YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: raymond knops cda tweede kamer biografisch archief jaap de hoop scheffer pvv sybrand van haersma buma tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 drs. r.w. (raymond) knops tweede kamerfractie schmelzer romme sander de rouwe fractie cda cda - fractie tweede kamer fractie tweede kamerfractie christen democratisch appel fractie tk tweede kamerfractie christen democratisch appel christen-democratisch appel - fractie tweede kamer fractie tk cda tweede kamerfractie christen democratisch appel vvd pvda d66 groenlinks sgp sp christenunie 50plus pvdd rene van der linden oud jozias van aartsen madeleine van toorenburg mariette hamer brigitte van der burg mark harbers vicky maeijer (pvv) denk tweede kamerverkiezingen 2017 william moorlag : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 584 voor - raymond knops cda - in 0.0610411167144775 seconden.

Drs. R.W. (Raymond) Knops

Raymond Knops (1971) is sinds 11 oktober 2005 lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA (met onderbrekingen van 30 november 2006 tot 1 maart 2007 en van 17 juni tot 7 september 2010). De heer Knops was in 1999-2005 wethouder van Horst aan de Maas en daarvoor beroepsofficier. ... r.w. ( raymond - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Christen Democratisch Appel (CDA)

De fractie van het CDA heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 19 zetels. Na de verkiezingen van 12 september 2012 waren dat er 13. ... is sybrand van haersma buma, fractiesecretaris raymond - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017
Een profiel van de kandidatenlijsten van een aantal partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Voor deze analyse is uitgegaan van het zetelaantal dat wordt genoemd in de Peilingwijzer. ... raemakers (d66) sadet karabulut (sp) alexander pechtold (d66) raymond - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissies en hun voorzitters
Na het aantreden van een nieuwe Tweede Kamer worden nieuwe voorzitters en ondervoorzitters van de vaste Tweede Kamercommissies gekozen. Daarbij speelt de grootte van fracties een belangrijke rol. ... ard van der steur vvd buitenlandse handel en ontwikkelingssam. raymond - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

CDA en Tweede Kamerverkiezingen 2010

Het CDA haalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 21 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Jan Peter Balkenende. Voor de verkiezingen had het CDA 41 zetels in de Tweede Kamer. Meteen na de bekendmaking van de voorlopige verkiezingsuitslag kondigde Balkenende zijn vertrek uit de politiek aan. ... 20 ad koppejan 21 hanke bruins slot 22 sander de rouwe 23 raymond - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

CDA en Tweede Kamerverkiezingen 2012

Het CDA had bij de verkiezingen van 12 september Sybrand van Haersma Buma als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'Iedereen'. ... 1 sybrand van haersma buma 2 mona keijzer 3 sander de rouwe 4 raymond - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

CDA en Tweede Kamerverkiezingen 2003

Het CDA haalde bij de verkiezingen van 22 januari 2003 44 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Jan Peter Balkenende. Het nog uit 2002 stammende verkiezingsprogramma was getiteld 'Betrokken samenleving, betrouwbare overheid'. ... jonker 54 eddy van hijum 55 ans willemse-van der ploeg 56 raymond - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

CDA en Tweede Kamerverkiezingen 2006

Het CDA haalde bij de verkiezingen van 22 november 2006 41 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Jan Peter Balkenende. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'Vertrouwen in Nederland, vertrouwen in elkaar'. ... ans willemse-van der ploeg 43 corien jonker 44 eddy bilder 45 raymond - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)
Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het gaat daarbij om aangelegenheden rondom international handel, ontwikkelissamenwerking en de millenium ontwikkelingsdoelen, en het internationale mileu- en klimaatbeleid. ... de commissie werd in 2012 ingesteld. voorzitter is raymond - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gekozenen Tweede Kamerverkiezingen 2017
In onderstaand overzicht staan de Tweede Kamerleden die zijn gekozen bij de verkiezingen op 15 maart 2017. Bij die verkiezingen behaalde de VVD 33 zetels en daarmee zijn zij de grootste partij in de Tweede Kamer. ... 11 m. (machiel) de graaf 12 d.j.g. (dion) graus 13 r. ( raymond - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. J.H. (Han) ten Broeke
Han ten Broeke (1969) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Hij was onder meer politiek assistent van minister Jorritsma en hoofd public affairs van Koninklijke KPN. De heer Ten Broeke woont in Haaksbergen. ... missies, materieel, wapenexport) - diende in 2016 samen met raymond - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kandidaten CDA Tweede Kamerverkiezingen 2017

In onderstaand overzicht staa n de eerste 30 van de kandidatenlijst van het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. ... raymond - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De huidige Tweede Kamer
Ondanks acht zetels verlies is de VVD met 33 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 toch de grootste partij geworden. Het historische verlies van de PvdA (-29) leverde hen uiteindelijk negen zetels op. ... raymond - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Prof.Dr. J.P. (Jan Peter) Balkenende
Zeeuwse CDA-politicus die negen jaar partijleider en acht jaar premier was. Afkomstig uit de wetenschap en partijideoloog, die eigen verantwoordelijkheid van burgers voorstond. Als Tweede Kamerlid financieel woordvoerder. ... van koningin beatrix, 30 april 2005 literatuur/documentatie - raymond - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Defensie (def)
Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van defensie over hun beleid. Dit betreft onder andere het materieelbeleid, het personeelsbeleid, Nederlandse deelname aan vredesmissies en het internationale veiligheidsbeleid. ... raymond - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (BENE)
De leden van deze delegatie van de Tweede Kamer maken deel uit van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, ook wel het Beneluxparlement genoemd. Het adviseert de regeringen van België, Nederland en Luxemburg over onder meer buitenlands beleid, mensenrechten, tarieven, douanerechten, waterwegen, uitlevering en auteursrechten. ... raymond - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (eu)
Deze Tweede Kamercommissie overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het beleid inzake de Europese samenwerking. ... raymond - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (buza)
Deze vaste Tweede Kamercommissie voert overleg met de minister van Buitenlandse Zaken en met de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over hun beleid. Dit betreft onder meer het internationale veiligheidsbeleid, het gemeenschappelijke buitenlands beleid van de Europese Unie, de mensenrechtensituatie in andere landen en de betrekkingen met andere landen. ... raymond - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. M.J.M. (Maxime) Verhagen
Maxime Verhagen (1956) was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en tevens vicepremier in het kabinet-Rutte I. Eerder was hij 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende IV. ... voorburg publicaties/bronnen literatuur/documentatie - raymond - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Presidium Tweede Kamer (PRES)
Het Presidium is het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer. Het bestaat uit de Kamervoorzitter en de ondervoorzitters. ... raymond - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. F. (Frits) Korthals Altes
Vooraanstaand Rotterdams advocaat met grote staat van dienst in de VVD. Was onder meer geruime tijd secretaris en voorzitter van zijn partij. Probeerde als voorzitter van de VVD tot tweemaal toe tevergeefs het kabinet-Van Agt/Wiegel ten val te brengen, omdat er van het beoogde puinruimen niets terecht kwam. ... 16 biografische schetsen" (1988), 122 - trouw, 31 maart 1990 - raymond - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Delegatie naar de NAVO-assemblee (NAA)
De Parlementaire Assemblee van de NAVO is een overleg van 257 parlementariërs uit de 28 lidstaten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), aangevuld met gedelegeerden van de buitengewone lidstaten. ... raymond - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raymond Pettibon

Raymond Pettibon Amerikaanse kunstenaar, geboren als Raymond Ginn in 1957, woont en werkt in Hermosa Beach Californie. Pettibon wordt gezien als de ultieme verpersoonlijking van het zogenaamde 'Bad Drawing'. ... raymond - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Partijvoorzitters CDA

Op 2 april 2011 koos het CDA Ruth Peetoom tot partijvoorzitter. Zij versloeg Sjaak van der Tak. ... raymond - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12