YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: eerste kamer provinciale staten commissaris van de koning kieswet dualisme gedeputeerde staten provinciewet raad van state ministers tweede kamerverkiezingen staatssecretarissen algemene rekenkamer statenverkiezingen provinciale statenverkiezingen kabinet-cals kabinet-van agt ii kabinet-drees iv uitslagen provinciale statenverkiezingen vanaf 1946 nacht van schmelzer opkomstplicht eerste kabinet-rutte cultuur provinciale-staten pvda vvd d66 cda eerste kamerverkiezingen groenlinks sgp christenunie sp pvv partij voor de dieren 50plus provinciale statenverkiezingen 2015 eerste kamerverkiezingen 2015 staten-generaal eerste kamer der staten-generaal tweede kamer der staten-generaal : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2040 voor - provinciale staten - in 0.152925968170166 seconden.

Provinciale Staten

De gekozen volksvertegenwoordiging van een provincie wordt Provinciale Staten genoemd. De Provinciale Staten stellen het beleid van de provincie vast en controleren de uitvoering daarvan door de Gedeputeerde Staten. ... provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Provinciale Staten

De gekozen volksvertegenwoordiging van een provincie wordt Provinciale Staten genoemd. De Provinciale Staten stellen het beleid van de provincie vast en controleren de uitvoering daarvan door de Gedeputeerde Staten. ... provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verkiezingen Provinciale Staten

Om de vier jaar worden de leden van de Provinciale Staten gekozen op basis van evenredige vertegenwoordiging. Aan deze verkiezingen kunnen, naast de landelijke politieke partijen, ook provinciale partijen meedoen. ... provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Provinciale-Staten

De volksvertegenwoordiging aan het hoofd van een provincie, die tevens de leden van de eerste kamer kiest. ... provinciale - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Provinciale Statenverkiezingen 2015

De uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 laten een verdere fragmentatie van de Nederlandse politiek en verlies voor regeringspartijen VVD en - vooral - PvdA zien. Er zijn veel winnaars: D66, SP, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS en provinciale partijen. ... provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Uitslagen Provinciale Statenverkiezingen vanaf 1946

In de periode 1946-2017 zijn er 18 keer Provinciale Statenverkiezingen gehouden. CDA, PvdA en VVD zijn hierbij door de jaren heen meestal als grootste uit de bus gekomen. Aangezien de Eerste Kamer door de Provinciale Staten wordt gekozen, werkt de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen door in de zetelverdeling van de Eerste Kamer. ... provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissaris van de Koning(in)
De commissaris van de Koning (CvdK) vertegenwoordigt van oorsprong het koninklijk gezag in een provincie en treedt dan ook nu in een provincie op als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering. De commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten, maar officieel geen lid. ... regering. de commissaris van de koning is voorzitter van provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2015
Op dinsdag 26 mei 2015 kozen de leden van Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. De Statenleden waren op hun beurt op woensdag 18 maart 2015 jl. direct door alle kiesgerechtigde Nederlanders gekozen. ... 2015 - hoofdinhoud op dinsdag 26 mei 2015 kozen de leden van provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1983-2015
Tussen 1815 en nu zijn er dikwijls wijzigingen geweest in de manier waarop de Eerste Kamer gekozen werd en hoelang de zittingstermijn was. Zo ook bij de grondwetsherziening van 1983, waarna de zittingstermijn van Eerste Kamerleden van zes naar vier jaar veranderde. ... dit jaar werden alle leden tegelijkertijd gekozen door de provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1995
Op 29 mei 1995 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Er deden zich flinke verschuivingen voor. Winnaar was de VVD, die met elf zetels winst bijna verdubbelde. Van de regeringspartijen ging de PvdA twee zetels achteruit en D66 vijf. ... kamerverkiezingen 1995 - hoofdinhoud op 29 mei 1995 kozen de provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamer
De Eerste Kamer is wel een deel van de volksvertegenwoordiging, maar wordt niet rechtstreeks gekozen. De leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 Eerste Kamerleden. De Provinciale Staten worden weer wel rechtstreeks gekozen. ... maar wordt niet rechtstreeks gekozen. de leden van de provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Geschiedenis kiesstelsel Eerste Kamer
Sinds 1983 worden de 75 leden van de Eerste Kamer iedere vier jaar gekozen via 'getrapte verkiezingen'. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. ... via 'getrapte verkiezingen'. burgers kiezen de leden van de provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen
De 75 leden van de Eerste Kamer worden eens in de vier jaar door middel van 'getrapte verkiezingen' gekozen. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. ... verkiezingen' gekozen. burgers kiezen de leden van de provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamer
De Eerste Kamer is wel een deel van de volksvertegenwoordiging, maar wordt niet rechtstreeks gekozen. De leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 Eerste Kamerleden. De Provinciale Staten worden weer wel rechtstreeks gekozen. ... maar wordt niet rechtstreeks gekozen. de leden van de provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2007
Op dinsdag 29 mei 2007 kozen de Provinciale Staten, die op 7 maart 2007 zelf nieuw waren gekozen, een nieuwe Eerste Kamer. De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie haalden dankzij de winst van de ChristenUnie ook in de senaat een meerderheid. ... 2007 - hoofdinhoud op dinsdag 29 mei 2007 kozen de provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Aanbevelingsrecht
Bij benoeming van een nieuwe burgemeester draagt de gemeenteraad twee kandidaten voor aan de minister van Binnenlandse Zaken. Bij de benoeming van de Commissaris van de Koning dragen Provinciale Staten twee kandidaten voor aan de minister van Binnenlandse Zaken. ... bij de benoeming van de commissaris van de koning dragen provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De Grondwet van 1815
Op 1 augustus 1814 aanvaardde Willem I, die sinds 2 december 1813 soeverein vorst van de (Noordelijke) Nederlanden was, ook de soevereiniteit over de voormalige Oostenrijkse Nederlanden. Daardoor ontstond een personele unie van Noord- en Zuid-Nederland. ... net als de staten-generaal uit 1814, worden gekozen door de provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tijdelijke vervanging volksvertegenwoordigers
De tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers wegens ziekte, zwangerschap en bevalling is bij wet geregeld. Het gaat hierbij om leden van de Tweede Kamer, Eerste Kamer, leden van het Europees Parlement, als mede leden van de gemeenteraad en provinciale staten. ... het europees parlement, als mede leden van de gemeenteraad en provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 2003
Op 26 mei 2003 kozen de Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer. Door de verkiezingsuitslag kon het nieuwe kabinet-Balkenende II rekenen op een meerderheid van 41 van de 75 Eerste Kamerzetels: 23 van het CDA, 15 van de VVD en 3 van D66. ... kamerverkiezingen 2003 - hoofdinhoud op 26 mei 2003 kozen de provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Staten-Generaal

de Eerste kamer en tweede kamer, het parlement. De Nederlandse volksvertegenwoordiging, het parlement, bestaat uit twee Kamers die worden aangeduid als de Staten-Generaal. ... de leden van de eerste kamer indirect door de leden van de provinciale - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Kiesrecht
Een democratie wordt onder andere gekenmerkt door vrije, geheime en algemene verkiezingen waarbij het volk een volksvertegenwoordiging kiest. Volgens artikel 4 van onze Grondwet mogen dan ook alle Nederlanders kiezen en gekozen worden, behalve bij de wet gestelde beperkingen. ... zijn. dit zijn: - de tweede kamer der staten-generaal - provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kiesdeler
De kiesdeler is het totaal aantal uitgebrachte stemmen bij een verkiezing gedeeld door het aantal te verdelen zetels. De kiesdeler is nodig om na de verkiezingen de zetelverdeling in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, provinciale staten, gemeenteraad of het Europees Parlement te kunnen bepalen. ... de zetelverdeling in de tweede kamer, de eerste kamer, provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kiesstelsel
De wijze waarop de volksvertegenwoordiging wordt gekozen, noemen we het kiesstelsel. Dit stelsel is medebepalend voor het type volksvertegenwoordiging en het type bestuur dat een land heeft. In Nederland hebben we evenredige vertegenwoordiging. ... bij de eerste kamerverkiezingen worden eerst de leden van provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Hoge Colleges van Staat
Van een aantal overheidsorganen is (grond)wettelijk vastgelegd dat ze zelfstandig en onafhankelijk zijn. Dit zijn de Hoge Colleges van Staat, een verzamelnaam voor enkele colleges binnen de overheid met een bijzondere positie. ... maar wordt niet rechtstreeks gekozen. de leden van de provinciale - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 26