweede Kamer, in de laatste fase van de formatieperiode. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... de regeringsverklaring wordt opgesteld, gebaseerd op het regeerakkoord. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1981 en 1982
Op 12 mei 1982 kwam er een einde aan het acht maanden eerder gevormde tweede kabinet-Van Agt. De PvdA-ministers konden zich niet vinden in het financieel-economisch beleid, meer in het bijzonder in de financiering van het werkgelegenheidsbeleid. ... crisis in oktober 1981 nog voor het afleggen van de regeringsverklaring kwam het kabinet alweer weer ten val. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Regeringsverklaring en debat in Tweede Kamer

Nadat het regeerakkoord is gesloten en de nieuwe bewindslieden zijn aangetreden, legt de minister-president in de Tweede Kamer de regeringsverklaring af. Als regel gebeurt dat een dag of tien na beƫindiging van de kabinetsformatie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers III (1989-1994)
De verkiezingsuitslag en de verslechterde sfeer tussen CDA en VVD maken de komst van nieuwe samenwerking tussen CDA en PvdA logisch. De belangrijkste vraag die bij deze formatie speelt, is of ook D66 gaat meeregeren. ... het afleggen van de regeringsverklaring vindt plaats op 16 november 1989. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Kok I (1994-1998)
Het kabinet-Lubbers III hield na de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 71 van de 103 zetels over, waardoor voortzetting van de coalitie van PvdA en CDA uitgesloten was. Een coalitie van PvdA, VVD en D66 leek het meest voor de hand te liggen. ... 1998 1353 6 mei 1998 kabinet demissionair 2 augustus 1998 89 3 augustus 1998 ontslag verleend koningin beatrix regeerakkoord en regeringsverklaring document datum letterlijke tekst (pdf) regeerakkoord 13 augustus 1994 keuzes voor de toekomst regeringsverklaring 31 augustus 1 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Balkenende IV (2007-2010)
Het kabinet-Balkenende IV van CDA, PvdA en ChristenUnie, kwam tot stand nadat coalities van CDA en PvdA met SP en of met GroenLinks niet mogelijk waren gebleken. Het nieuwe kabinet trad op 22 februari 2007 aan na een relatief vlotte formatie van 89 dagen. ... het kabinet treedt op 22 februari 2007 aan en op 1 maart legt minister-president balkenende de regeringsverklaring af. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Rutte I (2010-2012)
De kabinetsformatie van 2010 leidde tot samenwerking van VVD, CDA en PVV in het minderheidskabinet-Rutte I. Naast een regeerakkoord werd er een gedoogakkoord gesloten met de PVV. De grote interne verdeeldheid van het CDA over een toekomstige samenwerking met de PVV was bepalend voor het gezicht van de formatie en in eerste instantie zetten de christendemocraten zich in voor een samenwerking tussen de VVD, PvdA D66 en GroenLinks. ... 012 557 23 april 2012 kabinet demissionair 4 november 2012 196 5 november 2012 ontslag verleend koningin beatrix regeerakkoord, regeringsverklaring en beleidsprogramma document datum letterlijke tekst (pdf) coalitieakkoord 30 september 2010 'vrijheid en verantwoordelijkheid' - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Balkenende I (2002-2003)
De Tweede Kamerverkiezingen van 2002 lieten een grote winst zien voor nieuwkomer LPF en verlies voor de deelnemers aan Paars (PvdA, VVD, D66). CDA, LPF en VVD stuurden aan op vorming van een kabinet en slaagden daarin. ... het kabinet treedt op 22 juli 2002 aan en op 26 juli legt premier balkenende de regeringsverklaring af. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Kok II (1998-2002)
De Tweede Kamerverkiezingen van 1998 wezen op twee zaken: aan de ene kant leek de kiezer het vertrouwen in de paarse coalitie te hebben behouden, met winst voor de PvdA en de VVD. Aan de andere kant leed D66 een gevoelige nederlaag. ... mei 1999 12 16 april 2002 kabinet demissionair 21 juli 2002 97 22 juli 2002 ontslag verleend koningin beatrix regeerakkoord en regeringsverklaring document datum letterlijke tekst (pdf) regeerakkoord 3 augustus 1998 regeerakkoord 1998 cpb-analyse augustus 1998 economische g - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Van Agt II (1981-1982)
De verkiezingen maakte dat voortzetting van de coalitie van CDA en VVD niet mogelijk was (74 zetels). Omdat D66 slechts in een kabinet zitting wilde nemen waarvan ook de PvdA deel uitmaakte, was enkel een coalitie van CDA, PvdA en D66 haalbaar. ... nog voor de regeringsverklaring komt het kabinet bijna ten val door een geschil over het te voeren financieel-economisch beleid, meer in het bijzonder de werkl - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Schermerhorn/Drees (1945-1946)
Ruim een maand na de bevrijding benoemt Koningin Wilhelmina dit eerste naoorlogse kabinet. Het is een 'koninklijk' kabinet en wordt ook wel een 'noodkabinet' genoemd, dat orde op zaken moet stellen na de Duitse bezetting, het economisch herstel ter hand moet nemen, en verkiezingen moet voorbereiden. ... regeringsverklaring document datum letterlijke tekst (pdf) regeringsverklaring 27 juni 1945 regeringsverklaring (radiotoespraak) hoofdlijnen regeri - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Balkenende II (2003-2006)
Het kabinet-Balkenende II, met CDA, VVD en D66 als deelnemende partijen, kwam tot stand nadat een (eerste) poging om een kabinet van CDA en PvdA te formeren, was mislukt. Omdat CDA en VVD samen geen meerderheid hadden en de LPF zichzelf had gediskwalificeerd als regeringspartij werd de voormalige coalitiepartner uit Balkenende I ingeruild door D66. ... premier balkenende legt op 11 juni de regeringsverklaring af. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers I (1982-1986)
Dit kabinet van CDA en VVD presenteert zich als een 'no nonsense-kabinet'. Het richt zich op sanering van de overheidsfinanciƫn door bezuinigingen en afstoting van overheidstaken, en op herstel van werkgelegenheid. ... het eerste kabinet-lubbers treedt op 4 november 1982 aan en premier lubbers legt op 22 november 1982 de regeringsverklaring af. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Drees II (1951-1952)
Na de val van het kabinet-Drees I wordt de Tweede Kamer niet ontbonden. De Koningin geeft de VVD'er Stikker opdracht informatie in te winnen over de mogelijkheden een kabinet te vormen dat het vertrouwen van de Tweede Kamer heeft. ... het tweede kabinet-drees vangt op 15 maart 1951 zijn werkzaamheden aan en op zaterdag 17 maart legt de premier de regeringsverklaring af. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Maarseveen, Johannes Hendrikus van (1894-1951)
... beel had al in de tweede kamer in het debat over de regeringsverklaring op 9 juli 1946 bekendgemaakt dat het voornemen bestond om het getal van geinterneerden van 70.000 op 25.000 terug te brengen vo - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Kabinet-De Quay (1959-1963)
Beel (KVP), tot informateur benoemd, komt na de verkiezingen al vrij snel tot de conclusie dat herstel van de rooms-rode samenwerking is uitgesloten. De PvdA wil alleen meedoen aan een parlementair kabinet; confessionelen en liberalen willen een extraparlementair kabinet. ... het kabinet treedt op 19 mei 1959 aan en legt op 26 mei de regeringsverklaring af. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Den Uyl (1973-1977)
De kabinetsformatie van 1972-1973 duurde 151 dagen, tot dan toe een record. Uiteindelijk werd het kabinet-Den Uyl gevormd, dat een unieke parlementaire basis had. Voor PvdA en D66 was het kabinet-Den Uyl een parlementair kabinet. ... het kabinet-den uyl treedt op 11 mei 1973 aan en de premier legt op 28 mei de regeringsverklaring af. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Van Agt I (1977-1981)
Op grond van de verkiezingsuitslag krijgt Den Uyl (PvdA) direct de formatieopdracht. Hij mikt op een combinatie van PvdA-CDA-D66. Meteen al eist het CDA evenveel ministersposten als de PvdA. De Uyl schuift dit probleem naar de laatste fase van de formatie en richt zich eerst op de programbesprekingen. ... het eerste kabinet-van agt treedt op 19 december 1977 aan en de premier legt op 16 januari 1978 de regeringsverklaring af. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers II (1986-1989)
Voor de verkiezingen had de coalitie bestaande uit CDA en VVD al aangegeven het 'karwei te willen afmaken'. De Koning (CDA) krijgt dan ook de opdracht te onderzoeken welke problemen een voortzetting van de coalitie van CDA en VVD in de weg zouden kunnen staan, en langs welke weg deze opgelost kunnen worden. ... het tweede kabinet-lubbers treedt op 14 juli 1986 en premier lubbers legt op 30 juli de regeringsverklaring af. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Cals (1965-1966)
Na de crisis rondom de omroepkwestie benoemt de koningin KVP-fractievoorzitter Norbert Schmelzer tot informateur. Hij moet kijken of herstel van de coalitie mogelijk is. Schmelzer concludeert dat het geschil tussen de coalitiepartijen over de omroep niet is op te lossen. ... het kabinet treedt op 14 april 1965 aan en op 27 april wordt de regeringsverklaring afgelegd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Biesheuvel I en II (1971-1973)
Hoewel de verkiezingsuitslag van 1971 anders doet vermoeden (van 86 naar 74 zetels), stevende de kabinetsformatie van datzelfde jaar direct af op de voortzetting van de zittende coalitie van KVP, VVD, ARP en CHU. ... hij legt op 3 augustus 1971 de regeringsverklaring af. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Balkenende III (2006-2007)
Het kabinet-Balkenende III van CDA en VVD werd gevormd, nadat op 29 juni 2006 de D66-Tweede Kamerfractie het vertrouwen in uit het kabinet-Balkenende II had opgezegd en de D66-ministers zich daaruit hadden terugtrokken. ... november 2006 138 22 november 2006 kabinet demissionair 21 februari 2007 92 22 februari 2007 ontslag verleend koningin beatrix regeringsverklaring, troonrede document regeringsverklaring 7 juli 2006 (pdf) samenstelling kabinet minister-president mr.drs. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Beel I (1946-1948)
Na de eerste naoorlogse verkiezingen komt er al gauw samenwerking tussen KVP en PvdA tot stand ('het nieuwe bestand'). Maar de politiek leider van de grootste partij, de KVP'er Romme, wordt niet met de formatie belast. ... het eerste kabinet-beel treedt op 3 juli 1946 aan, waarna twee dagen later minister-president beel de regeringsverklaring aflegt. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 134