YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese unie interne markt profijt interne markt europese commissie eu-lidstaten europees parlement raad raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden aangepaste gewone wetgevingsprocedure lidstaten eenparigheid van stemmen verdrag van maastricht eerste kamercommissie voor economische zaken (ez) vaste commissie voor economische zaken (ez) - tweede kamer europees hof van justitie dennis de jong (sp) beleid interne markt matthijs van miltenburg (d66) economisch en sociaal comite lambert van nistelrooij (cda) verdrag van rome henk kamp (vvd, minister van economische zaken) economische en monetaire unie europese economische ruimte eerste kamercommissie voor europese zaken (euza) vaste commissie voor europese zaken (euza) - tweede kamer valdis dombrovskis parlementaire commissie interne markt en consumentenbescherming elzbieta bienkowska (polen) jyrki katainen europees octrooibureau harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen) eurocommissaris voor interne markt, ruimtevaart, industrie, ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf europese gemeenschap europese akte verdrag van amsterdam europese kapitaalmarktunie raadpleging : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 714 voor - profijt interne markt - in 0.0916249752044678 seconden.

Beleid interne markt

Al sinds de jaren vijftig werken de lidstaten van de Europese Unie en haar voorgangers aan een gemeenschappelijke markt. Binnen deze gemeenschappelijke markt geldt een vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. ... dienstenrichtlijn europese kapitaalmarktunie profijt - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Profijt interne markt

Het bewaren van vrede en het creëren van economische voordelen zijn twee hoofddoelen van de Europese Unie. Om beide te bereiken hebben de Europese lidstaten besloten hun markten samen te voegen, waardoor zij afhankelijk werden van elkaar (vrede) en de markt groter werd met meer concurrentie (economische voordelen). ... profijt - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voor- en nadelen van de Europese Unie
De Nederlandse politiek heeft de laatste jaren veel over Europa en haar kosten en baten gedebatteerd. De politieke partijen kijken daarin verschillend naar de voor- en nadelen die het lidmaatschap van de EU Nederland oplevert of kost. ... op de hele europese markt kunnen aanbieden. meer over het profijt - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verdrag van Rome
Op 25 maart 1957 werd in Rome het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ondertekend dat de basis vormt voor wat tegenwoordig de Europese Unie heet. Dit 'Verdrag van Rome' was een ambitieus plan van zes West-Europese landen die op die manier wilden voorkomen dat Europa voor de derde keer in één eeuw het toneel zou worden van een verwoestende oorlog. ... had economisch gezien veel baat bij de europese samenwerking. profijt - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nederlandse afdrachten aan de EU, subsidies en naheffingen
Het geld dat de Europese Unie tot haar beschikking heeft bestaat uit middelen die de EU ieder jaar van de 28 lidstaten ontvangt. De lidstaten ontvangen op hun beurt weer geld van de EU in de vorm van bijvoorbeeld landbouwsubsidies of bijdragen uit de structuurfondsen. ... daarop is het europees parlement. meer informatie het profijt - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Digitale interne markt

De Europese economie heeft baat bij Europese elektronische handel om te kunnen concurreren met landen als China en de VS. In deze landen draagt een sterke digitale interne markt bij aan economische groei. ... profijt - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

De raadsformatie Concurrentievermogen bestaat over het algemeen uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De raad Concurrentievermogen vergadert ten minste 4 maal per jaar, afhankelijk van de urgentie van de te behandelen onderwerpen (interne markt, toerisme, industrie, onderzoek en ruimtevaart). ... profijt - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Maltees voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2017 (EU2017MT)
Malta heeft zes prioriteiten gesteld voor het voorzitterschap. Deze prioriteiten zijn deels afgestemd in de trojka met Nederland en Slowakije. Zo bouwen met name de prioriteiten op het gebied van migratie, economie en veiligheid verder op het Nederlands en het Slowaaks voorzitterschap. ... profijt - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Concurrentiebeleid
Open concurrentie (mededinging) is een belangrijke voorwaarde voor een vrije Europese handel en het totstandbrengen van de Europese interne markt. De Europese Unie zorgt voor regels die de concurrentie bevorderen, om zo een goede prijs-kwaliteitverhouding voor de consument te garanderen en technologische innovatie te stimuleren. ... profijt - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Locatie (stad) ... profijt - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nederlands voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2016 (EU2016NL)
Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervulde Nederland voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Prioriteiten waren: een strategische agenda voor de EU in tijden van verandering, banen scheppen door innovatieve groei, en verbinding zoeken met maatschappelijke actoren. ... profijt - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid informatiemaatschappij
Sinds de jaren '90 neemt het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) enorm toe. Informatie-uitwisseling vindt steeds meer plaats met behulp van digitale technologieën. Het meest in het oog springende voorbeeld is het internet. ... profijt - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Douanebeleid
Achtergrond en doelstellingen van het beleid ... profijt - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Akte
De in december 1985 onder de naam Europese Akte overeengekomen aanpassing van het Verdrag van Rome had betrekking op de besluitvorming, de inrichting van de interne markt, het monetaire beleid en de Europese Politieke Samenwerking. ... profijt - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Energie-unie: veiligstellen van de Europese energievoorziening
Een van de hoofddoelen van de Commissie-Juncker is het realiseren van een energie-unie. Daarmee moet heel Europa verzekerd worden van een betrouwbare energievoorziening. Bovendien moeten de EU-lidstaten een overgang maken van fossiele naar duurzame energie. ... profijt - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Douane-unie
De douane-unie is een samenwerking op het gebied van douanetarieven. De douane-unie werd in 1968 tot stand gebracht tussen de zes oorspronkelijke lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap (EEG). ... profijt - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Land ... profijt - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Handelsbeleid
De Europese Unie is de grootste exporteur en de grootste importeur ter wereld. De EU is verantwoordelijk voor bijna éénvijfde van de wereldhandel. ... profijt - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Commissie (EC)
Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... profijt - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De toekomst van Europa
In het debat over meer of minder Europese samenwerking staan drie vragen telkens centraal: ... profijt - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Onderzoeks- en innovatiebeleid
De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... profijt - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid buurlanden
Het beleid dat zich richt op de buurlanden die niet lid zullen worden van de Europese Unie heet officieel het Europees Nabuurschapsbeleid ( European Neighbourhood Policy of ENP ). Het dateert van 2004 en is sindsdien meerdere malen herzien. ... profijt - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Fiscaal beleid
De Europese Unie wil voorkomen dat bedrijven en instellingen profiteren van belastingregelingen in één lidstaat die hen een oneerlijk concurrentievoordeel opleveren ten opzichte van bedrijven en instellingen uit andere lidstaten. ... profijt - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Proportionaliteitsbeginsel
Dit rechtsbeginsel draagt de Europese Unie op niet verder te gaan dan nodig is in het uitvoeren van nieuwe regelgeving. ... profijt - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 41