YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamer biografisch archief pvda kabinet-rutte ii henk kamp wouter bos eerste kamer europese raad kabinet-balkenende iv kabinet minister grondwet kvp cultuur minister-president regering ministers ministerraad ministerie staatssecretarissen kabinetsformatie kabinet-balkenende ii kabinet-balkenende i chu arp parlement koning rksp koningin juliana ministers zonder portefeuille partijen lpf verzuiling begroting tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 vvd groenlinks minister van buitenlandse zaken sociaal-economische raad evenredige vertegenwoordiging : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1557 voor - regering huidige - in 0.126755952835083 seconden.
Kabinet-Rutte II (2012 - )
Dit kabinet werd door VVD en PvdA gevormd na de verkiezingen van 12 september 2012. Het kabinet bestaat uit 7 ministers van de VVD en 6 ministers van d … ... 2017 1591 15 maart 2017 kabinet demissionair regeerakkoord, regering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissaris van de Koning(in)
De commissaris van de Koning (CvdK) vertegenwoordigt van oorsprong het koninklijk gezag in een provincie en treedt dan ook nu in een provincie op als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering. De commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten, maar officieel geen lid. ... in een provincie op als vertegenwoordiger van de nederlandse regering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van initiatief
Tweede Kamerleden hebben het recht om zelf een voorstel voor een wet aan de Tweede Kamer aan te bieden: het recht van initiatief. Een dergelijk voorstel wordt op vrijwel dezelfde wijze behandeld als wetsvoorstellen die door de regering worden ingediend. ... dezelfde wijze behandeld als wetsvoorstellen die door de regering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister-president
De minister-president, ook wel premier genoemd, is voorzitter van de ministerraad. In die functie coördineert de premier het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' geen extra bevoegdheden of een groter stemgewicht in de ministerraad, maar heeft wel een sturende rol. ... van de ministerraad. in die functie coordineert de premier het regering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijn van troonopvolging
Het koningschap gaat over op de wettige nakomelingen van de Koning, waarbij het oudste kind voorrang heeft. Sinds 1983 wordt er bij de volgorde geen onderscheid meer gemaakt tussen zonen en dochters. Als koning Willem-Alexander nu zou overlijden of terugtreden als koning, is zijn oudste dochter, prinses Catharina-Amalia, de eerste in lijn om hem op te volgen. ... aanmerking kan komen voor het koningschap wil trouwen, kan de regering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweekamerstelsel
Veel landen hebben een parlement dat uit twee Kamers bestaat. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk een Hoger- en Lagerhuis en beschikt Duitsland over een Bondsdag en een Bondsraad. Ook Nederland heeft sinds 1815 twee Kamers en daarmee een tweekamerstelsel ('bicameralisme'). ... tekst van een wetsvoorstel. vervolgens kunnen zowel de regering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministeriële verantwoordelijkheid
De ministeriële verantwoordelijkheid houdt in dat ministers, gezamenlijk en afzonderlijk, verantwoording aan het parlement afleggen voor hun beleidsdaden. Zij alleen zijn (politiek) verantwoordelijk voor wetgeving en beleid. ... nederland is de politieke controle op het functioneren van de regering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Algemene Rekenkamer
De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid controleert. Daarnaast kijkt de Algemene Rekenkamer of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld. ... maar kunnen daartoe geen opdracht geven. de tweede kamer en de regering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerlid
De Tweede Kamer bestaat uit 150 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van in principe vier jaar worden gekozen via de kandidatenlijst van een politieke partij. ... kandidatenlijst van een politieke partij. zij controleren de regering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Fractievoorzitters Tweede Kamer
Een fractievoorzitter is de leider van zijn fractie, een groep Kamerleden van dezelfde partij. Hij of zij voert het woord bij belangrijke debatten, zoals over de regeringsverklaring en bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting. ... of zij voert het woord bij belangrijke debatten, zoals over de regering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een rechtse liberale partij, maar met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. Politiek leider is sinds 31 mei 2006 Mark Rutte. De partij werd opgericht in 1948 als opvolger van de Partij van de Vrijheid (PvdV), die weer een voortzetting was van de vooroorlogse Liberale Staatspartij (LSP). ... ook daar de grootste fractie. de vvd is sinds oktober 2010 regering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vlaanderen
... opgegaan in de gemeenschap, waardoor er slechts een vlaamse regering - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
De toekomst van Europa
In het debat over meer of minder Europese samenwerking staan drie vragen telkens centraal: ... ook in nederland leidde het tot discussie. de nederlandse regering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tibet
Tibet (Tibetaans: Pö of Peu) is een geografisch gebied en voormalig zelfstandig land met historisch een eigen volk, cultuur en taal dat zich uitstrekt over het Tibetaans Hoogland. ... was tibet een onafhankelijk land, met een theocratische regering - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Gekozen minister-president of formateur
In Nederland is de minister-president de voorzitter van de ministerraad en is belast met de coördinatie van het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' formeel geen bijzondere macht, maar in de loop der jaren is het ambt wel aan veranderingen ondergaan. ... van de ministerraad en is belast met de coordinatie van het regering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Berlijn
De hoofdstad van Duitsland, in het Duits Berlin. ... heeft veel betekend voor de stad berlijn. toen hij in 1640 de regering - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Troonrede 2013 (volledige tekst)
In de integrale tekst van de troonrede 2013 is door de redactie structuur aangebracht, zodat u snel tussen de onderdelen kunt navigeren. ... overheid en huishoudens en de vermogenspositie van banken. de regering - (bron: Parlement & Politiek)
                                                                                                                                           
Toekomst van de Eerste Kamer
Nederland heeft een tweekamerstelsel: naast de volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer is er een senaat, de Eerste Kamer. Wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer zijn aangenomen, worden in de Eerste Kamer (nogmaals) gecontroleerd. ... gelegen op het gebied van wetgeving. het controleren van de regering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
museum
Het museum (meervoud: musea of museums) is een gebouw waarin voorwerpen van culturele waarde bijeengebracht zijn en uitgestald worden. " Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiele getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. ... geopend (later omgedoopt in disneyland paris). 1955 de regering - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Amsterdam
Amsterdam is de grootste stad en (titulaire) hoofdstad van Nederland. Amsterdam is echter geen residentie, aangezien de Staten Generaal en de regering in Den Haag gevestigd zijn. ... is echter geen residentie, aangezien de staten generaal en de regering - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Beleid buurlanden
Het beleid dat zich richt op de buurlanden die niet lid zullen worden van de Europese Unie heet officieel het Europees Nabuurschapsbeleid ( European Neighbourhood Policy of ENP ). Het dateert van 2004 en is sindsdien meerdere malen herzien. ... ' genoemd. tegelijkertijd heeft de eu hulp teruggedraaid voor regering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Elzas
... tegen deze gang van zaken bij zowel de franse als de duitse regering - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Constitutionele toetsing
Constitutionele toetsing door de rechter houdt in dat de rechter toetst (of mag toetsen) of wetten al dan niet in overeenstemming zijn met de Grondwet. Het huidige artikel 120 van de Grondwet bepaalt dat de rechter niet mag beoordelen of wetten en verdragen in strijd zijn met de Grondwet. ... nu zo dat een toevallige meerderheid in het parlement (vaak de regering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie
De voorbereiding van beleid, wetten en regelingen vindt plaats op een ministerie (ook wel: departement). Ook bij het uitvoeren en controleren hiervan hebben ministeries een belangrijke taak, maar soms gebeurt dat ook door intern of extern verzelfstandigde organisaties of door rechtspersonen met een wettelijke taak. ... ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport vws meer over regering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 10