YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: europees parlement europese unie europese commissie eu-landen melanie schultz van haegen-maas geesteranus europees spoorwegbureau violeta bulc europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart transeuropese infrastructuurnetwerken eurocommissaris voor vervoer directoraat-generaal energie en vervoer transport vaste commissie voor infrastructuur en milieu (i&m) - tweede kamer karla peijs naiades ii aangepaste raadsformatie hof van justitie van de europese unie gewone wetgevingsprocedure meer over trans-europese netwerken cabotage wim van de camp (cda) niet met het onderwerp zou moeten bezighouden lidstaten beleid vervoer vervoer europese investeringsbank eerste kamercommissie voor infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening (imro) vicky maeijer (pvv) parlementaire commissie vervoer en toerisme gekwalificeerde meerderheid regionaal beleid commissie vervoer en toerisme van het europees parlement raad van transportministers tolheffing in duitsland bas eickhout (gl) raad vervoer raad europees agentschap voor maritieme veiligheid gele kaart : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 28 voor - privatisering - in 0.0120000839233398 seconden.
Beleid vervoer
De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... van het openbaar vervoer. de commissie is tegen volledige privatisering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
neoliberalisme
Met de term neoliberalisme wordt verwezen naar de opleving van het economisch liberalisme die begon in de jaren tachtig, een radicalere en laissez-faire-achtige vorm van kapitalisme. ... vorm van kapitalisme. het richtte zich vooral op de privatisering - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Uitvoering van publieke taken
Er zijn allerlei organisatievormen waarmee de overheid taken die voortvloeien uit de behoefte aan waarborging van een publiek belang kan (laten) uitvoeren. Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is er sprake van een publiek belang als de behartiging van een maatschappelijk belang anders (bijvoorbeeld spontaan via de markt) niet goed tot zijn recht komt. ... nadelen in de vorm van concurrentievervalsing aan verbonden. privatisering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nederlandse-Spoorwegen
... in de jaren negentig veranderde de bedrijfsstructuur door privatisering - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Drs. E. (Ed) van Thijn
Amsterdams, gepassioneerd sociaaldemocraat, die als Joodse jongen de bezetting overleefde en daarna een onvermoeibaar mensenrechtenstrijder werd. Vanuit het wetenschappelijk bureau van de PvdA spoedig raadslid in Amsterdam en Tweede Kamerlid. ... enquete. - bracht in 1994 de wet financiele voorzieningen privatisering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
autobussen
Voor WO-I reden de eerste bussen al in de provincie Groningen. Vaak waren dit lokale ondernemers, die een bus bezaten en er een of meer diensten mee uitvoerden. De eerste was de Noordelijke Auto-Omnibus-dienst Usquert-Onderdendam-Groningen (1912). ... heeft de overheid zich teruggetrokken ten gunste van de privatisering - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
H.F. (Hans) Dijkstal
Flamboyante, goedlachse liberale voorman en minister die wars was van populisme. Kwam na een loopbaan als zelfstandig adviseur en het wethouderschap van Wassenaar in 1982 voor de VVD in de Tweede Kamer. ... 23.799, 23.800, 23.802, 23.803) - bracht in 1995 de wet privatisering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PHARE
Dit programma had als doel de landen van Midden- en Oost-Europa die lid willen worden van de Europese Unie te helpen bij het nakomen van verplichtingen die bij het lidmaatschap horen. Die konden economisch of politiek van aard zijn. ... gebied van landbouw, industrie, energie, financiele diensten, privatisering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europees Burgerinitiatief (EBI)
Sinds 1 april 2012 kunnen de inwoners van de Europese Unie, de Europese Commissie verzoeken om een bepaald onderwerp op de agenda zetten. Dit Europees burgerinitiatief (EBI) heeft tot doel de democratie in de Europese Unie te versterken door burgers, organisaties of bedrijven rechtstreeks bij het wetgevingsproces te betrekken. ... dit debat stemde het parlement tevens een voorstel weg dat privatisering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers II (1986-1989)
Voor de verkiezingen had de coalitie bestaande uit CDA en VVD al aangegeven het 'karwei te willen afmaken'. De Koning (CDA) krijgt dan ook de opdracht te onderzoeken welke problemen een voortzetting van de coalitie van CDA en VVD in de weg zouden kunnen staan, en langs welke weg deze opgelost kunnen worden. ... op raketbases. - de nieuwe mediawet leidt onder meer tot privatisering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. H.Ph.J.B. (Herman) Heinsbroek
Flamboyante zakenman, die fortuin maakte in de platenindustrie en die door LPF-voorman Ferry Hoogendijk werd gevraagd voor het ministerschap. Zoon van een manager uit de distilleerderijbranche. Na een diplomatieke opleiding koos hij voor een loopbaan in de platenbusiness, die eindigde als directeur van Arcade. ... 2002 tot uitstel van de door zijn voorganger aangekondigde privatisering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. G. (Gerrit) Zalm
Met twaalf jaar de langstzittende minister van Financiën. Kwam uit een eenvoudig milieu (zijn vader was kolenboer); hardwerkend en wars van dikdoenerij. Doorliep na een studie economie een ambtelijke loopbaan en werd gezaghebbend directeur van het Planbureau. ... tot stand van de wet luchtvaart met betrekking tot de privatisering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. G. (Gerrit) Holdijk
Bescheiden, principiële, pijprokende jurist uit Uddel op de Veluwe, die vijfentwintig jaar een alom gerespecteerd Eerste Kamerlid voor de SGP was. Kwam uit een boerengezin. Hij combineerde het Eerste Kamerlidmaatschap achtendertig jaar met de functie van beleidsmedewerker van de SGP-Tweede Kamerfractie. ... etc. plaatsvervangend lid parlementaire commissie onderzoek privatisering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. M. (Mario) Draghi
De Italiaan Mario Draghi (1947) is sinds 1 november 2011 president van de Europese Centrale Bank (ECB). De heer Draghi was in 2006-2011 lid van de directie van Nationale Bank van Italië. Eerder was hij onder meer hoogleraar aan diverse Italiaanse universiteiten, lid van de directie van de Wereldbank, thesaurier-generaal en voorzitter van het Economisch en Financieel Comité van de EU. ... - economisch adviseur bank van italie, 1990 - hoofd commissie privatisering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PTT
PTT is een voormalig staatsbedrijf dat in Nederland de Posterijen, Telegrafie en Telefonie beheerde. De PTT (nu TNT Post B.V.) bestaat sinds 1799. De verschillende onderdelen van de voormalige PTT zijn inmiddels zelfstandige bedrijven:. ... 2009 verder als een bank onder de naam ing bank.. kpn: na de privatisering - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Lokaal in de Kamer
Lokaal in de Kamer is opgericht door politici van provinciale partijen, met als doel de stem van lokale partijen te laten horen in de Tweede Kamer. De partij wil de politiek dichter bij de burger brengen. ... - beter openbaar vervoer en fietssnelwegen - geen verdere privatisering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
A.J. (Albert-Jan) Evenhuis
Drents VVD-politicus. Was voor hij Tweede Kamerlid werd leraar geschiedenis. Kruiste in de Kamer aanvankelijk vooral de degens met minister Van Kemenade over de middenschool. Hield zich later ook met binnenlands bestuur, landbouw, recreatie en defensie bezig. ... van der reijden en van zeil. (18.749) - bracht in 1988 de wet privatisering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verenigde Senioren Partij (VSP)
De VSP was een belangenpartij. De partij ontstond in 2001 na een fusie van de Algemene Senioren Partij en de Ouderenunie. De partij kwam op voor de belangen van senioren in Nederland, zonder dat daarbij het algemeen maatschappelijk belang in het gedrang mocht komen. ... maar dient wel gecontroleerd te worden - beperken van privatisering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. N. (Neelie) Kroes
Neelie Kroes, dochter van een Rotterdamse vervoersondernemer, was tussen 1971 en 2014 als VVD-politica in vele functies actief. Zij werd in 1971 Tweede Kamerlid en was toen woordvoerster vervoer en onderwijs. ... (20.631) - bracht in 1989 de wet voorzieningen privatisering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
conservatisme
het conservatisme (o) (v. Lat. conservare = behouden), Neiging tot behoud, afkeer van vernieuwing of verandering, in ongunstige zin behoudzucht... Zie ook: christen-democratische en liberale partijen in de westerse wereld een sterke conservatieve stroming, zonder dat deze echter een belemmering vormt voor de opbouw van een sociale verzorgingsstaat. ... de nadruk op het belang van deregulering van het bestuur en privatisering - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Hervormingen in Kroatië
Voordat Kroatië kon toetreden tot de Europese Unie stonden er uitgebreide hervormingen op politiek en economisch gebied op de agenda. Ook moest Kroatië de wetgeving aanpassen zodat deze niet in strijd was met het Gemeenschapsrecht. ... en bovendien werden buitenlandse investeerders afgeschrikt. de privatisering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. R.L. (Ruud) Vreeman
Ruud Vreeman (1947) was van 9 juni 2015 tot 1 december 2016 Eerste Kamerlid voor de PvdA. Hij studeerde arbeids- en organisatiepsychologie en doorliep een loopbaan bij NVV en FNV, laatstelijk als voorzitter van de vervoersbond FNV. ... bij ziekte - stemde als enige van zijn fractie tegen de privatisering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
M.J.M. (Tiny) Kox
Tiny Kox (1953) is sinds 10 juni 2003 lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer. Hij is fractievoorzitter. De heer Kox was redacteur van partijblad 'De Tribune' en van 1994 tot mei 2003 partijsecretaris. ... mede-initiatiefnemer parlementaire onderzoek eerste kamer naar privatisering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. M.J.J. (Marius) van Amelsvoort
Veelzijdige katholieke politicus uit Brabant die vijfentwintig jaar in diverse functies actief was. Begon zijn loopbaan in het bankwezen en was daarna financieel-economisch woordvoerder van de KVP in Eerste en Tweede Kamer. ... bewindspersoon (beleidsmatig) - bracht in 1990 de beleidsbrief privatisering - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 37