YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur psycholoog psychologische psychologe psychologie psychologisch tijdlijn psychologie taal literair kunst literatuur franse-literatuur muziek film jean piaget piaget fotografie design betekenis jean-jacques rousseau architectuur japanse literatuur thomas rosenboom organische-bouwen marie wiegmann helga ruebsamen organisch organische-architectuur organische anton tsjechov uitdrukkingen en spreekwoorden hoofdletter of kleine letter namen bildungsroman thriller grafologie kabinet-zijlstra Über-ich dieptepsychologie dr. j.e. (jan) de quay : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 269 voor - psychologie psychologische - in 0.0420761108398438 seconden.

psychologie

Kunstbus - Psychologie is de wetenschap van het innerlijk leven (denken, kennen, voelen en streven) en het gedrag en handelen van de mens: wie we zijn en waarom wij bepaalde beslissingen wel of niet nemen. Vaak lijkt menselijk gedrag voorspelbaar. ... psychologie

                                                                                                                                           

Tijdlijn psychologie

Kunstbus - Voorgeschiedenis rond 1550 v. Chr. - in de Papyrus Ebers wordt depressie aangestipt. rond 390 v. Chr. - Plato onderscheid vier stadia van de menselijke kennisverwerving, stelt dat alle kennis aangeboren is en maakt een onderscheid tussen waarneming en werkelijkheid. ... psychologie

                                                                                                                                           
Franse-literatuur
Kunstbus - De Franse literatuur bestaat uit de literaire verhalende, lyrische en dramatische teksten in de Franse taal. Het gaat hierbij om teksten van auteurs uit Frankrijk en de (voormalige) Franse koloniën, uit Wallonië, Franstalig Zwitserland en Franstalig Canada. ... van taferelen. stendhal interesseert zich meer voor psychologie

                                                                                                                                           
Jean Piaget
Kunstbus - Zwitsers psycholoog, (Neuchâtel, 9 augustus 1896 - Genève, 16 september 1980), die de psychologische ontwikkeling van kinderen bestudeerde. Eén van zijn bijdrages in de psychologie is onder andere dat het potentieel om te leren en om bepaalde evenementen bewust te ervaren zich ontwikkelt met de leeftijd (= cognitieve ontwikkelingstheorie). ... van kinderen bestudeerde. een van zijn bijdrages in de psychologie

                                                                                                                                           
Jean-Jacques Rousseau
Kunstbus - Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Frans schrijver, filosoof en componist, Jean-Jacques Rousseau stond aan de wieg van de Verlichting, maar later ook van de Romantiek. Rousseau komt in 1712 ter wereld in de stadstaat Genève. ... de hele dag rationeel moet zijn. rousseau gaf met name de psychologie

                                                                                                                                           
Organische-Architectuur
Kunstbus - Organische Architectuur Bij organische architectuur gaat het om gebouwen die vanaf de eerste steen op een natuurlijke manier tot stand zijn gekomen. De gebouwen passen in hun omgeving. In extreme gevallen lijken de gebouwen echt op planten en dieren die uit zichzelf groeien en met hun omgeving versmelten. ... van het huis ook die op te nemen die betrekkeing hebben op de psychologie

                                                                                                                                           
Helga Ruebsamen
Kunstbus - Helga Ruebsamen (1934) Nederlandse schrijfster, In haar verhalen en romans spelen ondergang, verpaupering, uitzichtloosheid, dood en alcoholisme, ouderdom en verval een grote rol. Haar slachtoffers, de roman- of verhaalfiguren, zijn bijna altijd oudere vrouwen, die nog niet echt oud zijn, maar niet meer in het volle leven staan. ... balletlessen bij olga preobajenskaja in parijs en studeerde psychologie

                                                                                                                                           
Japanse Literatuur
Kunstbus - De Japanse literatuur strekt zich uit over een periode van bijna twintig eeuwen van geschriften. De eerste werken worden zeer sterk door de Chinese literatuur beïnvloed maar de afzondering van Japan, als eiland zijnde, liet de ontwikkeling van eigen literaire vormen toe. ... shizuko met ripening summer, een verhaal waarin de complexe psychologie

                                                                                                                                           
Anton Tsjechov
Anton Tsjechov
Kunstbus - Russische theater- en verhalenschrijver en arts, geboren 29 januari 1860 - overleden 15 juli 1904. Anton Pavlovitsj Tsjechov is voornamelijk bekend door zijn toneelstukken zoals Ivanov, De Meeuw, Oom Vanja, De drie zusters, De kersentuin, Ze worden over de hele wereld nog steeds met veel succes opgevoerd. ... 1884; "de dame met het hondje", 1899). met een fijnzinnige psychologie

                                                                                                                                           
Thomas Rosenboom
Kunstbus - Thomas Rosenboom (1956) Roman, kort verhaal Thomas Rosenboom is 8 januari 1956 geboren in Doetinchem. Hij is de middelste uit een katholiek gezin met drie kinderen. Zijn vader was directeur van een garagebedrijf met vijftig werknemers in het oosten des lands. ... des lands. hij bezocht het atheneum in arnhem en ging daarna psychologie

                                                                                                                                           
architectuur
architectuur
Kunstbus - Architectuur ( bouwkunst) Kunsttak die zowel het ontwerpen van bouwwerken als het uitvoeren ervan tot voorwerp heeft. Tot de architectuur behoort het bouwen van burgerlijke en godsdienstige bouwwerken, het verzorgen van de binnenruimte(binnenhuisarchitectuur) terwijl in de geschiedenis ook de militaire architectuur een grote plaats heeft ingenomen, vooral in de middeleeuwen en in de renaissance, toen kastelen, burchten en bastions niet alleen verdedigingswerken waren, maar ook een monumentale uitdrukking wilden geven van macht en grootheid. ... van het huis ook die op te nemen die betrekking hebben op de psychologie

                                                                                                                                           
Marie Wiegmann
Muziekbus - Mary Wigman (1886 - 1973) Eigenlijk Marie Wiegmann. Duits solodanseres, choreografe en pedagoge, (Hannover 13 nov. 1886 – Berlijn 18 sept. 1973), De Duitse Mary Wigman (1886 – 1973) stond aan de wieg van de naoorlogse moderne dans in Europa. ... dans dat niets met het verleden van doen had. ze drukte de psychologie

                                                                                                                                           

Waar komt psychologie van de koude grond vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Genootschap Onze Taal - Psychologie van de koude grond betekent iets als 'amateur-psychologie', 'onbeduidend gepsychologiseer dat bepaald gedrag of een bepaalde toestand zou moeten verklaren'. Bijvoorbeeld: 'Volgens mijn kapper heb ik meer krullen naarmate ik beter in mijn vel zit, maar dat lijkt me psychologie van de koude grond. ... komt psychologie

                                                                                                                                           
Krijgen schoolvakken en studierichtingen een hoofdletter?
Genootschap Onze Taal - Algemeen bekende en veelvoorkomende schoolvakken en studierichtingen worden met kleine letters geschreven: aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, scheikunde, geneeskunde, rechtsgeleerdheid, economie, verpleegkunde, bouwkunde, psychologie, godgeleerdheid, geschiedenis, journalistiek, communicatiewetenschap, kinder- en jeugdpsychiatrie, etc. ... rechtsgeleerdheid, economie, verpleegkunde, bouwkunde, psychologie

                                                                                                                                           
Dr. J.E. (Jan) de Quay
Parlement & Politiek - Katholieke hoogleraar psychologie, die tussen 1959 en 1963 het eerste naoorlogse kabinet zonder socialisten leidde. Kreeg in 1940 landelijke bekendheid als leider van de (omstreden) Nederlandse Unie. Werd aan het einde van de oorlog minister van Oorlog en daarna Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. ... j.e. (jan) de quay - hoofdinhoud katholieke hoogleraar psychologie

                                                                                                                                           
Thriller
Kunstbus - de thriller (m.), ~s Een thriller (Eng. to thrill, in vervoering brengen) is een verhaal, film of toneelstuk, bedoeld om bij de lezer of toeschouwer spanning op te roepen. Psychologische thriller In een psychologische thriller wordt vooral het psychologische aspect belicht. ... psychologie

                                                                                                                                           
Douwe Draaisma
Kunstbus - Filosoof en psycholoog, geboren in 1953 te Nijverdal. Website: Douwe Draaisma (1953) studeerde psychologie en filosofie aan de Universiteit van Groningen. Daarna vertrok hij naar de Universiteit van Utrecht, waar hij in 1993 promoveerde bij Piet Vroon op een proefschrift over de metaforische aard van de taal waarin we over het geheugen denken en spreken (handelseditie: De Metaforenmachine. ... in 1953 te nijverdal. website: douwe draaisma (1953) studeerde psychologie

                                                                                                                                           
Svend Brinkmann
Kunstbus - geboren 23 december 1975 in Herning Denemarken Svend Brinkmann is hoogleraar psychologie van het Instituut Communicatie en Psychologie aan de universiteit van Aalborg in Denemarken. Hij is co-directeur van het Centrum voor Kwalitatieve Studies. ... 1975 in herning denemarken svend brinkmann is hoogleraar psychologie

                                                                                                                                           
Psychoanalyse
Kunstbus - De psychoanalyse is een medische behandeling en stroming, soms als " dieptepsychologie" of "psychodynamische psychologie" aangeduid die de menselijke geest bestudeert door middel van verkenningen van het onderbewustzijn. ... is een medische behandeling en stroming, soms als " diepte psychologie

                                                                                                                                           
grafologie
Kunstbus - grafologie (de v; grafologisch, grafoloog) Kunst om aanleg en karaktereigenschappen van een persoon te bepalen uit zijn handschrift. Grafologie is de studie en analyse van handschriften in relatie tot de menselijke psychologie. ... en analyse van handschriften in relatie tot de menselijke psychologie

                                                                                                                                           
bildungsroman
Kunstbus - Psychologische roman waarbij de innerlijke groei van een personage wordt beschreven via psychologische analyse. De bildungsroman (m.) (ook erziehungsroman) Een bildungsroman is een psychologische roman waarin de opvoeding en karakterontwikkeling van de hoofdpersoon centraal staat. ... psychologie

                                                                                                                                           
Dr. V. (Vaira) Vīķe-Freiberga
Parlement & Politiek - Dr. Vaira Vīķe-Freiberga (1937) was kandidaat voor de functie van vaste voorzitter van de Europese Raad. Zij was in 1999-2007 president van Letland. Mevrouw Vīķe-Freiberga studeerde psychologie in Canada en was in dat land geruime tijd actief als wetenschapper. ... president van letland. mevrouw vike-freiberga studeerde psychologie

                                                                                                                                           
John Dewey
Kunstbus - John Dewey (Burlington 1859 – New York 1952) was een Amerikaans filosoof, psycholoog en pedagoog. Zijn werk leverde onder andere belangrijke bijdrage aan de pedagogisch wetenschappen, de opvoedingsfilosofie en de filosofische stroming van het pragmatisme. ... tot volwaardige burgers van de samenleving. functionalistische psychologie

                                                                                                                                           
Psycholoog
Kunstbus - Een psycholoog is geïnteresseerd in de achterliggende denk/voel/beleef/hersen-processen. Een psycholoog is geen arts. Iemand met een artsenopleiding die zich met geestesziekten wil bezighouden, kiest voor een specialisatie psychiatrie en kan dan als psychiater geestesziekten waar nodig behandelen met behulp van medicatie. ... neurologische processen), op verschillende domeinen (sociale psychologie

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 9