YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: marianne thieme pvdd partij voor de dieren niko koffeman eerste kamer biografisch archief 2017 tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 anja hazekamp pink! fractie pvdd pvdd - fractie tweede kamer fractie tk tweede kamerfractie partij voor de dieren fractie tk pvdd lijst 2017 tweede kamerfractie partij voor de dieren 1 zetel partij voor de dieren - fractie tweede kamer 2 zetels tweede kamerfractie fractie tweede kamerfractie partij voor de dieren 5 zetels fractie eerste kamerfractie partij voor de dieren fractie ek pvdd fractie ek eerste kamerfractie partij voor de dieren eerste kamerfractie partij voor de dieren partij voor de dieren - fractie eerste kamer eerste kamerfractie pvdd - fractie eerste kamer europees parlement pvdd en tweede kamerverkiezingen europees unitair links/noord groen links pvdd en tweede kamerverkiezingen 2017 lammert van raan frank wassenberg pvdd - tweede kamerverkiezingen 2017 de pvdd en de verkiezingen europees parlement 2014 pvdd-delegatie europees parlement partij voor de dieren - tweede kamerverkiezingen 2017 pvdd - in het europees parlement : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 98 voor - pvdd - in 0.0176200866699219 seconden.

Partij voor de Dieren (PvdD)

Parlement & Politiek - De Partij voor de Dieren (PvdD) beschouwt dieren als de allerzwaksten in de samenleving en wil dierenwelzijn terugbrengen op de politieke agenda. Politiek leider van de Partij voor de Dieren is Marianne Thieme. ... voor de dieren ( pvdd

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Partij voor de Dieren (PvdD)

Parlement & Politiek - De fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) telt sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 vijf leden. Na de verkiezingen van 2012 telde de fractie twee leden. ... kamerfractie partij voor de dieren ( pvdd

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Partij voor de Dieren (PvdD)

Parlement & Politiek - De Partij voor de Dieren is sinds 2007 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. Bij de verkiezingen van 2015 werden 2 zetels behaald, daarvoor was er één vertegenwoordiger. ... kamerfractie partij voor de dieren ( pvdd

                                                                                                                                           

PvdD-delegatie Europees Parlement

Parlement & Politiek - De Partij voor de Dieren is in de periode vanaf 2014 met één lid vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). ... pvdd

                                                                                                                                           
Partij voor de Dieren en Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - De Partij voor de Dieren (PvdD) had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Marianne Thieme als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'Plan B - Hou vast aan je idealen'. ... kamerverkiezingen 2017 - hoofdinhoud de partij voor de dieren ( pvdd

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2007
Parlement & Politiek - Op dinsdag 29 mei 2007 kozen de Provinciale Staten, die op 7 maart 2007 zelf nieuw waren gekozen, een nieuwe Eerste Kamer. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie haalden dankzij de winst van de ChristenUnie ook in de senaat een meerderheid. ... tof thissen 9.074 5,6 5 4 sgp gerrit holdijk 3.690 2,3 2 2 pvdd

                                                                                                                                           
Besluitvorming in politieke partijen
Parlement & Politiek - Politieke partijen spelen een centrale rol bij het uitdragen en ontwikkelen van ideeën, bij het bepalen van standpunten en bij de rekrutering van volksvertegenwoordigers. Daarvoor kennen zij eigen procedures en vormen van organisaties. ... congres waarbij alle leden van de partij stemrecht hebben pvdd

                                                                                                                                           
Vrouwelijke lijsttrekkers
Parlement & Politiek - In 1977 werd Ria Beckers de eerste vrouwelijke lijsttrekker in Nederland voor de PPR. Al eerder in 1952, 1963 en 1967 was Marga Klompé lijstaanvoerder van de KVP, maar zij was dit slechts in enkele provincies. ... waren er vier vrouwelijke lijsttrekkers: marianne thieme ( pvdd

                                                                                                                                           
PINK!
Parlement & Politiek - Deze jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren is in 2006 opgericht. Het is een politieke organisatie van en voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar. ... jm amsterdam meer informatie politieke jongerenorganisaties pvdd

                                                                                                                                           
Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - Een profiel van de kandidatenlijsten van een aantal partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Voor deze analyse is uitgegaan van het zetelaantal dat wordt genoemd in de Peilingwijzer. ... 18 cda 18 groenlinks 17 sp 13 pvda 14 50plus 10 christenunie 7 pvdd

                                                                                                                                           

PvdD en Tweede Kamerverkiezingen 2010

Parlement & Politiek - De Partij voor de Dieren behaalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 2 zetels in de Tweede Kamer. Voor de verkiezingen was de partij ook al met 2 zetels in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. Lijsttrekker was Marianne Thieme. ... pvdd

                                                                                                                                           
Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 2004 (Nederland)
Parlement & Politiek - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 2004 werden CDA en PvdA de grootste Nederlandse partijen in het EP met respectievelijk 24,4 en 23,6 procent van de stemmen, allebei goed voor 7 van de 27 Nederlandse zetels in de periode 2004-2009. ... 7,4 europa transparant 7,3 sp 7,0 christenunie/sgp 5,9 d66 4,2 pvdd

                                                                                                                                           
Lijsttrekker van een partij
Parlement & Politiek - Een lijsttrekker is de nummer één op de kandidatenlijst van een politieke partij voor de verkiezingen. In de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen berust het politiek leiderschap bij de lijsttrekker van een partij. ... waren er vier vrouwelijke lijsttrekkers: marianne thieme ( pvdd

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2011
Parlement & Politiek - Op maandag 23 mei 2011 werd een nieuwe Eerste Kamer gekozen. De (gedoog)coalitie VVD-CDA-PVV kreeg 37 zetels, net een zetel te weinig voor een meerderheid: De PVV komt voor het eerst in de Eerste Kamer met 10 zetels. ... thissen 10.757 6,4 5 4 christenunie roel kuiper 5.708 3,4 2 4 pvdd

                                                                                                                                           
Kandidaten Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2017
Parlement & Politiek - In onderstaand overzicht staa n de eerste acht van de kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017, alsmede senatoren Niko Koffeman (9). ... van 6 teunissen, drs. ch. 7 koffeman, drs. n.k. 9 meer over pvdd

                                                                                                                                           
Zetelverdeling Nederlandse eurodelegaties 2014-heden
Parlement & Politiek - Het CDA is in de periode vanaf 2014 met vijf zetels de grootste eurodelegatie, gevolgd door D66 en de PVV met vier zetels. PvdA en VVD hebben elk drie zetels, GroenLinks en SP beide twee en Partij voor de Dieren, SGP en ChristenUnie elk één. ... conservatieven & hervormers sgp 1 conservatieven & hervormers pvdd

                                                                                                                                           
Vrouwen in de politiek
Parlement & Politiek - In 1918 werd voor het eerst een vrouw gekozen als lid van de Tweede Kamer. Twee jaar later trad voor het eerst een vrouw in de Eerste Kamer aan. Pas vanaf de grondwetswijziging van 1922 konden vrouwen voor het eerst gebruik maken van actief kiesrecht. ... waren er vier vrouwelijke lijsttrekkers: marianne thieme ( pvdd

                                                                                                                                           

PvdD en Tweede Kamerverkiezingen 2012

Parlement & Politiek - De PvdD had bij de verkiezingen van 12 september Marianne Thieme als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma is getiteld 'Hou vast aan je idealen'. ... pvdd

                                                                                                                                           

PvdD en Tweede Kamerverkiezingen 2006

Parlement & Politiek - De PvdD haalde bij de verkiezingen van 22 november 2006 2 zetels in de Tweede Kamer. De partij kwam hiermee voor het eerst in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Marianne Thieme. Het verkiezingsprogramma was getiteld '220x liever voor mens, dier, natuur en milieu'. ... pvdd

                                                                                                                                           

PvdD en Tweede Kamerverkiezingen 2003

Parlement & Politiek - De PvdD haalde bij de verkiezingen van 22 januari 2003 geen zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Marianne Thieme. De PvdD had voor de verkiezingen ook geen zetels in de Tweede Kamer. ... pvdd

                                                                                                                                           
Milieubeleid
Parlement & Politiek - De meeste milieuproblemen zijn grensoverschrijdend. Zo zorgen Nederlandse bedrijven en het Nederlandse wegverkeer voor luchtvervuiling die gedeeltelijk terechtkomt in onze buurlanden. Andersom werkt het ook: Nederland heeft bijvoorbeeld te maken met rivierwater uit de Maas en de Rijn dat vervuild is door industrieën in België, Duitsland en Frankrijk. ... (vvd) anne-marie mineur (sp) olaf stuger (pvv) anja hazekamp ( pvdd

                                                                                                                                           
Volksgezondheidsbeleid
Parlement & Politiek - Het is van groot belang dat de landen van de Europese Unie samenwerken aan volksgezondheid. Ziekten verspreiden zich immers snel. De EU organiseert voorlichtingscampagnes over gezondheid op het werk, over de bestrijding van aids, drugs- en alcoholverslaving, doping en kanker. ... (vvd) anne-marie mineur (sp) olaf stuger (pvv) anja hazekamp ( pvdd

                                                                                                                                           
Beleid voedselveiligheid
Parlement & Politiek - De landbouw- en voedselsector in Europa is van groot belang voor de Europese economie. Zo is de Europese Unie de tweede exporteur van landbouwproducten ter wereld. ... (vvd) anne-marie mineur (sp) olaf stuger (pvv) anja hazekamp ( pvdd

                                                                                                                                           
Landbouwbeleid (GLB)
Parlement & Politiek - Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie heeft in het verleden geleid tot enorme overschotten. De melkplas, de boterberg, volle graanschuren, en recenter de wijnplas; er werd en wordt soms nog steeds te veel geproduceerd. ... de volgende europarlementariers lid: lid/leden anja hazekamp ( pvdd

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2