YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie raad van ministers raad van europa de vaste voorzitter van de europese raad de hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid de raad van ministers europese raad raad van de europese unie mark rutte voorzitter van de europese commissie europese regeringsleiders bert koenders vaste voorzitter van de europese raad donald tusk eurotop hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid vaste voorzitter eu-leiders 13 eu-verdragen conventie regeringsleiders eu 15 igc (intergouvernementele conferentie) european council euro-top eu-top er raad lidstaten eenparigheid van stemmen gekwalificeerde meerderheid van stemmen comite van permanente vertegenwoordigers europese verdragen milieubeleid regionaal beleid sharon dijksma raad milieu milieu milieuraad : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1108 voor - raad - in 0.0859110355377197 seconden.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van de 28 EU-lidstaten, een vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast woont de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid de vergaderingen van de Europese Raad bij. ... raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Raad

Vaste voorzitter ... raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad Milieu (ENV)

De raadsformatie Milieu bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van milieu van de lidstaten van de Europese Unie. De raad Milieu vergadert formeel vier keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. ... raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

stemwijze Raad

De Raad van de Europese Unie ('Raad van Ministers') stemt over voorstellen van de Europese Commissie of de lidstaten. Het ligt aan het onderwerp op welke manier de Raad besluiten neemt. ... raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad van ministers (Raad van de Europese Unie)

In de Raad van ministers ('de Raad') nemen de ministers uit de lidstaten van de Europese Unie besluiten over o.a. Europese regelgeving. De samenstelling en benaming van de Raad verschilt afhankelijk van het beleidsterrein, maar formeel is steeds sprake van dezelfde Raad. ... raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt onderwerpen die meer dan één beleidsterrein raken, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken. ... raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad van Europa (RvE)

De Raad van Europa is in 1949 opgericht om de democratie en de mensenrechten in geheel Europa te bevorderen. Dit orgaan is géén onderdeel van de Europese Unie en moet niet verward worden met de Raad van de Europese Unie of de Europese Raad. ... raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)

De raadsformatie Buitenlandse Zaken bestaat uit de ministers van buitenlandse zaken, defensie en/of ontwikkelingssamenwerking van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad BZ vergadert elke maand. ... raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad van de Europese Unie (Raad)

Stad ... raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad van State

De Raad van State is een van de Hoge Colleges van Staat en heeft als voornaamste taak de regering en het parlement te adviseren over wetgeving en bestuur. Daarnaast is deze instantie de hoogste algemene bestuursrechter. ... raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

De raadsformatie Landbouw bestaat uit de ministers van landbouw en/of visserij van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Landbouw vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. ... raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Vaste voorzitter van de Europese Raad (EU-president)

De vaste voorzitter leidt de werkzaamheden van de Europese Raad: het overleg van de Europese regeringsleiders. Samen met de voorzitter van de Europese Commissie zorgt de vaste voorzitter voor de continuïteit van de werkzaamheden van de Europese Raad. ... voorzitter van de europese raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin)

De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. ... raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJC)

De raadsformatie Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van onderwijs, jeugdbeleid en/of cultuur van de lidstaten van de Europese Unie. Deze raad vergadert formeel vier keer per jaar. ... raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

De raadsformatie Justitie en Binnenlandse Zaken bestaat uit de ministers van justitie en/of binnenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De JBZ-raad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. ... raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen

De Raad van Ministers kan met gekwalificeerde meerderheid een voorstel aannemen wanneer 55% van het aantal lidstaten, met een minimum van zestien, vóór stemt. Ook moet in de lidstaten die voor zijn, ten minste 65% van de totale bevolking van de Europese Unie wonen. ... raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

De raadsformatie Concurrentievermogen bestaat over het algemeen uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De raad Concurrentievermogen vergadert ten minste 4 maal per jaar, afhankelijk van de urgentie van de te behandelen onderwerpen (interne markt, toerisme, industrie, onderzoek en ruimtevaart). ... raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

De raadsformatie Vervoer, Telecommunicatie en Energie bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van verkeer, energiebeleid, telecommunicatie en/of economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. ... raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Discussies rond de Raad van State

De positie van de Raad van State als belangrijkste adviseur van de regering staat niet ter discussie, maar rond het instituut spelen zich wel enkele issues af, zoals over het voorzitterschap en de rol van de Koning. ... rond de raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie

Deze functionaris geeft leiding aan het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie (EU). Dit secretariaat bereidt alle vergaderingen van de Raad voor. ... van de raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie

Dit secretariaat is oorspronkelijk opgericht om de Raad van de Europese Unie en de EU-voorzitter bij te staan. Het Secretariaat-Generaal van de Raad draagt op alle niveaus zorg voor de voorbereiding en het goede verloop van de werkzaamheden van de Raad. ... van de raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO)

De raadsformatie Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van sociale zaken, werkgelegenheid, volksgezondheid en/of consumentenzaken van de lidstaten van de Europese Unie. ... raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVenS)

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S) adviseert de regering en het parlement op het gebied van zorg, welzijn en samenleving. Speerpunten zijn de rol van decentrale overheden en de veranderingen in het aanbod van zorg en welzijn. ... raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Laatst las ik ergens: 'In spijt van zijn inspanningen werd hij niet toegelaten tot de raad.' Is in spijt van geen letterlijke vertaling van het Engelse in spite of?

Nee, waarschijnlijk is in spijt van niet aan het Engels, maar aan het Frans ontleend. Als u in spijt van liever wilt vermijden, kunt u kiezen voor ondanks of ... ten spijt: 'Ondanks zijn inspanningen werd hij niet toegelaten tot de raad', 'Zijn inspanningen ten spijt, werd hij niet toegelaten tot de raad. ... spijt van zijn inspanningen werd hij niet toegelaten tot de raad - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 207