YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst taal literair muziek cda piet hein donner prof.mr. j.p.h. (piet hein) donner hoge colleges van staat vvd d66 kabinet-balkenende i pvda kabinet-balkenende ii raad van state jan peter balkenende wouter bos frits korthals altes hans van mierlo mark rutte regering staten-generaal koningin maxima provinciale staten tweede kamerlid maxime verhagen koning ministeriele verantwoordelijkheid premier balkenende overzicht buitengewone vergaderingen van de raad van state onder voorzitterschap van de koning ceremoniele vergaderingen mr. j.e.m. polak nader rapport discussies over de raad van state lpf parlementaire enquete parlement eerste kamer design dr. a.a.l. rutgers arp : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3300 voor - prof mr j p h piet hein donner - in 0.313369035720825 seconden.

Prof.Mr. J.P.H. (Piet Hein) Donner

Piet Hein Donner (1948) is sinds 1 februari 2012 vicepresident van de Raad van State. Hij was van 14 oktober 2010 tot 16 december 2011 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van 22 juli 2002 tot 21 september 2006 was hij minister van Justitie en van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ... prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Raad van State
De Raad van State is een van de Hoge Colleges van Staat en heeft als voornaamste taak de regering en het parlement te adviseren over wetgeving en bestuur. Daarnaast is deze instantie de hoogste algemene bestuursrechter. ... in principe solliciteren. van tevoren stelt de raad een prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Staatscommissie-Cals/Donner

De Staatscommissie-Cals/Donner werd op 26 augustus 1967 ingesteld door het kabinet-De Jong en moest advies uitbrengen over een algehele herziening van de Grondwet en over daarmee in verband staande wijzigingen van de Kieswet. ... kvp dr. n. cramer oud-parlementair journalist, lector pvda prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Staatscommissie-Biesheuvel

De Staatscommissie-Biesheuvel werd op 17 mei 1982 ingesteld door het tweede kabinet-Van Agt en moest advies uitbrengen over vergroting van de kiezersinvloed op de beleidsvorming. ... 12 leden, onder wie de voorzitter biesheuvel en vicevoorzitter prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr.Dr. P. (Piet) Lieftinck

Minister van financiën tijdens de naoorlogse periode van wederopbouw met groot gezag. Werd al op vrij jonge leeftijd hoogleraar economie en monetair beleid in Rotterdam. Behoorde voor de oorlog tot de linkervleugel van de CHU en 'brak in 1946 door' naar de PvdA. ... (1946) literatuur/documentatie - j. beishuizen, "de prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. P.J. (Pieter Jelles) Troelstra

De grote voorman van de sociaaldemocraten aan het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. Was advocaat in Leeuwarden en richtte in 1894 met 11 anderen de SDAP op. Kwam in 1897 met Van Kol in de Tweede Kamer en werd, ondanks de afkeer die anderen van zijn denkbeelden hadden, al snel erkend als goed politiek debater. ... 1881 gedichten in het fries - studeerde onder anderen bij prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2002
De Tweede Kamerverkiezingen van 2002 lieten een grote winst zien voor nieuwkomer LPF en verlies voor de deelnemers aan Paars (PvdA, VVD, D66). CDA, LPF en VVD stuurden aan op vorming van een kabinet en slaagden daarin. ... prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2003
Het kabinet-Balkenende II, met CDA, VVD en D66 als deelnemende partijen, kwam tot stand nadat een (eerste) poging om een kabinet van CDA en PvdA te formeren, was mislukt. Omdat CDA en VVD samen geen meerderheid hadden en de LPF zichzelf had gediskwalificeerd als regeringspartij werd de voormalige coalitiepartner uit Balkenende I ingeruild door D66. ... prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. J.M.L.Th. (Jo) Cals

Onderwijsminister en KVP-politicus, die korte tijd minister-president was. Begon zijn loopbaan als advocaat. Na twee jaar Kamerlidmaatschap staatssecretaris van jeugd en cultuur (en omroep). Tijdens zijn langdurige ministerschap van onderwijs (1952-1963) bracht hij vele wetten tot stand, onder andere over het kleuteronderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. ... universiteit nijmegen, van 1941 tot 1949 (bij schoonvader prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Prof.Mr. B.M. (Ben) Telders

Voorman van de Liberalen vóór en in de Tweede Wereldoorlog, die als principeel bestrijder van onrecht omkwam in Duitse gevangenschap. Zoon van een advocaat. Promoveerde in 1927 op een volkenrechtelijk onderwerp. ... prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Balkenende IV (2007-2010)
Het kabinet-Balkenende IV van CDA, PvdA en ChristenUnie, kwam tot stand nadat coalities van CDA en PvdA met SP en of met GroenLinks niet mogelijk waren gebleken. Het nieuwe kabinet trad op 22 februari 2007 aan na een relatief vlotte formatie van 89 dagen. ... kabinet (vanaf 23 februari 2010) minister-president prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

leden Raad van State 1862-heden

... vicepresidenten foto naam van tot leeftijd bij aanvang donner, prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-De Jong (1967-1971)

Tijdens de verkiezingen van 1967 raken de confessionele drie voor het eerst hun meerderheid kwijt, onder andere door de opkomst van Boerenpartij en nieuwkomer D'66. Ook de PvdA lijdt verlies. Demissionair premier Zijlstra krijgt een informatieopdracht en stelt een beknopt programma op, vooral met financiële punten. ... prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. B.W. (Barend) Biesheuvel

ARP-voorman, minister van Landbouw en premier. Afkomstig uit Haarlemmerliede en net als Colijn een boerenzoon. Kwam via de Christelijke boeren- en tuindersbond in de Kamer, waarvan hij al snel een gerespecteerd lid was. ... van kvp-kandidaten voor economische zaken en sociale zaken ( prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Drs. J.W. (Jan) de Pous

Bekwame, hardwerkende minister van Economische Zaken, die zeer ingesteld was op het bereiken van consensus. Zoon van een Aalsmeerse bloemenkweker. Werd na een lectorschap aan de Vrije Universiteit op relatief jeugdige leeftijd lid van de Raad van State. ... dagblad "trouw", van 1945 tot 1 januari 1946 - assistent van prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Balkenende III (2006-2007)
Het kabinet-Balkenende III van CDA en VVD werd gevormd, nadat op 29 juni 2006 de D66-Tweede Kamerfractie het vertrouwen in uit het kabinet-Balkenende II had opgezegd en de D66-ministers zich daaruit hadden terugtrokken. ... peijs (cda) (21 september 2006 - 26 september 2006) minister: prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. J.E. (Jan) de Quay

Katholieke hoogleraar psychologie, die tussen 1959 en 1963 het eerste naoorlogse kabinet zonder socialisten leidde. Kreeg in 1940 landelijke bekendheid als leider van de (omstreden) Nederlandse Unie. Werd aan het einde van de oorlog minister van Oorlog en daarna Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. ... rijksuniversiteit utrecht, van 1928 tot 1929 (bij prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Vlag-en-Wimpels

Jaarlijks door het CPNB toegekend aan kinder- en jeugdboeken in verschillende categorieën, die net geen Zilveren Griffel of Zilveren Penseel hebben gekregen. ... prof - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Staatscommissie-Van Schaik

De Staatscommissie-Van Schaik werd op 17 april 1950 ingesteld door het kabinet-Drees/Van Schaik. Zij moest een herziening van de Grondwet voorbereiden, waarbij werd overwogen dat de dekolonisatie, de komst van internationale organen en maatschappelijke ontwikkelingen dat nodig maakte. ... prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. P.J.M. (Piet) Aalberse

Katholieke voorman, die als minister een belangrijk aandeel had in de sociale wetgeving. Was advocaat en wethouder in Leiden en volgde in 1903 Schaepman op als Kamerlid. Steunde de sociale-wetgevingsvoorstellen van Talma en bracht zelf een wet tegen oneerlijke concurrentie tot stand. ... prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr.dr. P.J. (Piet) Witteman

Noord-Hollandse gedeputeerde, minister en senator. Advocaat in Amsterdam. Onafhankelijk en tolerant katholiek met veel invloed in de politiek en het maatschappelijk middenveld. Door zijn schoonfamilie ook goed thuis in kringen van kunstenaars. ... uit de privesfeer - promoveerde in de staatswetenschap bij prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ir. H. (Hein) Vos

Vooraanstaand sociaaldemocratisch politicus en ideoloog. Ontwierp in de jaren dertig samen met Tinbergen het Plan van de Arbeid, het alternatief van SDAP en NVV voor de bestrijding van de crisis. Werd in 1937 SDAP-Kamerlid en in 1945 minister van Handel en Nijverheid in kabinet-Schermerhorn/Drees. ... als bewindspersoon (beleidsmatig) - vroeg in de zomer van 1945 prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Lijsttrekkers VVD

Sinds 2006 is Mark Rutte lijsttrekker van de VVD. In september 2005 maakte Gerrit Zalm bekend dat hij in 2007 niet beschikbaar was voor het lijsttrekkerschap van de VVD. Jozias van Aartsen haakte na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 ook af als politiek 'aanvoerder'. ... in 1982 en 1986. na een leiderschapscrisis rond nijpels werd prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
JJP Oud

JJP Oud

J.J.P. Oud ... belette hem grotere verantwoordelijkheden, zoals bijv. prof - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 133