YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: energie europese commissie raad sharon dijksma europees parlement raad van de europese unie europese unie vervoer melanie schultz van haegen-maas geesteranus transport raad vervoer gekwalificeerde meerderheid comite van permanente vertegenwoordigers henk kamp gewone wetgevingsprocedure europese ministers van economische zaken raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden aangepaste telecommunicatiebeleid telecommunicatie raad energie europese ministers van telecommunicatie vervoer en telecommunicatie telecommunicatie en energie telecommunications and energy tte raad telecommunicatie europese ministers van energiebeleid council transport telecommunications and energy council europese ministers van verkeer energie en vervoer raad vervoer, telecommunicatie en energie lidstaten directoraat-generaal energie en vervoer cultuur regionaal beleid europese raad auke zijlstra (pvv) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 15105 voor - raad vervoer telecommunicatie en energie - in 1.46856498718262 seconden.
Zoekterm en is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

De raadsformatie Vervoer, Telecommunicatie en Energie bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van verkeer, energiebeleid, telecommunicatie en/of economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. ... raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Beleid vervoer

De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... europees luchtruim) aangenomen. in 2008 stemde de raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Telecommunicatiebeleid

Het beleid voor Telecommunicatie maakt deel uit van het Europese beleid ter bevordering van de Informatiemaatschappij. Binnen dit beleid heeft de Europese Unie zichzelf ten doel gesteld om de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën te bevorderen. ... dat de uitwerking van het telecompakket te wensen overliet. de raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Energiebeleid

De Europese Unie streeft naar een constante en veilige aanvoer van energie. Concurrentie tussen energiebedrijven op de Europese markt moet de prijs van energie verlagen. ... 2009 zijn de europese commissie, het europees parlement en de raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid informatiemaatschappij
Sinds de jaren '90 neemt het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) enorm toe. Informatie-uitwisseling vindt steeds meer plaats met behulp van digitale technologieën. Het meest in het oog springende voorbeeld is het internet. ... op dit beleidsterrein spelen de europese commissie, de raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... voor het achtste kaderprogramma (horizon 2020) hebben de raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad van de Europese Unie (Raad)

Stad ... raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Comité van de Regio's (CvdR)
Dit orgaan is de spreekbuis voor lokale en regionale overheden binnen de Europese Unie. De Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie zijn in bepaalde gevallen verplicht advies te vragen aan het Comité van de Regio's (CvdR), voordat zij een besluit kunnen nemen. ... voor lokale en regionale overheden binnen de europese unie. de raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Commissie (EC)
Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... en kan wijzigingen voorstellen, waarna het parlement en de raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ondernemingen- en industriebeleid

Bedrijven zijn belangrijk voor de economie. Ze zorgen voor werkgelegenheid. In een wereld die voortdurend verandert, helpt de Europese Unie ondernemers zodat zij zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en kunnen blijven concurreren. ... op dit beleidsterrein spelen de europese commissie, de raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Land ... september 2016 bekrachtigd door het europees parlement en de raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Visserijbeleid en Maritieme Zaken

De Europese Commissie vond in 2009 dat het op vijf punten niet goed ging met het visserijbeleid: ... beleid. twee jaar later, in november 2009, reageerde de raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Unie (EU)
De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. ... onder meer het europees parlement, de europese commissie, de raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Parlementaire commissies Europees Parlement

Deze commissies bereiden de vergaderingen van het Europees Parlement inhoudelijk voor. Ze bestaan uit leden van het Europees Parlement. De commissies behandelen de voorstellen voor Europese richtlijnen en verordeningen van de Commissie en de Raad, en eigen initiatieven van haar leden. ... europese richtlijnen en verordeningen van de commissie en de raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), telecomwaakhond OPTA en de Consumentenautoriteit gingen op 1 april 2013 samen in de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De Autoriteit Consument en Markt maakt zich als onafhankelijke toezichthouder sterk voor bedrijven en consumenten. ... raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Milieu en duurzaamheid

Deze organisatie bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Kernwaarden zijn het verlenen van goede dienstverlening, het zorgen voor adequate opsporing en rechtvaardige handhaving. ... raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eurocommissaris
Een eurocommissaris is één van de 28 leden van de Europese Commissie en heeft als taak het behartigen van het algemeen belang van de Europese Unie. Iedere commissaris heeft een eigen portefeuille. Een aantal eurocommissarissen zijn tevens vicevoorzitter van de Commissie. ... na goedkeuring door het europees parlement en de europese raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
A. (Annemarie) Jorritsma-Lebbink
Annemarie Jorritsma (1950) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de VVD en sinds 24 november 2015 fractievoorzitter. In 1982 begon haar Haagse politieke loopbaan als Tweede Kamerlid, nadat zij eerder raadslid in Bolsward was. ... politieke loopbaan als tweede kamerlid, nadat zij eerder raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Toezicht en controle

De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid controleert. Daarnaast kijkt de Algemene Rekenkamer of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld. ... raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. N. (Neelie) Kroes
Neelie Kroes, dochter van een Rotterdamse vervoersondernemer, was tussen 1971 en 2014 als VVD-politica in vele functies actief. Zij werd in 1971 Tweede Kamerlid en was toen woordvoerster vervoer en onderwijs. ... voor vrijheid en democratie) hoofdfuncties en beroepen - lid raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. W. (Wim) Kok
Minister-president die acht jaar lang een coalitie leidde met daarin de politieke tegenvoeters PvdA en VVD (de paarse kabinetten). Was van betrekkelijk eenvoudige komaf en klom via de vakbond op tot minister. ... verschillende 'high level groups' in opdracht van de europese raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
CETA: Handelsverdrag EU-Canada
In oktober 2013 bereikten de EU en Canada een akkoord over de hoofdlijnen voor een handelsverdrag. De onderhandelingen over het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada begonnen in 2009 onder leiding van Karel de Gucht, de toenmalige eurocommissaris voor handel. ... de europese commissie legde ceta in juli 2016 voor aan de raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

J.R.H. (Hanja) Maij-Weggen

CDA-politica van antirevolutionairen huize, die na lid te zijn geweest van het Europees Parlement, minister van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Lubbers III werd. Was verantwoordelijk voor het besluit om de Nederlandse Spoorwegen te privatiseren en een goederenverbinding per spoor (Betuwelijn) van Rotterdam naar Duitsland aan te leggen. ... tot stand. de tuchtrechtelijke bevoegdheid van de raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
W.J. (Wilma) Mansveld
Wilma Mansveld (1962) was van 5 november 2012 tot en met 28 oktober 2015 staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu in het kabinet-Rutte II. Zij was in 2011-2012 namens de PvdA gedeputeerde van Groningen, belast met onder meer economische zaken, milieu en klimaat en jeugdzorg. ... was mevrouw mansveld secretaris van de sociaal-economische raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 31