YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: kunst muziek cultuur design job cohen derde kabinet-lubbers eerste kamer tweede kabinet-kok literair districtenstelsel kabinet-den uyl pvda kabinet-rutte ii wouter bos kabinet-balkenende iv kabinet-rutte i prof.dr. m.j. (job) cohen kabinet-lubbers ii van agt cda vvd kvp wim kok 2017 lodewijk asscher kabinet-lubbers iii tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 kabinet-cals ppr arp chu d66 kabinet-de jong diederik samsom christenunie 2003 2007 marleen barth 2015 2011 : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3642 voor - prof dr m j job cohen - in 0.32035493850708 seconden.

Prof.Dr. M.J. (Job) Cohen

Job Cohen (1947) was in 2010-2012 politiek leider van de PvdA. Hij was van 10 juni 2010 tot 20 februari 2012 fractievoorzitter in de Tweede Kamer. De heer Cohen was in 2001-2010 burgemeester van Amsterdam. ... prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Lijsttrekkers Partij van de Arbeid (PvdA)

In 2017 was Lodewijk Asscher lijsttrekker van de PvdA. Tijdens een ledenreferendum eind 2016 over de lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 won Asscher ten koste van Diederik Samsom. Hierop besloot Samsom afscheid te nemen van de politiek. ... in... asscher, dr. l.f. 2016 samsom, ir. d.m. 2012 cohen, prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetsformatie 2010

De kabinetsformatie van 2010 leidde tot samenwerking van VVD, CDA en PVV in het minderheidskabinet-Rutte I. Naast een regeerakkoord werd er een gedoogakkoord gesloten met de PVV. De grote interne verdeeldheid van het CDA over een toekomstige samenwerking met de PVV was bepalend voor het gezicht van de formatie en in eerste instantie zetten de christendemocraten zich in voor een samenwerking tussen de VVD, PvdA D66 en GroenLinks. ... achtergronden kabinet-rutte i lessen uit de formatie 2010 ( prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wisseling politieke leiders bij de PvdA

Het wisselen van politiek leider bij de PvdA ging niet altijd zonder problemen. Per definitie betekent het vertrek van een beeldbepalend politicus onzekerheid. Drees en Den Uyl hadden een zo sterke positie en waren zo beeldbepalend dat hun opvolging direct gevolgen had voor de positie van de PvdA. ... bos versloeg toen jeltje van nieuwenhoven, klaas de vries en prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. M. (Jet) Bussemaker

Jet Bussemaker (1961) is sinds 5 november 2012 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte II. Van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 was zij staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Balkenende IV. ... van job cohen haar lerares nederlands - promoveerde bij prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers III (1989-1994)
De verkiezingsuitslag en de verslechterde sfeer tussen CDA en VVD maken de komst van nieuwe samenwerking tussen CDA en PvdA logisch. De belangrijkste vraag die bij deze formatie speelt, is of ook D66 gaat meeregeren. ... 't veld (pvda) (9 juni 1993 - 19 juni 1993) staatssecretaris: prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. P.J. (Pieter Jelles) Troelstra

De grote voorman van de sociaaldemocraten aan het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. Was advocaat in Leeuwarden en richtte in 1894 met 11 anderen de SDAP op. Kwam in 1897 met Van Kol in de Tweede Kamer en werd, ondanks de afkeer die anderen van zijn denkbeelden hadden, al snel erkend als goed politiek debater. ... 1881 gedichten in het fries - studeerde onder anderen bij prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
K.P.C. de Bazel
K.P.C. de Bazel
Nederlandse architect, graveur, tekenaar, meubelontwerper, tapijtontwerper, interieurontwerper, glaskunstenaar, boekdecoratie- ontwerper, leraar van Adriaan Frederik van der Weij, de eerste voorzitter van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). ... gaf men toch de voorkeur aan het meer traditionele ontwerp van prof - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid (PvdA)

De fractie van de PvdA heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 9 zetels. Na de verkiezingen van september 2012 had de PvdA 38 zetels, waarvan er gedurende de zittingsperiode van de Kamer drie uit de fractie stapten. ... prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Staatscommissie-Cals/Donner

De Staatscommissie-Cals/Donner werd op 26 augustus 1967 ingesteld door het kabinet-De Jong en moest advies uitbrengen over een algehele herziening van de Grondwet en over daarmee in verband staande wijzigingen van de Kieswet. ... kvp dr. n. cramer oud-parlementair journalist, lector pvda prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 vicepremier Lodewijk Asscher, die Diederik Samsom bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. ... prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Staatscommissie-Biesheuvel

De Staatscommissie-Biesheuvel werd op 17 mei 1982 ingesteld door het tweede kabinet-Van Agt en moest advies uitbrengen over vergroting van de kiezersinvloed op de beleidsvorming. ... 12 leden, onder wie de voorzitter biesheuvel en vicevoorzitter prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partijvoorzitter

Een partijvoorzitter is de voorzitter van het bestuur van een politieke partij. Een belangrijke taak van de partijvoorzitter is dus om leiding te geven aan de 'vereniging' die de politieke partij is. Hieronder vallen allerlei 'huishoudelijke' zaken, zoals de administratie, het organiseren van congressen en het in goede banen leiden van de procedures rond de totstandkoming van verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten voor verkiezingen. ... heeft diverse voorzitters gehad die zich nadrukkelijk politiek prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. Ch.J.M.A. (Charles) van Rooy

KVP-bestuurder en bewindsman. Doorliep een burgemeestersloopbaan (onder meer in Eindhoven) en werd vrij onverwacht - en zonder dat hij specifieke kennis van het beleidsterrein had - minister van Sociale Zaken in het kabinet-De Quay. ... besloot op te stappen. uit de privesfeer - hij promoveerde bij prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. J. (Jelle) Zijlstra

Bekwame en gezagvolle econoom van ARP-huize. Werd al op jonge leeftijd, na hoogleraar aan de VU te zijn geweest, minister van Economische Zaken in het kabinet-Drees III en later in het kabinet-De Quay minister van Financiën. ... ir. s. herweijer (landbouw) bleef de chu buiten het kabinet. prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Prof.Dr. J.P. (Jan Peter) Balkenende

Zeeuwse CDA-politicus die negen jaar partijleider en acht jaar premier was. Afkomstig uit de wetenschap en partijideoloog, die eigen verantwoordelijkheid van burgers voorstond. Als Tweede Kamerlid financieel woordvoerder. ... prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. A.F.M. (Alex) Brenninkmeijer

Prof.dr. Alex Brenninkmeijer (1951) was van 1 oktober 2005 tot 1 januari 2014 Nationale ombudsman. Sinds 2014 maakt hij deel uit van de Europese Rekenkamer. Hij was hoogleraar staatsrecht in Leiden en directeur van het programma geschillenbeslechting van het E. ... a.f.m. (alex) brenninkmeijer - hoofdinhoud prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Prof.Dr.Ir. J.J.C. (Joris) Voorhoeve

Zeer voorkomende hoogleraar en wetenschapper, die in 1986 nogal verrassend Ed Nijpels opvolgde als fractieleider van de VVD. Was directeur van de Telders-stichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, en daarna hoogleraar internationale betrekkingen in Wageningen. ... prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. P.A.J.M. (Piet) Steenkamp

Katholieke hoogleraar en 'geestelijke vader' van het CDA. Leidde met groot enthousiasme en vasthoudendheid de federatie van KVP, ARP en CHU die in 1980 uitmondde in de fusiepartij CDA. Was aanvankelijk ondernemer in de conservenindustrie en daarna hoogleraar sociaal recht in Eindhoven. ... het correctief referendum uit de privesfeer - promoveerde bij prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. J. (Jan) Schouten

Bijna veertig jaar lid van de Tweede Kamer voor de ARP en drieëntwintig jaar de zeer dominante fractie- en partijvoorzitter, wiens wil in de fractie wet was. Zoon van een haringvisser uit Maassluis die al op jonge leeftijd ging werken. ... anekdotes en citaten - het arp-eerste kamerlid prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Politiek leider van een partij

Politiek leiders treden naar buiten toe op als het 'boegbeeld' en het aanspreekpunt van hun partij. Binnen hun partij moeten zij zorgen voor politieke eensgezindheid. ... hebben hun handen dus meer vrij voor politieke prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Prof.Dr.Mr. F. (Frits) Bolkestein

Succesvolle en erudiete VVD-politicus, die zijn partij in 1994 en 1998 naar verkiezingsoverwinningen leidde. Afkomstig uit het bedrijfsleven (Shell) en uit hoofde van zijn functies lange tijd in het buitenland verblijvend. ... prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)

Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen die liggen op het gebied van justitie. Dit betreft voorstellen met betrekking op het privaatrecht (onder andere het familierecht), het strafrecht, de strafrechttoepassing en de rechtshulp. ... barth, drs. m.a.m. pvda 4 beuving, dr. j. pvda 5 bijsterveld, prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr. L.M. (Bertus) de Rijk

Erudiet PvdA-Eerste Kamerlid met veel gevoel voor (verfijnde) humor. Hoogleraar wijsbegeerte in Nijmegen en later in Utrecht en Leiden. Als wijsgerig classicus verlevendigde hij zijn redevoeringen vaak met fraaie beeldspraken, opmerkelijke vergelijkingen en aan de klassieke oudheid of de Middeleeuwen ontleende gebeurtenissen. ... in trouw, 11 september 2004 - j.w. van hulst, "in memoriam prof - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8