YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: eerste kamer frits bolkestein eerste kabinet-lubbers prof.dr.mr. f. (frits) bolkestein kvp cultuur hans wiegel kabinet-rutte ii kabinet-den uyl d66 kabinet-rutte i willem drees volkspartij voor vrijheid en democratie cda kabinet-balkenende iv vvd kabinet-de jong raad van state ruud lubbers pvda sdap hans van mierlo tweede kabinet-lubbers arp jan peter balkenende kabinet-lubbers ii kabinet tweede kamer hans dijkstal mark rutte de vries engels literair wim kok kabinet-balkenende ii kabinet-van agt i van agt pvv latijn kabinet-kok i : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 4419 voor - prof dr mr f frits bolkestein - in 0.478376150131226 seconden.
Zoektermen dr en f behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Prof.Dr.Mr. F. (Frits) Bolkestein

Succesvolle en erudiete VVD-politicus, die zijn partij in 1994 en 1998 naar verkiezingsoverwinningen leidde. Afkomstig uit het bedrijfsleven (Shell) en uit hoofde van zijn functies lange tijd in het buitenland verblijvend. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijsttrekkers VVD
Sinds 2006 is Mark Rutte lijsttrekker van de VVD. In september 2005 maakte Gerrit Zalm bekend dat hij in 2007 niet beschikbaar was voor het lijsttrekkerschap van de VVD. Jozias van Aartsen haakte na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 ook af als politiek 'aanvoerder'. ... na een leiderschapscrisis rond nijpels werd professor joris voorhoeve verrassend zijn opvolger. ... rutte, drs. ... 2002 bolkestein, prof.dr.mr. ... op 30 april 1990 nam frits bolkestein echter de leiding van de fractie en van de vvd over. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een rechtse liberale partij, maar met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. Politiek leider is sinds 31 mei 2006 Mark Rutte. De partij werd opgericht in 1948 als opvolger van de Partij van de Vrijheid (PvdV), die weer een voortzetting was van de vooroorlogse Liberale Staatspartij (LSP). ... meer informatie instituten, organisaties en bladen scholingsinstituut haya van somerenstichting wetenschappelijk instituut prof.mr. ... in het huidige kabinet met de pvda heeft de vvd zeven ministers, onder wie premier mark rutte, en drie staatssecretarissen. ... hermans lijst 2011 16 21,1 2007 uri rosenthal lijst 2007 14 19,2 2003 nicoline van den broek-laman trip lijst 2003 15 19,2 1999 frits korthals altes * 19 25,3 1995 frits korthals altes * 23 30,7 * (nog) niet beschikbaar in de databank van de kiesraad vindt u me ... in 1994 werden onder leiding van bolkestein bij de tweede kamerverkiezingen 31 zetels gehaald. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Prof.Dr.Ir. J.J.C. (Joris) Voorhoeve

Zeer voorkomende hoogleraar en wetenschapper, die in 1986 nogal verrassend Ed Nijpels opvolgde als fractieleider van de VVD. Was directeur van de Telders-stichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, en daarna hoogleraar internationale betrekkingen in Wageningen. ... 1973 tot 1977 - medewerker wrr (wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid), van 1977 tot 1 december 1979 - directeur prof.mr. ... werd op koninginnedag 1990 vervangen door frits bolkestein. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Referendum Europese Grondwet

Een meerderheid van de Nederlandse kiezers stemde op 1 juni 2005 tegen de Europese Grondwet bij het eerste nationale referendum ooit in ons land. Drie dagen daarvoor hadden de Fransen dat ook al gedaan. ... voorzitter van de referendumcommissie was prof.mr. ... ties elzenga (cda) (burgemeester van veenendaal en lid van de kiesraad) - frits korthals altes (vvd) - noortje van oostveen (pvda) (communicatiedeskundige en oud-nieuwslezeres) - gert schutte (christenunie) - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verzuiling stond intellectuele vuist tegen nationaalsocialisme in de weg
In Nederland werd op uiteenlopende manieren stelling genomen tegen het nationaalsocialisme en de opkomst van de NSB. De verschillende initiatieven die werden ontplooid leidden niet tot meer onderlinge samenwerking. ... r ook katholieken lid van het bestuur; behalve de belangrijkste katholieke letterkundige van nederland van duinkerken waren dat prof. ... zijn vrouw annie verschoor, menno ter braak, eddy du perron, de historicus gerhard wilhelm kernkamp, de filosoof en humanist hendrik josephus pos, de katholieke schrijver en criticus anton van duinkerken en een aantal minder bekende geestverwanten. ... mr. ... nederland in het interbellum 1918-1940 - frits boterman auteur: frits boterman 4 mei 2021 tweede wereldoorlog / voorpublicaties menno ter braak (1902-1940), simon vestdijk (1 - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

De fractie van de VVD heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 33 leden en is daarmee de grootste fractie in de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen van 12 september 2012 kreeg de VVD 41 zetels. ... foto naam kamerlid aanvang functie 1 rutte, drs. ... 2010-06-17 6 azmani, mr. ... (frits) bolkestein 1990-05-01 1998-07-30 j.j.c. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Böhtlingk, Frederik Robert (1925-1959)

... na twee jaar in dienst te zijn geweest bij de stichting zuiver wetenschappelijk onderzoek volgde in 1951 een assistentschap bij prof.dr. ... in het nederlands juristenblad (njb), het rechtsgeleerd magazijn themis (rmt) en verscheen een door hem onder leiding van prof.mr. ... bÖhtlingk, frederik robert (1925-1959) bohtlingk, frederik robert (frits), rechtsgeleerde (arnhem 23-9-1925 - lachen (zwitserland) 3-1-1959). - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Engelbronner, Carel Clemens Elias d' (1816-1897)
... de leidse hogeschool, waar hij op 15 juni 1839 promoveerde, zowel in de letteren op de vi gymnastices in republica platonis bij prof. ... reeds in 1817 werd zijn vader wegens een ambtsmisdrijf ontslagen als officier van justitie te goes, en van 1818 tot 1821 verbleef hij in de gevangenis te gouda. ... re van december 1856, openlijke verantwoording aan het nederlandsch publiek, of het gevolg van de leidingen en raadgevingen van mr. ... behr en waaraan later ook zijn jongere broer frits verbonden was. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Collot, Marie-Anne
... 320, verslag van prof. ... collot werkte onder andere voor catharina ii, die haar zo'n 25 opdrachten gaf, onder meer voor portretten van zichzelf (bustes en reliefs) en andere leden van de keizerlijke familie. ... van seters, 'de maker van het borstbeeld van mr pieter lyonet in het mauritshuis', oud-holland 62 (1947) 156-164. ... frits scholten, de dreigende liefde: een beeld van falconet (zwolle 2005) 26-27, afb. - (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           
Staatscommissie-Cals/Donner
De Staatscommissie-Cals/Donner werd op 26 augustus 1967 ingesteld door het kabinet-De Jong en moest advies uitbrengen over een algehele herziening van de Grondwet en over daarmee in verband staande wijzigingen van de Kieswet. ... cramer oud-parlementair journalist, lector pvda prof.dr. ... secretaressen waren mr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatscommissie parlementair stelsel
Deze Staatscommissie werd op 27 januari 2017 ingesteld door het kabinet-Rutte II om te adviseren over de noodzaak van veranderingen in het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie. De Eerste Kamer vroeg om instelling ervan, vanwege de grotere behoefte aan burgerparticipatie, invloed van Europese besluitvorming en decentralisatie van rijkstaken. ... leden: naam functie(s) politieke kleur prof.dr. ... janse de jonge oud-eerste kamerlid, oud-gedeputeerde cda mr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatscommissie-Biesheuvel
De Staatscommissie-Biesheuvel werd op 17 mei 1982 ingesteld door het tweede kabinet-Van Agt en moest advies uitbrengen over vergroting van de kiezersinvloed op de beleidsvorming. ... samenstelling de commissie bestond uit 12 leden, onder wie de voorzitter biesheuvel en vicevoorzitter prof. ... mmissie-biesheuvel was in zekere als voortzetting van de staatscommissie-cals/donner te beschouwen, al had zij een beperktere opdracht. ... leden: naam functie(s) politieke kleur mr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. F. (Frits) Korthals Altes

Vooraanstaand Rotterdams advocaat met grote staat van dienst in de VVD. Was onder meer geruime tijd secretaris en voorzitter van zijn partij. Probeerde als voorzitter van de VVD tot tweemaal toe tevergeefs het kabinet-Van Agt/Wiegel ten val te brengen, omdat er van het beoogde puinruimen niets terecht kwam. ... 16 biografische schetsen" (1988), 122 - trouw, 31 maart 1990 - raymond van den boogaard en floris van straaten, "een professionele pleitbezorger neemt afscheid", in: nrc handelsblad, 17 september 2001 - ned. ... opvallend stemgedrag - stemde in 1994 als enige van zijn fractie voor de pkb betuwelijn - in 2000 stemden hij en van eekelen als enigen van hun fr ... oor, zoals van freddy heineken en diens chauffeur, en van ahold-topman gerrit-jan heijn - verdedigde in 1989 samen met minister bolkestein met succes in de tweede kamer wetsvoorstellen tot herziening van het militair straf-, strafproces- en tuchtrecht. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Titulatuur: de weledelgestrenge heer ir. A. Jansen
In de meeste gevallen kan de officiële titulatuur (met termen als 'Weledelgestrenge') tegenwoordig achterwege blijven; deze wordt als wat verouderd beschouwd. Op de enveloppe zet u dan de titels, voorletters en achternaam, en de brief begint met 'Geachte heer [achternaam]' of 'Geachte mevrouw [achternaam]'. ... professor is geen academische graad, maar een universitaire titel die hoort bij het ambt van hoogleraar; prof. ... de gebruikelijkste titulatuur: titel adressering aanhef bc. ... etters achternaam]* weledelgeleerde heer/mevrouw**, zeer geachte heer/mevrouw [achternaam] of geachte heer/mevrouw [achternaam] mr. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Prof.Mr. L.F.M. (Luc) Verhey

Prof. Luc Verhey (1960) is sinds 1 maart 2011 staatsraad bij de afdeling advisering. Vanaf 1 april 2012 bekleedt hij de Kirchheiner leerstoel in Leiden. Hij was hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht. ... 5, uitgave stichting waakzaamheid persoonsregistratie, amsterdam 1986 - "grondrechten en grondrechtsbescherming in nederland" (in samenwerking met p.w.c. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Prof.Mr.dr. G.M. Verrijn Stuart

Econoom die in 1934 zijn vader, de vooraanstaande econoom C.A. Verrijn Stuart, opvolgde als hoogleraar staathuishoudkunde en handelsrecht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Was aanvankelijk werkzaam in het bankwezen en werd in 1925 hoogleraar in Rotterdam. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Prof.Mr. F. (Frans) de Vries

Econoom die in 1950 de eerste voorzitter van de Sociaal-Economische Raad werd. Zoon van een Groningse middenstander en een Franse moeder en gehuwd met een kleindochter van CH-voorman De Savornin Lohman. ... zowel door zijn voorkomen, voordracht als kennis een indrukwekkende hoogleraar die in rotterdam en na de oorlog aan de amsterdamse gemeente-universiteit veel gez - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Titulatuur: drs. A. Jansen, MBA

Nee, Nederlandse titels als drs. en ir. mag je niet combineren met hun internationale tegenhangers als MA en MSc. Combinaties met titels van zogeheten post-initiële opleidingen – zoals MBA en RA – zijn wel toegestaan. ... komen altijd als laatste; als iemand een hoogleraar is, komt prof. ... ndse titels: kleine letter en een punt de nederlandse titels worden altijd met een kleine letter en een punt geschreven ( drs., mr. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Mr.Dr. P. (Piet) Lieftinck

Minister van financiën tijdens de naoorlogse periode van wederopbouw met groot gezag. Werd al op vrij jonge leeftijd hoogleraar economie en monetair beleid in Rotterdam. Behoorde voor de oorlog tot de linkervleugel van de CHU en 'brak in 1946 door' naar de PvdA. ... beishuizen, "de professor van het tientje. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. Th. (Theo) Heemskerk

Antirevolutionair staatsman die bijna vijfenveertig jaar actief was als politicus. Zoon van de conservatieve staatsman J. Heemskerk Az en afkomstig uit een Amsterdams remonstrants koopmansgezin. Werd later gereformeerd. ... 4 met kuyper, waarbij hij de stelling verdedigde dat de calvinistische beweging een gevaar voor nederland was - promoveerde bij prof. ... van 17 september 1901 tot 11 februari 1908 (1901-1905 voor het kiesdistrict amsterdam vii, 1905-1908 voor het kiesdistrict sliedrecht) - voorzitter a.r.-kamerclub, tweede kamer der staten-generaal, van 22 september 1903 tot 11 februari 1908 - minister van b - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. J.F. (Jan) Glastra van Loon

Staatssecretaris en senator van D66 en ook enige tijd partijvoorzitter. Als rechtsfilosoof van grote faam en als politicus onafhankelijk en inspirerend denker van links-liberale snit. Was leidinggevend in het studentenverzet. ... eroepen - assistent inleiding rechtswetenschap, rijksuniversiteit leiden, van 1 oktober 1950 tot 15 januari 1954 (assistent van prof. ... van 24 mei 1987 tot januari 1994 - lid bestuur aids-fonds, van 1 oktober 1988 tot februari 1993 - lid raad van advies stichting drugsbeleid - voorzitter research committee on sociology of law van de international sociological assocation - voorzitter stichtin - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Culturele Prijs van Drenthe

Provinciale culturele prijs. Het principebesluit tot instelling daarvan werd in januari 1954 genomen door Provinciale Staten van Drenthe. Daarna benoemde men een zogeheten 'Commissie van Advies voor de toekenning van de culturele prijzen'. ... dijkstra johan willem frisokapel 1960 prof. ... von dulmen krumpelmann drentse programma's van radio-omroep noord kleuter-school de duivetil te meppel 1959 y.s. - (bron: Geheugen van Drenthe)

                                                                                                                                           

Prof.Mr. J.P.H. (Piet Hein) Donner

Piet Hein Donner (1948) is sinds 1 februari 2012 vicepresident van de Raad van State. Hij was van 14 oktober 2010 tot 16 december 2011 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van 22 juli 2002 tot 21 september 2006 was hij minister van Justitie en van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ... ode 1997-heden: lid tweede kamer, minister, lid raad van state, vicepresident raad van state voornamen (roepnaam) jan pieter hendrik (piet hein) personalia geboorteplaats en -datum amsterdam, 20 oktober 1948 levensbeschouwing protestants partij/stroming part - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 144