YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur rechtzinnig orthodoxe oosters-orthodoxe orthodox orthodoxie doopsgezinde van der goes uitdrukkingen en spreekwoorden doopsgezinden hugo van der goes kunst taal doopsgezinde kerk : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 4 van 4 voor - rechtzinnig - in 0.00359702110290527 seconden.
orthodox
Kunstbus - Het woord orthodoxie (van het Grieks: orthos (recht) en doxa (mening, glorie)) betekent letterlijk 'juiste aanbidding' en 'juiste leer'. Synoniem: rechtzinnig. In de loop van de eeuwen heeft het woord orthodoxie twee betekenissen gekregen. ... letterlijk 'juiste aanbidding' en 'juiste leer'. synoniem: rechtzinnig

                                                                                                                                           
Waar komen roken als een ketter en vloeken als een ketter vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - Roken als een ketter betekent 'heel veel roken', 'roken als een schoorsteen' en vloeken als een ketter betekent 'heel veel vloeken', 'grof in de mond zijn'. ... gekregen: 'gelovige die afwijkt van de heersende, als rechtzinnig

                                                                                                                                           
Hugo van der Goes
Hugo van der Goes
Kunstbus - Zuid- Nederlands schilder en tekenaar (vermoedelijk Gent, ca. 1435 (tussen 1425/1445) - 1482 Oudergem, in de abdij Rode Klooster bij Brussel). Huighe van der Goes was de een van de belanrijkste meesters van de schilderkunst in de 2de helft van de vijftiende eeuw 3n wordt samen met schilders als Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Hans Memling en Dirk Bouts bij de Vlaamse Primitieven gerekend. ... deel aan het toneel. hun gezichten vertonen een gans gamma van rechtzinnig

                                                                                                                                           
doopsgezinde Kerk
Kunstbus - De Doopsgezinden vormen de Nederlandse tak van wat internationaal wel de Mennonieten genoemd worden. Mennonieten zijn de volgelingen en geestverwanten van Menno Simons (1496-1561) die naast de bekende kerkhervormers als Luther, Calvijn en Zwingli, in zeker opzicht de enige kerkhervormer van Nederlandse afkomst is. ... in de 16e en 17e eeuw waren veel dopersen stevig rechtzinnig

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 206