YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur psycholoog psychologisch psychologie psychologe psychologische tijdlijn psychologie dr. j.e. (jan) de quay jan de quay kabinet-zijlstra literair douwe draaisma kunst muziek john dewey literatuur franse-literatuur architectuur film fotografie organische-bouwen organische-architectuur drs. j. (jan) de koning organisch kabinet-van agt ii organische kabinet-van agt i jan de koning taal uitdrukkingen en spreekwoorden hoofdletter of kleine letter namen vaira vike-freiberga dieptepsychologie dr. v. (vaira) vike-freiberga grafoloog psychoanalyse Über-ich svend brinkmann grafologie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 195 voor - psychologie psychologisch - in 0.0415539741516113 seconden.

psychologie

Kunstbus - Psychologie is de wetenschap van het innerlijk leven (denken, kennen, voelen en streven) en het gedrag en handelen van de mens: wie we zijn en waarom wij bepaalde beslissingen wel of niet nemen. Vaak lijkt menselijk gedrag voorspelbaar. ... psychologie

                                                                                                                                           

Tijdlijn psychologie

Kunstbus - Voorgeschiedenis rond 1550 v. Chr. - in de Papyrus Ebers wordt depressie aangestipt. rond 390 v. Chr. - Plato onderscheid vier stadia van de menselijke kennisverwerving, stelt dat alle kennis aangeboren is en maakt een onderscheid tussen waarneming en werkelijkheid. ... psychologie

                                                                                                                                           
Dr. J.E. (Jan) de Quay
Parlement & Politiek - Katholieke hoogleraar psychologie, die tussen 1959 en 1963 het eerste naoorlogse kabinet zonder socialisten leidde. Kreeg in 1940 landelijke bekendheid als leider van de (omstreden) Nederlandse Unie. Werd aan het einde van de oorlog minister van Oorlog en daarna Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. ... j.e. (jan) de quay - hoofdinhoud katholieke hoogleraar psychologie

                                                                                                                                           
Douwe Draaisma
Kunstbus - Filosoof en psycholoog, geboren in 1953 te Nijverdal. Website: Douwe Draaisma (1953) studeerde psychologie en filosofie aan de Universiteit van Groningen. Daarna vertrok hij naar de Universiteit van Utrecht, waar hij in 1993 promoveerde bij Piet Vroon op een proefschrift over de metaforische aard van de taal waarin we over het geheugen denken en spreken (handelseditie: De Metaforenmachine. ... in 1953 te nijverdal. website: douwe draaisma (1953) studeerde psychologie

                                                                                                                                           
John Dewey
Kunstbus - John Dewey (Burlington 1859 – New York 1952) was een Amerikaans filosoof, psycholoog en pedagoog. Zijn werk leverde onder andere belangrijke bijdrage aan de pedagogisch wetenschappen, de opvoedingsfilosofie en de filosofische stroming van het pragmatisme. ... tot volwaardige burgers van de samenleving. functionalistische psychologie

                                                                                                                                           
Franse-literatuur
Kunstbus - De Franse literatuur bestaat uit de literaire verhalende, lyrische en dramatische teksten in de Franse taal. Het gaat hierbij om teksten van auteurs uit Frankrijk en de (voormalige) Franse koloniën, uit Wallonië, Franstalig Zwitserland en Franstalig Canada. ... van taferelen. stendhal interesseert zich meer voor psychologie

                                                                                                                                           
architectuur
architectuur
Kunstbus - Architectuur ( bouwkunst) Kunsttak die zowel het ontwerpen van bouwwerken als het uitvoeren ervan tot voorwerp heeft. Tot de architectuur behoort het bouwen van burgerlijke en godsdienstige bouwwerken, het verzorgen van de binnenruimte(binnenhuisarchitectuur) terwijl in de geschiedenis ook de militaire architectuur een grote plaats heeft ingenomen, vooral in de middeleeuwen en in de renaissance, toen kastelen, burchten en bastions niet alleen verdedigingswerken waren, maar ook een monumentale uitdrukking wilden geven van macht en grootheid. ... van het huis ook die op te nemen die betrekking hebben op de psychologie

                                                                                                                                           
Drs. J. (Jan) de Koning
Parlement & Politiek - Pragmatisch ingestelde CDA-politicus met een grote politiek-bestuurlijke staat van dienst. Maakte carrière in de Christelijke landbouworganisatie en werd Kamerlid voor de ARP. In 1977 minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Van Agt I en daarna van Landbouw en Visserij in het kabinet-Van Agt II. ... 1948 tot 18 maart 1958 (bijvakken: sociologie en sociale psychologie

                                                                                                                                           
Organische-Architectuur
Kunstbus - Organische Architectuur Bij organische architectuur gaat het om gebouwen die vanaf de eerste steen op een natuurlijke manier tot stand zijn gekomen. De gebouwen passen in hun omgeving. In extreme gevallen lijken de gebouwen echt op planten en dieren die uit zichzelf groeien en met hun omgeving versmelten. ... van het huis ook die op te nemen die betrekkeing hebben op de psychologie

                                                                                                                                           

Waar komt psychologie van de koude grond vandaan en wat wordt ermee bedoeld?

Genootschap Onze Taal - Psychologie van de koude grond betekent iets als 'amateur-psychologie', 'onbeduidend gepsychologiseer dat bepaald gedrag of een bepaalde toestand zou moeten verklaren'. Bijvoorbeeld: 'Volgens mijn kapper heb ik meer krullen naarmate ik beter in mijn vel zit, maar dat lijkt me psychologie van de koude grond. ... komt psychologie

                                                                                                                                           
Krijgen schoolvakken en studierichtingen een hoofdletter?
Genootschap Onze Taal - Algemeen bekende en veelvoorkomende schoolvakken en studierichtingen worden met kleine letters geschreven: aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, scheikunde, geneeskunde, rechtsgeleerdheid, economie, verpleegkunde, bouwkunde, psychologie, godgeleerdheid, geschiedenis, journalistiek, communicatiewetenschap, kinder- en jeugdpsychiatrie, etc. ... rechtsgeleerdheid, economie, verpleegkunde, bouwkunde, psychologie

                                                                                                                                           
Svend Brinkmann
Kunstbus - geboren 23 december 1975 in Herning Denemarken Svend Brinkmann is hoogleraar psychologie van het Instituut Communicatie en Psychologie aan de universiteit van Aalborg in Denemarken. Hij is co-directeur van het Centrum voor Kwalitatieve Studies. ... 1975 in herning denemarken svend brinkmann is hoogleraar psychologie

                                                                                                                                           
Psychoanalyse
Kunstbus - De psychoanalyse is een medische behandeling en stroming, soms als " dieptepsychologie" of "psychodynamische psychologie" aangeduid die de menselijke geest bestudeert door middel van verkenningen van het onderbewustzijn. ... is een medische behandeling en stroming, soms als " diepte psychologie

                                                                                                                                           
grafologie
Kunstbus - grafologie (de v; grafologisch, grafoloog) Kunst om aanleg en karaktereigenschappen van een persoon te bepalen uit zijn handschrift. Grafologie is de studie en analyse van handschriften in relatie tot de menselijke psychologie. ... en analyse van handschriften in relatie tot de menselijke psychologie

                                                                                                                                           
Dr. V. (Vaira) Vīķe-Freiberga
Parlement & Politiek - Dr. Vaira Vīķe-Freiberga (1937) was kandidaat voor de functie van vaste voorzitter van de Europese Raad. Zij was in 1999-2007 president van Letland. Mevrouw Vīķe-Freiberga studeerde psychologie in Canada en was in dat land geruime tijd actief als wetenschapper. ... president van letland. mevrouw vike-freiberga studeerde psychologie

                                                                                                                                           
Psycholoog
Kunstbus - Een psycholoog is geïnteresseerd in de achterliggende denk/voel/beleef/hersen-processen. Een psycholoog is geen arts. Iemand met een artsenopleiding die zich met geestesziekten wil bezighouden, kiest voor een specialisatie psychiatrie en kan dan als psychiater geestesziekten waar nodig behandelen met behulp van medicatie. ... neurologische processen), op verschillende domeinen (sociale psychologie

                                                                                                                                           
Willem Frederik Hermans
Willem Frederik Hermans
Kunstbus - Willem Frederik hermans Wilem Frederik Hermans is met zijn moralistische en meesterlijk cynische romans, samen met Gerard Reve, de grote nieuwlichter in de Nederlandse literatuur na de Tweede Wereldoorlog. ... psychologie

                                                                                                                                           
Hugo Claus
Hugo Claus
Kunstbus - Vlaams dichter, prozaschrijver, toneelschrijver, regisseur en beeldend kunstenaar, geboren 5 April 1929 in Brugge als Hugo Maurice Julien Claus - overleden 19 maart Middelheim ziekenhuis te Antwerpen. ... psychologie

                                                                                                                                           
Carry van Bruggen
Kunstbus - Nederlands schrijfster en essayiste, geboren 1 januari 1881 te Smilde, overleden 16 november 1932 te Laren (Nh). Carry van Bruggen schreef romans, toneelstukken, essays en filosofische werken. Haar vroegste werk is realistisch- psychologisch. ... psychologie

                                                                                                                                           
Jean Piaget
Kunstbus - Zwitsers psycholoog, (Neuchâtel, 9 augustus 1896 - Genève, 16 september 1980), die de psychologische ontwikkeling van kinderen bestudeerde. Eén van zijn bijdrages in de psychologie is onder andere dat het potentieel om te leren en om bepaalde evenementen bewust te ervaren zich ontwikkelt met de leeftijd (= cognitieve ontwikkelingstheorie). ... van kinderen bestudeerde. een van zijn bijdrages in de psychologie

                                                                                                                                           
Melancholie
Kunstbus - Melancholie is een gemoedstoestand die neigt naar depressie en zich kenmerkt door een verdrietige kijk op het verleden of een onvervuld verlangen. De naam is afkomstig van het Griekse melas (zwart) en cholè (gal). ... en behandeling van melancholie vooral een zaak van de psychologie

                                                                                                                                           
Drs. E.M.J. (Lilianne) Ploumen
Parlement & Politiek - Drs. Lilianne Ploumen (1962) is sinds 5 november 2012 minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Rutte II en is sinds 23 maart 2017 lid van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. ... psychologie

                                                                                                                                           
Dr. G. (Guusje) ter Horst
Parlement & Politiek - PvdA-bestuurder, minister en senator. Studeerde psychologie en was wetenschapper en docent op tandheelkundig gebied. Haar bestuurlijke loopbaan liep via de Amsterdamse raad, de Universiteit van Amsterdam, een wethouderschap in Amsterdam en het burgemeesterschap in Nijmegen tot een ministerschap in het kabinet-Balkenende IV (2007-2010). ... - hoofdinhoud pvda-bestuurder, minister en senator. studeerde psychologie

                                                                                                                                           
Institute of Design
Kunstbus - Het Institute of Design, aanvankelijk opgericht als ' New Bauhaus' in 1937, benaderde het ontwerponderwijs vanuit een experimenteel standpunt en omvatte niet alleen lessen in ontwerpen, maar ook psychologie en literatuur. ... standpunt en omvatte niet alleen lessen in ontwerpen, maar ook psychologie

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 16