YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: eerste kamer provinciale staten gedeputeerde staten dualisme commissaris van de koning kieswet provinciewet raad van state ministers staatssecretarissen algemene rekenkamer tweede kamerverkiezingen provinciale statenverkiezingen statenverkiezingen kabinet-cals kabinet-van agt nacht van schmelzer uitslagen provinciale statenverkiezingen vanaf kabinet-drees iv opkomstplicht eerste kabinet-rutte provinciale cultuur provinciale-staten vvd pvda d66 cda groenlinks eerste kamerverkiezingen sgp parlement christenunie sp partij voor de dieren 50plus pvv provinciale statenverkiezingen eerste kamerverkiezingen staten-generaal : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3015 voor - provinciale staten - in 0.265008926391602 seconden.
Zoekterm staten is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Provinciale Staten

De gekozen volksvertegenwoordiging van een provincie wordt Provinciale Staten genoemd. De Provinciale Staten stellen het beleid van de provincie vast en controleren de uitvoering daarvan door de Gedeputeerde Staten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Provinciale Staten

De gekozen volksvertegenwoordiging van een provincie wordt Provinciale Staten genoemd. De Provinciale Staten stellen het beleid van de provincie vast en controleren de uitvoering daarvan door de Gedeputeerde Staten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verkiezingen Provinciale Staten

Om de vier jaar worden de leden van de Provinciale Staten gekozen op basis van evenredige vertegenwoordiging. Aan deze verkiezingen kunnen, naast de landelijke politieke partijen, ook provinciale partijen meedoen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Provinciale-Staten

De volksvertegenwoordiging aan het hoofd van een provincie, die tevens de leden van de eerste kamer kiest. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

provinciale

zie: Provinciale Bibliotheekcentrale Drenthe - (bron: Geheugen van Drenthe)

                                                                                                                                           

Uitslagen Provinciale Statenverkiezingen vanaf 1946

In de periode 1946-2017 zijn er 18 keer Provinciale Statenverkiezingen gehouden. CDA, PvdA en VVD zijn hierbij door de jaren heen meestal als grootste uit de bus gekomen. Aangezien de Eerste Kamer door de Provinciale Staten wordt gekozen, werkt de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen door in de zetelverdeling van de Eerste Kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Provinciale Statenverkiezingen 2015

De uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 laten een verdere fragmentatie van de Nederlandse politiek en verlies voor regeringspartijen VVD en - vooral - PvdA zien. Er zijn veel winnaars: D66, SP, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS en provinciale partijen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Provinciale Staten

De twaalf provincies vormen in Nederland de bestuurslaag tussen de rijksoverheid en de gemeenten. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Commissaris van de Koning(in)
De commissaris van de Koning (CvdK) vertegenwoordigt van oorsprong het koninklijk gezag in een provincie en treedt dan ook nu in een provincie op als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering. De commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten, maar officieel geen lid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Gedeputeerde Staten

College, door en uit Provinciale Staten benoemd, waaraan de dagelijkse leiding en de uitvoering van het provinciaal bestuur wordt opgedragen onder voorzitterschap van de Commissaris der Koningin. - (bron: Geheugen van Drenthe)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2015
Op dinsdag 26 mei 2015 kozen de leden van Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De Statenleden waren op hun beurt op woensdag 18 maart 2015 jl. direct door alle kiesgerechtigde Nederlanders gekozen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Provinciale Staten

zie: Provinciaal bestuur - (bron: Geheugen van Drenthe)

                                                                                                                                           

Verkiezingen Provinciale Staten

Sinds de Grondwetten van 1814 en 1815 werden de Provinciale Staten gekozen door drie standen. De Drentse Staten telden 24 leden, waarvan de ridderschap er vier aanwees, de steden Assen, Meppel en Coevorden vijf en de landelijke stand vijftien. - (bron: Geheugen van Drenthe)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1983-2015
Tussen 1815 en nu zijn er dikwijls wijzigingen geweest in de manier waarop de Eerste Kamer gekozen werd en hoelang de zittingstermijn was. Zo ook bij de grondwetsherziening van 1983, waarna de zittingstermijn van Eerste Kamerleden van zes naar vier jaar veranderde. ... vanaf dit jaar werden alle leden tegelijkertijd gekozen door de provinciale staten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Aanbevelingsrecht
Bij benoeming van een nieuwe burgemeester draagt de gemeenteraad twee kandidaten voor aan de minister van Binnenlandse Zaken. Bij de benoeming van de Commissaris van de Koning dragen Provinciale Staten twee kandidaten voor aan de minister van Binnenlandse Zaken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamer
De Eerste Kamer is wel een deel van de volksvertegenwoordiging, maar wordt niet rechtstreeks gekozen. De leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 Eerste Kamerleden. De Provinciale Staten worden weer wel rechtstreeks gekozen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen
De 75 leden van de Eerste Kamer worden eens in de vier jaar door middel van 'getrapte verkiezingen' gekozen. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1995
Op 29 mei 1995 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Er deden zich flinke verschuivingen voor. Winnaar was de VVD, die met elf zetels winst bijna verdubbelde. Van de regeringspartijen ging de PvdA twee zetels achteruit en D66 vijf. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Geschiedenis kiesstelsel Eerste Kamer
Sinds 1983 worden de 75 leden van de Eerste Kamer iedere vier jaar gekozen via 'getrapte verkiezingen'. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamer
De Eerste Kamer is wel een deel van de volksvertegenwoordiging, maar wordt niet rechtstreeks gekozen. De leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 Eerste Kamerleden. De Provinciale Staten worden weer wel rechtstreeks gekozen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De Grondwet van 1815
Op 1 augustus 1814 aanvaardde Willem I, die sinds 2 december 1813 soeverein vorst van de (Noordelijke) Nederlanden was, ook de soevereiniteit over de voormalige Oostenrijkse Nederlanden. Daardoor ontstond een personele unie van Noord- en Zuid-Nederland. ... meijer de belangrijkste bepalingen de tweede kamer zou, net als de staten-generaal uit 1814, worden gekozen door de provinciale staten, die op hun beurt werden gekozen door vertegenwoordigers van steden, platteland en adel. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2007
Op dinsdag 29 mei 2007 kozen de Provinciale Staten, die op 7 maart 2007 zelf nieuw waren gekozen, een nieuwe Eerste Kamer. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie haalden dankzij de winst van de ChristenUnie ook in de senaat een meerderheid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Staten-Generaal

de Eerste kamer en tweede kamer, het parlement. De Nederlandse volksvertegenwoordiging, het parlement, bestaat uit twee Kamers die worden aangeduid als de Staten-Generaal. ... de tweede kamer wordt rechtstreeks gekozen, de leden van de eerste kamer indirect door de leden van de provinciale staten. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2003
Op 26 mei 2003 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Door de verkiezingsuitslag kon het nieuwe kabinet-Balkenende II rekenen op een meerderheid van 41 van de 75 Eerste Kamerzetels: 23 van het CDA, 15 van de VVD en 3 van D66. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 137