YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: marianne thieme pvdd partij voor de dieren niko koffeman eerste kamer biografisch archief anja hazekamp 2017 tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 fractie pvdd pink! tweede kamerfractie partij voor de dieren fractie tk pvdd partij voor de dieren - fractie tweede kamer lijst 2017 fractie tk tweede kamerfractie partij voor de dieren 1 zetel 2 zetels tweede kamerfractie pvdd - fractie tweede kamer 5 zetels fractie tweede kamerfractie partij voor de dieren fractie eerste kamerfractie partij voor de dieren eerste kamerfractie partij voor de dieren - fractie eerste kamer fractie ek pvdd fractie ek eerste kamerfractie partij voor de dieren eerste kamerfractie partij voor de dieren pvdd - fractie eerste kamer europees parlement lammert van raan frank wassenberg europees unitair links/noord groen links pvdd en tweede kamerverkiezingen 2017 pvdd en tweede kamerverkiezingen partij voor de dieren - tweede kamerverkiezingen 2017 de pvdd en de verkiezingen europees parlement 2014 de partij voor de dieren (pvdd) pvdd - in het europees parlement pvdd-delegatie europees parlement : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 96 voor - pvdd - in 0.0169579982757568 seconden.

Partij voor de Dieren (PvdD)

De Partij voor de Dieren (PvdD) beschouwt dieren als de allerzwaksten in de samenleving en wil dierenwelzijn terugbrengen op de politieke agenda. Politiek leider van de Partij voor de Dieren is Marianne Thieme. ... voor de dieren ( pvdd - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Partij voor de Dieren (PvdD)

De fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) telt sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 vijf leden. Na de verkiezingen van 2012 telde de fractie twee leden. ... kamerfractie partij voor de dieren ( pvdd - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerfractie Partij voor de Dieren (PvdD)

De Partij voor de Dieren is sinds 2007 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd. Bij de verkiezingen van 2015 werden 2 zetels behaald, daarvoor was er één vertegenwoordiger. ... kamerfractie partij voor de dieren ( pvdd - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PvdD-delegatie Europees Parlement

De Partij voor de Dieren is in de periode vanaf 2014 met één lid vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). ... pvdd - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partij voor de Dieren en Tweede Kamerverkiezingen 2017
De Partij voor de Dieren (PvdD) had bij de verkiezingen van 15 maart 2017 Marianne Thieme als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidt 'Plan B - Hou vast aan je idealen'. ... kamerverkiezingen 2017 - hoofdinhoud de partij voor de dieren ( pvdd - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Besluitvorming in politieke partijen
Politieke partijen spelen een centrale rol bij het uitdragen en ontwikkelen van ideeën, bij het bepalen van standpunten en bij de rekrutering van volksvertegenwoordigers. Daarvoor kennen zij eigen procedures en vormen van organisaties. ... congres waarbij alle leden van de partij stemrecht hebben pvdd - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vrouwelijke lijsttrekkers
In 1977 werd Ria Beckers de eerste vrouwelijke lijsttrekker in Nederland voor de PPR. Al eerder in 1952, 1963 en 1967 was Marga Klompé lijstaanvoerder van de KVP, maar zij was dit slechts in enkele provincies. ... waren er vier vrouwelijke lijsttrekkers: marianne thieme ( pvdd - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2007
Op dinsdag 29 mei 2007 kozen de Provinciale Staten, die op 7 maart 2007 zelf nieuw waren gekozen, een nieuwe Eerste Kamer. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie haalden dankzij de winst van de ChristenUnie ook in de senaat een meerderheid. ... tof thissen 9.074 5,6 5 4 sgp gerrit holdijk 3.690 2,3 2 2 pvdd - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Profiel kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2017
Een profiel van de kandidatenlijsten van een aantal partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Voor deze analyse is uitgegaan van het zetelaantal dat wordt genoemd in de Peilingwijzer. ... 18 cda 18 groenlinks 17 sp 13 pvda 14 50plus 10 christenunie 7 pvdd - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PINK!
Deze jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren is in 2006 opgericht. Het is een politieke organisatie van en voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar. ... jm amsterdam meer informatie politieke jongerenorganisaties pvdd - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kandidaten Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2017
In onderstaand overzicht staa n de eerste acht van de kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017, alsmede senatoren Niko Koffeman (9). ... van 6 teunissen, drs. ch. 7 koffeman, drs. n.k. 9 meer over pvdd - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vrouwen in de politiek
In 1918 werd voor het eerst een vrouw gekozen als lid van de Tweede Kamer. Twee jaar later trad voor het eerst een vrouw in de Eerste Kamer aan. Pas vanaf de grondwetswijziging van 1922 konden vrouwen voor het eerst gebruik maken van actief kiesrecht. ... waren er vier vrouwelijke lijsttrekkers: marianne thieme ( pvdd - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijsttrekker van een partij
Een lijsttrekker is de nummer één op de kandidatenlijst van een politieke partij voor de verkiezingen. In de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen berust het politiek leiderschap bij de lijsttrekker van een partij. ... waren er vier vrouwelijke lijsttrekkers: marianne thieme ( pvdd - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 2004 (Nederland)
Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 2004 werden CDA en PvdA de grootste Nederlandse partijen in het EP met respectievelijk 24,4 en 23,6 procent van de stemmen, allebei goed voor 7 van de 27 Nederlandse zetels in de periode 2004-2009. ... 7,4 europa transparant 7,3 sp 7,0 christenunie/sgp 5,9 d66 4,2 pvdd - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2011
Op maandag 23 mei 2011 werd een nieuwe Eerste Kamer gekozen. De (gedoog)coalitie VVD-CDA-PVV kreeg 37 zetels, net een zetel te weinig voor een meerderheid: De PVV komt voor het eerst in de Eerste Kamer met 10 zetels. ... thissen 10.757 6,4 5 4 christenunie roel kuiper 5.708 3,4 2 4 pvdd - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Zetelverdeling Nederlandse eurodelegaties 2014-heden
Het CDA is in de periode vanaf 2014 met vijf zetels de grootste eurodelegatie, gevolgd door D66 en de PVV met vier zetels. PvdA en VVD hebben elk drie zetels, GroenLinks en SP beide twee en Partij voor de Dieren, SGP en ChristenUnie elk één. ... conservatieven & hervormers sgp 1 conservatieven & hervormers pvdd - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PvdD en Tweede Kamerverkiezingen 2010

De Partij voor de Dieren behaalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 2 zetels in de Tweede Kamer. Voor de verkiezingen was de partij ook al met 2 zetels in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. Lijsttrekker was Marianne Thieme. ... pvdd - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PvdD en Tweede Kamerverkiezingen 2006

De PvdD haalde bij de verkiezingen van 22 november 2006 2 zetels in de Tweede Kamer. De partij kwam hiermee voor het eerst in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Marianne Thieme. Het verkiezingsprogramma was getiteld '220x liever voor mens, dier, natuur en milieu'. ... pvdd - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PvdD en Tweede Kamerverkiezingen 2012

De PvdD had bij de verkiezingen van 12 september Marianne Thieme als lijsttrekker. Het verkiezingsprogramma is getiteld 'Hou vast aan je idealen'. ... pvdd - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

PvdD en Tweede Kamerverkiezingen 2003

De PvdD haalde bij de verkiezingen van 22 januari 2003 geen zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Marianne Thieme. De PvdD had voor de verkiezingen ook geen zetels in de Tweede Kamer. ... pvdd - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Volksgezondheidsbeleid
Het is van groot belang dat de landen van de Europese Unie samenwerken aan volksgezondheid. Ziekten verspreiden zich immers snel. De EU organiseert voorlichtingscampagnes over gezondheid op het werk, over de bestrijding van aids, drugs- en alcoholverslaving, doping en kanker. ... (vvd) anne-marie mineur (sp) olaf stuger (pvv) anja hazekamp ( pvdd - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Landbouwbeleid (GLB)
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie heeft in het verleden geleid tot enorme overschotten. De melkplas, de boterberg, volle graanschuren, en recenter de wijnplas; er werd en wordt soms nog steeds te veel geproduceerd. ... de volgende europarlementariers lid: lid/leden anja hazekamp ( pvdd - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Milieubeleid
De meeste milieuproblemen zijn grensoverschrijdend. Zo zorgen Nederlandse bedrijven en het Nederlandse wegverkeer voor luchtvervuiling die gedeeltelijk terechtkomt in onze buurlanden. Andersom werkt het ook: Nederland heeft bijvoorbeeld te maken met rivierwater uit de Maas en de Rijn dat vervuild is door industrieën in België, Duitsland en Frankrijk. ... (vvd) anne-marie mineur (sp) olaf stuger (pvv) anja hazekamp ( pvdd - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid voedselveiligheid
De landbouw- en voedselsector in Europa is van groot belang voor de Europese economie. Zo is de Europese Unie de tweede exporteur van landbouwproducten ter wereld. ... (vvd) anne-marie mineur (sp) olaf stuger (pvv) anja hazekamp ( pvdd - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12