YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: groningen muziek taal literair kunst latijn tweede kabinet-kok engels klaas de vries d66 vvd oudhoogduits cultuur cda oudengels design frans pvda kabinet-den uyl grieks geografische naam minister arp chu 2009 sp oudnoors tweede kamer oudfrans gotisch oudindisch pvv rita verdonk kabinet mark rutte staatssecretaris middelnederlands oudnederlands hoogduits kabinet-marijnen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 8536 voor - prof mr k g klaas de vries - in 2.77079296112061 seconden.
Zoektermen k, g, de en vries behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Prof.Mr. K.G. (Klaas) de Vries

Klaas de Vries (1943) was in de periode 1973-2015 onder meer Tweede Kamerlid (in de perioden 1973-1988 en 2002-2006), hoofddirecteur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1988-1996), voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (1996-1998), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het tweede kabinet-Kok, en Eerste Kamerlid (2007-2015). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

INT Dialectwoordenboeken

Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887) ... preekwoord: almenak is 'n leugenzak, wanneer het op de weersvoorspellingen doelt, en zooveel als: de almanak is een valsche weerprofeet. ... eeze); klateren ( klettern); kapittelen ( kepitteln); kapitaal ( kaptoal); kaars ( keers, keerse); karel ( kerel); kameraad ( kamroad); kaneel ( kenijl, kenail); kapelaan ( kappeloan); kapuitsmuts ( kepoetsmuts); kapittel ( kepittel); kajuit ( kejuut); karaf ... erke (van pijter = pieter, geschreven: pieterke of: pietertje), janneke (= jantje, van: jan); derkje (van: derk); kloaske (van: klaas); rinske (van: rinze); wilmke (van: willem); frouke (van: vrouw); duurke (van: duurt); lijfke, geschreven: liefke (van: lief), ... gswijs: al weer van veuren of an! met de toevoeging: net as de koster van garrelsweer (in westerwolde: - as de koster van loo = vriescheloo), wanneer men met iets niet op streek (zooals hij op de wijs) kan komen, en 't dan telkens op nieuw beproeft. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           

INT Dialectwoordenboeken

Buser, T.H. (1856-1861), ‘Geldersch Taaleigen’, in: De Nederlandsche Taal 1856, 1: 13-17, 163-188; 1857, 2: 194-217; 1858, 3: 271-278; 1859, 4: 186-197; 1861, 6: 61-68. ... erkleede minnaar van de dochter des huizes - heet het in eene klucht van den oud-hollandschen blijspeldichter asselijn, waarvan professor van vloten in zijn yselkout, 1855, ons uittreksels meedeelt, behelzende: 'saartjen jans en hare geschiedenis,' blz. ... vergelijk nog mr. ... gepersonifieerd als een soort van morpheus, komt vaak - klaas vaak -voor bij langendyk, als: ' klaas vaak, mama, sluit reets myne oogen.' ( ged. ... de vries, 'p. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
Staatscommissie-Biesheuvel
De Staatscommissie-Biesheuvel werd op 17 mei 1982 ingesteld door het tweede kabinet-Van Agt en moest advies uitbrengen over vergroting van de kiezersinvloed op de beleidsvorming. ... samenstelling de commissie bestond uit 12 leden, onder wie de voorzitter biesheuvel en vicevoorzitter prof. ... leden: naam functie(s) politieke kleur mr. ... de vries journalist gpv mr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Culturele Prijs van Drenthe
Provinciale culturele prijs. Het principebesluit tot instelling daarvan werd in januari 1954 genomen door Provinciale Staten van Drenthe. Daarna benoemde men een zogeheten 'Commissie van Advies voor de toekenning van de culturele prijzen'. ... dijkstra johan willem frisokapel 1960 prof. ... von dulmen krumpelmann drentse programma's van radio-omroep noord kleuter-school de duivetil te meppel 1959 y.s. ... nicolai-chaillet klaas smink drents kamerorkest 1972 p. - (bron: Geheugen van Drenthe)

                                                                                                                                           

INT Dialectwoordenboeken

Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971) ... de respective kerckmeesteren geauthoriseert hebbende omme hetselve opgemaakte vingerling te mogen verkopen ten profijte van de kapel van zaandam en kerke van oostzanen, ald., 194. ... de gemene-lands wegen ende kayen, als ook particuliere schot-wallen in de zijpe, buyten consent van dijk- graaf ende heemraden, ofte de eygenaars, werden berooft ende afgedeect, daar door de selve wegen ende kaden onbruykbaar ende onnut gemaakt ...we ... || hij is groter as klaas. ... || stijve koelte, vergezelt met sterk vriesen, zo dat de kopjes en bakjes, daar uit gedronken wiert, op tafel vast vroren, journ. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           

De voormalige Poelepoort in Groningen

De Poelepoort van de stad Groningen ... tot 1832 was prof. ... mr. ... rgunning voor de verbouw van het pand poelestraat 37, onder architectuur van gerhardus hoekzema (1875-1935), zoon van architect klaas hoekzema (1844-1911). - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           

genoemd - ((reeds) vermeld)

Ik ben genoemd Je kunt onmogelijk zeggen dat Van Kooten en De Bie de bedenkers zijn van de uitdrukking ik ben genoemd. Dat is een heel gewone Nederlandse zin, die in talloze situaties kan worden gebruikt. ... dat is geheel te danken aan prof. ... mr. ... vandaag wordt ze ook weer genoemd; er moet een opvolger van klaas de vries komen als voorzitter van de vereniging nederlandse gemeenten. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

David Tomkins

David Tomkins is het pseudoniem van Johan Willem Nicolaas Le Heux, geboren op 24 mei 1880 in Deventer als zoon van een wijnhandelaar. Na zijn hbs -opleiding was hij vanaf 1900 cadet aan de Koninklijke Militaire Academie ( kma ) te Breda. ... bij het schrijven van de tweede vader heeft le heux ongetwijfeld kunnen profiteren van de kennis van de natuur op walcheren, die hij opdeed tijdens zijn verblijf als schilder op dit eiland. ... lphen tot zonderland (2000) van anne de vries en uit de nederlandse kinderpoezie in 1000 en enige gedichten (2007) van gerrit komrij, die het maximale aantal van tien gedichten opnam. ... andere bruiloftsgasten zijn onder meer: dolf de wolf, klaas de haas, loes de poes en opoe maraboe. - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           

Mr.Dr. G. de Vries Azn.

Leerling van Thorbecke, die zijn leermeester in 1872 na diens dood opvolgde als kabinetsleider. Zoon van een doopsgezinde predikant en broer van twee vooraanstaande geleerden. Was vooral actief in het provinciale bestuur van Noord-Holland, als gedeputeerde en griffier, en was daarna tien jaar Staatsraad. ... reuvens - broer van prof. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

gebied Broek

Met het gebied Broek werd bedoeld het land ten westen van de Munter Ee. Dat was bedekt met veen. Dat veen hield het water vast en was drassig. Sinds oude tijden wordt aan moerassige grond de naam gegeven van broek (zie etymologie broek), ook wel broeck, broeke, broke, brok, brocke, soms ook bruick. ... in de zeventiende en achttiende eeuw hebben vele inwoners van noordbroek en zuidbroek geprofiteerd van het graven en verkopen van turf. ... het gehucht noordbroeksterhamrik is ontstaan langs deze dijk. ... klaas woltjer werd doodgeschoten te vught, koene op 't zandt in een ander concentratiekamp en dierenarts n. ... de vries. - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           

Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I (1918-1922)

Dit centrumrechtse kabinet regeert in het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog en in de roerige jaren die daarop volgen. Hoewel ARP, CHU en katholieken, alleen samen met enkele kleine partijen een meerderheid hebben, wordt toch een overwegend christelijk kabinet gevormd onder leiding van de eerste katholieke minister-president, de Limburgse Commissaris van de Koningin Charles Ruijs de Beerenbrouck. ... de vries (arp) (9 september 1918 - 28 juli 1921) minister: jhr.mr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wisseling politieke leiders bij de PvdA

Het wisselen van politiek leider bij de PvdA ging niet altijd zonder problemen. Per definitie betekent het vertrek van een beeldbepalend politicus onzekerheid. Drees en Den Uyl hadden een zo sterke positie en waren zo beeldbepalend dat hun opvolging direct gevolgen had voor de positie van de PvdA. ... wouter bos versloeg toen jeltje van nieuwenhoven, klaas de vries en prof. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatscommissie parlementair stelsel
Deze Staatscommissie werd op 27 januari 2017 ingesteld door het kabinet-Rutte II om te adviseren over de noodzaak van veranderingen in het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie. De Eerste Kamer vroeg om instelling ervan, vanwege de grotere behoefte aan burgerparticipatie, invloed van Europese besluitvorming en decentralisatie van rijkstaken. ... leden: naam functie(s) politieke kleur prof.dr. ... janse de jonge oud-eerste kamerlid, oud-gedeputeerde cda mr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Groningen Stad 1945 Groningen, centrum van de letteren

De stad Groningen is een centrum van de letteren. Niet dé literaire hoofdstad van Nederland. ... maar mr. ... - derde rij: guido van der wolk, hubert klaver, kees wiersema, jan menting, gertjan laan, klaas knillis hofstra, gerrit brand, karel ten haaf, klaas swaak, kasper peters, emiel matulewicz en jan glas. ... de roots van auteurs van nu als jean pierre rawie, auke hulst, wouter godijn, lupko ellen, anton valens, nyk de vries en sieger m.g. - (bron: De verhalen van Groningen)
                                                                                                                                           

Prof.Mr. G.J.J. (Guus) Heerma van Voss

Guus Heerma van Voss (1957) is sinds 2012 staatsraad bij de Afdeling advisering van de Raad van State. Hij was daarvoor wetenschapper in Tilburg en Maastricht en is vanaf 1997 hoogleraar sociaal recht in Leiden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Prof.Mr. J.P.H. (Piet Hein) Donner

Piet Hein Donner (1948) is sinds 1 februari 2012 vicepresident van de Raad van State. Hij was van 14 oktober 2010 tot 16 december 2011 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van 22 juli 2002 tot 21 september 2006 was hij minister van Justitie en van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ... de volkskrant, 4 februari 2006 - cyntha van gorp, "hijzelf is klaar voor de kroon op zijn carriere", trouw, 16 december 2011 - klaas broekhuizen, "donner kan alleen beticht worden van gulzigheid", het financieele dagblad, 16 december 2011 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. C.G. (Kees) van der Staaij

Kees van der Staaij (1968) is sinds 19 mei 1998 lid van de Tweede Kamerfractie van de SGP. Hij is sinds 2010 politiek leider van de SGP. De heer Van der Staaij was adjunct-chefjurist bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. ... p tweede kamer der staten-generaal, vanaf 9 juni 2010 activiteiten als parlementarier - diende in 2005 samen met zijn collega's klaas de vries (pvda), wim van de camp (cda) en ruud luchtenveld (vvd) een initiatiefwetsvoorstel in over herziening van de wet op de - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Deze vaste Eerste kamercommissie is verantwoordelijk voor de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Daaronder valt ook mediawetgeving. ... cu 5 bruijn, prof.dr. ... cda 3 baay-timmerman, mr. ... voorzitter is greetje de vries-leggedoor en ondervoorzitter is paul schnabel. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
jan - (persoonsnaam)
Gekke henkie, malle pietje en jan salie “Courtois is een houten klaas, die gozer moet in de Efteling gaan staan.” Zo omschreef René van der Gijp in het tv-praatprogramma Voetbal International de Belgische doelman Thibaut Courtois. ... radio roulette in soest is een goede, verder zijn er professionele stations in arnhem en nijmegen. ... itie van elegante en sportieve auto's voordat jan modaal ooit aan zijn kever of eend toekwam, en hoort een auto iets van dat roemrijke verleden uit te stralen. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           

INT Dialectwoordenboeken

Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam ... lagenlat, laogelat, vrouwelijk, laogelatte, laogelėtje, lagenmaat van de metselaar, tegenwoordig wordt dit meestal op de profielen aangegeven. ... blinde, blenj, blie, vrouwelijk, blenje/bliee, blenjtje/blieke, blinde, vensterluik; glasroede.; blie raamroede of glasroede, zie ook: blenj. ... boerenklaas, boereklaos, mannelijk, boereklaoze, boerenkinkel. ... et bik duchtich: het vriest hard. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           

leden Raad van State 1862-heden

... leden raad van state 1862-heden - hoofdinhoud vicepresidenten foto naam van tot leeftijd bij aanvang donner, prof.mr. ... 1988-03-01 1990-02-23 51 jaar eekhof-de vries, mr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

INT Dialectwoordenboeken

Grauw, Sibrand de en Gerard Gast (2014), ABC Dordt. Dordtse woorden en uitdrukkingen, dialect, verhalen en versjes, gedichten en straattypes, Asaprint Uitgeverij, Dordrecht. ... voorbeelden: da's om z'n ziekte gekomme en hij wil d'r van profitere om hil de dag binne te blijve voor, voor, 't is voor achter as brejer, bepaalde uitdrukking, die als reactie gebruikt word ... worden d.f.c., d.f.c., dordrechtsche football club (de club van dirk lotsy); oudste voetbalvereniging van dordrecht, met een roemrijk verleden d.f.c. ... de marskramer die ermee liep leidde een armoedig bestaan klaas klinker, klaas klinkert, klaasklinker, benaming van een manwijf of bazige vrouw (afgeleid van klazina klinker, een voormalig fe ... er wordt beweerd dat de huidige route: rotterdamse weg (verlengd naar de vriesestraat) - vrieseweg - reeweg-oost ( reeweg) - haaswijkweg - provinciale weg naar de kop van 't land (ook wel nieuweweg! genoemd - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           

De verklaring van Wezep (1947) – Schuldbekentenis van vooraanstaande NSB’ers

Op 13 juli 1947 werd van de kansels van de protestantse en katholieke kerken van Nederland een opmerkelijke boodschap voorgelezen. Een dertigtal vooraanstaande NSB’ers erkenden schuld voor hun oorlogsverleden en vroegen om vergeving en verzoening. ... wij weten, dat er profiteurs en misdadige elementen in onze gelederen zijn geweest. ... een van hen, mr. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 143