YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: eerste kamer provinciale staten pvda vvd cda d66 eerste kamerverkiezingen sgp groenlinks sp christenunie provinciale statenverkiezingen statenverkiezingen 50plus pvv partij voor de dieren provinciale statenverkiezingen 2015 eerste kamerverkiezingen 2015 rutte eddy van hijum sander de rouwe provinciale provinciale statenverkiezingen, uitslagen vanaf 1946 meer over de opkomst coalitie statenverkiezingen 2015 vierde kabinet-balkenende uitslagen provinciale statenverkiezingen vanaf 1946 arp chu kvp ppr gpv rpf ds'70 d'66 lpf boerenpartij cpn psp : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 436 voor - provinciale statenverkiezingen - in 0.0354838371276855 seconden.

Provinciale Statenverkiezingen 2015

De uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 laten een verdere fragmentatie van de Nederlandse politiek en verlies voor regeringspartijen VVD en - vooral - PvdA zien. Er zijn veel winnaars: D66, SP, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS en provinciale partijen. ... provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Uitslagen Provinciale Statenverkiezingen vanaf 1946

In de periode 1946-2017 zijn er 18 keer Provinciale Statenverkiezingen gehouden. CDA, PvdA en VVD zijn hierbij door de jaren heen meestal als grootste uit de bus gekomen. Aangezien de Eerste Kamer door de Provinciale Staten wordt gekozen, werkt de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen door in de zetelverdeling van de Eerste Kamer. ... provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verkiezingen Provinciale Staten

Om de vier jaar worden de leden van de Provinciale Staten gekozen op basis van evenredige vertegenwoordiging. Aan deze verkiezingen kunnen, naast de landelijke politieke partijen, ook provinciale partijen meedoen. ... provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1983-2015
Tussen 1815 en nu zijn er dikwijls wijzigingen geweest in de manier waarop de Eerste Kamer gekozen werd en hoelang de zittingstermijn was. Zo ook bij de grondwetsherziening van 1983, waarna de zittingstermijn van Eerste Kamerleden van zes naar vier jaar veranderde. ... dit jaar werden alle leden tegelijkertijd gekozen door de provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2007
Op dinsdag 29 mei 2007 kozen de Provinciale Staten, die op 7 maart 2007 zelf nieuw waren gekozen, een nieuwe Eerste Kamer. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie haalden dankzij de winst van de ChristenUnie ook in de senaat een meerderheid. ... 2007 - hoofdinhoud op dinsdag 29 mei 2007 kozen de provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je het enkelvoud verkiezing en wanneer het meervoud verkiezingen?
In het algemeen is het meervoud verkiezingen het gebruikelijkst. Zo kun je verkiezingen uitschrijven of houden, en heb je het meestal over Tweede Kamerverkiezingen, Provinciale Statenverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen. ... houden, en heb je het meestal over tweede kamerverkiezingen, provinciale - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Provinciale Staten

De gekozen volksvertegenwoordiging van een provincie wordt Provinciale Staten genoemd. De Provinciale Staten stellen het beleid van de provincie vast en controleren de uitvoering daarvan door de Gedeputeerde Staten. ... provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Provinciale Staten

De gekozen volksvertegenwoordiging van een provincie wordt Provinciale Staten genoemd. De Provinciale Staten stellen het beleid van de provincie vast en controleren de uitvoering daarvan door de Gedeputeerde Staten. ... provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2015
Op dinsdag 26 mei 2015 kozen de leden van Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De Statenleden waren op hun beurt op woensdag 18 maart 2015 jl. direct door alle kiesgerechtigde Nederlanders gekozen. ... 2015 - hoofdinhoud op dinsdag 26 mei 2015 kozen de leden van provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Opkomstplicht
Van 1917 tot 1970 kenden we in ons land bij verkiezingen een opkomstplicht. In 1917 was invoering van de evenredige vertegenwoordiging voor de regering reden die plicht in te voeren. Omdat naleving ervan steeds moeilijker bleek te zijn, en omdat de plicht op den duur strijdig werd gevonden met de mondigheid van de kiezers, werd deze in 1970 afgeschaft. ... opkomstpercentage tweede kamerverkiezingen opkomstpercentage provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrises
Een kabinet kan vanwege een intern conflict of door een conflict met Tweede Kamer of Eerste Kamer ten val komen. Bij interne conflicten kan worden gedacht aan een meningsverschil tussen ministers over een te nemen maatregel of over een wetsvoorstel dat in behandeling is. ... wantrouwen. daarnaast kan een kabinet (mede) als gevolg van provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet
Met het begrip kabinet worden alle ministers en staatssecretarissen bedoeld. Een kabinet wordt genoemd naar de minister-president, bijvoorbeeld het kabinet-Drees of het kabinet-Kok. In het spraakgebruik worden de begrippen regering en kabinet vaak door elkaar gebruikt. ... wantrouwen. daarnaast kan een kabinet (mede) als gevolg van provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Stemmen op de verkiezingsdag
Op de verkiezingsdag zijn de stembureaus van half acht 's ochtends tot negen uur 's avonds open. Iedereen die stemgerechtigd is, kan dan zijn stem uit brengen. Wie niet zelf kan stemmen, kan iemand anders machtigen. ... 11 gemeenten was vervangende apparatuur beschikbaar. bij de provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1991
In de op 28 mei 1991 gekozen Eerste Kamer was het CDA met 27 zetels veruit de grootste fractie. Na de slechte uitslag bij de Statenverkiezingen was al duidelijk dat de PvdA een fors aantal zetels moest inleveren. ... maar stond niet op een verkiesbare plaats. vijf stemmen in provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regering
De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. ... wantrouwen. daarnaast kan een kabinet (mede) als gevolg van provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen
De 75 leden van de Eerste Kamer worden eens in de vier jaar door middel van 'getrapte verkiezingen' gekozen. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. ... verkiezingen' gekozen. burgers kiezen de leden van de provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer
Het bestaan van twee Kamers kan tot conflicten tussen beide Kamers leiden. Dat gebeurt echter niet vaak, en dat komt doordat de Eerste Kamer - hoewel er formeel geen rangorde bestaat tussen beide Kamers - zich als regel terughoudend opstelt. ... de senatoren geschiedde destijds ook al door de leden van de provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2011
Op maandag 23 mei 2011 werd een nieuwe Eerste Kamer gekozen. De (gedoog)coalitie VVD-CDA-PVV kreeg 37 zetels, net een zetel te weinig voor een meerderheid: De PVV komt voor het eerst in de Eerste Kamer met 10 zetels. ... niet meer mogelijk. het was voorheen mogelijk door het na de provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. P.J. (Pieter) Oud
Staatsman, geschiedschrijver, staatsrechtgeleerde en voorman van de VDB en de VVD. Begon zijn loopbaan als kandidaat-notaris en belastingontvanger en was al op jonge leeftijd een vooraanstaand en veelzijdig Tweede Kamerlid. ... bij k.b. van 10 oktober 1938; ontslag op eigen verzoek) - lid provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PVV en Eerste Kamerverkiezingen 2011
De PVV haalde bij de Eerste Kamerverkiezingen van 23 mei 2011 10 zetels in de Eerste Kamer. Lijsttrekker was Machiel de Graaf. Voor de verkiezingen was de PVV nog niet vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. ... in de eerste kamer. pas nadat de uitslagen van de provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
confessionele partijen
Onder een confessionele partij verstaat men een politieke partij die zich baseert op een confessie (= schuldbelijdenis), een bepaalde godsdienstige geloofsleer. ... waren de confessionele partijen nauwelijks zichtbaar in de provinciale - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
De ontbinding van de Eerste Kamer in 1904
Op 19 juli 1904 ontbond het kabinet-Kuyper de Eerste Kamer. Reden daarvoor was de verwerping vijf dagen eerder van een wijziging van de Hoger-onderwijswet. De wetswijziging zou afgestudeerden aan bijzondere universiteiten, zoals de Vrije Universiteit, dezelfde rechten geven als afgestudeerden aan openbare universiteiten. ... stellen). de eerste kamer werd gekozen door de leden van provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
A.J. (Ad) Kaland
Bekende CDA-senator van CHU-huize, die zich tijdens het derde kabinet-Lubbers opwierp als verdediger van het dualisme. Ging als fractievoorzitter enkele keren de confrontatie met premier Lubbers aan over het kabinetsbeleid en keerde zich tegen een uit 'stemvee' bestaande Tweede Kamer. ... middelburg, van 1 september 1953 tot 4 september 1962 - lid provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
OSF en Eerste Kamerverkiezingen 2011
De Onafhankelijke Senaatsfractie haalde bij de Eerste Kamerverkiezingen van 23 mei 2011 1 zetel in de Eerste Kamer. ... van 23 mei 2011 1 zetel in de eerste kamer. omdat na de provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 10